Petice pro přehodnocení pandemických opatření

Kontaktujte autora petice

Petice proti zavedení Covidpassu EU, který diskriminuje neočkované občany

2021-04-06 17:25:54

David Petrásek

Kulatý stůl v oblasti veřejného zdraví vedený guvernérem Ronem Desantisem

2021-04-05 11:12:30

Bývalý Covid poradce Bíleho Domu, lékař Scott Atlas: "Empirické poznatky z míst, kde bylo zavedeno povinné nošení masek, nehledě na to, zda šlo o Miami, okres LA či mnoho států v Evropě, neposkytly žádné důkazy o tom, že by povinné nošení masek bylo účinné v zastavení nárůstu případů. Navíc existuje studie z Dánska, která ukázala, že existují malé, zda-li vůbec nějaké výhody spočívající v nošení masek... Neexistuje žádný důkaz toho, že by povinné nošení masek fungovalo a fakt je ten, že lidé v USA nosili masky velice často po několik měsíců a počet případů explozivně vzrostl a to nehledě na to, zda-li jste byli v místech jako je Hawaii, Minesota, ... Co se týče masek ve škole, neexistuje žádný věděcký důvod nebo logika pro to, aby děti nosili masky ve škole."
Profesor medicíny Jay Bhattacharya, MD, PhD: "Pokud jste masky považovali za všelék, viděli byste obrovský vliv na počet případů v celé zemi, vlastně všude na světě i v Evropě. A to jsme neviděli... V určitém směru byly škodlivé, protože někteří lidé věřili, že je jakožto ohrožené osoby masky ochrání a to vedlo k tomu, že tito lidé riskovali více, než by měli, jelikož se cítili ochráněni něčím, co je ve skutečnosti neochrání. Masky nejenže byly neúčinné, ale také škodlivé. Nařízení rozdělila společnost způsobem, který by měl člověka zamrzet. Oblast veřejného zdraví má vytvořit určitou jednotu, nikoliv rozdělení a moralizaci chování."
Profesorka teoretické epidemiologie Sunetra Gupta, PhD: "Nošení masek mělo negativní dopad v mnoha ohledech, ve smyslu vystavování ohrožených osob riziku. Příkladem je to, že v supermarketech měli vyhrazenou dobu pro ohrožené lidi, během které mohli přijít nakupovat. A to se zrušilo, jakmile nastalo povinné nošení masek... A pokud jde o nošení masek dětmi, tak je zcela zřejmé, že je to velice škodlivé pro psychiku."
(https://www.bitchute.com/video/NFpTWO9rCXSu/)


David Petrásek

Školy

2021-03-27 12:38:46

Kohortová studie (https://pediatrics.aappublications.org/content/early/2021/03/23/peds.2020-048090)
VÝSLEDKY: "... Ve školách nebyly hlášeny žádné případy přenosu SARS-CoV-2 z dítěte na dospělého."
ZÁVĚRY: "Během prvních 9 týdnů osobní výuky na školách v Severní Karolíně jsme za pomoci sledování kontaktů ve školách zjistili extrémně malý sekundární přenos SARS-CoV-2."

https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.26.1.2002011
"Tato prospektivní studie ukazuje, že přenos SARS-CoV-2 od dětí do 14 let byl minimální na základních školách v Oslu a Vikenu, ve dvou norských krajích s nejvyšší incidencí COVIDu-19 a ve kterých žije 35% norské populace."
"Po opětovném otevření zavedly všechny školy opatření prevence a kontroly infekce (IPC) na základě národních pokynů. Patřilo mezi ně posílení hygienických opatření, dodržování rozestupů a jasná zpráva o tom, aby zůstali doma, pokud budou vykazovat jen mírné symptomy. Používání obličejových masek se ve školách v Norsku nedoporučuje."

