Petice proti trvalému označování - čipování psů - zatím ne občanů

Kontaktujte autora petice

24.10. je smutné 2.výročí ostravské "KOALY" - OZV č.9 /2012 - tu podepsal primátor KAJNAR, předkladatelem vyhlášky byl náměstek MADEJ, INICIÁTOREM však byl starosta PORUBY a kandidát na primátora města PALYZA !!!

2014-10-21 11:03:26

Nejvýstižnější hodnocení této "čipovací akce" vyslovila velmi jasně a přesně manželka ostravského místostarosty : "Který ....... to vymyslel"? Je načase tuto temnou kapitolu ostravské "KOALY" velmi rychle ukončit a vyhlášku změnit na dobrovolnou formu rozhodování chovatele/vlastníka/, případně celou vyhlášku zrušit. Že to jde dokázali zastupitelé v Českých Budějovicích - 2013 ! Na Slovensku je dobrovolnost čipování "psov , mačiek a fretiek" uzákoněna s platností od 1.1.2014 ! Myslíme, že Ústavní soud ČR se v roce 2012 vyjádřil dostatečně jasně !!!

http://budejovice.idnes.cz/vyhlaska-o-psech-02u-/budejovice-zpravy.aspx?c=A130209_1887483_budejovice-zpravy_khr

Výrazný pokles tržeb na Slovensku se "čipovací lobby"snaží nahradit povinností čipování všech psů v ČR se záminkou likvidace t.zv. množíren psů ! Jde o obrovské množství všech psů žijících v ČR včetně těch dosud nenarozených, ale každoročně se rodících !!! Účelová a agresivní profesionální marketingová kampaň se rozjíždí a zaštiťuje se mnohými známými herci či zpěváky ! Kolik je vlastně v ČR "množíren psů" asi nikdo neví , ale jako záminka to má posloužit k čipování těch, kteří za to vůbec nemohou ! Je to velmi necitlivé , nehumánní jednání velmi podobné jednání "czech-šmejdů"/čipovací lobby/ ! Totalita snad už skončila a nejen u nás .

http://ostrava.idnes.cz/policejni-akce-rozprasila-vyrobce-pervitinu-fnm-/ostrava-zpravy.aspx?c=A141019_113953_ostrava-zpravy_kol 

Obrovské množství argumentů z celého světa pro dobrovolnost čipování naleznete také na : http://www.necipujtenas.cz                                                                                                                                                                                                                                         

 


Petr Hadaščok ,- Ostrava

AKTIVITA " ČIPOVACÍ LOBBY " po volbách opět narůstá ! To vše pod záminkou likvidace t.zv. množíren psů ! SLEDUJTE POZORNĚ I VY A NAPIŠTE NÁM O TOM !

2014-10-15 10:32:33

 Podrobnosti zjišťujeme a budou brzy zveřejněny u tohoto oznámení !

OFENZIVA"ČIPOVACÍ LOBBY":

Rozhodli jsme se, že už nebudeme nečinně přihlížet krutému týrání psů a nebudeme už tolerovat nelidské praktiky množitelů.

Našim cílem je zasadit se o návrh změny zákona ve věci množíren a množitelů.

1. Chceme zavést povinné čipování psů.  COŽ OVŠEM ZNAMENÁ VŠECH ŽIJÍCÍCH PSŮ ! ! !    PES  UŽ  NENÍ  VĚC  ! ! !

2. Centrální registr, kde budou zapsáni všichni psi

3. Zakázat prodej štěňat bez PP, na inzertních portálech, mohou se pouze na těchto portálech darovat.

4. Zvýšení kompetencí Státní veterinární správy a Krajských veterinárních správ ( kontroly provádět bez předchozího upozornění, možnost vstoupit na pozemek kontrolovaného bez Policie České republiky, okamžité odebrání zvířat , vysoké likvidační pokuty při porušení zákona)                                                                                     

 Z TOHOTO ZNĚNÍ OVŠEM VYPLÝVÁ , ŽE JDE O POKUS OMEZOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÍCH SVOBOD VŠECH OBČANŮ ČR !

To vše se již teď děje pod záminkou likvidace t.zv. množíren psů ! MUSÍME TOMU ZABRÁNIT !

