Záchrana Prokopského údolí a okolí (Holyně, Barrandova)

 Cílem této petice je zastavit/omezit neřízený růst developerské zástavby v okolí Barrandova, Holyně a celé oblasti Prokopského údolí.  

Chceme upozornit na evidentní spolupráci mezi developerem, úřady a dalšími rozhodujícími subjekty. 

- Díky tomu dochází k cílenému prosazování záměrů a plánů developerů, a to ruku v ruce se znehodnocováním pozemků soukromých vlastníků. Na jejich pozemcích jsou ponechána nebo nově navrhnuta zelená pásma či veřejné vybavení.

- Soukromí vlastníci, tak nemají pražádnou šanci obstát v boji, proti tak velkému hráči, který má za sebou podporu MČ a mnoho dalších významných kontaktů, které mu pomohou dosáhnout jeho cílů.

Petice si dále dává za cíl upozornit na problémy prosazování zájmů silných subjektů, v jejichž úspěchu jim pomáhá nejn MČ a další rozhodujíc orgány, ale především obří finanční kapitál, vyjednávací pozice a stavební zákon.

To z developera dělá prakticky neporazitelný subjekt, který dosáhne čehokoli, čeho si zamane.

Chceme proto, aby docházelo, při plánování a rozvoji, k upřednostňování a ochraně slabších stran a především, aby byly respektovány jejich názory a požadavky, které budou zapracovány do územní studie.

Chceme, aby závazky, které si developer či jiný subjekt stanoví, aby byly dodržovány, a to bez výjimky.  

- Požadujeme, aby se majitelé soukromých pozemků staly rovnocennými partnery, kteří mají zásadní vliv na rozvoj a změny územního plánu. Proč developer má/bude mít pozemky stavební a soukromý vlastník nikoli? Kdo má z těchto subjektů větší šanci oblomit úřady?…

- Požadujeme, aby měli i samotní obyvatelé možnost se vyjadřovat ke změnám a plánům územního rozvoje, a především, aby byly tyto připomínky byly pozitivně vyslyšeny a vyřešeny ke vzájemné spokojenosti.

Chceme, aby všechny subjekty, kterých se přímo i nepřímo týká plánovaná nebo již probíhající zástavba, byly brány jako rovnocenní partneři, a to s přihlédnutím faktu, že oni jsou těmi, kdo tu bydleli, bydlí a budou bydlet.  Z toho vyplývá také oznamovací povinnost (MČ, developera,…), která by měla být učiněna v dostatečném předstihu, pro možnost případných námitek a připomínek a měla by zajistit dostatek času na jednání s dotčenými subjekty. Jejich názor a spokojenost je tím nejdůležitějším, co může přilákat další spokojené obyvatele.

Chceme, aby se Barrandov a Holyně stalo místem klidu a příjemného prostředí, které je v souladu s místními obyvateli, vlastníky pozemků a přírodou.

Nechceme aby vypadalo takto:

přeplněné kontejnery a nedostatečný svoz:

80210306_3176893832327060_683347206807224320_o.jpg

špatné značení přechodů a výhledových pohledů pro bezpečný přechod chodců
20201215_151943.jpg

betonové sídliště, které v letních měsících dosahují teplot pouště20201022_165244.jpg

 

PROBLÉMY:

  • Funkční využití ploch se neustále mění dle toho, kdo zrovna sedí u moci a dle specifických zájmů a záměrů developerů a jiných subjektů. Nikdo nechce mít na svém pozemku zelené pásmo, nebo veřejné vybavení, které pozemek znehodnotí, takže tohoto černého Petra vždy schytá soukromý vlastník, který pole odmítl prodat ať už byl jeho důvod jakýkoli.

Např. developer nakoupí pole a následně si dohodne změnu územního plánu a rázem cena pozemku enormně vzroste. Místo 3 pater si dohodne 11, sníží parkovací místo na bytovou jednotku na 0,5 parkovacího místa a může začít s výstavbou. Zatímco schválení stavby rodinného domu trvá v Praze min. 1 rok, tak developer si zajistí mnohem rychlejší schvalovací proces s mnohem mírnějšími stavebními podmínkami.

  • Dalším problémem je to, že se zástavba schvaluje na etapy. To zapříčiní, nekontrolovatelnou výstavbu pouze bytových jednotek, kde se až následně po dokončení zástavby celé oblasti zjistí, že vlastně chybí veřejné vybavení, parkování, hřiště, parky apod. To už však nebude místo na stavbu nebo nebudou peníze.
  • Další nedostatky jsou uvedené na konci petice (nedostatek parkovacích míst, málo parků, nepořádek všude kolem, nevyvážení kontejnerů, špatný stav silnic a chodníků, nedostatečné značení přechodů apod.)

