Jiří Fajt znovu ředitelem Národní galerie Praha!

96119422_1883607245097113_7176645809063067648_n.jpg Jiří Fajt znovu ředitelem Národní galerie Praha! Protože došlo k evidentnímu pochybení ze strany státu, na jehož základě byl občansky i pracovně zásadně poškozen doc. Dr. et Ing. Jiří Fajt, Ph.D., žádáme o revizi rozhodnutí bývalého ministra kultury České republiky doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D., ve věci výpovědi Jiřího Fajta z místa ředitele Národní galerie Praha a o jeho návrat do této funkce.   Je-li právem ministra kultury bezdůvodně ředitele příspěvkových organizací ministerstva odvolávat, tak je jistě možné být i stejně bezdůvodně novým ministrem kultury jmenován, především proto, že důvody k jeho odvolání byly v tyto dny (po roce) právně odloženy jako neopodstatněné.
 
Za ex-Tvrdohlavé
Jiří David
Stanislav Diviš
Michal Gabriel
Zdeňek Lhotský
Václav Marhoul
Stefan Milkov
Petr Nikl
Jaroslav Róna
František Skála
Čestmír Suška
 
Make Jiří Fajt the Director of the National Gallery Prague again!Since there was an obvious error on the part of the state, based on which doc. Dr. et Ing. Jiří Fajt, Ph.D., has suffered very serious damage both as a private citizen and in his professional career, we request a revision of the decision of the former Minister of Culture of the Czech Republic, doc. Mgr. Antonín Staňek, Ph.D., on the dismissal of Jiří Fajt from the position of Director of the National Gallery Prague, and his return to this position. If the Minister of Culture has the right to remove a director of a cultural organization subordinated to the Ministry without reasonable grounds, then it is certainly possible for the new Minister of Culture to reinstate him to his position just as unreasonably, mainly because the reasons for his dismissal were deemed to be legally unfounded these days (after a year).

za ex Tvrdohlavé prof.ak.mal. Jiří David    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že za ex Tvrdohlavé prof.ak.mal. Jiří David bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...