Stanovisko věřících Pravoslavné církevní obce v Brně (dále jen PCO v Brně)

Dne 10.12.2020 byl otec Jozef Fejsak zbaven správcovství v PCO v Brně a byl ustanoven do funkce pomocného duchovního této obce. S tímto postupem my, věřící a přátelé PCO v Brně, důrazně nesouhlasíme. My, níže podepsaní, plně a jednomyslně podporujeme otce Jozefa Fejsaka a přejeme si, aby i nadále zůstal duchovním správcem brněnské farnosti.  

http://pravoslavbrno.cz/hlas-cirkevniho-lidu-na-obranu-sveho-pastyre/

S úctou a s láskou v Pánu Ježíši Kristu

 

=========================================

Petition in defence of Fr. Josef Fejsak against his removal from the position of the Church Administrator of the Orthodox Parish in Brno

 

Title: A Standpoint of the Faithful of the Orthodox Church in Brno

 

Content: On 10th December 2020, Father Jozef Fejsak was removed from his position of the Church Administrator at our local Czech Orthodox Parish of St. Wenceslas in Brno and was appointed as an auxiliary clergyman.

We, the undersigned Faithful and Friends of the Brno Orthodox Parish, strongly disagree with this procedure and fully and unanimously support Father Jozef Fejsak.

We wish him to remain the Spiritual Administrator of the Brno Orthodox Parish.

 


Useful links:

http://pravoslavbrno.cz/hlas-cirkevniho-lidu-na-obranu-sveho-pastyre/

https://www.petice.com/stanovisko_vericih_pco_brno

 

With respect and love in our Lord Jesus Christ

 

Parish Council of the Orthodox Parish of St. Wenceslas in Brno


Farní rada PCO Brno    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Farní rada PCO Brno, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.