Petice za záchranu provozu Trúby a hradu Štramberka v roce 2014

Kontaktujte autora petice

TRÚBA opět VOLÁ O POMOC - petice za záchranu Turistické chaty Dr. Hrstky a proti rozdělení hradu Štramberka

2015-05-27 16:06:48

Vážení naší přátelé, kamarádi a návštěvníci hradu Štramberk,

trúba vás opět žádá o pomoc! Petici jsme tentokrát umístili na modernější platformu a naleznete ji na http://e-petice.cz/petitions/petice-za-zachranu-turisticke-chaty-dr-hrstky-a-proti-rozdeleni-hradu-stramberka.html. Prosím podepisujte a sdílejte.

Tak jako v těžkých chvílích české historie vyjížděli na pomoc z hory Blaník Blaničtí rytíři, vyjíždíme v těžkých chvílích Hradu Štramberka a jeho slavné věže Trúby na pomoc i my, Rytíři hradu Štramberk ze Zámeckého kopce. Reagujeme tak na aktuální situaci kolem hradu, který musí být do 31.5.2015 vyklizen, protože si 4 politici vyřizují své účty. Připomínáme, že podpisem petice v roce 2014 jste pro všechny pomohli zachránit již hradní.

Věřte nebo nevěřte, i přes náš a váš odpor, hlasité NE, které jste již vyjádřili, konkrétní politici města Štramberka - Oldřich Škrabal, Ondřej Šimíček, Michal Dostál a Věra Hanzlíková, se po roce opět rozhodli, že zlikvidují skoro vše, co jsme společně s provozovatelem hradu, partnery a s vámi za 6 let vybudovali. Po ukončení provozu hradu VALAŠSKÝM KRÁLOVSTVÍM k 31.3.2015 prosadili pod pokutou 2000 Kč za každý den prodlení, jeho vyklizení a hrad proto musí být do 31.5.2015 vyklizen...
Aby toho nebylo málo, navzdory ekonomickým, technickým možnostem a dispozicím hradu a odkazu jeho zachránce MUDr. Adolfa Hrstky, zmínění politici prosadili rozdělení hradu na části - část Turistickou chatu Dr. Hrstky (bez dolního nádvoří a hradeb!), která je ekonomicky závislá na provozu věže a zbytku hradu, a část věž Trúbu, Jaroňkovu útulnu, která celý hrad ekonomicky "táhne" a kterou si město od 1.dubna provozuje samo.
Již dva roky hrad Štramberk špatnou politikou bývalého vedení města trpí - podmínky provozu jsou nedůstojné a mimo legislativní rámec, kvalita služeb upadla, otvírací doba chaty musela být omezena a hradní program musel být zrušen, vztahy s podnikateli a subjekty závislými na cestovním ruchu ve městě stále nejsou dobré... Vzhledem k tomu, že městu Štramberk provozovatel VALAŠSKÉ KRÁLOVSTVÍ zaplatil 5,3 milionu Kč a na provoz hradu dosud město nepřispělo ani 1 Kč, a mimo havárie financované převážně z dotací od roku 2011 neplatilo ani jeho elementární údržbu, rozdělení hradu a nekvalifikovaná správa politiky a úředníky bez jakékoliv znalosti problematiky by způsobila ještě větší úpadek. 
Domníváme se, že vzhledem k tomu, že všechny náklady kolem hradu v konečném důsledku jsou hrazeny z vašich plateb a daní, máte k tomu, jak si provoz hradu představujete právo se vyjádřit.
Pokud chcete aby zůstal hrad Štramberk "v celku", zachovalo se vybavení Turistické chaty Dr. Hrstky a vysoká kvalita provozu, podpořte prosím naši petici svým podpisem a pomozte nám ji šířit dále. 

Srdečně děkujeme za vaši podporu.
Vaši Rytíři hradu Štramberk - spolek.
Autor petice: Spolek Rytíři hradu Štramberk o. s.
Štramberská Trúba, Kopec 77, Štramberk 742 66
IČO: 22854932


Rytíři hradu Štramberk o. s.

