Sdružení minoritních akcionářů ČEZ, a.s.

Komentáře

#1

Podepisuji, protože to vše přesáhlo jakoukoliv únosnou míru. Musíme bránit své zájmy!

Pavel Grünfeld (Jablonec n.N., 2024-03-06)

#2

Věřím, že žijeme v právním státě, kde není možné diskriminovat jednu skupinu a poškozovat její majetek.

Petr Horáček (Praha, 2024-03-06)

#4

Souhlasím s dopisem. Vlada a vedení ČEZu nejedná férově

Jakub Mazura (Praha, 2024-03-06)

#7

Chci hájit svá práva akcionáře.

Marek Mikyna (Ústí nad Labem, 2024-03-06)

#30

Vláda ČR bezprecedentně podrývá důvěru v kapitálové trhy, stabilitu našeho podnikatelského prostředí a právní stát.

Pavel Kadera (Brno, 2024-03-06)

#38

Jako bývalý volič ODS jsem zklamán jejich přístupem k právu a soukromému vlastnictví.

Radim Kotlán (Blansko, 2024-03-06)

#50

Nesouhlasím s kroky vlády ČR a orgány ČEZ a.s. Je patrné protizákonné jednání obou zmíněných institucí a akcionáři jsou poškozování. ČNB jako dohledový orgán také nekoná.

Jan Podhajský (Praha, 2024-03-06)

#55

Podepisuji, jelikož souhlasím s peticí.

Aleš Mynařík (Praha, 2024-03-06)

#80

Jsem minoritni akcionar a to, jak s nami jedna tato vlada je nemistne. Dale mi vadi lhani a neschopnost vlady se vyporadat s tragickym vedenim CEZ, ktere nehaji zajmy akcionaru spolecnosti.

Jan Bednář (Praha, 2024-03-06)

#87

Jsem zděšen arogancí, populismem a mafiánskými praktikami této vlády.
Moji důvěru jste ztratili a můj hlas znovu nedostanete.

Martin Leskour (Žďár nad Sázavou, 2024-03-06)

#89

S peticí plně souhlasím a podporuji vznik sdružení minoritních akcionářů jako protiváhu k majoritnímu akcionáři, který se snaží minoritní akcionáře odrbat.

Michal Kříž (Praha, 2024-03-06)

#90

Naprosto souhlasím s celým zněním textu

Petr Mojžíšek (Jesenice , 2024-03-06)

#91

Podepisuji, protože s textem petice bezvýhradně souhlasím a chci to dát vědět vládě i vedení ČEZ.

Marek Slavík (Poděbrady, 2024-03-06)

#95

Souhlasím se zněním petice. Stropy, WFT i to jak vláda mlží o následujícím dění je děs.

David Karmazin (Hořovice, 2024-03-06)

#98

Vadí mi neustálé ovlivňování ceny akcie výroky od členů vlády a WFT i v roce 2024.

Aleš Čepelák (Turnov, 2024-03-06)

#99

Kroky vlády a jejich činitelů jsou v rozporu s dobrými mravy

Michal Pátek (Ostrava, 2024-03-06)

#106

Dodržování pravidel právního státu je základ svobodné společnosti. Kroky vlády a styl legislativního postup považuji za porušující pravidla právního státu a v konečném důsledku za velmi nebezpečné. Nelze je odůvodnit finančními či jinými potřebami státu.

Tomáš Dufek (Praha, 2024-03-06)

#108

Sepsano v petici

Pavol Stuchlik (Praha, 2024-03-06)

#129

Podepisuji, protože se cítím poškozený nezákonnou manipulací vlády Čr s hodnotou mého majetku.

Ondřej Petráň (Praha, 2024-03-06)

#135

Podepisují protože nesouhlasím s jednáním vlády vůči akciové společnosti ČEZ

Jaroslav Moravec (Praha , 2024-03-06)

#136

Plně se ztotožňuji s obsahem petice.

Jan Bulíř (Praha, 2024-03-06)

#137

Podepisuji.

Michal Indra (Třebíč, 2024-03-06)

#139

Toto již ze strany vlády skutečně není férové jednání. Není důvod pro to, aby wind fall tax platila i v roce 2024. Můžete vždy místo toho využít dividendu a nepoškozovat akcionáře.

Alan Tyl (Praha, 2024-03-06)

#143

Petici podepisuji proto, že mi není lhostejná budoucnost úspor mých starých rodičů v důchodu, kteří jsou dlouhá léta drobnými akcionáři ČEZu - jako tisíce dalších.

Držení akcií a pravidelná výplata dividend s tím spojená jim umožňuje udržet si hezký životní standard, na který byli zvyklí. Prototyp důchodců, kteří od státu nic nechtějí.

Ivo Zelinka (Pardubice, 2024-03-06)

#148

Fiala se Stanjurou podrývá důvěru v kapitálové trhy, stabilitu našeho podnikatelského prostředí a právní stát. T

Robert Eibensteiner (Kunovice, 2024-03-06)

#151

Protože dožadujeme pouze základního respektování zákonů, norem a pravidel ze strany vlády ČR a orgánů ČEZ, a.s.

Michal Grebeň (Ostrava, 2024-03-06)

#159

Plně souhlasím se zněním petice.Nelze tolerovat okrádáni jedné vybrané skupiny vlastníků, to co se děje po 35 letech od vzniku svobodné společnosti připomíná, to co se dělo v roce 1948. Konec znarodňovaní, konec diskriminace a konec WFT hned!

Martin Balšánek (Roztoky , 2024-03-06)

#162

Protože mi vadí šikanozní jednání vlády na akciovem titulu CEZ, přičemž je zcela evidentní a do očí bijící skutečnost, že se vláda dlouhodobě a cíleně snaží manipulovat s cenou akcie a šikanovat jen určitou skupinu obyvatel na úkor vlastních zájmů. Na jedné straně vláda nabádá občany k investování a na straně druhé v nich těmito kroky vyvolává absolutní nedůvěru k investování v CR a nedůvěru v právní stát.

Robert Křenek (Nedachlebice, 2024-03-06)

#190

Požaduji respektování zákonů, norem a pravidel ze strany vlády ČR a orgánů ČEZ, a.s.

Andrey K. (Praha, 2024-03-06)Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...