Výzva vládě: Covid-19, druhá vlna - ne "lock-down", ale inteligentní řešení

large_p8G1ST0wnd7Mp8OD5JMbi08KhY1rBuwYBPzufBB4mrc.jpgNe „lock down“, řešením je posílení sociálně-zdravotních služeb! Vyzýváme vládu, aby pro předpokládanou podzimní vlnu Covid – 19 připravila inteligentní řešení, které nebude příčinou dalšího oslabování ekonomiky a nezpůsobí další negativní sociální dopady.

 Důvod výzvy:

Ukazatele vyšších rizik epidemie Covid-19 hovoří především o seniorech, ale i obecně o lidech s omezením pohybu, lidech s dalšími zdravotními riziky či lidech bez přístřeší. Vysoká rizikovost těchto skupin se také potvrdila v rámci EU právě v italském i španělském scénáři, a totéž se potvrzuje nyní v USA. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/long-term-care.html

Služby pro tyto cílové skupiny zajišťují především pracovníci v sociálně - zdravotních službách. Proto jsme přesvědčeni, že pokud se má v případě příští epidemie někde soustředit specifická prevence přenosu, tak to musí být především zde. Jsme přesvědčeni, že klíčem ke zvládnutí případné, mnohými odbornými autoritami předpokládané větší a silnější vlny podzimní a zimní epidemie Covid – 19, je následujících sedm kroků:

1. Karanténní opatření zásadně postavit na regionálním zjišťování situace prostřednictvím masivního testování a lokálním vyhodnocení, především s ohledem na rizikové skupiny obyvatel – tedy ne ministerských nařízeních, ne všeobecnou karanténou typu lock down, ne uzavírání hranic. Testování je třeba také specificky zpřístupnit a zcela zprůchodnit pro zařízení sociálně-zdravotních služeb, kde se odehrává skutečná činnost „první linie“ a kde je vysoké riziko úmrtí. Lokální rozhodnutí nebudou diktovány pouze státem, ale ve spolupráci se samosprávami.

2. Vytvořit krizový mezioborový tým, který vypracuje manuál dobré praxe s příklady již funkčních kroků ze zahraničí, propojí různé úrovně ke spolupráci, připraví možné scénáře řešení. Tento tým bude mít zástupce jak za zdravotně-sociální aspekty, tak také ekonomickou oblast. Tým by neměl být politicko-úřední, nýbrž bude širokou vysoce odbornou koalicí napříč různými úrovněmi a rezorty. Tento tým bude řízen na základě pandemického plánu ČR[1] hlavním hygienikem ČR.

3. Výrazně posílit hlavně personální kapacity zdravotně-sociálních služeb pro zimní období tam, kde se pohybují největší skupiny ohrožených obyvatel a kde by proto mělo spočívat největší preventivní snažení. Pro tento účel vláda vyčlení minimálně 3,5 - 4 miliardy Kč, které budou přesahovat běžný rozpočet finančního kalendářního roku. Tyto prostředky budou kopírovat celé zimní období tak, aby právě v době největšího rizika nákazy během chřipkového období bylo zajištěno, že kapacity budou dostatečné.

4. Poskytnout veškerou podporu pro zásadně lepší materiálové vybavení sociálně-zdravotních služeb a to nejen v oblasti ochranných pomůcek, ale také zapojením testovacích možností pro přítomnost Covid - 19 a návazných pomůcek pro zajištění péče o pacienty s lehčím průběhem onemocnění, které nevyžaduje hospitalizaci.

5. Okamžitě připravit novely legislativy, které umožní samotným sociálně-zdravotním službám větší variabilitu a flexibilitu v přípravě na novou vlnu Covid – 19 jak v personální, tak materiální rovině a to včetně možnosti zapojení například dobrovolníků.

6. Monitorovat a aktivně zkoumat všechny možnosti zvýšení obranyschopnosti a účinné léčby SARS-CoV-2: od použití plazmy jedinců s protilátkami, přes lokální slizniční desinficiens, po výzkum kandidátních léků ke kauzální léčbě a tato data zveřejňovat tak, aby s nimi mohly sociálně-zdravotní služby pracovat.

7. Kolem zranitelných skupin obyvatel vytvořit inteligentní systém ochrany složený z režimových opatření (desinfekce, úprava provozu s ohledem na sociální kontakt), pravidelného testování personálu a  rodinných příslušníků a podobně. Systém, který včasně detekuje zdroje kolem zranitelných a současně kolem nich vystaví ochranný okruh, považujeme za důležitější než plošné restriktivní opatření. [1] https://www.mzcr.cz/verejne/dokumenty/pandemicky-plan-ceske-republiky_5520_5.html

 

Výzvu podepsali:

Mgr. Jindřich Vobořil, ředitel Společnosti Podané ruce o.p.s., zpracovatel výzvy  

JUDr. Markéta Vaňková, primátorka města Brna

PhDr. Olga Richterová, PhD., 1. místopředsedkyně Pirátské strany a poslankyně parlamentu ČR

Ing. Jiří  Hlavenka, podnikatel, zastupitel JMK za Pirátskou stranu

Mgr. Jiří Nantl, ředitel CEITEC - Výzkumné centrum Masarykovy univerzity

Ing. Jiří Horecký, PhD., MBA, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb

Mgr. Helena Rampachová, předsedkyně  Rady Asociace nestátních organizací

Ing. Mgr. Oldřich Haičman, MBA, ředitel Diecézní charity Brno

Ing. Jakub Schůrek, MBA, podnikatel a vědec

Bc. Matěj Hollan, politik a bývalý náměstek primátora města Brna

Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice

 

K výzvě se také připojují:

Mgr. Martin Baxa, primátor města Plzně

Ing. Martin Pánek, ředitel Liberálního institutu

 


Jindřich Vobořil, ředitel Společnosti Podané ruce    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Jindřich Vobořil, ředitel Společnosti Podané ruce svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )