Petice na podporu ředitele ZŠ Meteorologická, p. Mgr. Jaroslava Kulika

Kontaktujte autora petice

TOP 5 největších priorit nového vedení Městské části Praha - Libuš

2023-03-29 11:14:05

Dobrý den,

 

jak na včerejším zasedání, tak na zasedání mimořádném minulý týden jsme nesčetněkrát žádali o sdělení, jaké vize ( na téma školství ) má nové vedení Městské části Praha - Libuš.

Odpovědi se nám nedostalo ani ve čtvrtek 23.3.2023, ani včera 28.3.2023.

Sdílíme veřejně dostupný rozhovor s paní Jungwiertovou a s paní Tůmovou. Dočteme se v něm, že ačkoliv nové vedení obce počítá s velkým nárůstem obyvatel.... Citace: "Zatímco nyní máme kolem 10 000 obyvatel, do několika let očekáváme nárůst lidí až o 2/3, což je obrovský růst. Takže už nyní k tomu musíme takto přistupovat a plánovat ve střednědobém a dlouhodobém horizontu." .... otázku infrastruktury, tedy zajištění vzdělávání a rovněž dostupné zdr.péče, což zajímá každého v případě zvažování budování nového domova, nikterak neřeší .... 

Dále je možné se dočíst, že mezi 5 největších priorit do následujícího období je, cituji: " Vybudování nového parku, zklidnění dopravy, zpracování strategického plánu rozvoje, energetické úspory a oživení centra staré Libuše."

Článek byl zveřejněn dne 16.3.2023, tedy v procesu výběrového řízení na post ředitele ZŠ Meteorologická, i přes tento fakt, se toto téma nedostalo do TOP 5 témat .....

https://www.kdu.cz/aktualne/ruzne/lidovecke-hovory-starostka-prahy-libus-lucie-jungw

 

Děkujeme.

 


Jaroslava Hněvkovská, Jitka Lörinczová, Jana Svatoňková

Aktuální info ke dni 28.3.2023

2023-03-28 08:21:14

Dobrý den Vám všem,

 

včera proběhlo zasedání Výběrové komise, která doporučila jako kandidáta p.Charalambise, což je učitel HV na ZŠ Meteorologická

(Info převzaté ze stránek ZŠ Meteo: "Jsem absolventem PedFUK v Praze obor RJ a HV. Kromě výuky na ZŠ jsem několik let působil ve Výzkumném ústavu pedagogickém, rok na MŠMT a čtyři roky učil didaktiku hudební výchovy na Pražské konzervatoři. Stále spolupracuji s Národním pedagogickým institutem ČR a zabývám se problematikou vzdělávání a kurikula. Zde na škole učím hudební výchovu a estetickou výchovu a vedu pěveký sbor Zvonek."

 

Nikdo z nás nezpochybňuje jeho erudovanost a kompetenci.

 

Co ovšem, na základě zkušeností z posledních dní, zpochybňujeme, je nestrannost a nezaujatost vedení Městské části Praha - Libuš.

 

Jedna maminka z řad petentů využila možnosti schůzky na kávě s paní starostkou.

Panu Kulikovi  je vedením obce vyčítáno například to, že je kamarádský k dětem, přitom by měl být autorita. Existuje ovšem termín " přirozená autorita ", kterou p. Kulik u dětí nepochybně má. 

Ze strany nového vedení Městské části se vyčítá i to, že děti bere na Školy v přírodě ( letos je to například 9 tříd ), protože " správný ředitel ", má sedět v ředitelně a má žádat o dotace.

K tomu ještě připomínáme, jak se vedení obce vyjadřuje, pokud jde o vyjadřovací schopnosti a respektování názoru a pocitů našich dětí. Tato elementární věc, je v jejich případě nežádoucí. V čím zájmu je, aby z našich dětí byly vychovány " ovce bez názoru " ???? 

Žijeme ve 21.století, ne ve století 20., či 19.

 

Přikládáme záznam z jednání dne 23.3.2023, kde je více než patrný postoj vedení Městské části vůči názoru obyvatelstva.

https://www.praha-libus.cz/zapisy-usneseni-ze-zasedani-zmc 

 

Člen opozice dobře připomněl, že radnice by si měla uvědomit fakt, že ona je zde pro lidi a ne naopak.

 

Pokud by toto někdo rád připomněl vedení obce osobně, byl by to jistě dobrý krok.

Přikládáme emailové adresy s připomenutím, že tato Petice nebyla vedením obce uznána jako platná i přes to, že byla přijata bez námitek v rámci zákonných náležitostí ČŠI i Magistrátem hl.m.Praha.

 

 

Starostka, RNDr. Lucie Jungwiertová, Ph.D.                          starostka@praha-libus.cz

Uvolněná místostarostka, Mgr. Kateřina Turnová                   mistostarostka@praha-libus.cz

Neuvolněná místostarostka RNDr. Pavla Tůmová, Ph.D.         tumova@praha-libus.cz

Neuvolněná místostarostka  JUDr. Ing. Eva Radová               radovae@email.cz

Neuvolněný místostarosta   Jaroslav Melichar                       melicharjj@seznam.cz

 

členové zastupitelstva:

Mgr. Jiří Koubek                koubek@praha-libus.cz

 

Ing. Lenka Koudelková      koudelkova@praha-libus.cz

 

Ing. Pavel Macháček          machacek@praha-libus.cz

 

Martin Frank                     frank@praha-libus.cz

 

Mgr. Radek Řezanka          rezanka@praha-libus.cz

 

Bc. Michal Korbel              korbel.m@seznam.cz

 

Tomáš Loukota, DiS.         loukota@praha-libus.cz

 

Ing. Jakub Hazda             hazda@praha-libus.cz

 

 

 

Děkujeme!

 

 


Jaroslava Hněvkovská, Jitka Lörinczová, Jana Svatoňková

Zasedání výběrové komise, 27.3.2023

2023-03-27 06:54:17

Dobrý den,

 

dnes, tedy 27.3.2023, proběhne zasedání výběrové komise směřující k volbě ředitele/ředitelky ZŠ Meteorologická.

Čtvrteční jednání na Mimořádném zasedání Městské části, kde jako hlavní bod k projednání byla právě naše petice, se nesla v atmosféře jednoznačné podpory p. ředitele ze stran opozice a ze strany přítomných občanů, kterým tímto děkujeme.

Naopak vedení Městské části zpochybnilo platnost petice, zpochybnilo " morální vyspělost " a řekněme inteligenci ( protože prvňáček neumí číst a psát, a tím pravděpodobně nemá právo - dle vedení Městské části - na názor a na empatii ) našich dětí.

Přítomní občané vyjadřovali jeden po druhém podporu p. řediteli.

Vedení městské části též neodsouhlasilo ( za poněkud diskutabilních podmínek v jednom konkrétním případě ) ani jeden návrh opozice, který se nesl v duchu podpory p. řediteli.

Neprošel ani návrh, kdy by mělo vedení Městské části, přihlédnout při výběru nového ředitele na základě doporučení výběrové komise. Jinými slovy, pokud by výběrová komise doporučila p. Mgr. Jaroslava Kulika jako ideálního a vhodného kandidáta na ředitele ZŠ Meteorologická, vedení Městské části k tomuto doporučení nebude ( nemusí, nechce ) přihlížet.

Proč ??? To je správná otázka.....

 

Přejeme dnes p. Kulikovi  ( a také nám všem ) hodně štěstí.

 

 

 


Jaroslava Hněvkovská, Jitka Lörinczová, Jana Svatoňková

Mimořádné zasedání zastupitelstva 23.3.2023 18:00 - změna místa konání !

2023-03-21 07:51:18

Dobrý den, 

vedení Městské části vyšlo vstříc naší žádosti ohledně zajištění větších prostor pokud jde o projednávání Petice na podporu ředitele ZŠ Meteorologická, p.Mgr. Jaroslava Kulika, za což děkujeme.

Mimořádné zasedání na výše zmíněné téma se bude konat v tělocvičně Klubu Junior, Na Okruhu 395/1 ( areál detašovaného pracoviště MŠ Mezi Domy ) a to od 18:00.

 

Předem děkujeme za to, že věnujete svůj čas tomuto důležitému zasedání a věříme, že se dne 23.3.2023 sejdeme v hojném počtu.

 

Děkujeme a přejeme všem klidný a úspěšný den.

 

 

 

 

 

 

 

 


Jaroslava Hněvkovská, Jitka Lörinczová, Jana Svatoňková

DŮLEŽITÉ - AKTUALIZACE

2023-03-17 10:21:50

Dobrý den všem.

S vidinou eliminování případných nechtěných situací v rámci " malé prostory - velký zájem veřejnosti " byla právě odeslána 

"Žádost o zajištění prostor - Mimořádné zasedání 23.3.2023", a to paní starostce Městské části Praha - Libuš, paní RNDr. Lucii Jungwiertové, Ph.D.

S výsledkem a vyjádřením od paní starostky Vás budeme neprodleně informovat v momentě, kdy toto vyjádření obdržíme.

 

Děkujeme.


Jaroslava Hněvkovská, Jitka Lörinczová, Jana Svatoňková

Mimořádné zasedání zastupitelstva - 23.3.2023 18:00

2023-03-17 09:10:07

Dobrý den všem, 

v příštím týdnu se uskuteční několik schůzek na radnici Městské části Praha - Libuš.

