Výzva Vládě ČR týkající se zákazu služeb soukromých psychologů a psychoterapeutů v provozovnách

Adresáti:

Vážený pan
Ing. Andrej BABIŠ
Předseda vlády České republiky
Úřad vlády České republiky

Vážený pan
doc. MUDr. Jan BLATNÝ, Ph.D.
Ministr zdravotnictví
Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Vážený pan
doc. Ing. Karel HAVLÍČEK, Ph.D., MBA
Ministr průmyslu a obchodu
Ministerstvo průmyslu a obchodu

V Praze dne 10. 11. 2020

Vážený pane premiére, vážení páni ministři,

obracíme se na Vás formou otevřeného dopisu ve věci zákazu služeb v provozovnách dle usnesení vlády č. 1079/2020 a č. 1116/2020, který dopadá také na služby psychologů a psychoterapeutů poskytujících služby na základě živnostenského zákona. Dne 26. 10. 2020, resp. 30. 10. 2020, Vám Unie psychologických asociací ČR zaslala žádost o výjimku z tohoto zákazu pro psychology a psychoterapeuty (znění žádosti je k dispozici na http://upacr.cz/). Dnes bylo Unii psychologických asociací ČR předsedou Vlády ČR zasláno oficiální stanovisko k této žádosti. Dílčí informace jsme již v minulých dnech obdrželi také z médií (např. Seznam Zprávy nebo CNN Prima NEWS). Reagujeme zde tedy na ně a předkládáme níže uvedené argumenty.

1.       Současná situace dopadá na duševní zdraví populace, zvyšuje se riziko psychických obtíží i duševních onemocnění (např. zpráva z Rady vlády pro duševní zdraví). Na prevenci a předcházení rozvoje psychických problémů se obvykle podílejí také psychologové a psychoterapeuti mimo zdravotnictví. Dle statistik ministerstva průmyslu a obchodu v ČR působí 3 959 psychologů s vázanou živností Psychologické poradenství a diagnostika. K tomu připočtěme zhruba 1 200 psychoterapeutů působících mimo zdravotnictví, obvykle jako OSVČ, jak uvádí Česká asociace pro psychoterapii v dopise zaslaném dne 22. 10. 2020 ministrovi zdravotnictví. To už je citelný výpadek v oblasti poskytování psychologických a psychoterapeutických služeb klientům v České republice.

2.       Soukromí psychologové a psychoterapeuti mohou nadále poskytovat své služby online.  A mnozí je také poskytují. Tyto služby však nemusí být pro některé klienty vhodné či dostupné. Například z důvodu nedostatečného vybavení či znalosti jeho obsluhy či absence klidného prostředí doma, které by zaručovalo dostatek soukromí a diskrétní kontakt s psychologem či psychoterapeutem. Problémem může být také například nedoslýchavost klienta, pro kterého jsou pak online služby nevyužitelné.

3.       Dle vyjádření tajemnice Rady vlády pro duševní zdraví MUDr. Dity Protopopové, Ph.D. pro CNN Prima NEWS, kdo potřebuje sezení kvůli psychických problémům, může využít krizové podpory, případně podporu mohou poskytnout zdravotničtí psychologové. Souhlasíme, že krizové linky mohou pomoci klientům v akutních situacích. Nemohou ale plně nahradit psychologické a psychoterapeutické služby. Potřeba těchto služeb se v tomto období spíše zvyšuje. Počet klinických psychologů, kteří mohou i nadále poskytovat služby, je ale dlouhodobě poddimenzovaný a čekací lhůty pro mnohé klienty příliš dlouhé. Nejde zároveň pouze o klienty, kteří jsou aktuálně v krizi. Mnozí klienti využívají služeb psychologů a psychoterapeutů dlouhodobě. I pro ně může jít v tomto o období o citelný výpadek potřebné podpory. Dočasné využívání služeb jiného odborníka nebo krizové linky nemusí být klientovi příjemné či ku prospěchu věci.

4.       Dalším argumentem je dle MUDr. Dity Protopopové, Ph.D. (CNN Prima NEWS) příliš velké riziko šíření nákazy covidem a obrovského nárůstu úmrtí. Není však zřejmé, z jakých předpokladů zde vychází. Nedomníváme se, že by riziko při poskytování individuálních psychologických a psychoterapeutických služeb dle živnostenského zákona mělo být při dodržování přísných hygienických opatření vyšší než při poskytování služeb psychology ve zdravotnictví.

5.       Dle vyjádření Ministerstva zdravotnictví uvedeného v článku Seznam Zprávy nejsou OSVČ psychologové zdravotníci a nemohou poskytovat zdravotnické služby, to mohou pouze kliničtí psychologové, kteří pracují ve zdravotnictví. S tímto konstatováním samozřejmě souhlasíme. Nežádáme o to, aby psychologové mimo zdravotnictví mohli poskytovat zdravotnické služby. Je podstatné si uvědomit, že psychologové ve zdravotnictví a mimo něj neposkytují totožné služby a nikterak si nekonkurují. Vzájemně se ale v práci s klienty doplňují a spolupracují. To bychom rádi zachovali.

Naším cílem není přesunout v tomto období veškeré psychologické a psychoterapeutické služby z online prostředí k osobním setkáním. Považujeme však za důležité, aby tato možnost existovala pro ty klienty, pro které online služby nejsou dostatečně či vůbec využitelné.

Tímto dopisem proto vyzýváme Vládu ČR k doplnění výjimky pro psychology a psychoterapeuty poskytující služby na základě živnostenského zákona.

 

Unie psychologických asociací ČR, z.s.

UPACR-small1.jpg

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

ČAP.png

Nevypusť duši, z. s.

nevypust-dusi-logo-pozitivni-RGB-hires-bez_pozadi2.png


PhDr. Michal Walter, předseda Unie psychologických asociací ČR, z.s.    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že PhDr. Michal Walter, předseda Unie psychologických asociací ČR, z.s. bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...