Za nádraží Kladno, které bude součástí kladenské identity a skutečným centrem nové rozvojové lokality

Komentáře

#406

Dávám ano, pro rekonstrukci stávající historické budovy

Michaela Krausová (Kladno , 2024-02-06)

#411

Není mi jedno, jak vypadá veřejný prostor. Chci důstojnou nádražní budovu, kde se cestující mohou schovat v případě nepříznivého počasí, věž na zamykání kol, aby vám je neukradli, když jedete do Prahy do práce nebo do školy, chci, aby nádraží sloužilo lidem.

Darina Urbanová (Kladno, 2024-02-06)

#412

Dává mi smysl podepsat tuto petici a pokusit se zachovat historickou budovu ve stávajícím vzhledu samozřejmě s nutnými a revitalizujícími úpravami.

Michaela Wantochova (Kladno, 2024-02-06)

#417

Chci zachovat stávající budovu

Jan Pešek (Kladno, 2024-02-08)

#418

Toto nádraží je pro mě důležité a zároveň je i architektonicky zajímavé.

Jiří Turek (Tábor, 2024-02-08)

#419

Je součástí historie více jak 100 let.

Miroslav Crhák (Kladno, 2024-02-08)

#424

Nesouhlasím se zbouráním jedné z mála historických budov v Kladně a se stavbou bezcharakterního skleníku podle jediného návrhu.

Alena Kadeřábková (Kladno, 2024-02-08)

#428

Záleží mi na zachování historické budovy nádraží Kladno.

Jan Mourek (Kladno - Švermov, 2024-02-08)

#429

podepisuji, protože sú kladenka!

Rastislav Kováč (Kladno, 2024-02-08)

#434

Přeji si zachovat stávající budovu nádraží.

Alena Šimečková (Kladno , 2024-02-08)

#442

Soudruzi zbourali pomalu celý střed města. Rok 1989 zachránil alespoň zbytek, říkal jsem si, že další destrukce města již nebude. Bohužel jsem se šeredně zmýlil. Jedna z mála hezkých budov půjde opět k zemi. Nezbývá než doufat, že to současnému vedení radnice rozumní obyvatelé tohoto města ve volbách spočítají.

Roman Jadwiszczok (Kladno, 2024-02-08)

#443

Jsem znechucena fungováním radnice a jejich nesmysnymi projekty, které ničí dědictví a historii tohoto města.

Martina Fiřtová (Kladno , 2024-02-09)

#446

Podepisuji, protože nová budova není hezká a především není funkční. Zdá se, že například chybí prostory pro obchody. Budova tam bude stát desítky let a zaslouží si kvalitní zpracování, ne být rychlokvaškou.

Ondřej Švejda (Kladno 1, 2024-02-09)

#451

Nesouhlasím s demolicí, souhlasím s návrhy v petici

Jindřiška Řešátková (Kladno, 2024-02-09)

#457

Protože mi vadí arogantní a nekompletní způsob rozhodování odpovědných bouchnutím pěstí do stolu bez patřičné diskuze a uvážení všech okolností a důsledků.

Tomáš Hoření (Praha, 2024-02-09)

#460

Město Kladno si zaslouží hezkou nádražní budovu a ne hnusnou kostku. O vedení města nemluvě, ale co dělat. Když je blbý lid, nebude inteligentní vedení.

Vítězslav Čacký (Kladno, 2024-02-09)

#461

podepisuji, protože ta budova ke Kladnu patří

Lenka Eberlová (Kladno 7, 2024-02-09)

#462

Podepisuji, protože se mi nelíbí, jakým způsobem radnice komunikuje. Předvádí naprostý nezájem o obyvatele a nepřináší informace, nekomunikuje, nediskutuje.
S touto budovou ztratíme kus historie, kulturního dědictví. Turisté se sem nebudou jezdit dívat na obyčejnou krabici bez příběhu.

Zdenka Stehlíková (Kladno, 2024-02-09)

#468

Nesouhlasím, aby byla budova zničena. Nesouhlasím s výstavbou další nepotřebné budovy bez občanské obslužnosti.

