Petice pro manželství muže a ženy

Komentáře

#2

s peticí souhlasím

Vít Pechanec (Svitavy, 2023-08-13)

#3

Souhlasím s Prohlášením zástupců církví ve prospěch manželství muže a ženy

Marta Vostrá (Plzeň, 2023-08-13)

#5

Maximálně souhlasím s touto výzvou.

Stanislav Boszczyk (Český Těšín , 2023-08-13)

#7

souhlasím s peti í

Mirek Mareš (Plzeň, 2023-08-13)

#9

Protože muž a žena tvoří manželský pár, jež je základem rodiny. Tak to Bůh stvořil, ustanovil a taky požehnal.

Jiří Zavadzki (Poštovice, 2023-08-13)

#10

Chci podpořit manželství jako svazek muže a ženy z jejichž lásky se rodí děti.

Aleš Mrázek (Roudnice nad Labem, 2023-08-13)

#12

zásadně jsem pro dodržení ustanovení dle
písma Svatého!

Josef Ptáček (Břežany I,, 2023-08-13)

#13

Podepisuji, protože naprosto souhlasím s přáním uzákonit manželství jako svazek muže a ženy. Přeji si, aby rodina byla pro dítě tou hlubinou bezpečnosti, o níž snil Komenský, místem, kde se poprvé učí vztahům, zodpovědnosti, lásce, právům i povinnostem vůči bližnímu. A na to není lepší institut než manželství - svazek muže a ženy i jejich dětí; tohle znamená pro příští generace rodina.

Eliška Šebková (Rokycany, 2023-08-13)

#14

Některé věci jsou dané, jako třeba pohlaví a možnost mít děti. Měnit podstatu člověka chce několik lidí. Podle jejich vůle může společnost jen degradovat a nebude dal schopna dát nové generaci zdravý vzor zdravou mysl.

Anna Nováková (Brno , 2023-08-13)

#17

Souhlasím, že rodina je muž a žena, kteří společně uzavřou sňatek a mají děti. Jakákoli jiná náhražka nemůže být nazývána rodinou. Rodina je daná Bohem, naším stvořitelem.

Lenka Suchá (Plzeň, 2023-08-13)

#18

Jsem pro manželství muže a ženy.

Robert Serafín Beníček (Olomouc, 2023-08-13)

#20

Jsem křesťan

Daniel Provaznik (Rakovník , 2023-08-13)

#22

Plně souhlasím.

Martin Horák (Praha, 2023-08-13)

#23

Manželství je pouze svazek muže a ženy.

Jitka Loulová (Žďár nad Sázavou, 2023-08-13)

#24

Pojem manželství by neměl být měněn - má velmi silnou (nejen) historickou tradici a jiné druhy svazků by měla mít jiná jména.

Michal Řada (Hradec Králové, 2023-08-13)

#25

Toužím po tom, aby naše děti měly šanci žít v normálním světě. Je třeba naopak podpořit mladé lidi, aby zakládali rodiny a hledali trvalé vztahy. V tom je člověku dobře. Mladí lidé jsou utrápení. Sexuální revoluce je uvedla do obrovských problémů. Zoufale hledají pomoc, ale ta je úplně někde jinde.

Nina Kačírová (Krajková , 2023-08-13)

#26

Podepisuji protože, si přeju slovo manželství nechat pouze pro svazek muže a ženy, tak jak je to správně podle Bible a podle původního plánu pro člověka.

Štěpánka Lerchová (Cheb, 2023-08-13)

#27

Manželství je muž a žena

Alena Králová (Karlovy Vary , 2023-08-13)

#29

Všechny děti potřebují mít vzor ženy i muže. Zachovejme přirozenost rodiny, kde nechybí ani jeden z nich. Nekomplikujme si život víc než je. Mluvme raději o problémech, které nás svazují a modleme se za potřebné.

Jana Haklová (Cheb, 2023-08-13)

#32

Manželství=svazek muže a ženy.

Blanka Petráková (Střítež u Jihlavy, 2023-08-13)

#34

Fungující vztah mezi mužem a ženou je normální a co má být zachováno v naší zemi.

Markéta Valová (Pardubice , 2023-08-13)

#37

Od počátku stvoření je Bůh učinil jako muže a ženu.
Bible z Markova evangelia 10.6

Radek Kostka (Cheb, 2023-08-13)

#39

Luňáčková

Ludmila Luňáčková (Pardubice, 2023-08-13)

#40

Jsem křesťan a vyznávám biblické hodnoty

Andrzej Kadlubiec (Třinec , 2023-08-13)

#41

Souhlasím, že označení “manželství” patří pouze pro pár muž a žena. Ostatní není biologicky, ani morálně korektní a jedná se o slepou odbočku v rámci zdravého vývoje společnosti.
Zároveň prohlašuji, že mé vyjádření nepodporuje jakoukoliv nenávist vůči menšinám.

Vojtech Novak (Brno, 2023-08-13)

#42

Pro mě je manželství jako svazek muže a ženy a žádná jiná možnost není.

Zdeňka Sněhotová (Pardubice, 2023-08-13)

#51

Manželství je pouze svazek muže a ženy.

Tomáš Řehák (Hlinsko, 2023-08-13)

#54

Věřím že manželství je svazek určený pouze pro muže a ženu, tak jak to ustanovil všemohoucí Bůh.

Zuzana Holušová (Holčovice , 2023-08-13)

#55

Záleží mi na naší zemi a její společnosti. Záleží mi na tom kde budou vyrůstat moje děti. LGBT lobby představuje vážnou hrozbou pro demokratické zřízení České republiky, protože prosazuje svůj vliv podobnými praktikami jako komunisté po druhé světové válce. A filosofii politické LGBT lobby je progresivismus a neomarxismus který se snaží bořit tradiční hodnoty, po staletí dobře fungující a držící společnost pohromadě.

Pavel Eleder (Brno, 2023-08-13)

#57

Řád pro manželství a rodinu, tedy jeden dospělý - biologicky od početí jako muž určený - muž a jedna dospělá - biologicky od početí jako žena určená - žena (plus podle Boží milosti jedno nebo více dětí přijatých cestou společného početí, případně cestou společné adopce čí pěstounské péče, je dán od počátku Bohem a je nadřazen jakýmkoli lidským pokusům o jeho změnu a v rozporu s nimi, byť i byly vydávány za demokratické; demokracie, byť nesrovnatelně lepší než diktatura, není dána Bohem, nýbrž je pouze nouzovou institucí vytvořenou omylnými lidmi a jako taková není kompetentní k zasahování do Božích řádů.

Ivana Kultová, PhDr. (Kunratice u Cvikova, 2023-08-13)

#58

Plně se ztotožňuji se zde uvedeným prohlášením. Každý člověk na této planetě má nezpochybnitelné právo vstoupit do manželství, tj. do svazku se člověkem opačného pohlaví. To, že je uplatnění tohoto práva pro některé lidi z různých důvodů nemožné, není pádným důvodem pro předefinování pojmu "manželství".

Jiří Šebek (Praha 8 - Bohnice, 2023-08-13)

#60

Naprosto souhlasím.

Ester Šebková (Praha 8 - Bohnice, 2023-08-13)

#61

Podepisuji, protože považuji manželství muže a ženy za Bohem ustanovený institut, jak je psáno v Bibli. Dále je tisíciletími prověřený jako funkční a nejlepší pro výchovu dětí. Je to svazek kde se muž a žena vzájemně doplňují a funguje zde komplementarita mužského a ženského prvku. Zároveň muž a žena spolu vytváří prostředí, ve kterém děti mohou bezpečně vyrůst.

John Joel Novotný (Sušice, 2023-08-13)

#62

Manželství je pro mě svazek muže a ženy...

Tomáš Svoboda (Sušice 1, 2023-08-13)

#65

Souhlasím se zněním petice.

Petr Hartl (Mělník, 2023-08-13)

#67

Manželství je vztah muže a ženy ustanoven již při stvoření světa

Pavel Tůma (Vyšší Brod, 2023-08-13)

#68

Rodina muž a žena je základ .Bůh stvořil muže a ženu, aby spolu žili a ne muž s manželem a žena s ženou!!!