NENECHTE SE ZMÁST, SLIBOVANÝ PLÁN DEVELOPERA NENÍ ZÁVAZNÝ. V PRŮBĚHU ZÁSTAVBY SE MŮŽE ZMĚNIT  COKOLI (VŽDY SE ZMĚNÍ) A KONEČNÝ VÝSLEDEK MŮŽE PŘEKVAPIT I SAMOTNÉ ÚŘADNÍKY.

BOHUŽEL, PAK UŽ BUDE POZDĚ.

  • Územní plán ze kterého vychází MČ i developer byl schválen někdy okolo roku 1990. Během té doby se postupně upravovala měnil dle potřeb a zájmů různých subjektů. Cílem developera je vykoupit pozemky za co nejnižší cenu a následně změnit funkční využití. Pokud se bráníte, tak vám přes pozemek povede zelené pásmo, veřejné vybavení, které jej znehodnotí.
  • Z finančního hlediska je totiž pro developera lepší nejdříve vykoupit pozemek jako pole a až následně si dojednat změnu funkční plochy. Pokud majitel toto prokoukne, tak nechce prodat za tržní cenu pole, ale za skutečnou cenu stavebního pozemku. To samé pokud majitel nechce prodat pozemek vůbec, protože si chce zde například v budoucnu postavit dům,
  • V obou těchto případech dojde s největší pravděpodností k tomu, že developer nekoupí nic, upraví se plán zástavby, ale zároveň se postará o to, aby tyto problematické pozemky byly v zeleném pásmu (nezastavitelné) a svalí vinu na územní plán, z roku 1990, "se kterým se nedá, nic dělat."
  • Díky tomu nejen ušetří, ale zároveň si těmito problematickými pozemky splní % povinné zazelenění oblasti, kterou hodlá zastavět.

Níže na obrázcích je krásně vidět, jak se plánovaná zástavba neustále rozrůstá a mění v místech, kde si develpeři postupně zkupují pozemky a zanechávají zelená pásma a veřejná vybavení na parcelách, která jim nepatří.

A TO ANI NELZE DOMYSLET, JAKÝ TO BUDE MÍT DOPAD NA ŽIVOSTNÍ PROSTŘEDÍ A MÍSTNÍ ZVĚŘ.

 

 Dále na obrázcích jsou uvedeny vlastnické poměry dle ikatastru.

 

Modrá - developer

Žlutá - soukromí vlastníci

Tmavě zelená - Hlavní město Praha + duplicitní vlastnictví

Hnědá - Hlavní město Praha

Tmavě červená - Ekospol

Šedá - Dopravní podnik Praha

 

 Horní část - nad Prašandoumapa_horní_části_pole1.png

Dolní část - pod PrašandouMapa_vlastníků.png

Barrandov se dlouhodobě potýká s nedostatkem parkovacích míst, čistoty a kvality k životu a další zástavba, zasahující do pásem ležících přímo na hranici Prokopského údolí bude mít enormní dopad nejen na životní prostředí, ale i na kvalitu života místních obyvatel. Holyně se díky tomu postupně dostává do panelákové zástavby a ztrácí své kouzlo "vesnice v Praze".  

Zachraňme "společně" krásnou přírodu a jedinečnou krajinu v této oblasti a postavme se "společně" za dobrou věc. Vytvořme zde krásné místo k životu pro nás i budoucí generace. Okolí Prokopského údolí je rájem klidu, kam chodí spousta rodin s dětmi, sportovci, stáří lidé i další návštěvníci, kteří zde hledají klid a odpočinek. 

Prosím nebuďme lhostejní a postavme se správnou věc, ať už za naše zdraví, děti či celkovou spokojenost s žitím v této lokalitě. Příroda prokazatelně pomáhá lidské psychice a dnešní doba je natolik stresující, že každá zelená plocha, zvíře či květina nám pomohou nejen psychicky ale i fyzicky. Příroda léčí duši i tělo a je důležité dbát na kvalitu životního prostředí, kde se dlouhodobě vyskytujeme.    

 

Pokud budete mít zájem s námi spolupracovat a připojit k naší petici i tu Vaši, případně nás jen upozornit na nedostatky této lokality, tak nám prosím pište na: za-holyn-barrandov@seznam.cz

Případně máme i FB stránku: Záchrana Prokopského údolí a okolí

vzor.PNG

územní_plán.PNG

 

IMG_20190402_0647011.jpg


Záchrana Prokopského údolí a jeho okolí (Barrandov, Holyně, Slivenec)    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Záchrana Prokopského údolí a jeho okolí (Barrandov, Holyně, Slivenec) bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...