Petice pro přehodnocení pandemických opatření

Kontaktujte autora petice

Masky

2021-01-12 21:14:25

Obzervační studie uvedená v mimořádném opatření z 23. listopadu 2020 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7588529/): „27. února 2020, v raných fázích vypuklé nákazy COVIDu-19, Světová zdravotnická organizace (WHO) oznámila, že nošení masky jakéhokoli typu se pro asymptomatické osoby nedoporučuje (3). Důvodem v té době bylo vyhnout se zbytečným nákladům, zátěži při nákupu a falešnému pocitu bezpečí (3). Několik systematických přehledových studií nenalezlo přesvědčivé důkazy na podporu rozsáhlého používání masek na veřejnosti k ochraně před respiračními infekčními chorobami, jako je chřipka a těžký akutní respirační syndrom (SARS) (4–6).“

Přehledová studie z roku 2010 (https://www.cambridge.org/core/journals/epidemiology-and-infection/article/face-masks-to-prevent-transmission-of-influenza-virus-a-systematic-review/64D368496EBDE0AFCC6639CCC9D8BC05) uvádí, že: „Existují určité důkazy podporující nošení masek nebo respirátorů během nemoci na ochranu ostatních a důraz na nošení masek na veřejnosti během nemoci může pomoci snížit přenos viru chřipky“.

Přehledová studie z roku 2017 (https://academic.oup.com/cid/article/65/11/1934/4068747) o účinnosti masek a respirátorů nošených zdravotnickým personálem uvádí:

 • „Nenašli jsme žádné jasné výhody lékařských masek a respirátorů N95 proti pH1N1.“
 • „Důkazy o ochranném účinku masek nebo respirátorů proti virovým respiračním infekcím, vzácnější výsledek, nebyly statisticky významné, ačkoli to může naznačovat nedostatečnou statistickou sílu těchto studií, spíše než nedostatek ochranného účinku.“
 • „Předchozí přehledové studie pojednávaly o výkonu respiračních osobních ochranných prostředků (rOOP) v komunitních a zdravotnických zařízeních, ale nekvantifikovaly jejich ochranný účinek [8, 12]. Jedna nedávná metaanalýza porovnávala účinnost respirátorů N95 a lékařských masek, ale neporovnávala jejich účinnost proti kontrolní skupině bez masek [13]. Tyto informace jsou zásadní pro posouzení užitečnosti univerzálních zásad pro používání masek ve vztahu k cílenému použití rOOP během vysoce rizikových procedur, protože univerzální zásady mají značné nevýhody, pokud jde o osobní nepohodlí a kvalitu péče.“
 • „Současné pokyny pro používání rOOP ve zdravotnických zařízeních jsou založeny na omezených důkazech o jejich účinnosti [4]… Výsledky jsou tedy často nesourodé, což vede k nekonzistentním mezinárodním směrnicím [8, 9] a doporučením protichůdných postupů [10, 11].“
 • Lékařské masky [5] mohou pomoci chránit uživatele před velkými kapkami [6, 7]. Liší se tloušťkou a propustností a nejsou certifikovány na ochranu uživatelů před infekcí přenášenou vzduchem [6].

David Petrásek

Dr. Knut Wittkowski (Červenec 2020)