Závěry obou těchto studií autoři odůvodňují tím, že za to mohla zavedená opatření jako nošení masek, mytí rukou a dodržování rozestupů, ale důkazní síla těchto studií je malá, jelikož se nejedná o kontrolované experimenty. Naopak existují kontrolované studie vypovídající o bezvýznamném vlivu těchto opatření (viz. tato petice) nebo tato kontrolovaná studie (https://bmjopen.bmj.com/content/5/4/e006577), podle které ve skupině osob, které nosili látkové masky, byl významně vyšší výskyt chřipkového onemocnění ve srovnání s kontrolní skupinou, a to i přesto, že členi kontrolní skupiny nosili masky o 33.2% méně častěji.

Odůvodněním výsledků dvou studií v úvodu také odporují data ze Švédska:

Dopis 4 lékařů editorovi (https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMc2026670):
"Dodržování rozestupů bylo ve Švédsku podporováno, ale nošení obličejových masek nebylo... Navzdory tomu, že Švédsko nechalo během pandemie SARS-CoV-2 otevřené školy a předškolní zařízení, jsme zjistili nízký výskyt závažného průběhu Covidu-19 mezi školáky a dětmi v předškolním věku. Z 1.95 milionu dětí ve věku od 1 do 16 let mělo 15 dětí Covid-19 nebo multisystémový zánětlivý syndrom nebo obojí a bylo přijato na JIP, což se rovná 1 dítěti ze 130 000. Čtyři z dětí již měly koexistující chronické onemocnění (rakovina u dvou z nich, chronické onemocnění ledvin u dalšího a hematologické onemocnění u posledního). Žádné dítě s Covidem-19 nezemřelo."

Škola ve Švédsku poslala domů chlapce, který měl nasazenou masku: https://www.thelocal.se/20210315/can-swedish-schools-send-students-home-for-wearing-face-masks/


David Petrásek

.

2021-03-25 14:01:42

Šíří média opět poplašnou zprávu?
-------------------------------------------------
Reuters: "Varianta UK COVID-19 má výrazně vyšší úmrtnost, uvádí studie"
(https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-variant-britain-idUSKBN2B213E)
Deník: "Nebezpečná britská mutace. Úmrtnost je vyšší než u jiných verzí, tvrdí studie" (https://www.denik.cz/veda-a-technika/britska-mutace-koronavirus-umrtnost-20210310.html)
Novinky: "Úmrtnost na britskou mutaci koronaviru je o desítky procent vyšší" (https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/umrtnost-na-britskou-mutaci-koronaviru-je-o-desitky-procent-vyssi-40353538)
České noviny: "Další studie uvádí, že britská mutace je více smrtící než jiné" (https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/dalsi-studie-uvadi-ze-britska-mutace-je-vice-smrtici-nez-jine/2009513)
...
Tato spárovaná kohortová studie (https://www.bmj.com/content/372/bmj.n579) sledovala úmrtnost ve dvou zpětně vyselektovaných skupinách z populace v období od 1. října do 29. ledna 2021. Jedná se o období, během kterého každoročně přirozeně narůstá úmrtnost a autoři studie uvádí:
"Tento úkol byl problematický, protože během sledovaného období se ve Velké Británii prudce zvýšil počet případů covid-19, čímž došlo k namáhání nemocničních služeb, což následně ovlivnilo úmrtnost a potenciálně zkreslilo pozorovanou úmrtnost... Abychom se vypořádali se zkreslením z důvodu různého geografického a časového výskytu covid-19 a jeho zátěže pro nemocnice, srovnali jsme pacienty, kteří byli časově a geograficky blíže k sobě."
Studie určovala příčinu smrti POUZE NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKU PCR TESTU: "úmrtí osoby s laboratorně potvrzeným pozitivním testem na covid-19, která zemřela do (28 dnů nebo méně) od data prvního pozitivního vzorku... Tento seznam bude nakonec zahrnovat všechna úmrtí s covidem-19, který BYL ZMÍNĚN v úmrtním listu."
Závěr: "Infekce novou variantou VOC-202012/1 (měřeno podle negativity genu S) byly SPOJENY SE zvýšeným rizikem úmrtí (P <0,001) u lidí s pozitivním testem na covid-19... Absolutní riziko úmrtí v této skupině účastníků určených v komunitě však zůstává relativně nízké a zvyšuje se z 2.5 na 4.1 úmrtí na 1000 případů... Podskupina účastníků, kteří zemřeli, byla obecně starší (průměr 66.9 let)."
Studie nesledovala přítomnost či množství komorbidit v daných skupinách: "Část zvýšeného rizika lze vysvětlit komorbiditami. V datech, která jsme analyzovali, nebyly k dispozici informace o již přítomných zdravotních problémech,... Je však možné, že lidé s určitými komorbiditami jsou vystaveni vyššímu riziku infekce VOC-202012/1 a mají vyšší úmrtnost."

