100 % omezení civilního a nákladního letectví nad pevninou a vodní plochou ( na celé Planetě ) ~ bezpečnostní sbory musí mýti na svých letounech nainstalovaný vystřelovací PADÁK a sítě před rotory.

Letectví je NEBEZPEČNÉ, RUŠIVÉ A NECHRÁNĚNÉ PROTI PÁDU a proto by mělo býti Velmi omezeno !!! Přeji si 100 % omezení civilního a nákladního letectví nad pevninou a vodní plochou ( na celé Planetě ) ~ bezpečnostní sbory musí mýti na svých letounech nainstalovaný vystřelovací PADÁK a sítě před rotory.


David Ořechovský ~ rodné číslo : 750614/5218 ~ WwW.DavidOrechovsky.blogspot.com    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji David Ořechovský ~ rodné číslo : 750614/5218 ~ WwW.DavidOrechovsky.blogspot.com svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...