2021-01-11 22:37:25

"Nemůžeme bojovat proti šíření, můžeme ho usměrnit. Buď se to bude šířit v mladé a zdravé populaci a zemře málo lidí nebo se to bude šiřit mezi staršími a ohroženými a způsobí to hodně úmrtí. Můžeme tomu dát směr, ale nemůžeme s tím bojovat. Nemůžeme bojovat s přírodou. Příroda vždy vyhraje... Takže zabraňováním rozšiřování mezi mladými a zdravými se pravděpodobně zvýší počet zemřelých. A to samé platí pro nošení masek. Pokud se snažíte předejít tomu, aby mladí a zdraví byli infikováni, jelikož nosí masky, bude se to šířit více mezi starými a ohroženými lidmi a způsobí to více úmrtí. To jsou zákony přírody."
"Nejhorší, co můžete udělat během epidemie pro to, aby epidemiolog nemohl posoudit situaci, je změnit definici toho, o čem se podávají zprávy a v této epidemii se definice toho, co je smrt, co je související s úmrtím a co je případ, to vše neustále měnilo. Téměř každý týden se objevovala nová definice, díky čemuž je nemožné porovnat data, která jsme předtím shromáždili s daty, která jsme shromáždili po změně definice. Z počátku byly případy definovány jako lidé, kteří zemřeli na nemoc nebo kvůli viru. Pak se za případ považovalo to, když někdo zemřel s virem. Pak případem bylo to, když někdo zemřel v situaci, kdy se vědělo, že se vir rozšiřuje. A teď jsou případem lidé, kteří byli pozitivně testováni, ale nemají žádné symptomy. Takže procházejí obdobím s bezpříznakovou infekcí k tomu, aby byli za několik dnů imunní a tito lidé se nazývají jako případy..."
"Tato nemoc je špatná chřipka hlavně pro starší lidi trpící zároveň dvěma a více nemocemi. Jinak je to chřipka, jako každá jiná chřipka, kterou jsme viděli za posledních 100 let."
"Pokud je to virus, který jsme ještě předtím neviděli v této konkrétní podobě, tak nemáme vakcínu a proto čekat několik měsíců na vakcínu, pokud samotné rozšíření viru potrvá jen několik týdnů, je něco, co nepovažuji za velmi rozumnou strategii jak se vypořádat s virem respiračního onemocnění."
"Toto se příliš neliší od chřipek, které jsme dosud viděli. Odhadovalo se, že v USA zemře 25 000 až 65 000 osob. Nyní je to vyšší. Ale je to z části vyšší kvůli tomu, že se zavedla zmírňující opatření. Bez těchto opatření by se to pravděpodobně blížilo k běžné horší chřipce."
"Byly kontraproduktivní [akce vlády] a důvodem pro zvolení těchto strategií bylo to, že žádný kvalifikovaný epidemiolog nebyl vyslyšen. Pracovní skupina v USA nezahrnuje nedinného epidemiologa, ani jednoho lékaře se zkušenostmi s respiračními onemocněními"
"Viděli jsme, že v Číně, ve Wuhanu a viděli jsme to v Jižní Korei, že když se nesnažíte zastavit nebo zmírnit šíření takového respiračního onemocnění, šíří se to během 3-5 týdnů"
"Některé chřipky jsou více nebezpečné pro mladé lidi. Jiné chřipky, jako tato, jsou více nebezpečné pro staré lidi."
"Je zcela nemyslitelné, proč by jeden pokračoval s vypnutím společnosti i po 18. dubnu 2020. Nebyl k tomu jedinný důvod... Data tu byla. Robert Redfield je prezentoval pracovní skupině v Bílem Domě. Tato data ukazovala, že epidemie v podstatě skončila... a již nepanoval žádný stav nouze a nebylo to urgentní a strach z toho, že by se přeplnily nemocnice se nedal ospravedlnit... Věděli jsme, že je to epidemie, kterou jsme schopni zvládnout, tak jako každou epidemii předtím."
(https://www.bitchute.com/video/hAO1NUa4ZVRr/)


David Petrásek

Dr. Knut Wittkowski

2021-01-07 12:56:55

"Náš imunitní systém nevytváří pouze jednu protilátku, ale hned několik a to proto, když virus zmutuje, aby přesto mohl být rozpoznán a infikované buňky mohly být zneškodněny. Pokud ale dáte viru hodně času, tak může vir několikrát po sobě zmutovat a ve výsledku získáme soubor únikových mutací, kdy virus najednou není imunitním systémem nadále rozpoznán. To zabere čas. Běžně se viry respiračních nemocí v populaci vyskytují pouze po několik týdnů, možná 2 měsíce a to není dostatečně dlouho. Se zavedením zmírňujících opatření a omezeních ve společnosti ten stejný virus zůstal v populaci šest měsíců nebo déle. A to postačilo pro vznik těchto únikových mutací ve Španělsku a pak se to rozšířilo po Evropě a také to přišlo do USA."