Ilona Dvořáková (Kladno, 2024-02-09)

#478

Podepisuji, protože v plné míře souhlasím s paní Gamanovou Annou. Každý prvek kulturního dědictví bychom si měli chránit a ne chovat se jako kulturní barbar.

Vladimír Ďurica (Kladno-Kročehlavy, 2024-02-09)

#483

Podepisuji, protože chci zachovat budovu nádraží. Jistě jsou nutné změny, proč však všechno ničit.
Jistě se najde jiné řešení, fungující nádraží v opravené budově, která ke Kladnu patří.

Táňa Vinšová (Kladno, 2024-02-09)

#488

Nesouhlasím s bouráním stávající nádražní budovy, protože při citlivé rekonstrukci může město získat půvabný historický objekt. Šedivá krabice městu na originalitě nepřidá.

Daniela Němcová (Kladno, 2024-02-09)

#490

Nesouhlasím se zbouráním budovy hlavního nádraží, a ani mi nepřesvědčily uvedené, resp. dostupné argumenty. Jeden z nich je, že údajně je problém s podzemním vodou. Otázka je jak tedy odborně byly provedené sondy pro projekt a celkově přípravné posouzení. Dle současného hloubkového odkrytí zeminy v těsné blízkosti budovy hl.nádraží je jasně zřejmé, že min. 10m do hloubky je vrstva opuky, tak tedy nechápu kde z toho se najednou vzal argument se spodní vodou? Vidím v tom jen účelové rozhodnutí.

Petr Zronek (Kladno, 2024-02-09)

#493

Město bez úcty k vlastní historii a práci a umu předků , je jako člověk bez úcty k ostatním lidem.
A proto nemůže očekávat pochopení .
Zvláště od těch kteří se v tomto městě narodili a ono se stalo nedílnou součástí jejich životů.

Petr Pokorný (Kladno, 2024-02-09)

#494

Souhlasím s obsahem petice

Vlastimil Douděra (Kladno , 2024-02-09)

#500

Podepisují, protože se jedná o historickou budovu, která utváří původní ráz Kladna. Vzhledem k postupnému ničení a deformování historických budov je potřeba alespoň pro jednou projevit elementární snahu je zachovat.

Pavel Raška (Kladno, 2024-02-09)

#504

Podepisuji, protože mi není jedno, jak se budeme chovat k cenným stavbám v naší vlasti. Není mi jedno, že se tu státní podnik chová jak mafiánská firma. Chci zachování kladenského nádraží a chci, aby byla SŽ odpovědná za každou svou zfušovanou a vyšmelenou rekonstrukci.

Ondřej Horký (Želešice, 2024-02-09)

#506

Protože je to architektonicky pozoruhodná budova a cenný doklad historie města.

Miloš Sládek (Kladno, 2024-02-09)

#514

Nechci být jako běžný kladeňák, kterému je vše jedno. Nedává to smysl, abychom ničili nezodpovědně naši minulost. Budova je v pořádku.

Lukáš Kubuc (Kladno, 2024-02-09)

#520

Podepisuji, protože historická budova kladenského nádraží si zaslouží uchovat a zejména si zaslouží odbornou péči a diskusi nad její rekonstrukcí a zachováním.

Pavla Bechnerová (Kladno, 2024-02-09)

#522

Kladno už přišlo o tolik historických budov, opravdu je nutné bourat další? To nestačil ten Ostrovec?

Vojtěch Větrovec (Kladno , 2024-02-09)

#525

Nová podoba nádraží, vůbec nezapadá do města, na Kladno je to až moc moderní, a vůbec to nezapadá do rázu města.

A hlavně měla by se určitým způsobem zachovat atmosféra starého nádraží a udržet kouzlo tohoto nádraží.

Václava Venclová (Poteplí , 2024-02-09)

#526

Poláček

Martin Poláček (Kladno, 2024-02-09)

#527

Podepisuji, protože souhlasím s názorem, že architekturu našich předků je třeba opatrovat. Podobná nádraží jsou i v jiných městech a vidíme-li je v televizi, hned víme, že je to nádraží u nás v Česku. Když bylo možné nádražní budovy opravit v jiných městech, proč by to tedy nešlo na Kladně?!

