Petice za předání Migů- 29 Ukrajinské vládě

Kontaktujte autora petice

Plánovaná Genocida Ukrajinského lidu

2023-03-19 05:54:21
Začátkem dubna 2022 byl opublikován v RIA Novosti článek zpracovaný Timofejem Sergejevičem představující 
ideologický základ genocidy Ukrainců
 připojuji níže Český překlad poznámky:

- ruSSko má ambici po Ukrajině pokračovat v tzv. "dekolonizaci" i dalších částí Evropy/světa (viz poslední čtyři odstavce) pro názornost si místo Ukrajiny dosaďte Českou republiku

- Generální prokuratura SR má dodnes platnou Smlouvu o kooperaci s Generální prokuraturou ruSSké federace (podepsanou generálním prokurátorem Marošem Žilinkem začátkem roku 2022 v Moskvě)

- podpořte sbírku https://www.donio.sk/podporte-kupu-prieskumnych-dronov-pre-ukrajinskych-obrancov

 

Co by mělo Rusko udělat s Ukrajinou?

Přečtěte na ria.ru

Timofej Sergejevič filozof, metodolog, člen klubu Zinoviev MIA

Russia Today 08:00 03.04.2022

    Ještě v dubnu minulého roku jsme psali o nezbytnosti denacifikace Ukrajiny. Nacistickou, banderovskou Ukrajinu, nepřítele Ruska a nástroj Západu ke zničení Ruska prostě nepotřebujeme. Dnes se problematika denacifikace posunula do praktické roviny. Denacifikace je nezbytná tehdy, když významná část lidí – s největší pravděpodobností většina – byla osvojena a vtažena do nacistického režimu a jeho politiky. Tedy když hypotéza „lidé jsou dobří – vláda je špatná“ nefunguje. Uznání této skutečnosti je základem politiky denacifikace, všech jejích opatření a samotná skutečnost je jejím předmětem. Ukrajina je právě v takové situaci. To, že ukrajinský volič hlasoval pro „svět Porošenka“ a „svět Zelenského“, by nemělo být zavádějící – Ukrajincům zcela vyhovovala nejkratší cesta k míru přes bleskovou válku, kterou poslední dva ukrajinští prezidenti transparentně naznačili, když byli zvoleni. Právě tento způsob „uklidňování“ vnitřních antifašistů – prostřednictvím totálního teroru – používali v Oděse, Charkově, Dněpropetrovsku, Mariupolu a dalších ruských městech. A to Ukrajinci na ulici docela vyhovovalo. Denacifikace je tedy soubor opatření ve vztahu k nacistické mase obyvatelstva, která technicky nemůže být vystavena přímému trestu jako váleční zločinci.

    Nacisté, kteří se chopili zbraní, by měli být maximálně zničeni na bojišti. Mezi Ozbrojenými silami Ukrajiny a takzvanými národními prapory, jakož i územní obranou, která spojovala tyto dva typy vojenských formací, by neměly být výrazné rozdíly. Všichni se rovněž podílejí na extrémní krutosti vůči civilnímu obyvatelstvu, jsou rovněž vinni za genocidu ruského lidu, nedodržují zákony a válečné zvyky. Váleční zločinci a aktivní nacisté by měli být exemplární a exponenciálně potrestáni. Musí dojít k celkové lustraci.

    Všechny organizace, které se spojovaly s praktikami nacismu, musí být zlikvidovány a zakázány. Na vině je však kromě "verchušky" i značná část mas, kterými jsou pasivní nacisté, spolupachatelé nacismu. Podporovali a oddávali se nacistické moci. Spravedlivé potrestání této části obyvatelstva lze jen snášet nezbytné útrapy spravedlivé války proti nacistickému systému, vedené co nejopatrněji a nejrozvážněji ve vztahu k civilistům. Další denacifikace této masy obyvatelstva spočívá v převýchově, kterého se dosahuje ideologickou represí (potlačováním) nacistických postojů a přísnou cenzurou: nejen v politické oblasti, ale nutně i ve sféře kultury a vzdělávání. Právě kulturou a vzděláváním se připravila a uskutečnila hluboká masová nacifikace obyvatelstva, zajištěná příslibem dividend z vítězství nacistického režimu nad Ruskem, nacistické propagandy, vnitřního násilí a teroru, jakož i oseročné války s obyvateli Donbasu, kteří se vzbouřili proti ukraji.