Milena Juřicová (Česká Lípa , 2023-08-13)

#69

Věřím, že Bůh ustanovil manželství muže a ženy

Jana THÁLOVÁ (Praha 6, 2023-08-13)

#70

Uznávám manželství muže a ženy, ve kterém mají vyrůstat děti.

Marie Zárubová (Česká Lípa, 2023-08-13)

#71

Chci v ústavě zachovat manželství jako svazek muže a ženy!!!!!!!!

Vít Zachariáš (Střítež , 2023-08-13)

#72

Souhlasím s tím, že manželství je vztah muže a ženy daný od počátku lidstva. Změna názvu pro stejnopohlavni páry je degradace jazyka, ale i logiky. Pravda se nezmění když se lží bude kdokoli snažit změnit. Zákon gravitace funguje v celém nám známém světě. Když řeknu že ne tak to tím nezměním.

Petr Hohn (Ostrava, 2023-08-13)

#74

,manželství považuji za vztah mezi mužem a ženou a nejlepší místo pro rození a výchovu dětí.

Petra Sýbová (Česká Lípa, 2023-08-13)

#75

Přeji si, aby náš národ měl zdravé zákony.

Eva Václavíková (Svojkov, 2023-08-13)

#77

Podepisuji,protože si nedokáži představit,že by se tímto názvem manželství mohla označovat jiná skupina lidí kromě muže a ženy.

Anna Šustrová (Zábřeh, 2023-08-13)

#78

Bůh ustanovil jenom jeden způsob manželství, a tím je soužití muže a ženy.

Přemysl Breník (Plzeň, 2023-08-13)

#80

Věřím v instituci manželství muže a ženy a toto přesvědčení předávám i svým dětem.

Radka Fleková (Kladno, 2023-08-13)

#86

Rodina je to co tu bylo od začátku. Není možné rodinu nahrazovat paskvily.

Jaroslav Jež (Hněvotín , 2023-08-13)

#87

Význam prohlášení je totožný s mým dlouhodobým přesvědčením.

František Flek (Kladno, 2023-08-13)

#89

Souhlasím

Monika Mullerova (Kladno, 2023-08-13)

#91

Nesouhlasím s manželstvím pro všechny. Manželství je mezi mužem a ženou a ne mužem a mužem nebo ženou a ženou. Ať si to nazvou jiným názvem ( třeba partnerství) a manželství zůstane jen pro muže a ženu. Po staletí od počátku země, to bylo manželství. Tak nevidím důvod proč by se to mělo měnit.

Pavla Zachariášová (Střítež, 2023-08-13)

#92

Myslím že je to správné manželství by mělo být vždy pouze muž a žena

Miroslav Procházka (Krupka, 2023-08-13)

#93

Věřím Bohu a ctím to, co říká a nařizuje, protože nás stvořil, je dobrý, a navíc historie ukazuje, že dobře se vedlo národu, když žil v bázni před Bohem.

Josefa Potfajová (Praha, 2023-08-13)

#94

Podepisuji, protože souhlasím s prohlášením zástupců českých církví k manželství. Byla bych rada, kdyby pojem manželství označoval pouze svazek muže a ženy.

Šárka Kropáčková (Žďár nad Sázavou, 2023-08-13)

#96

Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. Bez pravdy nebude svoboda. Co je pravda? On je cesta, pravda a život.

Adam Krumplovič (Slatina, 2023-08-13)

#98

Protože jsou hodnoty, které se nedají přetlouci, žádnou filozofií, nebo agresivní nátlakovou lobi.

Daniel Krejčí (Libavské Údolí 112, 2023-08-13)

#99

nesouhlasím se slovem manželství pro homosexuály

Miloš Žáček (Kamenice, 2023-08-13)

#100

Pojem manželství, jasně definuje svazek muže a ženy. Pokud cokoliv jiného tuto definici nesplňuje, nemůže to být manželství a nevzniká žádné právo si tento název nárokovat!

