Stížnost pro porušení zákona a návrh na odvolání ředitel Dvořáka na Českou televizi

Česká televize porušuje zákon a povinnost nás informovat v objektivním zpravodajství a publicistice, protože se v předvolební době rozhodla neposkytnout všem politickým subjektům, kandidujícím do Sněmovny Parlamentu ČR v říjnových volbách stejný časový prostor pro prezentaci politických programů. Svévolně, rozhodnutím kariérního komunisty Dvořáka, toho času ředitele České televize, se rozhodla poskytnou několikanásobně větší prostor pouhým 7 politickým subjektům kandidujícím do Poslanecké Sněmovny, podle výsledků průzkumů osobně Dvořákem najaté spřízněné společnosti, v počtu 7 subjektů z celého spektra kandidujících stran a hnutí. Toto rozhodnutí je v přímém rozporu s povinností veřejnoprávních médií poskytovat před volbami stejný mediální prostor všem kandidujícím stranám, aby nemohlo docházet k ovlivnění výsledků voleb. Česká televize zcela účelově snížila počet stran, kterým umožní diskusi v publicistických pořadech z 10 na 7, aby tak „vyšachovala“ z možnosti propagovat svůj volební program menší strany, které za sebou nemají značný finanční kapitál, zřejmě z důvodu úplatků pro ředitele České televize. Odmítáme tyto mnohaleté machinace a ovlivňování výsledků voleb ze strany České televize, jejího ředitele Dvořáka, za účelem „dosazení“ těch správných stran do našeho Parlamentu. V diskusích je zcela možné, aby byl pozván zástupce 1-2 parlamentních stran a zbytek zástupci neparlamentních stran tak, aby byla zajištěna pluralita názorů a shodný časový prostor pro medializaci politických programů kandidujících stran. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli podat stížnost k Radě pro rozhlasové a televizní vysílání a žádáme vás o připojení podpisu k této stížnosti, kdy požadujeme, aby všechny politické subjekty, které kandidují v letošních volbách do Sněmovny Parlamentu ČR dostaly stejný prostor ve veřejnoprávních médiích, jako je Česká televize, podle zákona. Dále žádáme odvolání ředitele Dvořáka z funkce ředitele České televize.

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Brics.cz svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...