Uměnovědné obory mají smysl - dopis studujících Katedry filmových studií při FF UK v Praze

Kontaktujte autora petice

Odpověď studující KFS UK na reakci rektorky Králíčkové

2023-05-02 16:06:38

Paní rektorka Králíčková reagovala na náš dopis, který jsme jí poslali 30. března 2023 

Zde si můžete přečíst naší odpověď, kterou jsme poslali 2. května 2023.

Vážená paní rektorko,

Mockrát děkujeme za Vaší odpověď. Vážíme si času, který jste našemu e-mailu i dopisu věnovala a rádi slyšíme, že naše argumenty vnímáte jako plodné. Oceňujeme, že jste do naší společné konverzace připojila i paní děkanku Lehečkovou, což vnímáme jako bližší propojení v rámci univerzity.

Na základě Vaší odpovědi se dá předpokládat, že obě zmíněná jednání již proběhla. V našem dopisu nastiňujeme situaci naší katedry, která v mnohém odráží podmínky napříč příbuznými obory. Nejen z našeho pohledu je situace vážná, a proto bychom se rádi dozvěděli více o tématech těchto setkání a také o případných závěrech, ke kterým jste v debatě došli. Ode dne, kdy jsme s Vámi sdíleli náš dopis, se počet jeho signatářů vyšplhal na bezmála tři stovky. Vnímáme tuto podporu jako jistou formu závazku. Jako studující s motivací setrvat v oboru i nadále bychom si přáli slyšet tyto informace i přímo od Vás.

Vážíme si toho, že je pro Vás navyšování rozpočtů pro Univerzitu Karlovu důležité. Chtěli bychom na tomto místě připomenout, že v případě sociálně-vědních a humanitních oborů je podfinancovanost často natolik kritická, že ohrožuje jejich samotnou existenci. Proto bychom se rádi dozvěděli něco více o Vaší konkrétní představě budoucnosti sociálně-vědních a humanitních oborů na naší univerzitě. Jsme kolektiv aktivních studujících a záleží nám na budoucnosti naší katedry (a také všech příbuzných oborů). Mohli bychom Vás požádat o nastínění Vaší představy toho, jak by se dala finanční situace sociálně-vědních a humanitních oborů zlepšit?

Náš dopis jsme adresovali přímo Vám, neboť věříme, že přímá debata má smysl. Situaci bedlivě sledujeme v médiích, avšak často se může stát, že některé detaily ve veřejné debatě nezazní. Jsme si vědomi toho, že příprava a řešení rozpočtů pro univerzity je komplexní úkol. I proto doufáme, že vzájemné sdílení informací může pomoci situaci efektivně řešit a zabránit nedorozuměním.

Budeme se těšit na Vaší odpověď. Pokud máte k našemu dopisu, ale třeba také k dalším aspektům našich aktivit, jakékoliv otázky či připomínky, rádi Vám vše zodpovíme.

Se srdečným pozdravem,
studující Katedry filmových studií při Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Děkujeme Vám všem za odporu. Pokračujeme v našich snahách a budeme Vás informovat o novinkách.


Studující Katedry filmových studií, FF UK

Poslali jsme náš dopis na rektorát Univerzity Karlovy

2023-03-30 15:03:15

Dnes, 30. 3. 2023, jsme poslali náš dopis na rektorát Univerzity Karlovy. Zprávu s dopisem jsme adresovali paní rektorce a také sekretariátu a ekonomickému oddělení. V naší zprávě jsme paní rektorku požádali o vyjádření a sdílení plánů univerzity k řešení současné neutěšené situace. 

Moc děkujeme všem 260 signatářům, kteří náš dopis podpořili a budeme rádi, když o naší výzvě řeknete ostatním. Podpisy stále sbíráme!

O dalším vývoji Vás budeme informovat. 

Děkujeme za podporu, 
studující Katedry filmových studií, FF UK


Studující Katedry filmových studií, FF UKSdílet tuto petici

Pomozte této petici získat víc podpisů.

Jak petici propagovat?

  • Sdílejte petici na své facebookové zdi a ve skupinách souvisejících s tématem vaší petice.
  • Spojte se s přáteli
    1. Napište zprávu s vysvětlením, proč jste tuto petici podepsali. Lidé ji totiž podepíší spíše, když budou chápat, o jak důležité téma se jedná.
    2. Zkopírujte adresu webových stránek této petice a vložte si ji do vlastní zprávy.
    3. Pošlete zprávu přes e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...