Absolventi Katedry činoherního divadla DAMU podporují iniciativu Ne!musíš to vydržet

My, níže podepsaní absolventi Katedry činoherního divadla, se připojujeme ke studentské inciativě Ne!musíš to vydržet.
Chceme svým podpisem iniciativě vyjádřit podporu a potvrdit, že problémy, které studenti popisují ve svých výpovědích, byly na škole běžné i za našich studií. Považujeme za nepřijatelné, aby sexismus, předsudky, manipulace, mocenské hry, nezpůsobilost pedagogů, trivializiace mentálního i fyzického zdraví, psychický nátlak a ponižování studentů byly nadále na akademické půdě přecházeny nebo znevažovány. Z vlastní zkušenosti víme, jak nesmírně náročné a obtížné je v rámci tak specifického studia otevřeně vystoupit proti autoritě či mlčící většině. I proto má iniciativa náš velký obdiv a respekt.
DAMU byla zásadní kapitolou v životě nás všech a naučila nás mnohému, za co jsme vděční. Nevhodného či neprofesionálního chování se nedopouštěl každý pedagog, mnozí z nich byli či jsou lidé, které respektujeme a vážíme si jich. Ze studia jsme si, i díky nim, odnesli také mnoho dobrého. S lítostí ale musíme konstatovat, že celková atmosféra školy měla leckdy blíže ke strachu než k uměleckému rozletu a svobodě.
Doufáme ve včasnou systémovou změnu. Nemáme zájem na veřejném pranýřování těch, kteří jsou za tuto situaci zodpovědní. To pouze dává prostor těm, kteří ho nyní zabírají již více než dostatečně, a naopak okrádá o prostor ty, kteří jsou jejich toxickým chováním zasaženi. Především těm bychom měli naslouchat a pokusit se co nejdříve podniknout kroky k tomu, aby se situace změnila a již neopakovala.
Ne!musíš to vydržet není přecitlivělost, vzbouření se proti autoritám nebo generační boj. Je to žádost o slušné zacházení, pokus o zlepšení mnohdy ubíjejícího a toxického klimatu české divadelní obce.
Změny, které - jak doufáme - nastanou, vnímáme jako naprosto zásadní pro budoucí vývoj klimatu české kultury. Věříme, že pokud popsané chování přestane být normalizováno a shovívavě přecházeno už na škole, přispěje to k vytvoření lepšího a svobodného prostředí pro všechny, kdo se na českém divadle podílejí.
 

Jindřiška Dudziaková    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Jindřiška Dudziaková svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )