Petice pro přehodnocení pandemických opatření

Kontaktujte autora petice

.

2020-12-20 17:47:49
Vývojový biolog Bruce H. Lipton, PhD: "V první řadě se jedná o manipulaci. Za druhé: je tu virus. Je virulentní, ale ne do takové míry, jak o něm někteří lidé tvrdí, že tento virus náhodně zabíjí lidi - tedy, že by na to lidé umírali. To není vůbec pravda. Lidé, kteří na to umírají jsou již ohroženi dalšími nemocemi. Mnoho z nich jsou velmi staří lidé, tedy ve věku, ve kterém jejich systém již nefunguje na plný výkon, takže jejich systém nedokáže na virus dostatečně rychle zareagovat... Pokud se nakazíte tímto virem, znamená to, že je to smrtelné? Absolutně ne. Není to smrtelné, pokud již nejste ohroženi. Proč je v USA úmrtnost tak vysoká? Protože 40% obyvatel USA již trpí dvěma či více chronickými nemocemi. Diabetes, srdeční potíže, ... "


Petice amerických lékařů z první linie vyjadřující se k vakcíně proti COVID-19: https://stopmedicaldiscrimination.org/

David Petrásek

.

2020-12-18 19:22:22

Dr. Michael Yeadon: "Nedávná publikace o přítomnosti protilátek u lidí v pečovatelských domovech ukázala, že ti lidé, kteří nikdy předtím nebyli infikováni, tak 65% z nich mělo proti viru protilátky. Velká zpráva o klesající hladině protilátek v populaci se objevila v médiích. To bylo zobrazováno jako znepokojující fakt toho, že imunita vůči SARS-CoV-2 netrvá příliš dlouho. Kdokoli se znalostmi imunologie by toto sdělení médií jednoduše zavrhnul. Takto imunita proti virům nefunguje. To bysme se bavili o T-buňkách. Pokud hladina protilátek v čase klesá tak, jak se tomu dělo od jara až dosud, jedinné přijatelné vysvětlení je, že prevalence viru v populaci klesá a proto produkce protilátek postupně klesá. Méně než 40% populace je náchylná. Dokonce i teoretičtí epidemiologové Vám řeknou, že je to příliš malé číslo pro existenci ustálené a rostoucí nákazy. SAGE říká, že se ani nepřibližujeme imunitě stáda. A já Vám říkám, že vědecké poznatky od těch nejlepších vědců na světě, publikovaných v těch nejpreztižnějších vědeckých časopisech tvrdí, že SAGE nemá pravdu a že více než 60% populace je nyní imunní a tudíž je zkrátka nemožné, aby tu existovala stále rostoucí pandemie."
(https://www.bitchute.com/video/DRPjm3A9ip3l/)

Slyšení v senátu - lékař Pierre Kory: "Doporučoval jsem, aby se při této nemoci používaly steroidy, když všechny ostatní zdravotnické organizace tvrdily, že steroidy se nedají použít. Ukázalo se to jako život zachraňující doporučení... Jsem velice znepokojen tím, že NIH, FDA a CDC nevytvořili pracovní skupinu, která by se snažila přezkoumat a najít již dostupná léčiva, která by se dala použít pro léčbu této nemoci. Místo toho se používala buď nová či drahá léčiva, věci jako: tocilizumab a remdesivir, monoklonální protilátky a vakcíny... Máme řešení pro tuto krizi. Existuje lék, který o sobě dokazuje, že má zázračné účinky. A když říkám 'zázračné', neberu to lehkovážně a nechci tím ani vzbuzovat falešné dojmy. Je to vědecké doporučení, založené na horách dat, které se objevily během posledních tří měsíců... Nechte mě to vyjasnit. NIH doporučuje, aby jste nepoužívali ivermektin mimo kontrolované studie a toto doporučení pochází z 27. srpna. Nyní je prosinec, to je o 3 až 4 měsíce později. Hory dat se vynořily z mnoha center z celého světa, a tato data ukazují ony zázračné účinky ivermektinu. Ivermektin dokáže zcela vyhladit přenos tohoto viru. Pokud ho užijete, neonemocníte... Máme důkazy toho, že ivermektin je účinný nejen jako profylaktikum... V Argentině podali preventivně ivermektin 800 zdravotníkům a ani jeden neonemocněl. Dalších 400, kteří nedostali ivermektin - z těchto jich onemocnělo 58%... Máme tři kontrolované studie s pacienty, kteří se léčí jen krátce a máme také mnoho observačních a případových studií a všechny tyto studie ukazují, že pokud užijete ivermektin, riziko hospitalizace a úmrtí se sníží. Ten největší důkaz, který máme, pochází od hospitalizovaných pacientů, kteří jsou zapojeni do čtyř kontrolovaných studií a mnoha observačních a všechny tyto studie ukazují to samé - nezemřete a nebo se riziko úmrtí výrazně sníží. Statisticky významné výsledky o velké váze, pokud si vezmete ivermektin... Nemohu pokračovat v péči o pacienty, když vím, že mohli být zachráněni včasnější léčbou, a ten lék, který zabrání jejich hospitalizaci je ivermektin."
(https://www.youtube.com/watch?v=Tq8SXOBy-4w)