"COVID-20 je nemoc, která vznikla díky opatřením ve Španělsku, jenž byly jedny z nejkrutějších v Evropě. Pokud zavedeme další celospolečenská opatření a pak zase další, pokud budeme znovu oplošťovat křivku, pokud dáme viru více času pro mutaci, dopracujeme se ke COVIDu-21. Tuto hru můžeme hrát donekonečna. Zmírňující opatření vytvářejí další generaci virů."

"Měli bysme ochránit staré lidi a ty, jenž jsou ohroženi. To je ta populace, která musí být izolována, ochráněna. To udělali a velice efektivně v Jižní Korei. Tam izolovali sestry a veškerý personál v pečovatelských domovech a nedovolili jim odejít a vrátit se zpět. Pokud toto uděláte, zabránite viru proniknout dovnitř a nikdo neonemocní. Běhěm doby, kdy jsou ohrožené skupiny izolované, virus se mezitím může šířit ve zbytku populace a vytvořit tu úděsnou imunitu stáda."

O vakcíně Pfizeru: "Méně jak 0.5% lidí bylo chráněno a mělo z vakcinace užitek. A to proto, že měli skupiny o velikosti 22000 lidí a v kontrolní skupině mělo zhruba 80 lidí alespoň jeden symptom. Ve skupině, která nedostávala placebo, se jednalo pouze o 10 lidí. Takže 80 lidí ve skupině 20000 lidí mělo užitek z vakcinace a to je velice malé číslo. Zvláště, když si uvědomíte, že ti, kteří v této studii onemocněli, nikdo z nich evidentně nezemřel a nikdo podle všeho neměl těžký průběh nemoci. Takže celkový užitek byl velmi malý."

(https://www.bitchute.com/video/qXnAjUwJoP0n/)

Již na začátku května Dr. Knut Wittkowski sdělil o opatřeních ve Švédsku: "Myslím si, že je to velice dobrá strategie a nebyli jsme svědky katastrofy, kterou zde lidé očekávali. Daří se jim velmi dobře. Možná mají více infekcí než sousední Dánsko a Norsko, ale to budeme vědět až na konci, jelikož nevíme, zda jde pouze o posun. I kdyby bylo množství nakažených o 20% vyšší ve Švédsku než v Norsku - to je nic v porovnání s devastujícím účinkem, který je způsoben vypnutím společnosti a ekonomiky."
"Měli jsme zavřít všechny pečovatelské domovy v USA, zaplatit personálu přesčasy, takže by tam s těmi lidmi mohli zůstat po 3-4 týdny a nikdo by se nevpustil dovnitř. Tím by se předešlo tisícům úmrtí. Bylo by to mnohem účinnější než potencionálně kontraproduktivní uzavírání škol."
"Myslím, že bysme měli otevřít vše, nevidím důvod, proč by se mělo dále čekat."
(https://www.bitchute.com/video/zMOhSIrHSxAt/)


David Petrásek

Francouzská studie: "chřipka vs COVID-19" (2. část)

2020-12-25 19:08:12

Švédsko: Úmrtnost byla vyšší na přelomu let 1995/1996 a v lednu 2000 v porovnání s dubnem 2020. V lednu 1993 byl celkový počet zemřelých (11057) vyšší porovnání s dubnem 2020 (10 458).

sweden.png(https://www.scb.se/en/About-us/news-and-press-releases/april-was-the-month-with-the-highest-mortality-rate-in-more-than-20-years/, https://twitter.com/FrankfurtZack/status/1280769248680464384/photo/1, https://emanuelkarlsten.se/more-swedes-died-in-one-month-1993-and-2000-compared-to-april-2020-why/)

Skotsko: vrchol sezóny v roce 2000 byl vyšší než v roce 2020
skotsko2020.pngskotsko2000.png(https://www.nrscotland.gov.uk/statistics-and-data/statistics/statistics-by-theme/vital-events/general-publications/weekly-and-monthly-data-on-births-and-deaths/weekly-data-on-births-and-deaths)