Profesor Tulio De Oliviera o výsledcích předběžné studie zaměřené na Jihoafrickou variatu 501Y.V2:
"...vytvořené protilátky nejenže dokázaly neutralizovat variantu 501Y.V2, ale také dobře neutralizují ty předchozí linie či varianty v Jižní Africe, které jsou velmi podobné těm všude ve světě. Co to tedy znamená? Znamená to, že alespoň v několika dalších měsících je velice pravděpodobné, že u lidí, kteří již byli infikováni, budou mít silné protilátky, které je ochrání před druhotnou infekcí."
(https://www.youtube.com/watch?v=8RNaaBcyrEo, https://www.dailysabah.com/world/africa/covid-19-variant-found-in-south-africa-offers-better-immunity-study)


Jsou vakcíny bezpečné?
----------------------------------
VAERS je systém pro nahlašování nežádoucích účinků vakcín zavedený v roce 1990. Jde o dobrovolný systém hlášení, který podle odhadů představuje pouze 1% ze všech škod způsobených vakcínami. OpenVAERS se sestává z dat HHS dostupných ke stažení na vaers.hhs.gov.

12. března 2021 systém u vakcín na COVID evidoval (v USA) více než:
1700 úmrtí
3900 hospitalizací
380 infarktů myokardu
60 potratů
6700 případů vyžadujících neodkladnou péči
390 případů Bellovy obrny
320 anafylaxí
(https://www.openvaers.com/, https://www.openvaers.com/covid-data)

Vyjádření CDC k systému VAERS: "Přezkoumání dostupných klinických informací včetně úmrtních listů, pitvy a lékařských záznamů neodhalilo žádné důkazy o tom, že by očkování přispělo k úmrtí pacientů."
(https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/adverse-events.html)

Dr Joseph Mercola: "Pokud byl Váš test pozitivní a zemřeli jste při nehodě na motocyklu, tak jste zemřeli na COVID... Ale když si vezmete COVID vakcínu a jste zdraví a další den zemřete, tak je to náhoda. Úplná náhoda. To spolu přece nemůže souviset." [ironie]
(https://www.bitchute.com/video/5ZtLtQcq3FNq/)


MUDr. Hana Zelená, Ph.D o testování
------------------------------------------------------
"U nás se vyšetřuje ještě víc, než v okolních státech, ale že by to vedlo k nějakému potlačování té epidemie u nás, to tak teda nevypadá. Takže to k tomu nevede, to neovlivní průběh té epidemie, to jestli budeme testovat bezpříznakové lidi, kterým nic není a pravděpodobnost, že se tam něco zachytí je naprosto mizivá a že to ovlivní epidemii, o tom taky silně pochybuju. V podstatě se to ani neukázalo. Rok už tady běží ten experiment masivního testování bezpříznakových lidí, ale že by to nějak potlačilo tu epidemii, tak asi všichni víme, že se to nestalo."
"Plošné testování zdravých lidí považuji za zbytečné vyhazování peněz a neodůvodněné zatěžování zaměstnavatelů i zaměstnanců, které nebude mít na průběh epidemie žádný vliv. Počet zachycených skutečně infikovaných osob bude mizivý a většina pozitivních výsledků bude chybných, což se potvrdilo při pilotním testování v Sedlčanech."
(https://www.youtube.com/watch?v=5G6wQbQJnf4, https://www.reflex.cz/clanek/rozhovory/106074/virolozka-zelena-byt-pozitivni-nemusi-nic-znamenat-uz-vubec-ne-nemoc-testovani-nedava-smysl.html)


David Petrásek

Masky

2021-03-11 19:09:43

Meta studie CDC z 6. února 2020 o vlivu různých opatření na přenos viru pandemické chřipky:
"Naším cílem bylo pro každé z těchto opatření identifikovat randomizované kontrolované studie (RKS) sledující míru laboratorně potvrzené chřipky, protože RKS poskytují důkazy nejvyšší kvality."
Chirurgické masky: "Existují omezené důkazy o jejich účinnosti pro prevenci přenosu viru chřipky, pokud je nosí nakažená osoba pro kontrolu zdroje, nebo když je nosí neinfikované osoby ke snížení expozice. Náš systematický přehled neshledal žádný významný vliv obličejových masek na přenos laboratorně potvrzené chřipky."
Mytí rukou: "Vliv hygieny rukou v kombinaci s obličejovými maskami na laboratorně potvrzenou chřipku nebyl statisticky významný... Výsledky naší metaanalýzy RKS však neposkytly důkazy na podporu ochranného účinku hygieny rukou před přenosem laboratorně potvrzené chřipky."
Etiketa při kašlání a kýchání (zakrývání nosu a úst kapesníkem, rukou či maskou nebo odklonění hlavy a zarytí úst loktem či rukávem): "Na podporu tohoto opatření existuje nedostatek vědeckých důkazů."
Čištění povrchů a předmětů: "Ačkoli jsme nenašli žádné důkazy o tom, že by čištění povrchů a předmětů mohlo snížit přenos chřipky, toto opatření má prokázaný dopad na prevenci dalších infekčních chorob (42)."
(https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/5/19-0994_article)

Observační retrospektivní studie CDC z 5. března 2021 o vlivu povinně nařízeného nošení masek a otevřenosti restaurací na nárůst počtu nových případů a úmrtí v USA:
"Povolení stravování se v restauraci bylo spojeno se zvýšením denního nárůstu nových případů COVID-19 41–100 dní po implementaci a zvýšením denního nárůstu úmrtnosti 61–100 dní po implementaci."

Nejedná se o RKS: "...míra dodržování a vynucování opatření nebyla měřena."

Graf A: Počet případů a zemřelých klesal již 40 dnů před zavedením povinného nošení masek a po zavedení se tempo poklesu nezrychlilo, naopak došlo k mírnému zpomalení a rozdíl mezi dnem 0 a 100 byl pouze 1.8%.
Graf B: Počet nových případů klesal ještě 20 dnů po povolení stravování v restauracích a dále klesal mezi 81 a 100 dnem.

Rozdíl denního nárůstu úmrtnosti byl v prvních 60 dnech statisticky bezvýznamný. Po 100 dnech byla denní úmrtnost o 3% vyšší v porovnání se dnem 0 (den, kdy bylo povoleno stravovat se v restauraci). Studie neuvádí průměrné datum dne 0. Pokud by se toto datum rovnalo začátku září 2020, pro toto období je typické, že úmrtnost v USA každoročně začíná stoupat a stoupá až do ledna nového roku. Studie dále nesledovala změnu celkové úmrtnosti, pouze úmrtnost nemoci COVID-19 a podle CDC: "U 6% úmrtí byl COVID-19 zmíněn jako jediná příčina. U úmrtí s již přítomnými nemocemi nebo příčinami navíc ke COVIDu-19 bylo v průměru přítomno 2.9 dalších nemocí nebo příčin úmrtí." (https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/covid_weekly/index.htm#Comorbidities)

(https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/pdfs/mm7010e3-H.pdf)


David Petrásek

.

2021-03-07 19:03:06

Budesonid

Studie Univerzity v Oxfordu: "... studie poskytuje vzrušující možnost pomoci s celosvětovým tlakem na zdravotnické systémy..."
(https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.02.04.21251134v1)

Příběhy vyléčených pacientů s COVIDem pomocí budesonidu: https://budesonideworks.com/stories/
"Je mi 62 let a kromě mírné nadváhy jsem v dobrém zdravotním stavu; i když mám v anamnéze bronchitidu ... V sobotu jsem si myslel, že se topím a nemohl jsem dýchat... V neděli mi lékař naléhavé péče odmítl předepsat budesonid... Nedostal jsem žádné vysvětlení, jen: 'to nepředepisuji' ... V pondělí, poté, co jsem téměř (a jen napůl žertem) vyhrožoval žalobou pro zanedbání péče kdybych zemřel (můj hlavní lékař ví, že jsem právník), jsem ho přesvědčil, aby mi předepsal budesonid... V úterý 14. července v 13:00 byla moje hladina kyslíku 81% a začal jsem brát budesonid (lékárna si jej musela objednat a jeho získání trvalo den) jako dvojitou dávku každou hodinu po dobu 4 hodin. Po 4 hodinách jsem byl schopen dýchat, aniž bych kašlal při každém dechu. Zázrak v mých zdravotních záznamech. Moje úroveň kyslíku vyskočila na 91%. Můj stav se zlepšoval a 27. července jsem byl v testu negativní a znovu ještě 30. července."

Lékař Richard Bartlett: "Fauci, WHO - minulý rok jsme získali jejich pozornost a tedy byli obeznámeni s tím, že budesonid proti COVIDu byl jednou z možností... bylo to cenzurováno a odebráno z platforem... zpráva, která se stala populární a která byla zcenzurována, zpražena a pohřbena a poté se stala terčem útoků od WHO, od Fauciho v rozhovoru s McConaugheym, namísto propagace a zachraňování životů... Nikdo nechtěl včasnou a nenákladnou léčbu, která by zabránila hospitalizaci pacientů. Nikdo by na tom nevydělal žádné peníze. My máme ale nejnovější zprávy. Existuje z toho cesta ven. Čísla klesají a to díky imunitě stáda a za část této imunity stáda je odpovědná strategie založená na včasné a účinné léčbě pomocí léků jako je budesonid... podle Univerzity v Oxfordu je možné se vyhnout 90% ze všech hospitalizací při včasné léčbě pomocí léku, jenž stojí 3 dolary a je k dispozici v každé lékarně ve státech... museli tu studii zkrátit, jelikož je neetické nechat lidi zemřít, když je k dispozici účinná léčba... Toto léčivo bylo scháleno FDA před 25 lety. Je velice dobře zdokumentováno, že se jedná o účinnou a bezpečnou strategii pro snížení zánětu v plicích. A o tom je COVID. Před rokem jsme napsali odbornou publikaci, která obsahovala 50 citací a teď se z toho stala znovu zlomová zpráva... Guvernér Texasu má za sebou vědu a lidé, kteří jsou proti tomu, aby se náš stát otevřel a vrátila se svoboda, zkrátka nesledují vědu."
(https://www.bitchute.com/video/FHTyW1dGLsBK/)


Florida

V Jižní Dakotě je nižší hustota zalidnění a je pravda, že urbanizace je tam o 17% nižší oproti ČR, nicméně na Floridě je urbanizace o 17% vyšší než v ČR. Celoplošná povinnost nošení masek na Floridě nikdy nebyla zavedena, to jen v určitých okresech. Na konci července 2020 asi třetina okresů Floridy požadovala masky (https://www.forbes.com/sites/danielcassady/2020/07/23/despite-desantis-nearly-one-third-of-florida-counties-require-masks/?sh=30c677295e38). Povinnost nošení masek se mnohdy vztahovala jen na některá města v okrese nebo místa v daném městě (https://www.clickorlando.com/news/local/2020/06/30/these-central-florida-counties-have-face-covering-requirements/). Na konci září vydal guvernér Floridy výkonné nařízení, ve kterém zakázal pokutovat jednotlivce bez roušek a podnikům bylo umožněno opět otevřít (https://www.flgov.com/wp-content/uploads/orders/2020/EO_20-244.pdf). Vyjímkou bylo pouze to, že místní úřady na Floridě mohly omezit kapacitu provozu zařízení poskytujících stravovací služby až na 50% a pokud by místní úřady uvalily takové omezení, muselo to být konkrétně odůvodněno.
Nejvyšší úmrtnost na Floridě dosáhla na 27.6 na 100 000 obyvatel (x ČR 39.3 na 100 000).
Celkový počet zemřelých na (s) COVID(em) na 100 000 obyvatel k dnešnímu dni:
Florida - 145.5 (31620 * 100000 / 21733312)
ČR - 202.8 (21717 * 100000 / 10707839)
(https://www.worldometers.info/coronavirus/usa/florida/, https://www.macrotrends.net/states/florida/population, https://www.czso.cz/csu/czso/obyvatelstvo_lide, https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19)

