Nesouhlas s návrhem zřizovatele školy o odvolání z funkce Ing. Jany Kočí a s následnou reorganizací Střední průmyslové školy textilní v Liberci

Zastupitelstvo Libereckého kraje
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2

 

Liberec 24. 4. 2023

Petice dle článku 18 Listiny základních práv a svobod a podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

My, občané České republiky, zejména studenti, jejich rodiče a zaměstnanci Střední průmyslové školy textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace, nesouhlasíme s návrhem zřizovatele školy s odvoláním Ing. Jany Kočí z funkce ředitelky školy a s následnou reorganizací SPŠ textilní v Liberci.

Důvody nesouhlasu

Pod vedením ředitelky školy:

  1. je plněn požadavek bývalého náměstka odboru školství KÚ LK Ing. Dana Ramzera k naplněnosti oboru textilnictví v r. 2022 – navýšení počtu studentů o 324 % oproti předcházejícím letům.
  2. je řádně zacházeno se svěřeným majetkem zřizovatele (zajištění generální opravy střech školních dílen) a postupná modernizace majetku zřizovatele prostřednictvím zapojení do projektů EU.
  3. je prohlubována spolupráce s českými i zahraničními subjekty – uspokojování zvýšené poptávky po absolventech SPŠ textilní.
  4. je motivován pedagogický sbor k činnostem nad rámec svých pracovních povinností.

Podrobnější informace zde:

Za petiční výbor je oprávněna jednat s příslušnými orgány:

Ing. Libuše Fouňová; founova@clutex.cz; Chodská 1195, Ústí nad Orlicí

Elektronická petice je pouze doplňkem listinné petice, kterou je možné podepsat na adrese:

Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace
Tyršova 82/1
460 01 Liberec V – Kristiánov


Ing. Libuše Fouňová, Slavomila Bradáčová, Martin Kučera    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Ing. Libuše Fouňová, Slavomila Bradáčová, Martin Kučera svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...