Josef Šrám (Hradec Králové, 2023-08-13)

#103

Muž, žena, manželství, plození další generace považuji za jeden ze stavebních kamenů života na naší planetě. Podobně - například - jako že vražda je akt proti životu. Upravme registrované partnerství do právního vyhovujícího tvaru - pokud je to potřeba, ale nemíchejme hrušky s jablky. Heterosexuální manželství je odlišné od jakéhokoliv homosexuálního vztahu. Ta k čemu je dobré - dvěma odlišným věcem dávat stejné jméno ???? Leda pro zmatení pojmů - žádný další benefit v tomto nápadu neshledávám.

Ladislav Matějček (Okrouhlice, 2023-08-13)

#105

souhlasím se zněním petice

Pavel Jindřišek (Mimoň, 2023-08-13)

#109

chci, aby naše děti a vnoučata vyrůstaly v pravdě , aby manželství zůstalo vztahem muže a ženy

Hana Soukupová (Šťáhlavy (okr. Plzeň-město), 2023-08-14)

#112

Podepisuji proto, aby bylo zabráněno zničení rodin, manželství a budoucnosti dalších generací, které přicházejí a přijdou po nás. Manželství muže a ženy je základ života.

Dana Mandryszová (Český Těšín, 2023-08-14)

#115

Chci, aby pojem manželství byl vyhrazen pro svazek muže a ženy.

Vladislav Lipus (Chlístov, 2023-08-14)

#117

Podepisuji, protože souhlasím s tím, že manželství je svazkem muže a ženy.

Zdeněk Zelenka (Třebíč, 2023-08-14)

#124

Nesouhlasím s tím, aby se manželstvím nazývalo společenství homosexuálů.

Emil Morav (Ostrava, 2023-08-14)

#125

Manželství lze uzavřít pouze mezi mužem a ženou.
Výchova dětí pouze v rodinném svazku muže a ženy.

Miroslav Kondé (Ostrava, 2023-08-14)

#126

Souhlasím s Prohlášením zástupců církví.

Václav Dobiáš (Žamberk, 2023-08-14)

#129

Manželství je svazkem muže a ženy a mělo by to tak i zůstat. Nechci, aby byl tento pojem propůjčován čemukoliv jinému.

Michael Krchňák (Písek, 2023-08-14)

#134

Tyhle novoty ať si nechají na Západě, v Bruseli, když zapomínají na křesťanství.
On je tam islám srovná " do latě " a ten v ČR nemá co dělat !

Vlasta Mokrý (Uhlířské Janovice, 2023-08-14)

#137

Tato petice má za cíl sber podpisů klerofasistickeho odpadu, šířeni nenávisti, lži a bludů a porušovani lidských práv.. s Bibli jdete do prdele, křesťanská prasatecka, hlavně se hlídejte, abyste neznásilňovali male děti, jak to vy ujeté křesťanské zrůdicky máte ve zvyku. Bůh je láska a láska a manželství je pro všechny,.Odhaduji, že autor petice je zamindrakovany pedofil

Manželství pro vsechny Manželství pro vsechny (Praha, 2023-08-14)

#138

Bůh stvořil muže a ženu

Vladimír Michek (Nová Paka , 2023-08-14)

#139

Manželství je Bohem ustanovená smlouva mezi mužem a ženou. Člověku není dovoleno do toho zasahovat!

Jaromír Jandl (Ostrava, 2023-08-14)

#140

Podepisuji, protože s peticí souhlasím a doufám, že mohu vyjádřit svůj názor.

Karla Mihatschová (Trutnov - Horní Staré Město, 2023-08-14)

#141

Podepisuji, protože vnímám, že jsou naší společnosti podsouvané snahy o změny, které nebudou mít dobré ovoce, už nyní nemají. Musíme mít odvahu vyjádřit svůj názor a nemlčet.

Petr Lukáš (Rosice, 2023-08-14)

#145

Nechci, aby děti většinové společnosti byly zmatené a mrzačené.
Manželství pro všechny je vzpoura proti Bohu.

