Nesouhlas s návrhem zřizovatele školy o odvolání z funkce Ing. Jany Kočí a s následnou reorganizací Střední průmyslové školy textilní v Liberci

Zastupitelstvo Libereckého kraje
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2

 

Liberec 24. 4. 2023

Petice dle článku 18 Listiny základních práv a svobod a podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

My, občané České republiky, zejména studenti, jejich rodiče a zaměstnanci Střední průmyslové školy textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace, nesouhlasíme s návrhem zřizovatele školy s odvoláním Ing. Jany Kočí z funkce ředitelky školy a s následnou reorganizací SPŠ textilní v Liberci.

Důvody nesouhlasu

Pod vedením ředitelky školy:

  1. je plněn požadavek bývalého náměstka odboru školství KÚ LK Ing. Dana Ramzera k naplněnosti oboru textilnictví v r. 2022 – navýšení počtu studentů o 324 % oproti předcházejícím letům.
  2. je řádně zacházeno se svěřeným majetkem zřizovatele (zajištění generální opravy střech školních dílen) a postupná modernizace majetku zřizovatele prostřednictvím zapojení do projektů EU.
  3. je prohlubována spolupráce s českými i zahraničními subjekty – uspokojování zvýšené poptávky po absolventech SPŠ textilní.
  4. je motivován pedagogický sbor k činnostem nad rámec svých pracovních povinností.

Podrobnější informace zde:

Za petiční výbor je oprávněna jednat s příslušnými orgány:

Ing. Libuše Fouňová; founova@clutex.cz; Chodská 1195, Ústí nad Orlicí

Elektronická petice je pouze doplňkem listinné petice, kterou je možné podepsat na adrese:

Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace
Tyršova 82/1
460 01 Liberec V – Kristiánov


Ing. Libuše Fouňová, Slavomila Bradáčová, Martin Kučera    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Ing. Libuše Fouňová, Slavomila Bradáčová, Martin Kučera bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...