NEJSME ŽÁDNÍ ZASTÁNCI ANI PŘÍZNIVCI T.ZV. MNOŽÍREN PSŮ - PRÁVĚ NAOPAK  ! ! ! TO VŠAK NEZNAMENÁ , ŽE BUDEME PODPOROVAT NELIDSKÉ NUCENÉ ČIPOVÁNÍ NEJMÉNĚ cca 100 000 PSŮ V ČR KAŽDOROČNĚ. JDE NÁM O ZACHOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV A SVOBOD A TUDÍŽ O MOŽNOST SVOBODNÉHO ROZHODOVÁNÍ CHOVATELE - OBČANA ČR.

LISTINU ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD JAKO SOUČÁSTI ÚSTAVNÍHO POŘÁDKU ČESKÉ REPUBLIKY ZATÍM NIKDO NEZRUŠIL ! 

Článek 23
Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.

OPRAVDU SI "ŠMEJDI S ČIPY, S VLIVEM A S BALÍKEM" MYSLÍ, ŽE SE LIDSKOSTI VZDÁME TAK SNADNO ? VELMI SE PLETOU , STEJNĚ JAKO NA SLOVENSKU !

 

Článek 18

Peticemi se nesmí vyzývat k porušování základních práv a svobod zaručených Listinou.

 

 


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

SPOLEČNĚ ZA DOBROVOLNOST ČIPOVÁNÍ ! ! !

2014-10-09 08:25:34

SPOLEČNĚ ZA DOBROVOLNOST ČIPOVÁNÍ  ! ! !

Dobrý den vážené dámy a pánové, zvolení zastupitelé Statutárního města Ostravy !

https://www.email.cz/download/i/9vN1LGebw3B3EcnU0bO5UiP8ek45n8ZaxqC4SLo5u0Nr4gTnqea30onck6YV6B-ykPSrvh4/OSTRAVA%20New%20leader%20(2).jpg

Nejdříve mi dovolte Vám všem  poblahopřát ke zvolení do zastupitelstva MMO a upřímně popřát mnoho úspěchů !

 

Že Ostrava má velmi mnoho nevyřešených problémů je Vám jistě známo a ani je nechci  všechny vyjmenovávat , některá řešení budou určitě nelehká a pravděpodobně velmi zdlouhavá ! Co však lze dle mého názoru velmi rychle vyřešit je problém nuceného čipování psů v Ostravě, které bez vědomí občanů, či spíše za jejich zády, schválili Vaši předchůdci 24.10.2012 na návrh jednoho z městských obvodů a to Poruby ! K názorům jiných obvodů nebylo v té době přihlédnuto a vlastně celá problematika čipování byla pro mnohé zastupitele, radní i starosty "Španělskou vesnicí"! Písemné dokumenty ze strany nezávislých a nezaujatých odborníků jsou k dispozici , jde o uznávané odborníky z okruhu veterinárních  lékařů. Uvedu jen několik podstatných důvodů, proč vyhlášku o povinném čipování psů v Ostravě upravit na dobrovolnou volbu chovatele určit způsob označení psa, nebo předmětnou vyhlášku OZV č.9/2012 zcela zrušit. V ČR je 6253 obcí a v drtivé většině obcí a měst je čipování psů dobrovolné nebo o tomto ani nic nevědí ! A na Slovensku je od 1.1.2014 v platnosti nový zákon, podle kterého je "čipovanie psov, mačiek a fretiek" dobrovolné. Tento zákon schválilo na podzim roku 2013 133 poslanců NRSR  a pouze jediný poslanec hlasoval proti tomuto zákonu ! Na Slovensku však tyto poslance nikdo nepovažuje za hlupáky , to na rozdíl od Ostravy ! Mnoho dalších argumentů bylo zastupitelům postupně oznamováno po schválení OZV, včetně stanoviska EU , které povinné čipování nevyžaduje ani nenařizuje, pokud  pes necestuje za hranice země ! Přesné znění dopisu pana ředitele KVS v Ostravě MVDr.Kaděrky z ledna 2013 máme k dispozici stejně tak jako vedení OOŽP MMO !!! Ohromné množství dalších argumentů včetně chronologie našeho postoje od zveřejnění Petice 22.12.2012 k nehumánnímu jednání především radních a části zastupitelů města Ostravy  je uvedeno nejen u PETICE proti nucenému čipování / http://www.petice24.com/a/43512 / , ale také na webu :  http://www.necipujtenas.cz  .