Týden s nejvyšší celkovou úmrtností v ČR v roce 2020:
44. týden - 39,3 na 100000 obyvatel (výpočet: 4205 * 100 000 / 10690000)
              - to je téměř shodné s vrcholem sezóny 1982/1983 a o něco vyšší než vrchol sezóny 1995/1996
TK_chripka_rijen_2019_Kyncl.png(http://www.szu.cz/uploads/Epidemiologie/Chripka/TK_chripka_rijen_2019_Kyncl.pdf, https://www.czso.cz/csu/czso/obypz_cr)

Do jaké míry měl COVID-19 vliv na celkovou úmrtnost?
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/na-zacatku-listopadu-zemrely-v-cesku-navic-stovky-lidi-na-covid-to-nebylo-40345277

iDNES v roce 2006: "Lékaři hledí na chřipku s respektem - už proto, že v historii opakovaně vyhlazovala během velkých epidemií miliony lidí a že se velké pandemie vracejí každých dvacet třicet let. A poslední proběhla v roce 1982" (https://www.idnes.cz/onadnes/zdravi/zacina-vek-epidemii-ukazaly-viry-poslednich-let.A060423_135037_zdravi_ad)


David Petrásek

Francouzská studie: "chřipka vs COVID-19" (1. část)

2020-12-23 18:01:25

Studie: https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(20)30527-0/fulltext

O této studii se psalo například zde:
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/fakta-pro-popirace-vedci-srovnali-covid-19-a-chripku-134425
https://theprint.in/health/covid-far-more-serious-than-flu-death-rate-nearly-three-times-higher-finds-lancet-study/568931/
https://www.euronews.com/2020/12/18/covid-19-three-times-deadlier-than-seasonal-influenza-large-french-study-reveals

Tato retrospektivní studie má nízkou výpovědní hodnotu, jelikož:
Autoři studie porovnávali pacienty, kteří byli hospitalizováni s COVIDem-19 v období od 1. března do 30. dubna 2020 s pacienty, jenž byli hospitalizováni se sezónní chřipkou ve Francii v období od 1. prosince 2018 do 28. února 2019. Je vidět, že každá chřipková sezóna je jinak závažná, například:
--> USA (2018/2019): 34 200 zemřelých - https://www.cdc.gov/flu/about/burden/2018-2019.html
--> USA (2017/2018): 61 000 zemřelých - https://www.cdc.gov/flu/about/burden/2017-2018.htm

Nebo-li, pokud by si autoři studie vybrali jinou chřipkovou sezónu, výsledek by byl také jiný:
--> Během chřipkové sezóny 2018/2019, kterou autoři studie použili pro porovnání, zemřelo ve Francii 8 100 osob
--> V sezóně 2017/2018 zemřelo ve Francii kvůli chřipce 13 000 osob
--> V sezóně 2016/2017 zemřelo ve Francii kvůli chřipce 14,400 osob (z toho více než 90% u lidí ve věku 75 a více let)
(https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/grippe/documents/article/surveillance-de-la-grippe-en-france-saison-2016-2017,
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/grippe/documents/article/surveillance-de-la-grippe-en-france-saison-2017-2018,
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/grippe/documents/article/surveillance-de-la-grippe-en-france-saison-2018-2019)

Sami autoři ve francouzské studii přiznávají, že: "Nemůžeme s jistotou říci, zda je sezónní chřipka 2018–19 reprezentativní pro všechny sezónní chřipky..."

Velká Británie: "Poslední vážná chřipková epidemie nastala v letech 1999/2000, během níž zemřelo 22 000 lidí, což je desetinásobek průměrné sezónní chřipky."
(https://www.theguardian.com/society/2008/dec/24/health-flu-outbreak)
Anglie a Wales: Vrchol sezóny 1999 překonal ten v roce 2020
cotwartboard-9-4x.png
(https://www.nuffieldtrust.org.uk/resource/chart-of-the-week-peak-in-weekly-deaths-during-pandemic-is-among-highest-on-record-even-with-lockdown-measures)

