Žádám úplné odvolání z funkce Alexandra Sotoláře

Žádám o úplné odvolání z funkce Alexandra Sotoláře, kterého Kárný senát Nejvyššího správního soudu uznal vinným v kauze Opencard. A. Sotolář dodatečně upravoval protokoly, které se pak lišily od zvukových záznamů z jednání. Soudit však může dál, odvolán byl z funkce předsedy senátu městského soudu >> http://czch.tv/FeUtec

Podle mne (a jde o čistě laický názor) je zcela nepřípustné, ostudné a do očí bijící, aby takový člověk dále soudil! Jak je vůbec možné, že takto mohl Kárný senát Nejvyššího správního soudu rozhodnout!? Jaký signál to dává všem lidem, kteří dodržují zákony? Jak je možné, že zatím co jeden člověk (na okraji společnosti, kterému jde především o to se najíst) ukradne 5 housek a dostane 1, 5 roku "natvrdo", tak jiný člověk (v taláru) v té stejné společnosti ve své funkci ostudně selže a přitom bude vesele dál soudit jiné? Jaký vzor nám dávají ti, kteří by měli jí příkladem? Že se může krást, lhát, podvádět a jediné co se nesmí, se na to přijít? A když se na to po dlouhých letech nakonec přijde, sejde se nějaká "moudrá rada starších" a rozhodne tak, aby se takzvaně vlk nažral a koza zůstala celá... Spravedlnost je vláčena bahnem. Je to hodnota, které se všeho schopní už jen smějí... A my, obyčejní pěšáci, s tím nemůžeme dělat vůbec nic.

To se mi fakt nelíbí!

Podepište prosím, pokud se mnou souhlasíte. Za Vaše podpisy děkuji.  

Sdílejte, pokud Vám to dává smysl, hastag: #odvoláníSotoláře

Fakta: Soudce nelze přímo odvolat, ale je odpovědný za případné kárné provinění, spočívající především v zaviněném porušení jeho povinností nebo v zaviněném chování nebo jednání, kterým naruší důstojnost své funkce nebo ohrozí důvěru v nezávislé, nestranné, odborné a spravedlivé rozhodování soudů. Tuto odpovědnost pak projednává specializovaný kárný senát Nejvyššího správního soudu, ve kterém kromě soudců zasedají i státní zástupci, advokáti a pedagogové právnických fakult, přičemž návrh na zahájení kárného řízení může podat prezident republiky, ministr spravedlnosti či předseda soudu vůči soudcům jeho soudu i soudcům soudů nižšího stupně. Podle závažnosti kárného provinění pak lze soudci uložit kárné opatření ve formě důtky, snížení platu až o 30 % na dobu určitou, odvolání z funkce předsedy senátu nebo úplné odvolání z funkce soudce. Zdroj: Zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů + wikipedie: https://cs.wikipedia.org/wiki/Soudce

Alexandr_Sotolář.png


Veronika Vendlová    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Veronika Vendlová, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...