Zastavování EN 456/457 v Ústí n.L.

Komentáře

#1

Považuji navrhované nezastavování za degradaci našeho kraje pod úroveň jiných krajů. Navíc rád cestuji nočními vlaky a pokud bude zastavovat, tak ho budu využívat pro cesty na Slovensko a do Rakouska.

Josef Trögl (Teplice, 2023-08-04)

#2

Nechápu ani zastavení tohoto vlaku v Kralupech cestou do Prahy...

Petr Toman (usti nad labem, 2023-08-04)

#3

Podepisuji tuto petici z mnoha důvodů uvedených v textu.
Jako patriotovi se mi nemůže líbit tento zpátečnický krok už v tak těžko zkoušeném kraji.

Vít Mrhal (Velemín, 2023-08-04)

#5

Sice se domnívám, že nezastavení v Ústí je pouhá chyba v předběžném návrhu JŘ (což není vůbec vzácný jev, zejména u mezinárodních vlaků), ale přesto raději tuto petici podepisuji, protože zastavení tohoto páru vlaků v Ústí dává po všech stránkách smysl a souhlasím s argumenty předloženými v popisu petice.

Josef Mašek (Ústí nad Labem, 2023-08-05)

#11

souhlasím s doc. Tröglem.

Šárka Nováková (Ústí nad Labem, 2023-08-09)

#14

Chtěl bych využívat tento spoj...

Richard Černý (Ústí nad Labem, 2023-08-09)

#15

Jako vyuĉující na Universitě J. E. Purkyně v Ústí n. L. povażuji tento návrh na další omezení dopravní obslużnosti krajského města za nedomyšlený, a plně souhlasím se zněním petice ve smyslu, že jde zcela proti deklarované snaze státu a EU řešit problematiku strukturálně postižených regionů. Mgr. Jana Müllerová, PhD

Jana Müllerová (Praha, 2023-08-09)

#19

Podepisuji, protože mi přijde nesmyslné, aby vlak nezastavoval v krajském městě a lidé, kteří by chtěli spoj využít, by se museli dopravit do Děčína.

Terka J. (Ústí nad Labem, 2023-08-09)

#20

souhlasím s uvedenými argumenty

Lenka Semerádová (Ústí nad Labem, 2023-08-09)

#24

Souhlasím s touto peticí, aby vlaky EN 456/457 zastavovaly v Ústí nad Labem. Vlakových spojů využívám při svých pracovních cestách.

Petr Majrich (Ústí nad Labem, 2023-08-09)

#26

Chci, aby tyto vlaky stavěly v Ústí nad Labem.

Frantisek Podrapsky (Ústí nad Labem-město, 2023-08-09)

#32

Považuji vynechání města Ústí za nesmyslné a i ekonomicky špatné rozhodnutí.

Pavla Čapková (Ústí nad Labem, 2023-08-09)

#35

Jednoznačně podepisuji, neboť souzním se všemi výše uvedenými body a velmi stojím o vyspělejší krajské město Ústí nad Labem.

Tereza Šťastná (Ústí nad Labem, 2023-08-09)

#36

Souhlasím s argumenty v petici.

Mirek Němec (Ústí nad Labem, 2023-08-09)

#37

Podepisuji, protože to vnímám jako zásadní handicap v meziměstské cestování již spoustu let a nechápu jak je možné ignorovat potřebu spoluobčanů v rámci využívání nočních spojů.

David Šťastný (Ústí nad Labem, 2023-08-09)

#41

Podepisuji, protože souhlasím

Jiří Kreč (Ústí nad Labem, 2023-08-09)

#43

Souhlasím s veškerými argumenty navrhovatele petice.

Zdenka Černá (Ústí nad Labem, 2023-08-09)

#44

Souhlasím s body petice, vnímám potřebu kvalitní dopravy a věřím v její prospěch k prosperitě Ústeckého regionu. V neposlední řadě bych rád upozornil na vyjmenované obrovské výhody, které toto relativně snadné rozhodnutí přinese.

Marek Plachý (Ústí nad Labem, 2023-08-09)

#45

S argumenty souhlasím.

Miroslav Richter (Lovosice , 2023-08-09)

#46

Chci podpořit lepší vlakové spojení z Ústí nad Labem a také podpořit vstřícnější podmínky pro využívání veřejné dopravy.