Dr. Lawrence B. Palevsky: "Každý symptom virového onemocnění vede k externalizovaným projevům symptomů - něco je odstraněno z organizmu, jde o uvolnění toxicity. Tato nemoc viru SARS-CoV-2 nevykazuje uvolnění toxicity, nevykazuje klasickou externalizaci symptomů. Je charakteristická internalizací symptomů. To, co vidíte u těchto lidí se SARS-CoV-2 je: hypoxie (nedostatek kyslíku), systémové selhání orgánů kvůli nedostatku kyslíku, problémy s dýcháním, kašlání, také kvůli nedostatku kyslíku, zvýšené riziko sraženin, ztráta chuti a čichu, neurologické příznaky - a to nezní jako virové onemocnění. Toto se nejeví jako klasické koronavirové onemocnění. Zcela určitě se to nejeví jako respirační onemocnění a zcela určitě se to také neprezentuje jako klasické virové onemocnění... Máme tady nemoc, o které se tvrdí, že je způsobována virem a přesto lékaři po celém světě léčili tisíce pacientů se dvěma léky, které jsou určeny pro parazitární infekce. Proč by lék jako hydroxychlorochin či ivermektin, které léčí parazitární infekce, proč by tyto léky v prvních stádiích infekce virem SARS-CoV-2 tak výrazně pomáhali pacientům tak rychle? Pokud je to virus, proč by antiparazitika zlepšovala zdravotní stav pacientů? Dokonce pokládání této otázky bude cenzurováno."
(https://www.bitchute.com/video/Alauka2cVOQA/)

Dr. Prof. Sucharit Bhakdi: "Podporuji vakcinaci. Vyučuji to přes 30 let... Fakt je ten, že je prakticky nemožné, že zemřete, pokud Vám je méně než 70 let a nemáte žádný další závažný zdravotní problém. Jak prokážete, že vakcína je účinná, pokud nejste schopni prokázat ochranu proti vážnému průběhu nemoci a úmrtí? A to je to, co nebylo provedeno a proto tato vakcína nemůže být schválena. FDA není oprávněna to provést, nedělá svou práci... Pokud chcete ochránit staré lidi s dalšími zdravotními komplikacemi, kteří jsou ohrožení, a chcete použít vakcínu místo hydroxychlorochinu či ivermektinu, potom je to v pořádku a bude to mnohem dražší... , ale předtím než to uděláte, měli byste nejprve dokázat, že vakcína je pacientem dobře snášena a je účinná..."
(https://www.bitchute.com/video/eMDtqBAlHRTu/)


David Petrásek

Zeptejte se expertů (vakcína proti Covid-19)

2020-12-13 13:53:59

https://www.bitchute.com/video/hIsfWL0opLze/, https://www.oraclefilms.com/
Dr. Heiko Sandelmann: "Toto není skutečná pandemie a u vakcíny proti Covid-19 dosud nebyla prokázána její bezpečnost a účinnost. Souhlasím s Britským lékařským časopisem, že testování není prováděno poctivě. Tvrzení '90% účinnost' ve skutečnosti znamená účinnost 0.2%, pokud prostudujete výsledky."