Jarmila PAULOVÁ (Kladno, 2024-02-09)

#529

Podepisuji, protože zbouráním kladenského nádraží přijde město o svoji typickou budovu, která zastupuje industriální architekturu Buštěhradské dráhy. Architekt Josef Chvála (1826 - 1872) navrhl pro Buštěhradskou železniční společnost typový projekt nádraží v pozdně klasicistním stylu. Budova byla postavena v roce 1873 a v roce 1900 rozšířena o přístavbu restaurace. Na budově se dodnes dochovala řada originálních prvků jako bohatě profilované arkády oken a dveří, zdobné ozdobně řezané viditelné části krovů.
Osobně bych se přikláněla k uchování původní stavby (bez přístavby z r. 1900), čímž by vznikl prostor pro moderní přístavbu. Pokud vím, v původním záměru se počítalo s uchováním budovy a jejím zapracováním do modernizace kladenského nádraží.

Irena Veverková (Kladno, 2024-02-09)

#533

Klaboch

Václav Klaboch (Kladno, 2024-02-09)

#539

Nesouhlasím ze záměrem demolice současné nádražní budovy pokud to není opravdu stavebně-technicky nutné. Vzhledem ke všem okolnostem mám subjektivní dojem, že jde o zastupný důvod, jak docílit demolice, kterou měla SŽ již v původních plánech, kdy předchozí vedení s tímto nesouhlasilo.

Vít Pištěk (Brandýsek, 2024-02-09)

#540

Přeji si zachování stávající budovy.

Kateřina Kasíková (Mýto, 2024-02-09)

#541

Skalicky

Oldřich Skalicky (Male Kysice, 2024-02-09)

#545

Podepisuji, protože mě děsí, jak nenapravitelné škody zůstanou při současném přístupu radnice jak k veřejné zeleni, tak k architektonickému dědictví a duchu města.

Iva Plešingerová (Kladno/Kročehlavy, 2024-02-09)

#554

Historická budova odráží minulost města, která musí být zachovaná

Barbora Volf Skulová (Kladno , 2024-02-09)

#561

Protože se dvakrát nákladně rekonstruovala a v místě je pro další rozvoj města nezbyně nutná absolutně jiná koncepce, než jen krytý přístřešek za minimální náklady.
Je to absolutní průser v urbanismu téhle části města pro další dlouhá desetiletí a bude se to draze napravovat, ale to říkám už deset let a uvědomíte si to za dalších deset let.

Ivo Škramlík (Kladno, 2024-02-09)

#563

Souhlasím s obsahem petice.

Helena Nobilisová (Kladno , 2024-02-09)

#565

Od bodu 2 s peticí souhlasím.

Marián Mrváň (Kladno , 2024-02-09)

#567

Zalezi mi na zachovani historickeho razu budovy nadrazi

Pavla Bartonova (Kladno, 2024-02-10)

#573

Nesouhlasím s postupem města a Správy železnic.

Martin Kodrle (Kladno, 2024-02-10)

#580

Nejsem sice principiálně proti bourání a novostavbě, ale nesmíme si tímto způsobem nechat od Správy železnic vnutit další katalogovou boudu, která by mohla stát kdekoli.

Michal Špína (Praha 8, 2024-02-10)

#591

mi záleží na podobě kladenského nádraží a jeho okolí. Jde o rozhodnutí, které celou oblast ovlivní na dlouhé desítky let.

Jitka Urbanová (Kladno, 2024-02-10)

#597

S demolicí kladenské nádražní budovy zásadně nesouhlasím. Přestaňte nám už bourat historické Kladno !!! Kdo likviduje svoji historii, chová se jako barbar !
Je naší povinností budovu zachovat pro budoucí generace, a to už jen proto, že dnes nic takového postavit neumíme. Prefabrikovaných prosklených "krabic" je už celkem hodně, ale historická budova železniční stanice Kladno je jen jedna jediná !
Jitka Landová

Jitka Landová (Kladno, 2024-02-10)

#598

Trvale podporuji otevřený přístup k problémům.

Václav Jamek (Praha, 2024-02-10)

#600

Jsem přesvědčená,že by se stará budova měla zachovat.

Jaroslava Honsová (Kladno, 2024-02-10)



Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...