25.výročí 17.listopadu je za dveřmi, bylo by symbolické i sympatické zrušení této nelidské vyhlášky k tomuto datu !!! Proto si dovolím Vás požádat o rychlé a rázné vyřešení tohoto problému. Legislativní násilí patří k totalitním praktikám, nikoliv k demokracii.  Chci věřit , že předvolební sliby nejsou ani nebudou zapomenuty a že  občané Ostravy uvidí, že se věci začínají měnit i když pro někoho jde "jen o pejsky", někde se začít musí ! A také, že občané Ostravy jsou převážně slušní a pracovití lidé a není třeba je svazovat dalšími a dalšími vyhláškami jen pro to, že část občanů Ostravy je nepřizpůsobivých. Z 24 000 psů v Ostravě je najednou jen 17 000 , podobně jako během posledních let odešlo z Ostravy více než 25 000 občanů, především mladých a schopných !!!  Je třeba tento exodus zastavit činy, nejen sliby v médiích či hesly na billboardech !

Mnoho úspěchů ve Vaši práci zastupitelů ve prospěch občanů města  a krásné další dny Vám přeje

Hadaščok Petr st.- spoluautor petice proti nucenému čipování psů http://www.petice24.com/a/43512

P.S. Internetové přenosy ze zasedání zastupitelstva města v dohledné době / 2015 / by zcela jistě přivítalo mnoho občanů Ostravy !!!

 BEZ KOMENTÁŘE : http://youtu.be/-PiARUldB90  ,  http://youtu.be/kC8qeo3TkA0

http://www.necipujtenas.cz/fakta/pravnicke-a-fyzicke-osoby-ktere-upozornily-na-rizika-a-komplikace-tzv-cipovani/

 


Petr Hadaščok ,- Ostrava

Online rozhovor dnes v MS Deníku ! SVOBODNÍ - předseda ing. Jiří Zapletal

2014-10-06 19:04:45DOTAZ: Dobrý den,chtěl se Vás zeptat co si myslíte o poplatku za psa, nepřijde Vám diskriminační a máte v programu nějakou změnu na toto téma ?ODPOVĚĎ:Dobrý den,
poplatek za psa je prostou daní za vlastnictví. Jsme rozhodně proti této dani, která znevýhodňuje pejskaře proti ostatním chovatelům.

Jedna z našich volebních priorit je zrušení zbytečných poplatků a poplatek za psa je jedním z nich. Samozřejmě slýcháváme argumenty proč má poplatek existovat. Nejčastěji se zmiňují výkaly na trávnících, chodnících apod. Osobně se však domnívám, že pes vykonává stejně jako kočka, holub či vrabec svou potřebu bez ohledu na to, zda je za něj poplatek zaplacen či nikoli. Je pouze a jen na majitelích, aby po svých miláčcích uklidili. A pokud neuklidí, poté je zde Městská policie aby napravila závadný stav a toto s majitelem vyřešila. Poplatek za psa s tím nemá skutečně nic společného.

Stejně tak jsme podporovatelé iniciativ proti povinnému čipování psů. Osobně jsem byl u zrodu jedné z petic proti vyhlášce předepisující povinné čipování. Domnívám se, že lidé by si měli sami rozhodnout o tom, jakým způsobem psa označí - zda tetováním, adresářem či čipem. Např. vyhlášku o povinném čipování psů považuji za zářný příklad utahování smyčky kolem každého jedince.

http://moravskoslezsky.denik.cz/online-rozhovor/on-line-rozhovor-s-ing-jirim-zapletalem-predsedou-strany-svobodnych-obcanu-20141.html

 

 

Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

SLOBODNÝ VYSIELAČ - záznam rozhovoru z 5.10.2014

2014-10-06 12:32:29

http://www.necipujtenas.cz

6. října 2014: Slovenská rozhlasová stanice „Slobodný vysielač“ (SV) financovaná z dobrovolných prostředků širokého spektra nezotročených/sympatizujících/svobodných občanů odvysílala první říjnovou neděli 5. října 2014 v 19:00hod. v pořaduInformačná vojna exkluzivní – cca tříhodinový – rozhovor s vedoucími osobnostmi ostravského ANTI-čipovacího odboje (Ing. Jiří Zapletal; Jan Becher; Petr Hadaščok st.). Celou relaci moderovala s Pomocí Boží legenda slovenské rozhlasové svobodné publicistiky: Vážený pan Norbert Lichtner (spoluředitel SV), jenž je často srovnáván (hlasově/myšlenkově) s populárním Alexem Jonesem. „Slobodný vysielač“ představil desítkám tisíc posluchačů na Slovensku i v České republice zcela jedinečnou debatu, která se nedotýkala pouze otázek čipování, nýbrž také širokého spektra komunální i celostátní politiky.

