Výzva na zastupitele města Chomutova, ke svolání krizového štábu k řešení energetické krize

My, níže podepsaní občané Chomutova, dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním, prostřednictvím této petice žádáme, aby zastupitelé města Chomutova začali zodpovědně a realisticky řešit problém zdražování energií a tím zmírnili dopady cen energií na občany i na ekonomiku jak v Chomutově, tak i na občany celé České republiky. Žádáme tímto primátora města Chomutova ke svolání krizového štábu a mimořádného zasedání zastupitelstva města ve věci neúměrného zatížení občanů energetickou krizí.   

Navazujeme tak na naši předešlou písemnou výzvu ze dne 6.6.2022. Dále také na naši písemnou výzvu ze dne 22.6.2022, ve které jsme předložili i dotazy, které jsme přednesli na veřejném zasedání zastupitelstva města dne 20.6.2022 (https://youtu.be/WDi1fan9K84)  

ŽÁDOST O SVOLÁNÍ KRIZOVÉHO ŠTÁBU A MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA VE VĚCI NEÚMĚRNÉHO ZATÍŽENÍ OBČANŮ ENERGETICKOU KRIZÍ   

Vážený pane primátore obce Chomutova, tímto dopisem Vás žádám jako velitele krizového štábu o svolání krizového štábu, neboť na základě informací z médií a od pbčanů je zřejmé, že na území obce a v celé ČR vzniká energetická krize, tedy stav NEBEZPEČÍ a je velmi nutné přijmout bezodkladné opatření, tedy vyhlásit stav NEBEZPEČÍ, neboť problém ohledně energií, a to jak elektrické, tak i plynové, není dostatečně ve prospěch občanů ČR řešen vládou ČR, kdy vzniká obrovský nárůst cen těchto komodit a dochází v přímém přenosu o krádež úspor a majetku všech občanů ČR jak v jejich vlastnictví, tak vlastnictví státu. Řešení předmětné krize je taktéž ve Vaší pravomoci, neboť Vy jako velitel krizového štábu řídíte a koordinujete krizový štáb, tento můžete bezodkladně svolat a řešit daný problém. Tato povinnost Vám vyplývá i ze zákona o obcích a krizového zákona, tedy Vás žádám, abyste neodkladně svolal krizový štáb a neprodleně začal řešit energetickou krizi, kdy možnosti řešení jsou sice odvážné, ale jednoduché s přímým pozitivním dopadem ve prospěch občanů. Jedním z mnoha řešení je, abyste ze své pozice ihned kontaktoval zastupitele kraje, neboť zastupitele kraje cestou hejtmana mohou podat návrh zákona, který by ihned zajistil energetickou bezpečnost pro občany ČR.


Kubíček Rostislav, Andrea Kubínová, Radana Trčová    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Kubíček Rostislav, Andrea Kubínová, Radana Trčová svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...