Prof Francois Balloux uvedl na svém Twitteru: "Denní nadměrná úmrtí ve Francii (posledních 60 let). Červeně: jarní vlna COVID19 2020; žlutě: vlna veder 2003; modře: chřipka H3N2 1969/70 zimní vlna. Oblasti pod křivkou (tj. nadměrná úmrtí) nejsou pro tyto tři události tak odlišné."
Prof_Francois_Balloux.jpeg
(https://twitter.com/ballouxfrancois/status/1264841432973672448)

Nakonec se přesně neví, do jaké míry je za nadměrná úmrtí v roce 2020 odpovědný COVID-19, jelikož:
--> "Pacienti se statusem 'neresuscitovat' měli významně zvýšený poměr rizika úmrtí ve srovnání s pacienty bez statusu 'neresuscitovat'. Jedno z vysvětlení těchto výsledků je, že více pacientů se statusem 'neresuscitovat' zemřelo, protože nebyli resuscitováni." (https://www.cidjournal.com/article/S0738-081X(20)30231-5/fulltext)
"Mluvila jsem s jedním paramedikem, který mi řekl, že jednou nabrali zhruba padesátiletého muže, který měl astmatický záchvat vzadu v sanitce. Na jeho nose bylo označení 'neresuscitovat', takže nic neudělali, aby mu pomohli - proti svým instinktům a muž zemřel." (https://www.bitchute.com/video/H2SciJCvXgV5/)
Francouzská studie: "Informace týkající se příkazů o neposkytnutí resuscitace nebyly k dispozici v naší databázi, ani údaje o etnickém původu, protože jejich sběr není ve Francii povolen."
--> již zmíněná studie (poslední stránka v této sekci): https://www.researchgate.net/publication/341832637_All-cause_mortality_during_COVID-19_No_plague_and_a_likely_signature_of_mass_homicide_by_government_response
--> Sestra v utajení zdokumentovala situaci na jaře 2020: https://www.bitchute.com/video/gDnQVKekJLpT/


David Petrásek

.

2020-12-20 17:47:49
Vývojový biolog Bruce H. Lipton, PhD: "V první řadě se jedná o manipulaci. Za druhé: je tu virus. Je virulentní, ale ne do takové míry, jak o něm někteří lidé tvrdí, že tento virus náhodně zabíjí lidi - tedy, že by na to lidé umírali. To není vůbec pravda. Lidé, kteří na to umírají jsou již ohroženi dalšími nemocemi. Mnoho z nich jsou velmi staří lidé, tedy ve věku, ve kterém jejich systém již nefunguje na plný výkon, takže jejich systém nedokáže na virus dostatečně rychle zareagovat... Pokud se nakazíte tímto virem, znamená to, že je to smrtelné? Absolutně ne. Není to smrtelné, pokud již nejste ohroženi. Proč je v USA úmrtnost tak vysoká? Protože 40% obyvatel USA již trpí dvěma či více chronickými nemocemi. Diabetes, srdeční potíže, ... "


Petice amerických lékařů z první linie vyjadřující se k vakcíně proti COVID-19: https://stopmedicaldiscrimination.org/

David Petrásek

.

2020-12-18 19:22:22

Dr. Michael Yeadon: "Nedávná publikace o přítomnosti protilátek u lidí v pečovatelských domovech ukázala, že ti lidé, kteří nikdy předtím nebyli infikováni, tak 65% z nich mělo proti viru protilátky. Velká zpráva o klesající hladině protilátek v populaci se objevila v médiích. To bylo zobrazováno jako znepokojující fakt toho, že imunita vůči SARS-CoV-2 netrvá příliš dlouho. Kdokoli se znalostmi imunologie by toto sdělení médií jednoduše zavrhnul. Takto imunita proti virům nefunguje. To bysme se bavili o T-buňkách. Pokud hladina protilátek v čase klesá tak, jak se tomu dělo od jara až dosud, jedinné přijatelné vysvětlení je, že prevalence viru v populaci klesá a proto produkce protilátek postupně klesá. Méně než 40% populace je náchylná. Dokonce i teoretičtí epidemiologové Vám řeknou, že je to příliš malé číslo pro existenci ustálené a rostoucí nákazy. SAGE říká, že se ani nepřibližujeme imunitě stáda. A já Vám říkám, že vědecké poznatky od těch nejlepších vědců na světě, publikovaných v těch nejpreztižnějších vědeckých časopisech tvrdí, že SAGE nemá pravdu a že více než 60% populace je nyní imunní a tudíž je zkrátka nemožné, aby tu existovala stále rostoucí pandemie."
(https://www.bitchute.com/video/DRPjm3A9ip3l/)