Guvernér Floridy Ron DeSantis: "Lež striktních opatření spočívá v tom, že pokud je zavedete, tak tím můžete porazit ten virus. Proč se tedy tato opatření zaváděla dvakrát až třikrát?"
(https://www.bitchute.com/video/MfxE2QVkSjB3/)


David Petrásek

Jižní Dakota vs ČR

2021-03-02 14:03:42

Guvernérka Jižní Dakoty Kristi Noem: "Jižní Dakota je jedinný stát v Americe, který nikdy nenařídil jedinnému podniku či církvi, aby zavřeli. Nikdy jsme nevydali zákaz vycházení z domu. Nikdy jsme nepožadovali, aby lidé povinně nosili masky. Nikdy jsme ani nedefinovali, co to je 'nezbytný podnik'... Na podzim jsme naše děti posadili do školních lavic... Nikdy jsme se nesoustřeďovali na počty nakažených. Místo toho jsme hleděli na kapacitu nemocnic. Dr. Fauci mi řekl, že v nejhorším dni budu mít v nemocnicích 10 000 pacientů. V nejhorším dni jsme měli něco přes 600 pacientů... Nikdy nedošlo k překročení kapacity nemocnic a naše ekonomika vzkvétá. Měli jsme nejmenší nezaměstnanost v zemi... Lidé v Jižní Dakotě si udrželi vyšší hodinové mzdy a výplaty než lidé pracující kdekoliv jinde v zemi a naše školy jsou otevřené."
(https://www.bitchute.com/video/3xPzX3WuzGAg/)

Týden s nejvyšší celkovou úmrtností v roce 2020:
Jižní Dakota - 39.9 na 100000 obyvatel (45. týden)
(výpočet: 362 * 100 000 / 907820)
ČR - 39.3 na 100000 obyvatel (44. týden)
(výpočet: 4205 * 100 000 / 10690000)

Celková úmrtnost v Jižní Dakotě narozdíl od ČR od té doby výrazně klesla. Ve 3. týdnu 2021:
Jižní Dakota - 19.6 na 100000 obyvatel
ČR - 32.6 na 100000 obyvatel
fin.png(http://www.populationu.com/us/south-dakota-population, https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/covid19/excess_deaths.htm, https://www.czso.cz/csu/czso/obypz_cr)


David Petrásek

Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s účinností od 25. 2. 2021

2021-02-26 14:10:15

Jelikož nebyl prokázán statisticky významný rozdíl mezi chirurgickou rouškou a respirátorem (viz. příspěvek "Respirátory vs chirurgické masky") a jelikož chirurgické roušky nefungují jako další úroveň ochrany na veřejnosti (viz. dánská studie), tak logicky ani respirátory ... doplňte sami ... daného jedince ochránit.