 

Celý pořad si lze stáhnout ze záznamu ve vysoce komprimovaném formátu MP3 (přibližně 20 MB) přímo z webu Necipujtenas.CZ níže:

      http://www.svobodny-vysilac.cz

http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/sv-zapletal-hadascok-becher-5-10-2014.mp3

 


Petr Hadaščok , - Ostrava

Předvolební náhled z pohledu seniora - pejskaře - Ostrava - kraj razovity - Mamulovity !

2014-10-04 22:42:49

SPOLEČNĚ ZA DOBROVOLNOST ČIPOVÁNÍ - SLOBODNÝ VYSIELAČ v neděli 5.10.2014 od 19.00 hod. - UŽ 3/4 ROKU TO FUNGUJE - SK -  www.Slobodnyvysielac.sk

ČSSD - Ostrava náš domov  - ing.PALYZA - Vaši zásluhou tomu tak NENÍ - domov je místo, kde se cítíme doma !!!  !!!!  !!!

ODS - VÍM, JAK NA TO - ing.Štěpánek - JIŽ 16 ROKŮ ŠANCÍ - TEĎ UŽ JEN ZBÝVÁ 15 BODŮ SLIBOPROGRAMU !

OF - ing.Kajnar SLUŠNOST NENÍ SLABOST - ZBABĚLOST SLABOST URČITĚ JE !

ANO - ing.Tomáš Macura - Jako chovatel tří psů a dvou koček :) a také coby aktivní člen několika subjektů zabývajících se problematikou domácích zvířat mám výhrady k městskou vyhláškou stanovené povinnosti čipování psů, a to jak z hlediska zdravotního, ekonomického, praktického a konec konců i demokratického. Rád o tom povedu debatu s odborníky /OBČANY/.

SVOBODNÍ
- ing. Jiří Zapletal - jako první se postavili na stranu občanů - pejskařů nejen v Ostravě.

ZMĚNA PRO OSTRAVU - ing.Peter Harvánek - Podporuji zastavení vynucování implantací RFID  transpondérů, když bude pejsek označen jiným způsobem.


KDU ČSL - Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., "Věřím, že /NEJEN/ lidský život si zasluhuje úctu od jeho vzniku až do přirozeného konce".

TOP 09 - ing.Aleš Juchelka      - - -      ?????????????

JSME OSTRAVA /ZELENÍ A PIRÁTI /- ing.Lukáš Černohorský, Mgr. Andrea Hoffmannová Ph.D. JSME PROTI ČIPOVÁNÍ - JSME OSTRAVA

OSTRAVAK
- JUDr.Lukáš Semerák - „Nedělej druhému, co nechceš, aby dělali tobě.“
Ing. Bohdan Trojak Motto: „ Kdo chce, hledá způsob . Kdo nechce, hledá důvod.“  

DALŠÍ KRÁSNÉ  DNY VŠEM SLUŠNÝM LIDEM PŘEJE

                                               Hadaščok Petr st. - http://www.petice24.com/a/43512


Petr Hadaščok ,- Ostrava

SLOBODNÝ VYSIELAČ v neděli 5.10.2014 od 19.00 hod.-NA SLOVENSKU JIŽ 3/4 ROKU BEZ NUCENÉHO ČIPOVÁNÍ!

2014-10-03 15:05:25

 

SLEDUJTE V NEDĚLI 5.10.2014 v 19.00  :  http://www.slobodnyvysielac.sk/

     ************   SPOLEČNĚ ZA   D O B R O V O L N O S T   ČIPOVÁNÍ  ************

 

Protidemokratická demokracie I.

Volení zástupci u nás zradili občany a hájí zájmy exekutivy proti lidem. Základní demokratické instituce přestávají plnit své funkce. Naše Listina práv v čl. 23 s takovým případem počítá: občané mají právo na odpor proti takovým politikům. Nedemokratická demokracie neskončí sama od sebe. Nemám rád revoluční změny, ale začarovaný koloběh může změnit pouze radikální odpor občanů.

http://payne.blog.idnes.cz/c/428755/Protidemokraticka-demokracie.html

Protidemokratická demokracie II. v praxi . / 5/2013 /

Jsme hluboce přesvědčeni, že právě odstoupení primátora Petra Kajnara a náměstka Dalibora Madeje přispěje ke zvýšení politické kultury v našem městě a k potlačení nedemokratických praktik v jeho vedení.

http://www.hnutiostravak.cz/nazory/vyzva-k-odstoupeni-petra-kajnara-a-dalibora-madeje-z-funkci-primatora-a-namestka-primatora-statutarniho-mesta-ostravy

Protidemokratická demokracie III. v praxi . / 2/2011 /

Již nějakou dobu se nemohu zbavit dojmu, že ČSSD a ODS se chovají tak, jakoby Statutární město Ostrava bylo jejich soukromou firmou, s jejímž majetkem a finančními prostředky mohou nakládat tak, jak sami uznají za vhodné, bez ohledu na názory ostatních politických stran v zastupitelstvu města a v neposlední řadě i bez ohledu názory občanů města Ostravy. 

K tomuto závěru mě vede fakt, že rada města v čele s primátorem Petrem Kajnarem, novináře a jejich prostřednictvím i veřejnost informovali o tom, že rekonstrukce městského stadionu v Ostravě – Vítkovicích za 400 miliónů je „hotová věc“.

http://www.hnutiostravak.cz/nazory/petr-kausta-rekonstrukce-mestskeho-stadionu-v-ostrave-vitkovicich

 

Protidemokratická demokracie IV. v praxi ./ 5/2014 /

Pane primátore,                                                                                                                                                                                                     reagujeme tímto na Vaše oznámení o založení vlastního politického hnutí Ostravské forum. Je symbolické, že oznámení o založení tohoto hnutí spadá na termín, kdy uplynul rok od schválení finanční injekce ve výši 114 milionů korun za nákup pozemků a majetku od společnosti Bazaly, nedůstojným a opakovaným hlasováním ve stylu „Budeme hlasovat tak dlouho, dokud neprojde to, co si přejeme.“ 

http://www.socdemostrava.cz/clanky/2014-05-20-vyzva-primatorovi

Mýliti se jest lidské, avšak v omylu setrvávati ďábelské. ( Aennaeu  Seneca)                      


Petr Hadaščok ,- Ostrava

SLIBY, SLIBY, SLIBY,... SLIBY, SLIBY, SLIBY ! PRO PŘEDVOLEBNÍ REKLAMNÍ BILLBOARDY I PES JE DOBRÝ ! ! !

2014-09-29 21:03:07

Petr Mihálik               Petr Mihálik           Petr Mihálik            Petr Mihálik               Petr Mihálik              Petr Mihálik

DALŠÍ PŘÍKLAD HUMANITY A DOKONCE Z OSTRAVY-PORUBY, KDE ZŘEJMĚ PAN ZASTUPITEL MĚSTA A MÍSTOSTAROSTA PORUBY JAKO PRVNÍ POCHOPIL, ŽE USMÍŘENÍ S OSTRAVSKÝMI PEJSKY A JEJICH PÁNY, OBČANY MĚSTA OSTRAVY, JE NUTNÉ ! PODÁNÍM RUKY A PACKY /viz foto billboardu/ SI ÚDAJNĚ NEDÁVNO STVRDILI DOHODU, ŽE V NEJBLIŽŠÍM MOŽNÉM TERMÍNU / 8.10.2014 / NAVRHNOU A TAKÉ PODPOŘÍ ZMĚNU OZV č.9/2012 NA DOBROVOLNOU FORMU ČIPOVÁNÍ K 17.11.2014 A TO S TÍM, ŽE K 25.VÝROČÍ 17.LISTOPADU BUDE TATO ZNOVUNABYTÁ SVOBODA VÍCE NEŽ JEN SYMBOLICKÁ ! LIDSKOST NEBO TOTALITA - KDO ZVÍTĚZÍ ? BYLO BY OPRAVDU SKVĚLÉ, KDYBYCHOM MOHLI TAKOVÉMU VÝVOJI SITUACE NAKONEC VŠICHNI ZATLESKAT JEŠTĚ PŘED VOLBAMI .