Hlavním bodem u všech projednávání bude naše petice. Díky opozičním zastupitelům a jejich " zásahu ", se zasedání uskuteční PŘED KONKURZEM, a ne jak bylo plánováno vedením radnice, PO KONKURZU.

Zasedání je veřejné, čili účast Vás všech, kteří se ztotožňují se zněním petice a kterým není lhostejné v jakém prostředí se budou naše děti další léta pohybovat, je velmi vítána !!!

 

Dle veřejně dostupných informací se má Mimořádné zasedání zastupitelstva konat ve čtvrtek 23.3.2023 od 18:00 v zasedací místnosti Úřadu městské části Praha-Libuš, Libušská 1 ( vedle pošty ).  

 

Zvolený prostor nepojme mnoho účastníků, proto bychom poprosily Vás všechny o vyjádření a zpětnou vazbu kdo by měl zájem přijít, kdo má zájem vyjádřit podporu i osobně, případně klást otázky ohledně budoucnosti ZŠ Meteo představitelům Městské části Praha-Libuš. 

V případě velkého zájmu účastníků bude nutné požádat Městskou část o větší prostory a to co nejdříve. 

 

Vzhledem k tomu, že i děti si mezi sebou sbíraly podpisy na podporu p. ředitele, a s ohledem na to, že jsou to hlavně děti které tráví ve škole mnoho času, i k jejich podpisu a názoru by měl být přikládám patřičný respekt a úcta. 

Chápeme, že mnoho z nás má svůj program a naše děti různé aktivity, na kterých je doprovázíme....případně nemáme hlídání.

Věnujme, prosím, čtvrteční podvečer tomuto důležitému zásedání a v případě, že děti projeví zájem účastnit se ( přeci jen dle zákona na toto nemají mnoho prostoru a někdo i třeba může jejich hlas nepovažovat za důležitý ... ), vezmětě své děti s sebou a podpořme tím nejen p. ředitele, ale i své děti.

Mějme na paměti to, že máme právo na otázky a máme právo na odpovědi, máme právo na respekt.

 

Děkujeme.


Jaroslava Hněvkovská, Jitka Lörinczová, Jana Svatoňková

Informace platné k 6.3.2023

2023-03-06 22:38:01

Dobrý den všem,

rády bychom oznámily, že Česká školní inspekce se vyjádřila k přijetí petice následovně:

"Česká školní inspekce (dále jen „ČŠI“) zaevidovala dne 1. 3. 2023 Vámi odeslanou Petici
na podporu ředitele Základní školy Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 – Libuš Mgr. Jaroslava
Kulika. Sděluji Vám, že tuto petici, která obsahuje vyjádření k činnosti školy, ČŠI využije
při další inspekční činnosti ve výše uvedené škole.

S pozdravem
Mgr. Jana Holá
zástupkyně ředitele Pražského inspektorátu"

 

Děkujeme a pokračujme v práci  i nadále....

Krásný den,

 


Jaroslava Hněvkovská, Jitka Lörinczová, Jana Svatoňková

Informace platné k 2.3.2023

2023-03-02 22:40:56

Dobrý den a poděkování všem, jež se svým podpisem připojili k vyjádření podpory p. ředitele Mgr. Jaroslava Kulika.

Rády bychom Vás informovaly, že dne 1.3.2023 byla zástupkyněmi petičního výboru předána Petice společně s podpisy na Úřadu MČ Praha Libuš-Písnice, a to přímo paní místostarostce.

Další kopie Petice byla odeslána na Magistrát hl.m.Prahy - Odbor školství, mládeže a sportu a rovněž na Českou školní inspekci. Tedy instituce, jež budou mít přímé zastoupení u volby nového ředitele ZŠ Meteorologická.

S ohledem na to, že není znám konkrétní termín volby, online petice zůstává otevřená k přijímání podpisů a i podpisy zaznamenané po 1.3.2023 budou akceptovány a předány příslušným úřadům. Proto - prosíme - sdílejte petici dále.

Všem Vám patří velké poděkování a o dalších krocích Vás budeme informovat.

Děkujeme.


Jaroslava Hněvkovská, Jitka Lörinczová, Jana SvatoňkováSdílet tuto petici

Pomozte této petici získat víc podpisů.

Jak petici propagovat?

  • Sdílejte petici na své facebookové zdi a ve skupinách souvisejících s tématem vaší petice.
  • Spojte se s přáteli
    1. Napište zprávu s vysvětlením, proč jste tuto petici podepsali. Lidé ji totiž podepíší spíše, když budou chápat, o jak důležité téma se jedná.
    2. Zkopírujte adresu webových stránek této petice a vložte si ji do vlastní zprávy.
    3. Pošlete zprávu přes e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...