    Denacifikaci může provést pouze vítěz - což znamená (1) jeho absolutní kontrolu nad procesem denacifikace a (2) pravomoc takovou kontrolu zajistit. V tomto směru denacifikovaná (U) země nemůže být suverénní. Denacifikující stát – Rusko – nemůže vycházet z liberálního přístupu ohledně denacifikace. Ideologie denacifikátoru nemůže být zpochybněna viníkem podrobeným denacifikaci. Ruské uznání potřeby denacifikace Ukrajiny znamená uznání nemožnosti krymského scénáře pro Ukrajinu jako celek. Tento scénář však nebyl možný ani v roce 2014 na odbojném Donbasu. Jen osm let odporu vůči nacistickému násilí a teroru vedlo k vnitřní soudržnosti a vědomému jednoznačnému masovému odmítání udržovat jakoukoli jednotu a spojení s Ukrajinou, která se definovala jako nacistická společnost.

    Termíny denacifikace nemohou být v žádném případě kratší než jedna generace (, která se musí narodit, vyrůst a dospět v podmínkách denacifikace). Nacifikace Ukrajiny pokračovala více než 30 let, počínaje přinejmenším v roce 1989, kdy ukrajinský nacionalismus dostal legální a legitimní formy politického projevu a vedl hnutí za „nezávislost Ukrajiny“ směrem k nacismu.

     Zvláštnost moderní nacifikované Ukrajiny je v amorfnosti a ambivalenci, které umožňují maskovat nacismus jako touhu po „nezávislosti“ a „evropské“ (západní, proamerické) cestě „rozvoje“ (ve skutečnosti – k degradaci), a tvrdit, že na Ukrajině „neexistuje nacismus , pouze soukromé excesy“. Koneckonců, neexistuje tam žádná hlavní nacistická strana, žádný Fuehrer, žádné plnohodnotné rasové zákony (pouze jejich okleštěná verze v podobě represí proti ruskému jazyce). V důsledku toho neexistuje žádná opozice a odpor vůči režimu. Všechno uvedené však nedělá z ukrajinského nacismu „odlehčenou verzi“ německého nacismu v první polovině 20. století. Naopak, protože ukrajinský nacismus je osvobozen od takových „žánrových“ (v podstatě politických technologických) rámců a omezení, volně se rozvíjí jako základní základna jakéhokoli nacismu – jako evropského a ve své nejrozvinutější podobě amerického rasismu. Denacifikaci proto nelze provést kompromisně, na základě vzorce jako „NATO – ne, EU – ano“ Samotný "kolektivní Západ" je tvůrcem, zdrojem a sponzorem ukrajinského nacismu, zatímco západní banderovské kádry a jejich „historická paměť“ jsou jen jedním z nástrojů nacizace Ukrajiny . Ukronacismus nese ne menší, ale větší hrozbu pro svět a Rusko než německý nacismus v hitlerovské verzi.

