Za OD Kaufland dopravně oddělený od obytné zástavby (aby auta nejezdila kolem domů)

Kontaktujte autora petice

Podání podnětu na stavební úřad - nedodržení podmínek stavebního povolení

2021-01-28 23:18:21

Vážení podporovatelé,

jak jste si mnozí všimli, společnost Kaufland již započala se stavbou svého obchodního domu. Stále platí, že stavební povolení má jen obchodní dům samotný, dopravní napojení ještě povoleno není. Společnost Kaufland ke stavbě používá bývalý vjezd do ČSAD. To je ale v rozporu s těmito dokumenty:  

1) Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (EIA), podmínky pro výstavbu záměru:

36.  Dovoz stavebního materiálu se doporučuje realizovat po ulici Meziříčská tak, aby se nezajíždělo do okolí bytové zástavby.

37.  Těžkou nákladní dopravu nevést v blízkosti rodinných a bytových domů, aby byly vyloučeny vibrace z nákladní dopravy.  

2) Zásady organizace výstavby (dokumentace pro stavební povolení):

Ochrana životního prostředí při výstavbě. ... těžká nákladní doprava v rámci výstavby OD Kaufland Rožnov p. R. nebude vedena v blízkosti rodinných a bytových domů. Veškerá nákladní doprava v průběhu výstavby OD Kaufland Rožnov p. R. bude vedena sjezdem přímo z komunikace „I/35“ z roku 1972, který byl zkolaudován v roce 1973. Jedná se sjezd u parkoviště u odstraněné budovy původní budovy – č. p. 730.“  

3) Stavební povolení:

Do samotného stavebního povolení pak byly převzaty přímo výše zmíněné podmínky č. 36 a 37. 

Dochází tedy k porušování hned tří dokumentů, které jsou pro stavebníka závazné, proto spolek Zdravý Rožnov podal podnět k řešení na stavební úřad. 

S pozdravem

Valasová Aneta (Zdravý Rožnov)

Obr: Situační výkres OD Kaufland - zelené šipky znázorňují povolený vjezd na stavbu

Priloha_2_situace_vjezd_na_stavbu_zelene_sipky1.jpg


Aneta Valasová (Zdravý Rožnov, z.s.)

podání správní žaloby na stavební povolení OD Kaufland

2020-12-29 21:40:45

Vážení podporovatelé,

dnes, 29. 12. 2020 jsme za spolek Zdravý Rožnov podali správní žalobu na stavební povolení vydané Krajským úřadem Zlínského kraje na výstavbu obchodniho domu, trafostanice, požární nádrže, reklamního zařízení, přístřešku, zpevněných ploch a retenční nádrže. V soudním řízení nás zastupuje společnost Frank Bold. Peníze na sepsání žaloby se v rekordním čase vybraly i díky řadě z Vás za což Vám upřímně děkuji.

Do nového roku přeji hlavně zdraví a pohodu (nejen) bydlení.

 

S úctou

Valasová Aneta

předsedkyně spolku Zdravý Rožnov


Aneta Valasová (Zdravý Rožnov, z.s.)

Rozhodnutí zastupitelstva a naše další kroky

2020-12-13 23:30:51

Vážení podporovatelé,

moc děkujeme za Váš podpis a snahu postavit se za jiné řešení dopravního napojení OD Kaufland než z místní komunikace pod okny zde žíjících obyvatel. Pro tentokrát zastupitelstvo rozhodlo navzdory nesouhlasu velké skupiny obyvatel a schválilo oba dotčené body, tedy konkrétně:
- Bod č. 14: schválen dodatek č. 3 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní č. 16/2012/OSM/SOB mezi městem jako budoucím prodávajícím a společností Kaufland Česká republika v.o.s., IČ 25110161, Praha jako budoucím kupujícím
- Bod č. 15: schválen dodatek č.3 ke smlouvě o právu provést stavbu se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v a na městských pozemcích v k. ú.
Rožnov pod Radhoštěm č. 17/2012/OSM/INO se společností Kaufland Česká republika v.o.s., IČ 25110161, Praha

Dovolte, abych Vás informovala, jaké budou další kroky:

1/ Petici ponecháváme dále aktivní, protože není vyloučeno, že i v budoucnu bude zastupitelstvo ve věci výstavby OD Kaufland rozhodovat

2/ Spolek Zdravý Rožnov, z.s. má záměr podat žalobu na stavební povolení na stavbu samotnou a nyní k tomu sbírá finanční prostředky 

2/ Dále hodláme založit nový spolek občanů, který se bude zaměřovat především na aktivní řešení problémů obyvatel Jižního města


Děkujeme všem, kterým není lhostejná (nejen) dopravní situace v okolí našich domovů a vězte, že ve své činnosti NEUSTANEME! Pokud budete mít jakékoli dotazy, návrhy,
nápady, jsme Vám k dispozici.

Krásný adventní čas přeje

Aneta Valasová

valasovaa@centrum.cz

 


Aneta Valasová (Zdravý Rožnov, z.s.)Sdílet tuto petici

Pomozte této petici získat víc podpisů.

Jak petici propagovat?

  • Sdílejte petici na své facebookové zdi a ve skupinách souvisejících s tématem vaší petice.
  • Spojte se s přáteli
    1. Napište zprávu s vysvětlením, proč jste tuto petici podepsali. Lidé ji totiž podepíší spíše, když budou chápat, o jak důležité téma se jedná.
    2. Zkopírujte adresu webových stránek této petice a vložte si ji do vlastní zprávy.
    3. Pošlete zprávu přes e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...