Allan S. Cunningham (pediatr v důchodu): "To zní působivě, ale absolutní snížení rizika pro jednotlivce je pouze asi 0.4% (0.0043-0.0004 = 0.0039). Počet potřebných k naočkování (NNTV) = 256 (1 / 0.0039), což znamená, že k prevenci pouhého 1 případu Covid-19 musí vakcínu dostat 256 jedinců; dalších 255 jedinců z toho nemá žádný užitek, ale jsou vystaveni nežádoucím účinkům vakcín, ať už jsou jakékoli a kdykoli se o nich dozvíme"
(https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4347/rr-4)

David Petrásek

PCR a vakcíny

2020-12-11 22:49:54

Více než 20 odborníků žádá redakční radu Eurosurveillance o stažení studie Drostenova týmu, který stojí za metodou pro detekci SARS-CoV-2 pomocí PCR.
(https://cormandrostenreview.com/report/, https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.3.2000045, https://www.bitchute.com/video/vng3VwB0taDX/)

Dr. Wolfgang Wodarg zaslal Evropské lékové agentuře petici týkající se vakcíny proti COVIDU-19. Upozorňuje zde na možnou neplodnost u žen, na přehnané alergické reakce, na polyetylenglykol a na dosud neznámé účinky fluorescenčního proteinu mNeonGreen. Uvádí, že současná podoba studie je neadekvátní pro přesné posouzení účinnosti. Požaduje pozastavení všech klinických testů s vakcínou proti COVIDu-19, které používají metodu PCR jako hlavní průkaz infekce.
Uvádí, že: "Za prvé, žádný z předních klinických testů pro vývoj vakcíny není navržen tak, aby se zjistilo, zda vakcína může snížit závažné příznaky COVIDu-19, definované jako: hospitalizace, JIP nebo smrt. A za druhé, tyto klinické testy nejsou určeny pro ověření toho, zda vakcína může zabránit přenosu."
(https://corona-ausschuss.de/wp-content/uploads/2020/12/Wodarg_EMA_Petition_Pfizer_Trial_FINAL_30NOV2020_EN_unsigned_with_Exhibits.pdf, https://www.bitchute.com/video/256BhchLR0R6/)

Pediatr Paul Thomas zpětně zanalyzoval data pacientů ze své ordinace, kteří ho v posledních letech navštěvovali. Zde ukazuje rozdíly mezi vakcinovanými dětmi a mezi dětmi bez vakcinance. Studie naznačuje, že se zdravotními problémy ho častěji navštěvovaly spíše vakcinované děti:

screen.png

Tento pediatr podporuje svobodné rozhodnutí pacienta v otázce vakcinace (https://www.paulthomasmd.com/patients.html). Oregonská lékařská rada pozastavila jeho licenci několik dnů po publikaci studie výše a obviňují ho ze zanedbání svých povinností a ohrožení svých pacientů: "... v několika případech údajně nedokázal adekvátně naočkovat pacienty, včetně jednoho dítěte, které dostalo tetanus a vyžadovalo hospitalizaci." Pediatr uvedl, že ho lékařská rada poslední tři roky soustavně prošetřuje s tím, že dosud nic nenašli.
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7709050/, https://www.bitchute.com/video/ssCyDzmwbqoq/, https://www.modernhealthcare.com/physicians/pediatricians-license-suspended-oregon-over-vaccines)


David Petrásek

Dr. Margareta Griesz-Brisson

2020-12-07 20:45:22

"Ukázalo se, že koronavir způsobuje pouze běžnou chřipku... Rozvoj neurodegenerativního onemocnění trvá mnoho let... Můžete si myslet, že jste si zvyknuli na nošení masky, ale zatímco vdechujete svůj výdech, degenerativní procesy ve vašem mozku jsou znásobeny tím, jak kyslíková deprivace* pokračuje. Další problém tkví v tom, že ztracené nervové buňky se již nedokáží obnovit. I kdyby se ihned zrušila povinnost nošení masek, poškození ke kterému již došlo, je definitivní... Já nenosím masku, protože potřebuji, aby můj mozek mohl přemýšlet. Při práci se svými pacienty chci mít čistou hlavu a tedy nebýt pod vlivem sedativního účinku oxidu uhličitého... Každý má právo si vybrat, zda chce riskovat poškození mozku, způsobené nedostatkem kyslíku, a to za pomoci neúčinné obličejové masky, tak aby se ochránil před 'virem'. Děti a mladiství by zcela jistě neměli nosit masky. Mají velmi aktivní imunitní systém, který je schopný se přizpůsobit. Potřebují být v přímém kontaktu se svým okolím."