    Název „Ukrajina“ zřejmě nemůže být ponechán jako název žádného plně denacifikovaného státního útvaru na území osvobozeném od nacistického režimu. Nově vzniklé lidové republiky v prostoru bez nacismu by měly a budou vyrůstat z praxe hospodářské samosprávy a sociálního zabezpečení, obnovy a modernizace životních systémů obyvatelstva. Ve skutečnosti jejich politické aspirace nemohou být neutrální – odpykání viny před Ruskem za to, že se k němu chovalo jako k nepříteli, lze realizovat pouze spoléháním se na Rusko v procesech obnovy, obrody a rozvoje. Pro tato území by neměly být povoleny žádné „Marshallovy plány“. Nemůže existovat žádná „neutralita“ v ideologickém a praktickém smyslu, slučitelná s denacifikací. Kádry a organizace, které jsou nástrojem denacifikace v nově nahlášených republikách, nemohou nespoléhat na přímou vojenskou a organizační podporu Ruska. Denacifikace bude nutně i deukrajinizací – odmítnutím rozsáhlé umělé inflace etnické složky sebeidentifikace obyvatelstva území historického Maloruska a Novoruska, kterou začaly řešit již sovětské úřady v minulosti. Umělý etnocentrismus jako nástroj komunistické supervelmoci po jejím pádu nezůstal bez vlastníka. V této oficiální funkci přešel pod pravomoc další supervelmoci (moc stojící nad státy) - "supervelmoci Západu". Třeba ho vrátit do svých přirozených hranic a zbavit ho politické funkčnosti. Na rozdíl od řekněme Gruzie a pobaltských zemí je Ukrajina, jak ukázala historie, jako národní stát nemožností a pokusy o jeho „vybudování“ přirozeně vedou k nacismu. Ukrajinismus je umělá protiruská konstrukce, která nemá svůj civilizační obsah, podřízený prvek mimozemské civilizace. Debanderizace sama o sobě k denacifikaci stačit nebude - banderovský prvek je jen performer a plátno, přestrojení za evropský projekt nacistické Ukrajiny, proto je denacifikace Ukrajiny i její nezbytnou deeuropeizací.

    Banderovskou elitu je třeba zlikvidovat, její převýchova je nemožná. Společenská „bažina“, která ji aktivně i pasivně podporovala jednáním a nečinností, musí prožít útrapy války a osvojit si tuto zkušenost jako historickou lekci a odpykání své viny. Ti, kteří nepodporovali nacistický režim, trpěli jím a jím rozpoutanou válkou na Donbasu, se musí zkonsolidovat a zorganizovat, musí se stát pilířem nové vlády, její vertikální i horizontální složky. Historická zkušenost ukazuje, že tragédie a dramata válečných dob přinášejí užitek lidem, kteří byli pokoušeni a uneseni rolí nepřítele Ruska.

    Denacifikace jako cíl speciální vojenské operace v rámci samotné této operace je chápána jako vojenské vítězství nad kyjevským režimem, osvobození území od ozbrojených přívrženců nacistů, likvidace nesmiřitelných nacistů, zajetí válečných zločinců, jakož i vytvoření systémových podmínek pro následnou dena. Ta by měla začít organizací orgánů místní samosprávy, policie a obrany, očištěnými od nacistických živlů, na jejich základě spustit zakládající procesy založení nové republikánské státnosti, integrovat tuto státnost do úzké spolupráce s Ruskem. oddělení pro denacifikaci Ukrajiny (nově vytvořené nebo konvertované, řekněme, z Rossotrudničstva), s přijetím pod ruskou kontrolou republikového regulačního rámce (legislativa) o denacifikaci, definování hranic a rámců pro přímou aplikaci ruského práva a ruského jurisdikci na osvobozeném území v oblasti de tribunálu pro zločiny proti lidskosti na bývalé Ukrajině. V tomto směru by Rusko mělo vystupovat jako strážce Norimberského procesu.