Ke studii CDC (https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7007e1.htm):
Pomocí figurín s možností simulace kašlání zjišťovali rozdíl dosažené ochrany při použití dvou masek najednou nebo při maximálně přitisknuté masce. Rozprašoval se roztok chloridu draselného, nikoliv opravdová lidská tělní tekutina. Částice tohoto aerosolu dosahovaly velikosti v rozmezí od 100 do 7000 nanometrů. Velikost viru SARS-CoV-2 se udává v rozmezí 50 až 200 nanometrů nebo přibližně 100 nanometrů. Předmětem studie nebyli žijící lidé ani virus SARS-CoV-2, takže nebylo možné sledovat reálný vliv masek na ochranu zdraví živého jedince. Studie sice zjistila znatelný rozdíl ve prospěch nošení dvou masek nebo vliv správně nasazené masky pro ochranu figurín před chloridem draselným, nicméně autoři studie uvádí: "Výsledky těchto simulací by neměly být zobecňovány na účinnost všech lékařských či látkových masek, ani by neměly být interpretovány jako reprezentativní pro účinnost těchto masek při nošení v reálných podmínkách... dvojité maskování může u některých nositelů ztěžovat dýchání nebo bránit perifernímu vidění..."
Z toho vyplývá, že následující tvrzení uvedená v mimořádném opatření si MZČR vycucalo z prstu:
--> "Používání FFP2 nebo dvou roušek na sobě zpomalí přenos aerosolu, kapének a viru." (ve studii figuroval pouze aerosol chloridu draselného, nikoli kapénky a virus)
--> "Podmínkou takto vysoké účinnosti je nezbytnost, aby tuto ochranu používali oba lidé, kteří jsou ve vzájemném kontaktu." (předmětem studie byly figuríny, nikoliv žijící lidé nacházející se v běžné životní situaci)
--> a tvrzení "Laboratorně byla potvrzena více jak 95% účinnost před expozicí potenciálního infekčního aerosolu" neříká nic o vlivu na zdraví jedince.

Dvě roušky na sobě být nesmí, varuje jejich výrobce. Zrušte to, žádá vládu (https://tn.nova.cz/clanek/dve-rousky-na-sobe-byt-nesmi-varuje-jejich-vyrobce-zruste-to-zada-vladu.html)

K britské mutaci:

Z vládního webu Spojeného Království: "V současné době nemáme žádné důkazy o tom, že by tato varianta pravděpodobně způsobovala závažné onemocnění nebo vyšší úmrtnost, ale pokračujeme ve vyšetřování, abychom tomu lépe porozuměli." (https://www.gov.uk/government/collections/new-sars-cov-2-variant)

Otázka: Jsou nové varianty vždy virulentnější?

Dr Andrew Davidson: "Ne, mohou být dokonce méně virulentní. Pokud se však budou šířit snadněji, přičemž způsobují stejně závažné onemocnění, více lidí nakonec onemocní během kratšího období.“ (https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-the-new-variant-of-sars-cov-2/)

Lancet: "Podle výzkumu zveřejněného 29. prosince 2020 britskou zdravotnickou agenturou Public Health England se zdá, že nová varianta není horší než předchozí dominantní kmen SARS-CoV-2, pokud jde o riziko hospitalizace, závažnost nemoci nebo úmrtnost." (https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(21)00005-9/fulltext)

Zpráva ECDC z 21. ledna: "Předběžné studie naznačují, že neexistují žádné důkazy o tom, že VOC 202012/01 je spojen s významně odlišnou závažností infekce nebo že určité věkové skupiny ovlivňuje nepřiměřeně více než předchozí cirkulující viry. V důsledku zvýšeného výskytu však v lednu 2021 Spojené království hlásilo nejvyšší denní úmrtnost na COVID-19 od začátku pandemie." (https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-risk-related-to-spread-of-new-SARS-CoV-2-variants-EU-EEA-first-update.pdf)