Eva Hejnová (Děčín, 2023-08-09)

#47

Spojení s Prahou/Drážďany a Berlínem je základ pro rozvoj regionu i pro lidi zde pracující. Zastavení vlaku není příliš zdržení...

Jan Macháč (Praha, 2023-08-09)

#49

Je to degradace Ústí nad Labem. Již před časem kdy byla v Ústí nad Labem zrušena místenková prodejna a posléze i autobusové nádraží, jsem proti tomuto protestovala.

Vladimíra Kofroňová (Ústí nad Labem, 2023-08-09)

#51

Souhlasím s obsahem petice.

Jaroslava Jelínková (Teplice, 2023-08-09)

#53

Souhlasím s argumenty předloženými peticí.

Adam Klíma (Ústí nad Labem, 2023-08-09)

#55

Vyučuji na Přírodovědecké fakultě UJEP a možnost pozdního odjezdu (návratu) do Prahy bych uvítal.

Oldřich Benada (Praha, 2023-08-09)

#56

Mám zájem na dostupnosti uvedených vzdálených destinací z ústecka

Mart Vachová (Teplice, 2023-08-09)

#57

Spoj EN Graz - Ústí nad Labem bývá Fakultou umění a designu UJEP v Ústí nad Labem pravidelně využíván, neboť ideálním způsobem umožňuje akademikům z Grazu i z Vídně podílet se na rozvoji internacionalizace ústecké univerzity, participovat na společných grantových projektech, ale i zajistit pravidelnou výuku zahraničních hostujících pedagogů.

Zdena Kolečková (Ústí nad Labem, 2023-08-09)

#60

Podepisuji, protože noční spojení mezi Ústí nad Labem a Prahou (a zpět) citelně chybí, nejen mně samotnému, nýbrž celé široké veřejnosti.

Jan Civín (Ústí nad Labem, 2023-08-09)

#61

Souhlasím s názorem, že tyto vlaky by měli mít v krajské metropoli zastávku v souladu s názory formulovanými v petici. Michal Koleček

Michal Koleček (Ústí nad Labem 1, 2023-08-09)

#62

Protože si myslím, že vlakové spojení je pro Ústi nad Labem naprosto zásadní a možnost tento vlak použít je součástí mobility lidí. Ůstí je univerzitní město a jako takové by mělo mít maximálně výhodné podmínky pro takový druh dopravy.

Adam Uchytil (Praha, 2023-08-09)

#66

Podepisuji, protože to vidím naprrosto stejně jako pan Josef Trogl; za jeho iniciativu mu velmi děkuji.

Tomáš Zdráhal (Olomouc, 2023-08-09)

#68

Podepisuji, protože mi vadí nedomyšlené aktivity vedoucí k marginalizaci krajského města a našeho regionu vůbec. Mimo jiné je Ústí nad Labem důležitý přestupní uzel pro města Teplice, Duchcov, Bílina a Most.

Michal Varady (Teplice, 2023-08-09)

#70

Podepisuju, protože souhlasím se všemi argumenty, dost čast potřebuju spoj na večerně-noční čas, který neexistuje.

Kristina Kaiserová (Ústí nad Labem, 2023-08-09)

#71

Plně souhlasím s uvednými argumenty autora této petice.

Libor Beneš (Svitavy, 2023-08-09)

#74

Naprosto souhlasím s autorem, má stoprocentní pravdu.

Jaroslav Šípal (Ústí nad Labem, 2023-08-09)

#76

Naprosto souhlasím

Magda Šípalová (Ústí nad Labem, 2023-08-09)

#77

Jsem z Ústí nad Labem, žiji a pracuji zde. Je nesmyslné, že tak důležitý přeshraniční vlak bude univerzitním, krajským a největším městem v Ústeckém kraji jen projíždět. Všechny ostatní důvody, se kterými souhlasím, jsou uvedeny v petici.

Slavomír Adamec (Ústí nad Labem, 2023-08-09)

#79

Souhlasím s obsahem.

Hanuš Petržílka (Ústí nad Labem, 2023-08-09)

#83

V Ústí pracuji a je to krajské město, takže všechny rychlíky by měla v Ústí stavět.

