Za Tanec Praha

My, níže podepsaní, 

jsme silně znepokojeni prohlášením zakladatelky a ředitelky Tance Praha, Ponce a studia Krenovka Yvony Kreuzmannové o postupném systémovém řešení změn v divadle PONEC. Tyto kardinální změny mohou mít vážný až destruktivní účinek na chod divadla Ponec a v konečném důsledku mohou negativně ovlivnit celý taneční obor a navázanou uměleckou obec.

Nejviditelnější změnou je zrušení pozice umělecké ředitelky divadla Ponec k 30.11.2023, kterou má nahradit poradní sbor. Oznámení o změnách přichází oficiálně mailem náhodně, nebo jen vybraným umělcům a partnerům divadla PONEC teprve 24. 11. 2023 a o struktuře a osobách v poradním sboru není uvedeno nic konkrétního, ani princip fungování ani jména odborníků, kteří v tomto orgánu budou figurovat. Zároveň se z různých kulturních serverů postupně dozvídáme o výběrových řízeních na další a další zásadní pozice, ať už v divadle Ponec nebo festivalu Tanec Praha - hledají se odborníci na pozice technických a projektových manažerů. Z vlastní zkušenosti víme, že tito  jsou v současné době velmi “nedostatkovým zbožím” a proto nás tato situace znepokojuje.

Ředitelka Yvona Kreuzmannová vystavěla Tanec Praha na étosu otevřené, demokraticky jednající společnosti, která podporuje rozvoj současného tance v ČR. Nyní však její jednání vyvolává mnoho otázek. Situace se jeví jako velmi ohrožující a destabilizující, jak pro organizaci Tanec Praha a jeho projekty, tak také ostatní partnerské organizace. V prohlášeních paní ředitelky se objevují informace o přetíženosti týmu, o rekonstrukci v zájmu budoucnosti, o minulé chybějící komunikaci, ale nastalé kroky se nejeví jako koncepční a koordinovaně uchopené! Členové týmu prohlašují, že nejsou přetížení a houfně podávají výpovědi. Komunikace nadále selhává a to mnohem zásadněji než doposud. 

V tuto chvíli je odborná taneční veřejnost zmatená. Na venek se zdá, že jsou potlačovány principy základních hodnot této organizace, dochází k mocenskému svévolnému jednání, k netransparentnosti a k absenci komunikace směrem k partnerům, umělcům, podporovatelům současného tance. Ptáme se, proč se tak děje? Kde je jasná vize budoucího směřování tak zásadní organizace pro současný tanec v ČR? 

Vyzýváme ostatní kolegy a kolegyně z oboru, umělce, umělkyně, produkční i lidi z umělecko-technických profesí, aby spolu s námi přijali tento manifest. Všichni jmenovaní dávají divadlu Ponec, Tanci Praha a oboru současného tance své hodnoty a lidskou kredibilitu a nedá se s nimi jen tak manipulovat. Rádi bychom takto sjednotili svou vnitřní moc proti této vnější. V tomto manifestu požadujeme.

1. Veřejně představit Správní radu Tance Praha, její fungování a jí schválené změny zasahující celou organizaci, potažmo taneční obor.

2. Jasně deklarovat jak bude fungovat nové umělecké vedení divadla Ponec a odkrýt jména členů nového poradního sboru.

3. Založit dozorčí radu Tance Praha, jež pomůže k větší transparentnosti a otevřenosti organizace a jejíž členové/ky budou vybráni/y z řad umělecké i odborné komunity.

4. Apelujeme na zakladatelku a ředitelku Tance Praha Yvonu Kreuzmannovou, aby připravila v adekvátním časovém horizontu Tanec Praha na budoucnost i bez její přítomnosti. Zodpovědně pro celý obor je potřeba předat důvěru dál. 

Problematika sepsaná v tomo manifestu není žádnou novinkou. Manipulace a moc jsou všude kolem nás. Jde o modelovou situaci. Doba, ve které žijeme, nám však nabízí příznivější ovzduší pro možnost se ozvat, spojit se s potřebou více než  alarmující. Tento manifest je naší odpovědností za náš obor a za společenství, které se kolem tance vytvořilo, protože se cítíme být jeho součástí. 

Tímto vyzýváme ředitelku Yvonu Kreuzmannovou, aby do 14.12 svolala setkání se Správní radou Tance Praha, kde její členky představí taneční obci jimi schválený koncept změn, kde budou odtajněna jména nově vznikajícího poradního sboru,  kde se bude diskutovat o bodech č. 3 a 4, tj. o vzniku dozorčí rady a o budoucnosti Tance Praha a divadla Ponec.

Děkujeme, a pokud nás chcete podpořit, připojte prosím svůj podpis.


Za Tanec Praha    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Za Tanec Praha bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...