 

  A DŮLEŽITÁ NOVINKA :

"Velice rád  Vás v daném podporuji. Podporuji zastavení vynucování implantací RFID  transpondérů, když bude pejsek označen jiným způsobem."

S úctou

Ing. Peter Harvánek
lídr Změna pro Ostravu.

https://www.facebook.com/zmenaproostravu/app_128953167177144

 

 


Petr Hadaščok , - Ostrava

PANE PRIMÁTORE , tady nejde jen o čtečku čipů od firmy TROVAN z reportáže v pořadu "Události v regionech " 24.9.2014 na ČT 1 - ČTEČKY , ČIPY , ...... /google.cz/TROVAN - JSOU TAM VIDĚT I DĚTI - PODÍVEJTE SE A NEJEN VY ! Ještě je možné napravit chyby !

2014-09-27 09:24:48

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/414231100030924-udalosti-v-regionech                                stopáž 20:44 - 22:22 

Veřejnoprávní televize má mít na paměti, že si ji divák platí. Je to opravdu to , co se mu má za jeho peníze dostat ? Měl by být slyšet nejen názor radniční , ale především názory více občanů i pejskařů !/ viz ANKETA  V  iDNES 2013 /

NEJDE NÁHODOU O NEBEZPEČNÉ VYHROŽOVÁNÍ ? AŽ 50 000 Kč POKUTY - LIKVIDAČNÍ , NEMRAVNÝ POSTIH !

NEJDE TAKÉ NÁHODOU O SKRYTOU REKLAMU ZA PENÍZE DAŇOVÝCH POPLATNÍKŮ , KDO NA TOM PROFITUJE ??? OBČANÉ A MĚSTO URČITĚ  N E  ! ŽE BY TO BYLI TI "LUMPI" NEBO "MAFIÁNI" ? SLUŠNOST NENÍ SLABOST .........  NEDÁVNO JSEM SE V MS DENÍKU VAŠEHO NÁMĚSTKA PTAL, KDO HRADÍ JEJICH PŘEDVOLEBNÍ KAMPAŇ - ODPOVĚDI SE VYHNUL, NEODPOVĚDĚL , PROČ ASI ? NULOVÁ TOLERANCE - PRÁCE PRO PANA KOUPILA , NEBO PRO RRTV ?

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/414231100030924-udalosti-v-regionech

https://www.google.cz/search?q=trovan&client=firefox-a&rls=org.mozilla:cs:official&channel=sb&biw=1093&bih=482&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=dYAmVKTnEMvbPcrKgfAO&ved=0CAgQ_AUoAQ

 ČIPY RFID A ČTEČKA ČIPŮ OD FIRMY TROVAN - ZA REKLAMU V TV SE PŘECE PLATÍ - KDO INKASOVAL ?!

 

SLEDUJTE V NEDĚLI 5.10.2014 v 19.00  :  http://www.slobodnyvysielac.sk/

*******  SPOLEČNĚ ZA   D O B R O V O L N O S T   ČIPOVÁNÍ  *******

 

 

 

Přeji všem slušným lidem hezký den

Hadaščok Petr st.

http://www.petice24.com/a/43512

 

 

 

 

 


Petr Hadaščok ,- Ostrava

NEJVĚTŠÍ "ZASTÁNCI" ČIPOVACÍ VYHLÁŠKY OZV č.9 /2012 - L.PALYZA , P.KAJNAR , D.MADEJ , M.ŠTĚPÁNEK - TITO 4 KANDIDÁTI NA PRIMÁTORA JIŽ MĚSTU " SLOUŽILI " AŽ MOC DLOUHO - CELKEM > 40 ROKŮ !

2014-09-25 11:42:23

NELINKA / malinká / - 8.ROKŮ , 2,3 kg , má "psí " známku a navíc dobrovolně i viditelný adresář !

PŘEDVOLEBNÍ PROPAGANDA ? - NA ČÍ OBJEDNÁVKU ? ? ? A I ZA TO PLATÍME KONCESIONÁŘSKÉ POPLATKY ! ! !  :  http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/414231100030924-udalosti-v-regionech stopáž20:44-22:22              


Petr Hadaščok , - OstravaSdílet tuto petici

Pomozte této petici získat víc podpisů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...