David Petrásek

Striktní celoplošná opatření

2021-02-19 14:42:04

Studie sledující vliv opatření na šíření nemoci COVID-19:
Studie porovnávala Švédsko a Jižní Koreu, kde byly zavedeny pouze minimální opatření se zeměmi, ve kterých se zavedla striktnější opatření (Anglie, Francie, Německo, Írán, Itálie, Nizozemsko, Španělsko a USA).
Závěr studie: "Neshledali jsme významné výhody restriktivnějších opatření na vliv nárůstu nových případů... nepodařilo se nám najít dodatečné výhody vyplývající z uzavírání podniků a z omezení pohybu osob jen na nezbytně nutné potřeby."
Dále ve studii: "... podíl úmrtí COVID-19, ke kterým došlo v domovech s pečovatelskou službou, byl často vyšší v období s restriktivnějšími opatřeními než v období mírnějších opatření [39]. To dále naznačuje, že restriktivní opatření jasně nedosahují ochrany ohrožené populace. Některé důkazy rovněž naznačují [40], že někdy během přísnějších opatření se mohou infekce vyskytovat častěji v prostředí, kde žije zranitelná populace relativně k běžné populaci [40]."
"Cílenější zásahy v oblasti veřejného zdraví, které účinněji omezují přenosy, mohou být důležité pro budoucí kontrolu epidemie, aniž by došlo ke škodám způsobeným vysoce striktními opatřeními."
(https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eci.13484)

Peru a Brazílie:
V Peru byl omezen pohyb osob přibližně 2x více oproti Brazílii:
mobilita_peru.png(https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-14/virus-lockdown-cut-movement-89-in-peru-double-rate-of-mexico)
Přesto byla úmrtnost v Peru srovnatelná až mnohonásobně vyšší než v Brazílii:
coronavirus-data-explorer.png(https://ourworldindata.org/coronavirus/country/czech-republic?country=~CZE)

Florida a Kalifornie:
Na Floridě jsou školy otevřené a lidé chodí na pláž, na koncerty a do restaurací. Na Floridě není povinné nosit masky, zatímco v Kalifornii je to povinné a mnoho lidí zde navíc nosí ještě druhou masku. Střední věk populace na Floridě je 42.4 let. Střední věk populace v Kalifornii je 37 let. Na Floridě je asi 20% osob z celkové populace starších 65 let a v Kalifornii je to asi 15%.
Od začátku prosince roku 2020 do začátku letošního roku byl počet hospitalizovaných v Kalifornii vyšší než na Floridě:
florida_hospitalizace.jpgZhruba od konce roku 2020 byla úmrtnost vyšší v Kalifornii:
kalif_deaths.jpgflorida_deaths.jpg

V okresu Imperial v Kalifornii byla 10. dubna 2020 zavedena povinnost nosit masky. Za porušení jste mohli dostat pokutu 1000 dolarů nebo jít na 90 dní do vězení. Oproti tomu v okrese Collier na Floridě byly masky na veřejnosti povinné až od 14. července 2020. Mortalita byla přesto vyšší v kalifornském okrese Imperial:
collier_imperial.jpeg(https://www.millennialstar.org/lockdowns-dont-work-comparing-florida-and-california/, https://www.aarp.org/health/healthy-living/info-2020/states-mask-mandates-coronavirus.html, https://www.latimes.com/california/story/2021-02-11/more-is-better-cdc-says-in-new-guidance-on-anti-covid-mask-wearing, https://www.prb.org/which-us-states-are-the-oldest/, https://www.dailymail.co.uk/news/article-9176263/Florida-California-took-opposite-approaches-COVID-19-ended-outcome.html, https://kyma.com/news/coronavirus/2020/04/09/imperial-county-orders-residents-to-use-face-masks-or-face-fines/, https://usafacts.org/visualizations/coronavirus-covid-19-spread-map/state/florida/county/collier-county, https://usafacts.org/visualizations/coronavirus-covid-19-spread-map/state/california/county/imperial-county, https://www.winknews.com/2020/07/20/collier-county-schedules-emergency-meeting-to-reconsider-a-mask-mandate/)


David Petrásek

15 respirátorů N95

2021-02-13 11:24:13

David PetrásekSdílet tuto petici

Pomozte této petici získat víc podpisů.

Jak petici propagovat?

  • Sdílejte petici na své facebookové zdi a ve skupinách souvisejících s tématem vaší petice.
  • Spojte se s přáteli
    1. Napište zprávu s vysvětlením, proč jste tuto petici podepsali. Lidé ji totiž podepíší spíše, když budou chápat, o jak důležité téma se jedná.
    2. Zkopírujte adresu webových stránek této petice a vložte si ji do vlastní zprávy.
    3. Pošlete zprávu přes e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...