5 důvodů pro odstoupení starostky Klánovic

My níže podepsaní,

kteří bydlíme, žijeme, pracujeme nebo máme jiný vztah k městské části Klánovice, vyjadřujeme nespokojenost s nastaveným směrem a vývojem dění v Klánovicích pod vedením současné starostky Mgr. Zorky Starčevičové. 

V posledních letech se Klánovice staly skvělým místem k životu, plným komunitních akcí, farmářských trhů, zlepšující se dopravní infrastruktury a občanské vybavenosti (například škola, školka, nádraží, fotbalové hřiště,...). S nelibostí vnímáme, že směr, který nastavila současná koalice v čele s paní starostkou vede spíše opačným směrem a změny, které nás čekají, jsou z našeho pohledu těžko napravitelné.    

Vyzýváme tímto paní starostku k rezignaci, jelikož jsme přesvědčeni, že nese za tuto situaci plnou odpovědnost.  

Z mnoha současných problémů uvádíme ty zásadní, které opodstatňují naši výzvu:

1.       Zóny placeného stání

  • Nekoncepční přístup a ignorace názorů občanů k zásadní oblasti s možným negativním dopadem na kvalitu života většiny místních obyvatel.

2.       Farmářské trhy

  • Ohrožení resp. znemožnění jejich pokračování kvůli bezdůvodné výpovědi smlouvy ze strany MČ.

3.       KC Nová Beseda

  • Předčasné ukončení smlouvy ze strany provozovatele, který již dále nehodlal akceptovat neprofesionální a arogantní přístup ze strany vedení MČ při dojednávání smlouvy.

4.       Klánovický zpravodaj

  • Výměna profesionálního novináře za politickou stoupenkyni starostky Starčevičové na pozici šéfredaktora, která vedla k úpadku obsahu a silnému názorovému zmanipulování obsahu tohoto zpravodaje.

5.       Navýšení daně z nemovitosti

  • Rada MČ odsouhlasila a zavedla navýšení daně z nemovitosti klánovickým občanům o 80 %, přičemž tyto prostředky mají být beze zbytku použity výhradně na chod úřadu MČ, místo toho, aby směřovaly do rozvoje MČ. 

Mohli bychom jmenovat další neméně důležité okruhy, jako chybějící koncepce rozvoje obce, neprofesionalita výběrových řízení, váznoucí plánování a realizace nových projektů, naprosto nedostatečná komunikace a spolupráce s občany, podnikateli, občanskými sdruženími, školou, školkou, tj. důležitými aktéry naší městské části, ale toto je 5 nejpalčivějších a konkrétních příkladů vedoucích nás k tomuto kroku.  

Věříme, že starostka přijme svou osobní odpovědnost a vyslyší naši výzvu.  

Autorka petice: Barbora Stejskalová

Petiční výbor: Jan Kašpar, Lucie Václavková, Kateřina Bábíková  

 

Ano rozvoji – Ne destrukci.


Mgr. Barbora Stejskalová, MBA    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Mgr. Barbora Stejskalová, MBA, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...