Slyšení v senátu - lékař Pierre Kory: "Doporučoval jsem, aby se při této nemoci používaly steroidy, když všechny ostatní zdravotnické organizace tvrdily, že steroidy se nedají použít. Ukázalo se to jako život zachraňující doporučení... Jsem velice znepokojen tím, že NIH, FDA a CDC nevytvořili pracovní skupinu, která by se snažila přezkoumat a najít již dostupná léčiva, která by se dala použít pro léčbu této nemoci. Místo toho se používala buď nová či drahá léčiva, věci jako: tocilizumab a remdesivir, monoklonální protilátky a vakcíny... Máme řešení pro tuto krizi. Existuje lék, který o sobě dokazuje, že má zázračné účinky. A když říkám 'zázračné', neberu to lehkovážně a nechci tím ani vzbuzovat falešné dojmy. Je to vědecké doporučení, založené na horách dat, které se objevily během posledních tří měsíců... Nechte mě to vyjasnit. NIH doporučuje, aby jste nepoužívali ivermektin mimo kontrolované studie a toto doporučení pochází z 27. srpna. Nyní je prosinec, to je o 3 až 4 měsíce později. Hory dat se vynořily z mnoha center z celého světa, a tato data ukazují ony zázračné účinky ivermektinu. Ivermektin dokáže zcela vyhladit přenos tohoto viru. Pokud ho užijete, neonemocníte... Máme důkazy toho, že ivermektin je účinný nejen jako profylaktikum... V Argentině podali preventivně ivermektin 800 zdravotníkům a ani jeden neonemocněl. Dalších 400, kteří nedostali ivermektin - z těchto jich onemocnělo 58%... Máme tři kontrolované studie s pacienty, kteří se léčí jen krátce a máme také mnoho observačních a případových studií a všechny tyto studie ukazují, že pokud užijete ivermektin, riziko hospitalizace a úmrtí se sníží. Ten největší důkaz, který máme, pochází od hospitalizovaných pacientů, kteří jsou zapojeni do čtyř kontrolovaných studií a mnoha observačních a všechny tyto studie ukazují to samé - nezemřete a nebo se riziko úmrtí výrazně sníží. Statisticky významné výsledky o velké váze, pokud si vezmete ivermektin... Nemohu pokračovat v péči o pacienty, když vím, že mohli být zachráněni včasnější léčbou, a ten lék, který zabrání jejich hospitalizaci je ivermektin."
(https://www.youtube.com/watch?v=Tq8SXOBy-4w)

Dr. Lawrence B. Palevsky: "Každý symptom virového onemocnění vede k externalizovaným projevům symptomů - něco je odstraněno z organizmu, jde o uvolnění toxicity. Tato nemoc viru SARS-CoV-2 nevykazuje uvolnění toxicity, nevykazuje klasickou externalizaci symptomů. Je charakteristická internalizací symptomů. To, co vidíte u těchto lidí se SARS-CoV-2 je: hypoxie (nedostatek kyslíku), systémové selhání orgánů kvůli nedostatku kyslíku, problémy s dýcháním, kašlání, také kvůli nedostatku kyslíku, zvýšené riziko sraženin, ztráta chuti a čichu, neurologické příznaky - a to nezní jako virové onemocnění. Toto se nejeví jako klasické koronavirové onemocnění. Zcela určitě se to nejeví jako respirační onemocnění a zcela určitě se to také neprezentuje jako klasické virové onemocnění... Máme tady nemoc, o které se tvrdí, že je způsobována virem a přesto lékaři po celém světě léčili tisíce pacientů se dvěma léky, které jsou určeny pro parazitární infekce. Proč by lék jako hydroxychlorochin či ivermektin, které léčí parazitární infekce, proč by tyto léky v prvních stádiích infekce virem SARS-CoV-2 tak výrazně pomáhali pacientům tak rychle? Pokud je to virus, proč by antiparazitika zlepšovala zdravotní stav pacientů? Dokonce pokládání této otázky bude cenzurováno."
(https://www.bitchute.com/video/Alauka2cVOQA/)