    Vše uvedené znamená, že k dosažení cílů denacifikace je nezbytná podpora obyvatelstva, jeho přechod na stranu Ruska po osvobození od teroru, násilí a ideologického tlaku kyjevského režimu, po vystoupení z informační izolace. Samozřejmě nějaký čas potrvá, než se lidé vzpamatují ze šoku z nepřátelství, než se přesvědčí o dlouhodobých záměrech Ruska – že „nebudou opuštěni“. Není možné předem přesně předvídat, na kterých územích bude taková masa obyvatelstva tvořit kriticky potřebnou většinu. „Katolická provincie“ (západní Ukrajina jako součást pěti regionů) se pravděpodobně nestane součástí proruských území. Linii odcizení však najdeme empiricky. Zůstane vůči Rusku nepřátelská část, ale násilně neutrální a demilitarizovaná Ukrajina s formálně zakázaným nacismem. Půjdou tam nepřáli Ruska. Zárukou zachování této zbytkové Ukrajiny v neutrálním státě by měla být hrozba okamžitého pokračování vojenské operace v případě nesplnění uvedených požadavků. Možná si to vyžádá stálou ruskou vojenskou přítomnost na jeho území. Od vylučovací linie po ruskou hranici bude existovat území potenciální integrace do ruské civilizace, která je svou vnitřní povahou antifašistická. Operace na denacifikaci Ukrajiny, která začala vojenskou fází, se bude v době míru řídit stejnou logikou etap jako vojenská operace. V každém z nich bude třeba dosáhnout nezvratných změn, které se stanou výsledkem odpovídající etapy. V tomto případě mohou být potřebné počáteční kroky denacifikace definovány takto:

- likvidace ozbrojených nacistických útvarů (čímž se rozumí jakékoli ozbrojené útvary Ukrajiny včetně Ozbrojených sil Ukrajiny), jakož i vojenské, informační, vzdělávací infrastruktury, která zajišťuje jejich činnost;

- vytvoření orgánů veřejné samosprávy a policie (obrana a vymáhání práva) na osvobozených územích, které chrání obyvatelstvo před terorem podzemních nacistických skupin;

- instalace ruského informačního prostoru;

- stažení vzdělávacích materiálů a zákaz vzdělávacích programů na všech úrovních obsahujících nacistické ideologické pokyny;

- masové vyšetřovací akce na vyvození osobní odpovědnosti za válečné zločiny, zločiny proti lidskosti, šíření nacistické ideologie a podporu nacistického režimu;

- lustrace, zveřejnění jmen spolupachatelů nacistického režimu, jejich zapojení do nucených prací na obnovu zničené infrastruktury jako trest za nacistické aktivity (z těch, kteří nebudou vystaveni trestu smrti ani vězení);

- přijetí na místní úrovni pod dohledem Ruska primárních normativních aktů denacifikace „zdola“, zákaz všech typů a forem obrození nacistické ideologie;

- Zřizování památníků, památných tabulí, pomníků obětem ukrajinského nacismu, udržování památky na hrdiny boje proti němu; - zahrnutí komplexu antifašistických a denacifikačních norem do ústav nových lidových republik;

- Vytvoření stálých denacifikačních orgánů na období 25 let.

    RuSSko nebude mít spojence při denacifikaci Ukrajiny - jelikož se jedná o čistě ruskou práci a ruSSký zájem. A také proto, že nebude vykořeněna jen banderovská verze nacistické Ukrajiny, ale včetně a především odstíny západní totality, vnucených programů civilizační degradace a rozkladu, mechanismů podřízení se "Supervelmoci Západu" a Spojených států.

    Aby se plán denacifikace Ukrajiny uskutečnil v praxi, samotné ruSSko se bude muset konečně rozloučit s proevropskými a prozápadními iluzemi, uvědomit si, že je posledním zastáncem ochrany a zachování těchto hodnot historické Evropy (starého světa), které si to zaslouží a které Západ nakonec opustil a prohrál boj o ně. Tento boj pokračoval po celé 20. století a projevil se ve světových válkách a ruské revoluci, které jsou navzájem neoddělitelně spojeny.