(https://www.bitchute.com/video/GwSxSQqDSkyx/)

* kyslíková deprivace (saturace méně než 90%) nebyla potvrzena, paní neuroložka má na mysli pravděpodobně možnost výskytu "tiché hypoxie" (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18500410/), nicméně negativní dopady ochraných prostředků existují: "Oxygen concentration inhaled by healthy subjects wearing a surgical mask covering an N95 respirator decreases to about 17%, and the concentration of carbon dioxide increases to about 1.2% - 3% in a short period of light work (2-3). Although participants did not show any obvious changes in physical function and did not have any discomfort ratings, the average carbon dioxide concentration inhaled was far higher than the limit of 0.1% of indoor carbon dioxide concentration in many countries. With prolonged mask wearing, untoward reactions may gradually appear. In another long-term study, after wearing an N95 mask for 12 hours the CO2 concentration of subjects increased to 41.0 mmHg, far higher than the baseline value of 32.4mm Hg at the beginning of the test (4). The subjects mainly reported headache, dizziness, feeling tired and communication obstacles. In real life, the situations and time of wearing masks are much longer than the above experimental research settings." (https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2764955)


David Petrásek

Kam se poděla chřipka?

2020-11-30 12:22:18

Se začátkem pandemie je sezónní chřipka téměř zcela nepřítomna všude ve světě: https://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/updates/summaryreport/en/
Zde je možné si to porovnat s předchozími roky: https://apps.who.int/flumart/Default?ReportNo=10

2015_fin.jpg2016_fin.jpg2017_fin.jpg2018_fin.jpg2019_fin.jpg2020_fin.jpg

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WHO tento mizivý výskyt chřipky připisuje také prioritám v testování a společenským opatřením, která MOHLA snížit šíření chřipky. Zároveň uvádí, že se na chřipku dokonce v některých zemích testuje více než obvykle. (https://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/)

Proč ale opatření nezastavila šíření SARS-CoV-2?

Znamená to tedy, že lidem ještě na přelomu března/dubna 2020 byla diagnostikována chřipka a od té doby byla chřipka v drtivé většině všech případů nahrazena COVIDem-19? Došlo jen k redezignaci diagnózy?

Psali o tom také zde: https://www.arfa.cz/tak-to-je-sok-kam-zmizela-chripka-jeji-vyskyt-celosvetove-dramaticky-klesl-pripady-chripky-sezral-covid-19-a-jeho-propaganda-v-souctu-je-to-totez-jako-loni-vcetne-poctu-zemrelych/