Dr. Prof. Sucharit Bhakdi: "Podporuji vakcinaci. Vyučuji to přes 30 let... Fakt je ten, že je prakticky nemožné, že zemřete, pokud Vám je méně než 70 let a nemáte žádný další závažný zdravotní problém. Jak prokážete, že vakcína je účinná, pokud nejste schopni prokázat ochranu proti vážnému průběhu nemoci a úmrtí? A to je to, co nebylo provedeno a proto tato vakcína nemůže být schválena. FDA není oprávněna to provést, nedělá svou práci... Pokud chcete ochránit staré lidi s dalšími zdravotními komplikacemi, kteří jsou ohrožení, a chcete použít vakcínu místo hydroxychlorochinu či ivermektinu, potom je to v pořádku a bude to mnohem dražší... , ale předtím než to uděláte, měli byste nejprve dokázat, že vakcína je pacientem dobře snášena a je účinná..."
(https://www.bitchute.com/video/eMDtqBAlHRTu/)


David Petrásek

Zeptejte se expertů (vakcína proti Covid-19)

2020-12-13 13:53:59

https://www.bitchute.com/video/hIsfWL0opLze/, https://www.oraclefilms.com/
Dr. Heiko Sandelmann: "Toto není skutečná pandemie a u vakcíny proti Covid-19 dosud nebyla prokázána její bezpečnost a účinnost. Souhlasím s Britským lékařským časopisem, že testování není prováděno poctivě. Tvrzení '90% účinnost' ve skutečnosti znamená účinnost 0.2%, pokud prostudujete výsledky."

Allan S. Cunningham (pediatr v důchodu): "To zní působivě, ale absolutní snížení rizika pro jednotlivce je pouze asi 0.4% (0.0043-0.0004 = 0.0039). Počet potřebných k naočkování (NNTV) = 256 (1 / 0.0039), což znamená, že k prevenci pouhého 1 případu Covid-19 musí vakcínu dostat 256 jedinců; dalších 255 jedinců z toho nemá žádný užitek, ale jsou vystaveni nežádoucím účinkům vakcín, ať už jsou jakékoli a kdykoli se o nich dozvíme"
(https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4347/rr-4)

David Petrásek

PCR a vakcíny

2020-12-11 22:49:54

Více než 20 odborníků žádá redakční radu Eurosurveillance o stažení studie Drostenova týmu, který stojí za metodou pro detekci SARS-CoV-2 pomocí PCR.
(https://cormandrostenreview.com/report/, https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.3.2000045, https://www.bitchute.com/video/vng3VwB0taDX/)

Dr. Wolfgang Wodarg zaslal Evropské lékové agentuře petici týkající se vakcíny proti COVIDU-19. Upozorňuje zde na možnou neplodnost u žen, na přehnané alergické reakce, na polyetylenglykol a na dosud neznámé účinky fluorescenčního proteinu mNeonGreen. Uvádí, že současná podoba studie je neadekvátní pro přesné posouzení účinnosti. Požaduje pozastavení všech klinických testů s vakcínou proti COVIDu-19, které používají metodu PCR jako hlavní průkaz infekce.
Uvádí, že: "Za prvé, žádný z předních klinických testů pro vývoj vakcíny není navržen tak, aby se zjistilo, zda vakcína může snížit závažné příznaky COVIDu-19, definované jako: hospitalizace, JIP nebo smrt. A za druhé, tyto klinické testy nejsou určeny pro ověření toho, zda vakcína může zabránit přenosu."
(https://corona-ausschuss.de/wp-content/uploads/2020/12/Wodarg_EMA_Petition_Pfizer_Trial_FINAL_30NOV2020_EN_unsigned_with_Exhibits.pdf, https://www.bitchute.com/video/256BhchLR0R6/)