Luděk Matějů (Třebíč, 2023-08-14)

#147

Slova, zvláště Boží Slovo, mají obsah a smysl a moc tvořit. Proto nelze obsah svévolně měnit. Slovo manželství je vyhrazeno výlučně pro vztah a spojení muže a ženy, a tak by to mělo zůstat. Muž a žena tvoří člověka, jen oni jsou schopni být jeden, jsou kompatibilní, vzájemně se doplňují a jsou schopni naplňovat Boží úkol(-y) v tomto světě.

Martin Voráč (Praha, 2023-08-14)

#148

Souhlasím a podporuji Prohlášení zástupců církví ve prospěch manželství muže a ženy.

Karel Šustek (Třebíč, 2023-08-14)

#151

Jednoznačně nesouhlasím s označením vztahu stejnopohlavních párů jako manželství

Miroslav Haindl (Lomnice, 2023-08-14)

#152

Podepisuji, protože jsem o tom přesvědčen.

František Bondra (Dolní Lhota, 2023-08-14)

#153

Chci zabránit manželství pro všechny.
Beru jako jediné správné manželství muže a ženy.

Zdeňka Matějů (Třebíč , 2023-08-14)

#155

Podepisuji, protože chci, aby naše společnost zůstala zdravá a aby naše civilizace nezanikla.

Vlasta Šimmerová (Litvínov, 2023-08-14)

#157

V Božím řádu je bezpečí, svévolnost "otevírá" dveře zlu.

Štěpánka Holubcová (Karlovy Vary, 2023-08-14)

#158

Už mám plné zuby duhové propagandy, která se na nás valí ze všech stran.
Manželství pro homosexuály není možné už ze své podstaty. To je, jako byste se snažili udělat hranatý kruh. Ať se vám to líbí nebo ne, čtverec je pořád čtvercem, kruh je pořád kruhem.

Petr Esner (Dobruška , 2023-08-14)

#159

Manželství je svazek muže a ženy, tak to ustanovil Bůh !

Lumír Andrássy (Ostrava, 2023-08-14)

#160

Manželství muž+muž nebo žena+žena je zvrácenost.

Růžena Kociánová (Mořkov, 2023-08-14)

#161

Jde o základní hodnoty života na zemi

Miloslav Šimek (Mohelno, 2023-08-14)

#162

Budování Božího království nese oprávněné požadavky a pravidla nejen na křesťany, ale na všechny občany našeho národa a obyvatele naší planety.
Tato pravidla jsou vyjádřením vzájemné lásky a úcty mezi lidmi a vycházejí z bezpodmínečné lásky našeho Boha Otce jako našeho stvořitele. Bůh Otec pro obnovu svého vztahu s člověkem a pro jeho záchranu poslal na svět svého Syna Ježíše, který vzal na sebe zlo a hřích celého světa.
Jeho zmrtvýchvstání nabízí i nám nový život a otevírá přístup k nebeskému Otci.
Boží milosrdenství a Boží spravedlnost ukazuje na oprávněnost Jeho požadavků a pravidel.

Václav Jarolímek (Veltrusy, 2023-08-14)

#165

Podepisuji, protože jedině spojením muže a ženy v manželství a v rodině je možno plodit a vychovávat další novou a mladou generaci. Rodina, kde žije otec a matka ve svých nezastupitelných rolích, je dána
od Boha - a v ní máme Boží požehnání. Jakmile budeme Boží zákonitosti převracet, dostaneme se pod prokletí - a to pro naši zemi nechci. O.Kybast

Ondrej Kybast (Babice u Říčan, 2023-08-14)

#166

Považuji to za důležité, jak pro dnešní svět tak i pro další generace

MIROSLAVA CHLUPOVÁ (Pardubice, 2023-08-14)

#167

Souhlasím s textem. Chci podpořit úsilí o zachování instituce manželství.

Halina Pietaková (Horní Suchá, 2023-08-14)

#169

Podepisuji, protože jsem přesvědčena, že pojem manželství vyjadřuje svazek muže a ženy a je přirozeným základem rodiny, jako tomu bylo v celé historii až doposud.

Karla Došková (Přerov-Předmostí, 2023-08-14)

#170

Podepisují, protože uznávám pouze manželství muže a ženy

Oliver ní Vít (Nové Město na Moravě , 2023-08-14)

#177

Manželství je svazek muže a ženy a nic jiného.