David Petrásek

Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s účinností od 24. 11. 2020

2020-11-28 17:54:35
V první kapitole uvádějí, že: "Rozhodující jsou rozdíly v závažnosti a smrtnosti tohoto onemocnění, která je 5× až 10× vyšší než u chřipky." --> K tomuto tvrzení nedokládají žádný zdroj.
Kapitola: Osobní ochranné prostředky u zdravotníků v kontextu pandemie covid‑19:
14. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7588529/ --> Retrospektivní případová studie (typ observační studie https://en.wikipedia.org/wiki/Case%E2%80%93control_study), která má vždy menší váhu než kontrolovaný experiment (dánská studie). V této studii si ze záznamů o sledování kontaktů centrálního týmu SRRT na oddělení pro kontrolu nemocí (DDC) v Thajsku vybrali 1050 asymptomatických lidí, kteří v minulosti přišli do kontaktu s lidmi s potvrzeným COVIDem-19. U 11% z této skupiny asymptomatických lidí nebyl proveden test pro vyloučení přítomnosti viru a další nedostatky jsou dále uvedeny na konci v diskuzi. Studie v závěru nachází pouze NEZÁVISLOU ASOCIACI nižšího rizika infekce a nošení masek, mytí rukou či rozestupů mezi lidmi. Farmakoterapeutické revue proto uvádí: "Používání roušky vždy v kontaktu s nakaženými novým koronavirem je významně SPOJENO s nižším rizikem přenosu infekce, bez ohledu na materiál, ze kterého je rouška vyrobena. Používání roušky „pouze někdy“ není SPOJENO se snížením rizika infekce."
33. https://bmjopen.bmj.com/content/5/4/e006577 --> porovnání rozdílu hadrových a chirurgických masek (zde byl zjištěn rozdíl ve prospěch chirurgických masek oproti hadrovým), ale žádná opravdová kontrolní skupina (jen lidé bez masek) zde nefigurovala a studií prošlo 1607 lidí z nichž 207 uvedlo dýchací potíže způsobené maskou. (V porovnání: dánskou studií prošlo 4862 účastníků a sledoval se výskyt infekce virem SARS-CoV-2, sledovala se přítomnost protilátek a všichni účastníci jedné skupiny nosili 3 vrstvé chirurgické masky s 98% účinností, což se porovnávalo se skupinou lidí bez ochrany obličeje). Ve farmakoterapeutické revue namísto citování přímo z této studie (33.) uvádí pouze NÁZOR z dopisu redakce: "...však v dopise redakci z 30. března 2020 v kontextu pandemie covid‑19 uvádějí, že přes závěry své studie POVAŽUJÍ látkovou roušku za lepší řešení než žádnou roušku."
Kapitola: Mediální zodpovědnost v době covid‑19: Hned první věta: "Zažíváme vůbec první pandemii, kterou sledujeme..." --> Autoři zapomněli na pandemii prasečí chřipky, španělské chřipky nebo moru?
 
Představuje složité fyzikální vzorce, kterým málokdo ze široké veřejnosti porozumí. Dále se zabývá účinností masek a také vydechnutými částicemi: jejich velikostí či uraženou vzdáleností. Ale již nesděluje, jelikož to není experiment, zda v porovnání s nenošením masek dojde k zabránění vzniku infekce a pokud infekce propukne, tak jak často se to děje a jak závažná tato infekce potom je. V této přehledové studii: "...použití masky infikovaným hostitelem MŮŽE pomoci snížit počet kapiček s virem vypuštěných do vzduchu. Použití masky nebo jiného ochranného prostředku přijímajícím hostitelem MŮŽE snížit PRAVDĚPODOBNOST vdechnutí virových kapek..."
--> Studie (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7255254/), na kterou se v této přehledové studii odkazuje, uvádí pouze: "Aerosoly obsahující malou koncentraci viru ve špatně větraných prostorách v kombinaci s nízkou vlhkostí vzduchu a vysokou teplotou však MOHOU časem vyústit v infekční dávku... Naše zjištění potvrzují, že zlepšení ventilace veřejných prostor zředí a vyčistí potenciálně infekční aerosoly."
--> Studie (https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3223), na kterou se v této přehledové studii odkazuje, uvádí: "Výsledkem ani jedné komunitní studie nebyly pozitivní vzorky vzduchu, ačkoli první komunitní studie odebírala vzorky až 17 dní poté, co lidé s covid-19 opustili místnost... Pouze dvě ze studií sledující vzorky ze vzduchu přímo měřily, zda SARS-CoV-2 ve vzorcích zůstal infekční namísto pouhé analýzy pro přítomnost virové RNA. Ani jedna studie nenalezla žádný životaschopný virus, ačkoliv v jedné byly spatřeny znaky virové replikace. Je třeba poznamenat, že žádná studie nenalezla životaschopný virus na základě povrchových stěrů. Tyto studie byly malé, observační a heterogenní ve svém provedení, účastnících, odběru vzorků a způsobech manipulace. Výpovědi účastníků na základě paměti byly náchylné na nepřesnosti (jen málo lidí si dokáže přesně vzpomenout, jak blízko se dostali k ostatním, když byli požádáni, aby si to později vybavili). Celkově se zdá, že tyto studie podporují možnost šíření SARS-CoV-2 ve vzduchu, ale nepotvrzují, že existuje riziko přenosu nemoci."
--> Observační studie (https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6919e6.htm) na kterou odkazuje studie z www.bmj.com výše, hovoří o přenosu v pěveckém sboru, kde 3 byli hospitalizováni a 2 zemřeli. Střední věk 61 zpěváků byl 69 let (rozpětí 31 až 83 let). Zjistili, že nejrizikovější to bylo pro věkovou skupinu nad 65 let a dále, že U VŠECH TŘÍ HOSPITALIZOVANÝCH zpěváků již byly přítomny DVĚ A VÍCE zdravotní komplikace.
 