    Rusko udělalo pro záchranu Západu ve 20. století všechno. Realizovalo svůj hlavní západní projekt, alternativu ke kapitalismu, který vyhráli národní státy - byl to socialistický, červený projekt. Rusko rozdrtilo německý nacismus, obludný produkt krize západní civilizace. Posledním aktem ruského altruismu byla natažená ruka přátelství z Ruska, za což Rusko dostalo v 90. letech obludnou ránu způsobenou rozbitím SSSR.

    Všechno, co Rusko udělalo pro Západ, udělalo na vlastní náklady a přineslo největší oběti. Západ nakonec všechny tyto oběti odmítl, znehodnotil ruský příspěvek k řešení západní krize a rozhodl se pomstít ruSku a odmítnout pomoc, kterou toto nezištně poskytlo. ruSko půjde dál, svou vlastní cestou, nebude se starat o osud Západu a bude spoléhat na jinou část svého dědictví – vedení světa v globálním procesu dekolonizace.

    V rámci tohoto procesu má ruSSko vysoký potenciál pro partnerství a spojence se zeměmi, které Západ po staletí utlačoval a které se nechystají znovu na sebe nasadit jho. Bez ruSSkých obětí a boje by tyto země nebyly osvobozeny. Denacifikace Ukrajiny je zároveň její dekolonizací, kterou budou muset obyvatelé Ukrajiny pochopit a akceptovat – když se začnou osvobozovat od opojení, pokušení a závislosti na takzvané „evropské volbě“.

 


petice_za_predani_migu-29_ukrajinske_vlade

Podpořte sbírku na vytvoření letky průzkumných dronů

2023-03-11 12:42:08

Podpořte sbírku na vytvoření letky průzkumných dronů na Donio.sk
V současnosti se ruSSká intervenční vojska na některých úsecích fronty ativizují a předpokládá se, že co nevidět přijde velký útok - ať už z ruSSka na východě nebo z běloruska na severu - proto je třeba Ukrajinců, kteří bojují za svou vlast a naši svobodu ze všech sil podpořit. Už na začátku války se ukázalo, že drony hrají v dnešní době důležitou roli – ať už útočnou nebo obrannou a při rychlém vyhodnocení informací a správné reakci obránců končí ruské tanky a BVP-čka na nefunkční v poli nebo kraji cesty. Každopádně pro svou obranu potřebují bojovníci vědět kde se skřeti ukrývají - případně co chystají. K tomu jsou zapotřebí tiché drony schopné operovat ve dne iv noci, schopné nést potřebné technické vybavení a mít dostatečný dolet i výdrž. K tomu potřebují bojovníci spoustu dronů. Mohou ale nemusí být superšpičkové - musí jich však být tolik, aby byly všude kde je jich třeba. Podporou sbírky na Donii se pomůže velitelům jednotek na bojišti získat osobní operační prostředky pro zajištění přehledu a podporu operací v okolí – řekněme několik kilometrů až desítek kilometrů od svého stanoviště. Technických řešení je několik a odpovídající rozhodnutí budou přijata po ukončení sbírky. https://www.donio.sk/podporte-kupu-průzkumných-dronů-pro-ukrajinských-obránců Podívejte se tedy co Vám domácí rozpočet dovolí a pokud tam najdete volných 10,- 20,- 50,- nebo 100,- EUR tak neváhejte a přispějte !!!

 

    Pán Heger a pán Naď všetky Migy treba (urýchlene) odovzdať !


petice_za_predani_migu-29_ukrajinske_vladeSdílet tuto petici

Pomozte této petici získat víc podpisů.

Jak petici propagovat?

  • Sdílejte petici na své facebookové zdi a ve skupinách souvisejících s tématem vaší petice.
  • Spojte se s přáteli
    1. Napište zprávu s vysvětlením, proč jste tuto petici podepsali. Lidé ji totiž podepíší spíše, když budou chápat, o jak důležité téma se jedná.
    2. Zkopírujte adresu webových stránek této petice a vložte si ji do vlastní zprávy.
    3. Pošlete zprávu přes e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...