K vzájemnému uznání středoškolského a vysokoškolského studia byli vyzváni představitelé států V4

 

 

 

K vzájemnému uznání středoškolského a vysokoškolského studia byli vyzváni představitelé států V4

 

 

 

 

V uplatňování jedné z nejcenějších hodnot Evropské unie, volném pohybu pracovních sil, stále přetrvávají velké nedostatky. Příčinou je i skutečnost, že nedochází k uplatnění principu univerzálního uznání školního vzdělání získaného v jednotlivých členských státech.

 

 

 

Státy vyšegrádské čtyřky spojují společné historické kořeny o které je nutno dále pečovat.

 

  

 

V čem jsou rozdílné vědomosti maďarského inženýra, od znalostí a vědomosti inženýra českého, polského nebo slovenského?

 

 

 

Podle mne v ničem, protože naši vynikající profesoři a učitelé se bez ohledu na svou  národnost a státní příslušnost snaží o to, aby vyrůstající mladé generaci odevzdali ze svých znalostí co nevýce.

 

 

 

44 letý PaedDr. Laszló Szilas z Ostřihomu (Esztergom) usiluje o prosazení zavedení univerzálního a vzájemného uznávání, středoškolských a vysokoškolských vysvědčení a diplomů ze škol, jejichž zakladatelem je stát, samospráva, státem uznaná cirkev, popř. nadace.

 

 

 

Bylo by dobré, kdyby vlády členských států Vyšegradské čtyřky iniciovaly zavedení vzájemného a univerzálního uznávání školního vzdělání v platnosti ve všech 28 státech, které podepsaly Lisabonskou smlouvu. Jak víme, mnoho školních zařízení rádo uvítá mezi svými studenty i uchazeče ze zahraničí.

 

  

Uzavření dohody o plném uznání školního vzdělání mezi členskými státy V4 by studenti, posluchači univerzit, vřele přívítali, zároveň by šlo i o projev hlubšího přátelského vztahu a spolupráce těchto sousedících států EU.

 

 

 

Tato výzva byla doručena kromě předsedů vlád států V4 také různým osobnostem a médií těchto států. Mnoho adresátů vyjádřilo v osobním dopise svou podporu této výzvě.

Svou podporu např. vyjádřili – pan Fónagy János, státní tajemník maďarské vlády, pan Kriza Ákos, primátor města Miskolc, paní Pitti Katalin, zasloužilá umělkyně nositelka ceny Liszt, pan Sneider Tamás  místopředseda maďarského parlamentu. Ze Slovenské republiky paní Helena Mezenská, psolankyně Národní rady SR, pan prof. Jozef Jarab, člen Slovenské akreditační komise, pan Pál Csáky, poslanec Parlamentu EU, pan Farkas Iván, podpředseda SMK. Z České republiky paní Nina Nováková poslankyně PS ČR, pan Pavel Lelovics, předseda Brněnského Maďarského Občianského Sdružení, pan Palágyi István György, předseda spolku „Görgey Artúr Társaság” Praha, a další.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PaedDr. Szilas László    Kontaktujte autora petice