V sekci 'Infekční dávky činitelů přenášených aerosolem' odkazuje na 5 OBSERVAČNÍCH studií, které popisují propuknutí nákaz SARS v roce 2003. Dále uvádí, že pro vznik nemoci teoreticky postačuje JEDINNÝ organismus, který se v příznivém prostředí dostatečně namnoží. Uvádí, že: "Li et al. přezkoumali důkazy O ÚČINCÍCH VENTILACE na přenos infekčních nemocí. Dospěli k závěru, že existují dobré důkazy (jak dokazuje současná technologie dostupná v době studií) o přenosu aerosolu ovlivněném VENTILAČNÍMI faktory u ohnisek zahrnujících spalničky, neštovice, pneumokoky (Streptococcus pneumoniae), SARS-CoV, tuberkulózu, chřipku a neštovice."
--> Odkazuje na případovou studii: (https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(03)13168-6/fulltext) z roku 2003, která zjistila, že chirurgické masky a respirátory N95 měly v nemocnici největší ochranný efekt proti SARS. Studií prošlo pouze 254 lidí. Infekce byla zjišťována přítomností protilátek. Uvádí, že: "Ochranná role masky NAZNAČUJE, že v nemocnicích se infekce přenáší kapičkami." 

 

Rozbor tohoto mimořádného opatření od pana MUDr. Vladimíra Čížka: http://stavbeznouze.cz/wp-content/uploads/2020/11/Namitky_OOP.pdf

David Petrásek

Dr. Prof. Sucharit Bhakdi o očkování

2020-11-23 17:25:46

Reportér: "Nechal byste se naočkovat?"

Dr. Prof. Sucharit Bhakdi: "Samozřejmě, že ne. Nejsem šílený. Proto, aby vakcína získala licenci, musíte prokázat její účinnost. Jak prokážete, že je vakcína účinná? Musíte dokázat, že zachraňuje životy. Ale pokud přicházíte o 5 z 10 000 lidských životů, jak prokážete, že to číslo snížíte pomocí vakcíny? To neprokážete. Nikdy nedosáhnete statisticky významného zlepšení, protože pokud se číslo sníží z 5 na 3, tak to není statisticky významné."

(https://www.bitchute.com/video/gNEAlMew4yFM/)


David Petrásek

Dr. Roger Hodkinson: "Jedná se o největší podvod, jaký kdy byl spáchán na nic netušící veřejnosti"

2020-11-22 19:04:55

"... toto je naprosto nepodložená hysterie veřejnosti řízená médii a politiky. Je to skandální! ... Neexistuje absolutně nic, co by potlačilo tento virus, mimo to, co by ochránilo staré a náchylné lidi. Mělo by na to být nahlíženo pouze jako na horší chřipkovou sezónu. Toto není ebola, není to SARS. Je to politika, která si hraje na medicínu a to je velice nebezpečná hra. Není potřeba žádná akce, mimo to, co se stalo minulý rok, když nám nebylo dobře: Zůstali jsme doma, dali jsme si kuřecí vývar s nudlemi, nešli jsme navštívit babičku A MY JSME ROZHODLI, kdy se vrátime do práce. Nepotřebovali jsme, aby nám to někdo sděloval. Masky jsou absolutně k ničemu! Neexistuje zcela nic, co by dokazovalo jejich účinnost. Je to jen gesto vysokých morálních standardů... Společenské rozestupy jsou také k ničemu, protože COVID se přenáší pomocí aerosolů, které putují zhruba 30 metrů, než dopadnou... Všude by mělo být zítra otevřeno... Pohybuji se v obchodování s testy na COVID. Chci zdůraznit, že pozitivní výsledek PCR testu neznamená klinickou infekci, pouze to řídí hysterii ve společnosti a všechno testování by mělo SKONČIT, ledaže jdete do nemocnice s nějakými problémy dýchacího ústrojí. Co by se mělo udělat, je ochránit zranitelné a všem jim v pečovatelských domovech dát 3 až 5000 i.u. vitaminu D, každý den... riziko úmrtí pod 65 let v této provincii je 1 z 300 000, 1 z 300 000... je to jen další horší chřipka... Jsem absolutně bobouřený z toho, že to zašlo až tak daleko! Zítra by to mělo skončit!"

