Otevřený dopis Radě města Jaroměř k pomníku rudoarmějce

Kontaktujte autora petice

Výsledek jednání zastupitelstva města Jaroměře - bod socha rudoarmějce u divadla

2022-04-27 17:21:22

Ve středu 27. 4. 2022 proběhlo pravidelné jednání zastupitelstva města Jaroměře. Jedním z bodů jednání byl také náš Otevřený dopis Radě města Jaroměř k pomníku rudoarmějce, který jste podpořili svým podpisem. Pan zastupitel Bc. Jan Slavík předložil jako bod jednání návrh na odstranění sochy. 

Při jednání zastupitelstva zaznělo mnoho názorů pro i proti, s různými argumenty. Výsledkem však je, že zastupitelstvo hlasováním schválilo přemístění sochy z pomníku padlým od městského divadla v Albieriho ulici na jiné místo, kde bude socha s patřičným komentářem jako memento doby zachována. Termín realizace tohoto usnesení je do 31. 12. 2022. Více a přesněji bude uvedeno v zápise z jednání.

Přemístění sochy s odbornou garancí nabídl městu pan Hynek Shejbal. 

Výhledově bude prostor u divadla revitalizován dle aktuálních potřeb města. Existence pomníku padlým zde zůstane zachována. Projde modernizací a úpravou tak, aby byl památník důstojným pietním místem, které bude připomínat oběti všech válek a násilí. Socha vojáka se zbraní již jeho součástí nebude. Současný pomník byl slavnostně odhalen 6. 11. 1981, tedy v den výročí VŘSR. Co výstřel z Aurory spustil, víme... 

Děkujeme vám všem, kteří jste náš dopis podpořili. Děkujeme také jaroměřskému zastupitelstvu, že po mnoha letech, kdy se o umístění sochy jednalo a řešení bylo vždy odsunuto, bude moci být konečně zahájena úprava tohoto veřejného prostoru.

Děkuji také panu Janu Tomsovi, který mnoho let na nevhodné umístění sochy poukazoval a věnoval tomu svůj čas i finance. 

Věřím, že nová úprava veřejného prostoru, která bude citlivěji připomínat padlé a umučené, bude vydávat mnohem hlubší svědectví o hodnotách života ve svobodě a v míru a že i současná dosavadní podoba bez sochy vojáka se samopalem k tomu bude mít blíže.  

Jana Žárská


PhDr. Michaela Peterková a Mgr. Bc. Jana Žárská

Socha rudoarmějce v Jaroměři na programu jednání zastupitelstva města ve středu 27. 4. 2022

2022-04-26 18:52:28

Zastupitelstvo města Jaroměře bude na svém pravidelném jednání ve středu 27. 4. 2022 jednat v bodě Různé také o jaroměřské soše rudoarmějce u divadla.

Jednání zastupitelstva je veřejně přístupné a začíná v 15:30 ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Jaroměři. 

Pozvánka s programem je zde: https://www.jaromer-josefov.cz/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah3350_22.pdf&original=ZM-20220427-pozvanka.pdf

 


PhDr. Michaela Peterková a Mgr. Bc. Jana Žárská

Otevřený dopis Radě města Jaroměř předán do podatelny Městského úřadu v Jaroměři

2022-04-07 10:25:40

Děkujeme všem, kteří jste podpořili náš dopis k umístění sochy rudoarmějce u jaroměřského divadla, v ulici Albieriho, svým podpisem či komentářem.

Dopis jsme dnes předaly do podatelny Městského úřadu v Jaroměři.

Zde na 

https://www.petice.com/oteveny_dopis_rad_msta_jarom_k_pomniku_rudoarmjc?fbclid=IwAR0DbCL8nrLc8OBp8MtDLVQ1_-6L5-0UNV13WfRWR4jHagBUKo_UTfm-lKs

zůstane zatím možnost pro přídání dalších podpisů, pokud by se chtěl ještě někdo připojit.

Jakmile obdržíme odpověď, budeme vás informovat.

Děkujeme za vaši podporu,

Jana Žárská


PhDr. Michaela Peterková a Mgr. Bc. Jana ŽárskáSdílet tuto petici

Pomozte této petici získat víc podpisů.

Jak petici propagovat?

  • Sdílejte petici na své facebookové zdi a ve skupinách souvisejících s tématem vaší petice.
  • Spojte se s přáteli
    1. Napište zprávu s vysvětlením, proč jste tuto petici podepsali. Lidé ji totiž podepíší spíše, když budou chápat, o jak důležité téma se jedná.
    2. Zkopírujte adresu webových stránek této petice a vložte si ji do vlastní zprávy.
    3. Pošlete zprávu přes e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...