Studenti UK proti blokádě rektorátu

Kontaktujte autora petice

Sdělení signatářům

2019-11-25 22:24:42

Vážení signatáři petice Studenti UK proti blokádě rektorátu,

Rádi bychom Vám poděkovali za Vaši podporu a informovali Vás o událostech posledního týdne. Naše petice během několika hodin nasbírala přes 500 podpisů, získala výraznou mediální pozornost, a nakonec dle vyjádření představitelů univerzity nezanedbatelně přispěla k ukončení okupační stávky na rektorátu Univerzity Karlovy. Vedení UK a zástupci Akademického senátu UK díky ukončení okupace zahájilo konstruktivní dialog na půdě sociální komise, kterého jsme se také zúčastnili, s iniciativou Univerzity za klima (UZK). Výstupem z jednání je příprava auditu v oblasti provozu UK s ohledem na životní prostředí. Tento výstup vítáme, neb věříme, že efektivní jednání musí být podloženo tvrdými daty.

Iniciativa Univerzity za klima v minulých týdnech též představila svůj seznam deseti požadavků směřovaných na UK (https://bit.ly/2pOB0mf), z nichž některé považujeme za poměrně kontroverzní, neboť mají potenciál výrazně negativně ovlivnit studijní podmínky studentů a chod naší alma mater. Jiné naopak hodnotíme jako přínosné. V reakci na tyto požadavky jsme se proto rozhodli založit iniciativu s názvem Studentská opoziční platforma, jež si klade za cíl usměrňovat požadavky UZK k centristickým postojům, vést s UZK i Akademickou obcí dialog a stát se alternativou, ale současně i partnerem UZK. Zkrátka hledat řešení z jiného úhlu pohledu a nastavovat současně zrcadlo. A nejsme v tom zdaleka sami. I kolegové z přírodovědné fakulty se aktivizují, což je vítáme, neb věříme, že právě pluralita názorů vede k nalezení nejlepšího řešení.

Především bychom Vás však chtěli požádat, abyste  se s nám, pokud máte zájem aktivně rozvíjet a obohacovat debatu o ekologických otázkách, přes naši facebookovou stránku https://www.facebook.com/StudentskaOP/ zkontaktovali. Myslíme, že každý z nás chce žít v co nejčistším světě bez zbytečných zplodin a odpadků, ale právě proto je nutno aktuální otázky dneška řešit věcně a konstruktivně, hlavně pak bez ideologického obalu či ve směsi s otázkami nesouvisejícími.

V neposlední řadě bychom chtěli apelovat na studenty z fakult příslušících do 2. druhého volebního sboru Akademického senátu Univerzity Karlovy (Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2. Lékařská fakulta, Husitská teologická fakulta, Filozofická fakulta, Právnická fakulta a fakulta Matematicko-fyzikální), aby se zúčastnili voleb do studentské i zaměstnanecké komory AS, které se konají již tuto středu 27. a čtvrtek 28. listopadu. Věříme, že právě vysoká volební účast (a tudíž silný mandát) umožní našim demokraticky voleným zástupcům řešit aktuální otázky dneška, mmj. právě otázky ekologické a klimatické.

S úctou,

Studentská opoziční platforma


Studentská opoziční platformaSdílet tuto petici

Pomozte této petici získat víc podpisů.

Jak petici propagovat?

  • Sdílejte petici na své facebookové zdi a ve skupinách souvisejících s tématem vaší petice.
  • Spojte se s přáteli
    1. Napište zprávu s vysvětlením, proč jste tuto petici podepsali. Lidé ji totiž podepíší spíše, když budou chápat, o jak důležité téma se jedná.
    2. Zkopírujte adresu webových stránek této petice a vložte si ji do vlastní zprávy.
    3. Pošlete zprávu přes e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...