Pomozte prosím hradu Štramberk

2014-10-08 21:54:02

Vážení signatáři Petice za záchranu provozu hradu Štramberk, Štramberáci a přátelé hradu,

Trúba opět potřebuje vaší pomoc. Vedení města Štramberka po našem dubnovém vítězství sice na chvíli ustoupilo od svých likvidačních záměrů, ale dle očekávání přestalo komunikovat a nastolilo režim represe a "klacků pod nohy", pod kterým lze prakticky hrad jen velice těžko provozovat, natož rozvíjet. Více informací o tom co se ve Štramberku děje, naleznete také na našich stránkách hradu Štramberka nebo na FB https://www.facebook.com/StramberskaTruba.

Protože však nyní budou komunální volby a máme tak možnost vyměnit ty, kteří jsou za celou situaci zodpovědni, pomozte! Trúbu sice chrání naše občanské sdružení, které říká zásadní NE totalitním praktikám současného vedení města Štramberka, ale to nemusí stačit, pokud to NE neřeknete také VY při těchto komunálních volbách nebo nevyjádříte veřejně svůj názor například na našem FB https://www.facebook.com/StramberskaTruba

Srdečně děkujeme, že stojíte při nás

Vaši Rytíři hradu Štramberk o. s.


Rytíři hradu Štramberk o. s.

Výsledek petice

2014-04-30 21:20:09

Vážení signatáři,

je nám ctí vám oznámit, že naše petice byla úspěšná! Vaše podpisy zásadním způsobem přispěly k rozhodnutí plánovanou rekonstrukci odložit a zachránit tím provoz Trúby a hradu Štramberka v roce 2014! K dnešnímu dni petici podepsalo 1368 z vás (některé podpisy byly sesbírány ručně). Petici jsme 28. dubna 2014 s 1321 podpisy předali vedení města Štramberka před jednáním městské Rady která rozhodla slovy pana starosty takto:

"Včera 29.4.2014 jednala Rada města Štramberka a uložila mi tento úkol: Rada města Štramberka ukládá starostovi města připravit návrh přesunu alokovaných finančních prostředků (z programu regenerace MPR a MPZ na rok 2014) schválené investiční akce „Gotická věž hradu Trúba, r.č.:13244/8-3465/2 - Obnova Jaroňkovy útulny“ na jiné investiční akce z Anketního dotazníku Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2014.
To znamená, že letos se opravovat Jaroňkova útulna nebude, VĚŽ TRÚBA i JAROŇKOVA ÚTULNA BUDOU PO CELÝ ROK 2014 V PROVOZU. Práce budou zahájeny co nejdříve zpočátku roku 2015, jak to umožní počasí tak, aby provoz věže byl omezen minimálně. Dotaci Město vyčerpá na jiné památkové objekty ve Štramberku, takže o ni nepřijde a podnikne kroky, aby dotaci získalo i v roce 2015.
Ing. Jan Socha, starosta města Štramberka"

Z celého srdce Vám děkujeme, že jste podpořili správnou věc a stáli po našem boku! Bez Vás by tohoto vítězství dosaženo nebylo. Tímto také petici ukončujeme a budeme se někdy těšit na Vaší návštěvu u nás na hradě Štramberku!

Rytíři hradu Štramberk o. s.


Rytíři hradu Štramberk o. s.Sdílet tuto petici

Pomozte této petici získat víc podpisů.

Jak petici propagovat?

  • Sdílejte petici na své facebookové zdi a ve skupinách souvisejících s tématem vaší petice.
  • Spojte se s přáteli
    1. Napište zprávu s vysvětlením, proč jste tuto petici podepsali. Lidé ji totiž podepíší spíše, když budou chápat, o jak důležité téma se jedná.
    2. Zkopírujte adresu webových stránek této petice a vložte si ji do vlastní zprávy.
    3. Pošlete zprávu přes e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.