(https://www.bitchute.com/video/YGPFe4aNOqrS/)


David Petrásek

Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s účinností od 21. 11. 2020

2020-11-21 19:27:34
Odůvodnění MO: "Důkazy o vlivu roušek na prevenci přenosu SARS-CoV-2 jsou stále četnější..."
 
Odkazy, které v MO (https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-21-11-2020.pdf.pdf) uvádí, všechny směřují na observační studie a ty mají zpravidla vždy menší váhu, než klasický kontrolovaný experiment. Observační studie pouze naznačuje, ale nemůže být nikdy považována za plnohodnotný důkaz. (https://www.dietdoctor.com/observational-vs-experimental-studieshttps://en.wikipedia.org/wiki/Observational_study#Degree_of_usefulness_and_reliability) Kontrolovaným experimentem je právě nová studie z Dánska. U dánské studie je kromě zanedbatelného rozdílu mezi skupinami 0.3% navíc vidět, že infekce se ve studii objevila maximálně pouze u 2.1% (53) účastníků z kontrolní skupiny. (https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-6817)

 

Odkazy na studie v MO:
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2820%2931142-9 --> Uvádí, že všechny zkoumané studie (172) jsou observační studie.
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6928e2.htm --> Observační studie a proto také uvádí: "Nařízení vyžadující používání obličejových masek bylo PRAVDĚPODOBNĚ přispívajícím faktorem v prevenci přenosu SARS-CoV-2 během blízkého kontaktu..."
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7182754/ --> Observační studie - úvaha nad vlivem topení, ventilace a klimatizace a proto pouze uvádí, že: "Autoři této studie VĚŘÍ... že MŮŽE přispět ... Další studie jsou oprávněny potvrdit naše HYPOTÉZY..."
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7323555/ --> Observační studie. Již v názvu je uvedeno "Nákaza SPOJOVANÁ S klimatizací", dále uvádí, že: "Žádný ze zaměstnanců ani jiných hostů v restauraci X však nebyl infikován. Kromě toho, vzorky stěru z klimatizační jednotky byly všechny negativní na nukleotidy... NEPROVEDLI jsme experimentální studii simulující vzdušnou cestu přenosu. Rovněž jsme NEPROVEDLI sérologické studie vzorků negativních asymptomatických členů rodiny a ostatních strávníků, abychom odhadli riziko infekce... Dospěli jsme k závěru, že v tomto ohnisku byl přenos kapiček vyvolán klimatizovanou ventilací."
https://www.neim.org/doi/full/10.1056/neimc2007800 --> tato studie nejde ani otevřít
 
Tato předchozí MO mají v porovnání s tím aktuálním zcela stejné odůvodnění, včetně gramatických chyb a nefungujícího odkazu:

David PetrásekSdílet tuto petici

Pomozte této petici získat víc podpisů.

Jak petici propagovat?

  • Sdílejte petici na své facebookové zdi a ve skupinách souvisejících s tématem vaší petice.
  • Spojte se s přáteli
    1. Napište zprávu s vysvětlením, proč jste tuto petici podepsali. Lidé ji totiž podepíší spíše, když budou chápat, o jak důležité téma se jedná.
    2. Zkopírujte adresu webových stránek této petice a vložte si ji do vlastní zprávy.
    3. Pošlete zprávu přes e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...