Zachování a modernizace sportovního přístavu v Podolí

pohled-na-pristav-podoli-z-vysehradu.jpgpodoli_pristav_orto_navrh.jpg

V zátoce ochranného přístavu pod Vyšehradem – v Podolí je již od nepaměti centrum vodních sportů a rekreačních sportovců z celé Prahy. V současné době zde sídlí sportovní kluby Český Yacht Klub, T.J. Tatran Praha  a přírodovědecká fakulta UK. Všechny dotčené kluby spojily a vypracovaly společný projekt modernizace sportovního přístavu v Podolí.  

Cíl :  Cílem projektu všech tří sportovních klubů je zachování jediného sportovního přístavu v Praze, jeho modernizace na současnou evropskou úroveň a udržení vhodného prostředí pro rekreační sport dospělých a pro vodácký výcvik dětí a mládeže. 

Historie : Ochranný přístav vznikl vybudováním ochranné hráze v letech kolem r. 1867 – 1872 jako ochrana pro plavidla v případě povodní. První sportovní klub se usadil v přístavu již v r. 1894 – Český Yacht Klub se svou první plovoucí loděnicí. Následně se do zátoky přestěhoval německý veslařský klub Regatta, který postavil na jižním břehu svou loděnici. Je to nejstarší dosud stojící sportovní stavba v Praze. Nyní je užívána jako loděnice přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, sloužící k vodáckému výcviku studentů a tělesně postižených. Bohužel dosud není památkově chráněná. Český Yacht Klub (ČYK) postupně se zvyšujícím počtem členů a zájemců o vodní sporty vystřídal další dvě plovoucí loděnice, až v r. 1912 postavil na ochranné hrázi svůj „klubový dům“ – ve své době největší sportovní stavbu v Praze. Loděnice stojí v původní podobě dosud a je památkově chráněná, včetně parkové úpravy pozemku a zimoviště lodí na hrázi. Do zátoky se následně v 30-tých letech přemístil i „Klub vodních motoristů“ – nyní Tatran Praha se svou plovoucí klubovnou, postavenou na trupu německého invazního člunu ze 2. světové války. Po převratu v r. 1948 byl ČYK začleněn do TJ Slavoj Vyšehrad, ale stále byl znám jako ČYK, včetně vodáckého oddílu vodních skautů. Již v roce 1990 po sametové revoluci došlo k opětovnému osamostatnění a obnovení ČYK  a vrácení klubového majetku. Celý přístav je v současnosti rozdělený mezi zmiňované tři subjekty – ČYK, Tatran a UK, tak jak historicky vznikal. Přístav byl budovaný postupně, vždy pro každý klub samostatně a pouze v rámci dostupných prostředků každého klubu. Na toku Vltavy v Praze a okolí je pro provozování a výcvik jachtingu i vodního motorizmu pouze jediný vhodný prostor – od Železničního mostu po most Inteligence.  

Současnost a budoucnost:  S vědomím historie vzniku a s vědomím současných požadavků na vybavení a provoz sportovního přístavu se všechny tři organizace dohodly na společném postupu při modernizaci přístavu. K tomuto cíli jsme uzavřeli dohodu o spolupráci, kterou jsme potvrdili podpisem společného memoranda.

Našim cílem je :            

- Modernizovat sportovní přístav i jeho funkce jako jeden funkční celek tak, aby vyhovoval současným požadavkům sportovních uživatelů i turistů i v dalších letech.            

- Zachovat prostor a vybavení pro pěstování vodních sportů pro běžné obyvatele Prahy a okolí.

- Zachovat podmínky pro výcvik dětí a mládeže ve vodních sportech a zlepšit prostor a vybavení pro výcvik.            

           

- K tomuto cíli jsme vytvořili architektonický projekt, který respektuje historickou tvář této lokality, zahrnuje všechny současné funkce sportovního přístavu i s výhledem do budoucnosti a především respektuje požadavky na provozování vodních sportů běžnými občany.            

- Odkazy na projekt :

Sportovní přístav (petice) - 

http://www.robust.cz/pristav-podoli/

 


Petiční výbor : za ČYK Pavel Schwarz, za TJ.Tatran JUDr. Naďa Mullerová    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Petiční výbor : za ČYK Pavel Schwarz, za TJ.Tatran JUDr. Naďa Mullerová bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...