VÝZVA AKADEMICKÉ OBCE AMU PRO UKRAJINU!

My studenti*ky Akademie múzických umění v Praze chceme tímto dopisem vyjádřit urgentní nesouhlas s neoprávněnou agresí Putinovy vlády vůči Ukrajině. Počínání Ruské federace podrývá fatálním způsobem základy systému mezinárodní bezpečnosti. Zároveň vyjadřujeme solidaritu s Ukrajinou, která je suverénním státem.

Prosíme naše spoluobčany*ky, aby jejich zájem o akutní světové dění neupadal, zároveň ale, aby bděli*y před hybridními hrozbami a dezinformacemi, které představují celosvětové ohrožení a jsou regulérním prostředkem vedení války.

Zdržme se projevů agrese vůči občanům*kám Ruské federace žijících na území České republiky. Uvědomme si, že vláda Vladimira Putina NENÍ reprezentací Ruska a nemalé procento Rusů do Česka uteklo právě před jeho režimem. Historie již několikrát prokázala, že principy kolektivní viny nejsou konstruktivní, naopak často vedou k destrukci základních principů lidskosti.

Buďme občanům*kám Ukrajiny oporou, ať už jde o oporu humanitární, či psychickou. Nelze počítat s tím, že válka skončí rychle a brzy. Naopak je nutno počítat s narůstající potřebou pomoci.

Pečlivě sledujeme jednání světových vlád a považujeme jejich stanoviska za nedostatečná. My, níže podepsaní, apelujeme na vládní instituce, aby s co nejrychlejší účinností začaly plnit následující požadavky:

 

 • urychlené odstřižení Ruské federace od mezinárodního bankovního systému SWIFT

 

 • zajištění všech možných školních ubytovacích kapacit, poskytnutí ubytování pro Ukrajinské uprchlíky

 

 • soudní postih Vladimira Putina před mezinárodním tribunálem v Haagu

 

 • okamžitá a aktivní účast na energetické soběstačnosti Evropy

 Zastavme válku bezpodmínečně a bez ohledu na ztrátu našeho pohodlí!

 

ENG

 We, the students of the Academy of Performing Arts in Prague, with this letter, want to express our urgent disapproval of Vladimir Putin’s government’s unwarranted aggression towards Ukraine. The actions of the Russian Federation are fatally undermining the foundations of the international security system. At the same time, we express our solidarity with Ukraine, which is a sovereign state.

We ask our fellow citizens not to lose interest in the current world affairs, but also plead for all to watch out for hybrid threats and misinformation that can pose a global threat and risk an outbreak of war.

Let us refrain from manifestations of aggression towards citizens of the Russian Federation living in the Czech Republic. Let us realise that Vladimir Putin’s government is NOT a representation of Russia and that a significant percentage of Russians have fled to the Czech Republic just before his regime. Throughout history it has become clear that the principles of collective guilt are not constructive; on the contrary, they often lead to the destruction of the basic principles of humanity.

Let us stand in support of the citizens of Ukraine, whether humanitarian or psychological. The war cannot be expected to end quickly nor soon. On the contrary, there is a growing need for help.


We closely monitor the actions of world governments and consider their views to be insufficient. We, the signatories, call on government institutions to start meeting the following requirements as soon as possible:

 • Accelerate the annex of Russian Federation from the international banking system SWIFT
 • Confirm all possible school accommodation capacities, which can provide accommodation for Ukrainian refugees
 • Put Vladimir Putin on trial before the International tribunal in the Hague
 • Immediately and actively participate in Europe’s energy self-sufficiency

Let us stop the war unconditionally and regardless of the loss of our comfort!

 

UA

Цим листом ми, студенти Академії сценічних мистецтв у Празі, хочемо висловити своє величезне несхвалення необґрунтованої агресії уряду Путіна щодо України. Дії Російської Федерації фатально підривають основи міжнародної системи безпеки. Водночас ми висловлюємо свою солідарність з Україною, яка є суверенною державою.

Ми просимо наших співгромадян не втрачати інтересу до гострих світових справ, а також остерігатися гібридних загроз та дезінформації, які становлять глобальну загрозу та є регулярним засобом ведення війни.

Утримаймося від проявів агресії проти громадян Російської Федерації, які проживають у Чехії. Зрозуміймо, що уряд Володимира Путіна НЕ є представництвом Росії і що значний відсоток росіян втекли до Чехії якраз перед його режимом. Історія неодноразово показувала, що принципи колективної провини не є конструктивними, а, навпаки, часто призводять до руйнування основних засад людства.

Будьмо опорою для громадян України, або гуманітарною, або психологічною. Не можна очікувати, що війна закінчиться швидко і скоро. Навпаки, зростає потреба у допомозі.

Ми уважно стежимо за діями світових урядів і вважаємо їх погляди недостатніми. Ми, нижчепідписані, закликаємо державні установи якнайшвидше розпочати виконання

наступних вимог:

 

 • прискорене відсторонення РФ від міжнародної банківської системи SWIFT
 • забезпечення всіх можливих умов для шкільного проживання, забезпечення житлом українських біженців
 • суд над Володимиром Путіним перед Міжнародним трибуналом в Гаазі
 • негайна та активна участь у енергетичній самозабезпеченності Європи.

 

Зупинимо війну беззастережно і незважаючи на втрату нашого комфорту!

 

 

Lenka Karaka (FAMU,DAMU)    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Lenka Karaka (FAMU,DAMU) svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )