Nezávislí umělci za důstojné působiště Studia ALTA

Kontaktujte autora petice

Aktuální informace

2019-12-08 11:54:21

- Oficiální vyjádření -

V pondělí, 2. 12. 2019 se uskutečnila schůzka radní pro kulturu MHMP Hany Třeštíkové s tvůrci dopisů na podporu ALTY  a výzvy k řešení absence zkušebních prostor pro nezávislou uměleckou scénu (Lúcia Kašiárová, Marie Kinsky, Yvona Kreuzmannová, Adriana Světlíková, Jiří Šimek).

Společně jsme se shodli, že:

• Živé umění a jeho nezastupitelné místo ve společnosti vnímají obě strany jako samozřejmé s vědomím, že plní důležitou funkci pro veřejné dění, přináší cenné impulzy, podporuje zdravý a plnohodnotný život a jako takové si zaslouží podporu ze strany města a státu.

• Nezávislá umělecká scéna se v Praze stejně jako na dalších místech České republiky i Evropy potýká s problémy v oblasti financování a také zajištění vhodných prostor. Kvalitní umělecký tvůrčí proces vyžaduje prostor a čas, jaký dosud poskytuje např. Studio ALTA, jehož přesunutím do nevhodných prostor bude situace řady umělců alarmující. Ostatní subjekty podporující nezávislé umělce nemají dostatek prostor ani financí, jakkoli dlouhodobě hledají schůdná řešení. Zástupci města se proto rozhodli oslovit i své příspěvkové organizace, aby nabídly své zkušební prostory nezávislému umění.

• Záměrem nového vedení města a radní pro kulturu Hany Třeštíkové je stavět se k dlouho neřešeným problémům čelem, navyšovat podporu performing arts a podílet se na existenční stabilitě nezávislé umělecké scény. Nezávislá scéna funguje v synergii, stává se pro město partnerem a společně budou obě strany pracovat na systémových změnách a dlouhodobé vizi, která bude součástí kulturní politiky města.

• V říjnu proběhl první kulatý stůl Hany Třeštíkové a zástupců nezávislé taneční scény, ve kterém byly vytyčeny hlavní neuralgické body, na kterých nyní obě strany pracují a ve spolupráci budou pokračovat. Další setkání proběhne v prvním čtvrtletí příštího roku.

• Současně si jak zástupci města, tak zástupci nezávislé scény uvědomují, že dlouhodobou existenční jistotu zajistí jen stabilní financování a podpora performing arts ze strany státu. Na něj obě strany apelují, Hana Třeštíková před několika týdny zaslala v této věci dopis ministru kultury Lubomíru Zaorálkovi, obdobně se na ministra kultury obrátili představitelé nezávislé taneční scény ve věci záměru na vybudování profesionálního zázemí pro tvorbu a prezentaci.

* Obě strany vnímají zásadní kreativní potenciál a přínosy nezávislé umělecké scény pro rozvoj kulturní turistiky, image a pro reprezentaci Prahy i ČR v zahraničí.

 - Konec oficiálního vyjádření -

Nyní bych rád objasnil několik málo faktů:

1) Texty všech dopisů jsou k přečtení zde: www.ufftenzivot.cz/alta/


2)Magistrát nepodniká žádné kroky k tomu, aby Studio ALTA skončilo. Naopak, pravidelně jej podporuje v grantových soutěžích, a v rámci možností se chce podílet na zachování důstojného provozu Studia ALTA v plném rozsahu. Tento dopis tedy není protestní, nýbrž poukazuje na to, že činnost organizace, jako je Studio ALTA, je veřejným zájmem.


3)Developer, jemuž patří areál, kde Studio ALTA sídlí, bude v roce 2021 bourat a stavět.

 
4)Z pohledu týmu Studia ALTA tedy nemá smysl investovat finance, ani energii do místa, které nemá budoucnost.


5)V souvislosti s rozhodnutím odejít majitel areálu nabídl snížení nájmu. Což nic nemění na situaci ve smyslu dlouhodobého řešení.


6) Tento otevřený dopis není petice. Platformu petice.com jsme využili pouze pro efektivní nasbírání podpisů pod otevřený dopis.


Osobní dodatek

To, co nyní můžete udělat pro českou nezávislou scénu je, že zachováte přízeň tomuto otevřenému dopisu a v případě potřeb budete ochotni podporovat nejen Studio ALTA. I díky vám naše politická reprezentace zareagovala velmi rychle a po zmíněné schůzce to vypadá tak, že budeme úzce spolupracovat na tom, abychom zlepšili situaci na nezávislé scéně a aby umělci měli dustojný prostor pro svoji práci. 

Tento otevřený dopis jsme sepsali především proto, že jsme se rozhodli apelovat na naši politickou reprezentaci. Studio ALTA není soukromý podnik, který má za účelem vydělávat, ale je to v podstatě veřejná doprava pro naše duše, mysli a těla. 

MgA. Jiří Šimek

PS: Rozhovor s Lucio Kasiarovou www.tanecniaktuality.cz/rozhovory/lucia-kasiarova-o-studiu-alta-kdyz-neco-konci-neco-noveho-zacina

 

 

 


Jiří Šimek a Sára Arnstein z uskupení Ufftenživot z.s.Sdílet tuto petici

Pomozte této petici získat víc podpisů.

Jak petici propagovat?

  • Sdílejte petici na své facebookové zdi a ve skupinách souvisejících s tématem vaší petice.
  • Spojte se s přáteli
    1. Napište zprávu s vysvětlením, proč jste tuto petici podepsali. Lidé ji totiž podepíší spíše, když budou chápat, o jak důležité téma se jedná.
    2. Zkopírujte adresu webových stránek této petice a vložte si ji do vlastní zprávy.
    3. Pošlete zprávu přes e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.