Pediatr Paul Thomas zpětně zanalyzoval data pacientů ze své ordinace, kteří ho v posledních letech navštěvovali. Zde ukazuje rozdíly mezi vakcinovanými dětmi a mezi dětmi bez vakcinance. Studie naznačuje, že se zdravotními problémy ho častěji navštěvovaly spíše vakcinované děti:

screen.png

Tento pediatr podporuje svobodné rozhodnutí pacienta v otázce vakcinace (https://www.paulthomasmd.com/patients.html). Oregonská lékařská rada pozastavila jeho licenci několik dnů po publikaci studie výše a obviňují ho ze zanedbání svých povinností a ohrožení svých pacientů: "... v několika případech údajně nedokázal adekvátně naočkovat pacienty, včetně jednoho dítěte, které dostalo tetanus a vyžadovalo hospitalizaci." Pediatr uvedl, že ho lékařská rada poslední tři roky soustavně prošetřuje s tím, že dosud nic nenašli.
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7709050/, https://www.bitchute.com/video/ssCyDzmwbqoq/, https://www.modernhealthcare.com/physicians/pediatricians-license-suspended-oregon-over-vaccines)


David Petrásek

Dr. Margareta Griesz-Brisson

2020-12-07 20:45:22

"Ukázalo se, že koronavir způsobuje pouze běžnou chřipku... Rozvoj neurodegenerativního onemocnění trvá mnoho let... Můžete si myslet, že jste si zvyknuli na nošení masky, ale zatímco vdechujete svůj výdech, degenerativní procesy ve vašem mozku jsou znásobeny tím, jak kyslíková deprivace* pokračuje. Další problém tkví v tom, že ztracené nervové buňky se již nedokáží obnovit. I kdyby se ihned zrušila povinnost nošení masek, poškození ke kterému již došlo, je definitivní... Já nenosím masku, protože potřebuji, aby můj mozek mohl přemýšlet. Při práci se svými pacienty chci mít čistou hlavu a tedy nebýt pod vlivem sedativního účinku oxidu uhličitého... Každý má právo si vybrat, zda chce riskovat poškození mozku, způsobené nedostatkem kyslíku, a to za pomoci neúčinné obličejové masky, tak aby se ochránil před 'virem'. Děti a mladiství by zcela jistě neměli nosit masky. Mají velmi aktivní imunitní systém, který je schopný se přizpůsobit. Potřebují být v přímém kontaktu se svým okolím."

(https://www.bitchute.com/video/GwSxSQqDSkyx/)

* kyslíková deprivace (saturace méně než 90%) nebyla potvrzena, paní neuroložka má na mysli pravděpodobně možnost výskytu "tiché hypoxie" (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18500410/), nicméně negativní dopady ochraných prostředků existují: "Oxygen concentration inhaled by healthy subjects wearing a surgical mask covering an N95 respirator decreases to about 17%, and the concentration of carbon dioxide increases to about 1.2% - 3% in a short period of light work (2-3). Although participants did not show any obvious changes in physical function and did not have any discomfort ratings, the average carbon dioxide concentration inhaled was far higher than the limit of 0.1% of indoor carbon dioxide concentration in many countries. With prolonged mask wearing, untoward reactions may gradually appear. In another long-term study, after wearing an N95 mask for 12 hours the CO2 concentration of subjects increased to 41.0 mmHg, far higher than the baseline value of 32.4mm Hg at the beginning of the test (4). The subjects mainly reported headache, dizziness, feeling tired and communication obstacles. In real life, the situations and time of wearing masks are much longer than the above experimental research settings." (https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2764955)


David PetrásekSdílet tuto petici

Pomozte této petici získat víc podpisů.

Jak petici propagovat?

 • Sdílejte petici na své facebookové zdi a ve skupinách souvisejících s tématem vaší petice.
 • Spojte se s přáteli
  1. Napište zprávu s vysvětlením, proč jste tuto petici podepsali. Lidé ji totiž podepíší spíše, když budou chápat, o jak důležité téma se jedná.
  2. Zkopírujte adresu webových stránek této petice a vložte si ji do vlastní zprávy.
  3. Pošlete zprávu přes e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...