Jana Nohejlová (Světlá nad Sázavou, 2023-08-14)

#179

Manželství už svou definici má a ta je naprosto v pořádku. Nemůžeme to, co je jednou zalogováno, jen tak měnit (viz značky společností a firem).

David Kafka (Ústí nad Labem, 2023-08-14)

#180

Aby se neprekrucovala historická pravda

Petr Šimmer (Litvínov , 2023-08-14)

#181

S tím souhlasím.

Pavel Jindra (Havlíčkův Brod , 2023-08-14)

#186

Tuto petici podepisují, protože považuji za zdravé a přirozené, Bohem ustanovené, od nepaměti osvědčené, v Bibli ukotvené, že manželství, základ rodiny, je pouze mezi mužem a ženou. Je také v zájmu dítěte a jejich výsostné právo žít s otcem jako mužem a matkou jako ženou a osvojovat si jejich nezastupitelné role. Připojuji se a podporují tímto Prohlášení zástupců církví ve prospěch manželství muže a ženy.

Miloslava Králová (Horní Krupá, 2023-08-14)

#187

Slovo manželství není možné aplikovat na vztahy LGBT. Vytváří vztahy na odlišném principu, než je vztah mezi mužem a ženou. Potřebujeme být schopni toto rozlišit a zároveň obojí respektovat.

Jan Gavlík (Klobouky u Brna, 2023-08-14)

#188

Se smyslem který má text Petice souhlasím, vyjadřuje moje mínění.

Tomáš Velík (Praha, 2023-08-14)

#190

Považuji za důležité, aby byly zachovány a ctěny tradiční hodnoty a tradiční rodina. Chci žít v harmonii s přírodou a stvořením.

Tomáš Hájek (Olomouc , 2023-08-15)

#194

Protože manželství od významu znamená doživotní vztah může a ženy, znamená rodičovství, které nemůže vzniknout přirozeně v jiném páru, než mezi mužem a ženou. Ať si jakékoliv skupiny lidí dělají co chtějí, je to jejich volba, ale nemůžeme stejnopohlavní páry jako svazek manželský.

Filip Onderko (Čáslav, 2023-08-15)

#195

Koukám že tuhle nenávist šířící petici hitlerovského střihu podepsal kromě jiných idiotů a zamindrákovaných kreténů i příbuzný rasistického vraha Vlastimila Pechance - jistý Pechanec ze Svitav. Petice, které podepisují příbuzní špinavých vrahů, totálního lidského odpadu - to je kvalitka :-)

Petice podepsaná příbuznými vraha Pechance... to má úroveň :-) (Praha, 2023-08-15)

#196

Manželství muže a ženy je nenahraditelné pro fyzický i duševní rozvoj a stabilitu společnosti.
Jeho nahrazení jinými modely soužití může napodobit, ale nikdy plně nenaplní fyzický ani duševní potenciál, který umožňuje vztah mezi mužem a ženou. Výjimečnou a jedinečnou výsadou manželství muže a ženy je plození a následně výchova vlastních dětí, které díky tomu vyrůstají v jedinečném vědomí vlastní fyzické i duševní identity.
Proto si manželství muže a ženy zaslouží ochranu a podporu ze strany státu.

Jan Selnekovič (Nové Město pod Smrkem, 2023-08-15)

#197

Mně záleží na zachování manželství jako svazku muže a ženy, tak jak to ustanovil Bůh.

František Pekárek (Praha, 2023-08-15)

#199

Podepisuji - Bůh stvořil Adama a Evu, aby se vzájemně doplňovali a mohli ze svého svazku počít a vychovávat svoje děti, a být jim vzorem. Žena s ženou nemůže počít přirozenou cestou dítě a také muž s mužem. Jaký by dávali vzor pro ,,svoje děti". Pro společnost je důležité, aby se děti rodily do normálních rodin, protože muž má v životě jinou roli než žena a narozené děti musí toto vidět!!!!!!!!!!!!!!!!

Lenka Winklerová (Jihlava, 2023-08-15)Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...