Gabriela Kuncová (Praha 6 - Suchdol, 2023-08-09)

#94

Zcela souhlasím a podepisuji.

Klára Gasserová (Ústí nad Labem, 2023-08-09)

#99

Souhlasím s argumentací autora petice.

Marek Malý (Ústí nad Labem, 2023-08-09)

#100

I vožralý z Činoheráku maj právo se dostat do Prahy. A vo těch z Duplexu do Ústí to platí taky

Martin Novák (Ústí nad Labem, 2023-08-09)

#101

Noční život v Ústí mohou mají mít možnost vyzkoušet i Pražáci

Pavla Nováková (Ústí nad Labem, 2023-08-09)

#103

Dojíždím za prací do Drážďan a ranní spoj z Ústí bych velmi uvítala.

Anna Zubíková (Chabařovice , 2023-08-09)

#106

Ze zmíněných destnací k nám do instituce cestují odborníci a naši lidé zase tam. Souhlasím s odůvodněními petice.

Zuzana Prochazkova (Ústí+nad+Labem, 2023-08-09)

#107

Podepisuji, protože souhlasím s navýšením spojů v obou směrech, zejména pak směrem na Drážďany, což podpoří a zlepší situaci zejména pracujícím v zahraničí, kteří každý den dojíždějí. I kdyby Ústí nebylo krajským městem, je významným želelezničním uzlem regionu, ze kterého jdou přestupy do podkrušnohoří. Zastávka v UL vlak příliš nezdrží.

Monika Balatá (Ústí nad Labem, 2023-08-09)

#109

Ústí potřebuje zlepšit dopravní spojení.

Josef Prokop (Telnice, 2023-08-10)

#112

Ústí nad Labem je krajské a univerzitní město, nevidím důvod proč by zde vlak neměl zastavovat.

Lenka Žižková (Ústí nad Labem, 2023-08-10)

#114

Podepisuji, protože žiji v Ústí nad Labem a často využívám veřejnou dopravu.

Hana Pekárková (Ústí nad Labem, 2023-08-10)

#117

Do Ústí nad Labem dojíždím za prací na UJEP - vlakem!!!

Eva Chalupová (Černošice, 2023-08-10)

#119

Plně souhlasím s argumentací autora petice, sama jsem jako akademický pracovník zmiňované noční vlakové spoje vícekrát využila.

Silvie Rita Kučerová (Roudnice nad Labem, 2023-08-10)

#126

Jezdíme za rodinou do Berlína. A zrušili i autobus.

Vendula Sládková (Ústí nad Labem, 2023-08-11)

#128

Souhlasím s peticí.

Luděk Zapletal (Osek nad Bečvou č.p.1111, 2023-08-11)

#130

Podepisuji, protože bych ráda jezdila z Ústí do Berlína, nebo oni sem, mám tam rodinu.

Kristýna Sládková (Ústí nad Labem, 2023-08-11)

#134

Zastavení vlaku v obci Ústí nad Labem je velice přínosné.

Michal Rett (Ústí nad Labem, 2023-08-11)

#136

Nedává mi smysl, proč by neměl vlak stavět v krajském městě. Navíc lidé využívají i tento spoj na cestu ze zaměstnání.

Martina Dvořáková (Ústí nad Labem, 2023-08-11)

#139

Chci podpořit město Ústí nad Labem.

Diana Holcová (Ústí nad Labem, 2023-08-11)

#141

Souhlasím s myšlenkou petice. Pro zaměstnance pracující v ÚnL by tím byl opět omezen počet spojů ve večerních/nočních hodinách.

Jan D. Bláha (Praha, 2023-08-11)

#144

Vlaky včetně tohoto využívám velmi často a nevidím důvod, proč by v našem městě již neměl nadále zastavovat

Nikola Nováková (Chlumec, 2023-08-11)

#146

Vidím přínos pro pražské návštěvníky kulturních událostí v Ústí nad Labem, či doprava do hl. města v případě časných odletů z letiště V. Havla.

Lenka Mottlová (Ústí nad Labem , 2023-08-11)

#148

Nejsme v Asii

Michaela Valášková (Ústí n L, 2023-08-11)

#150

Podepisuji protože cestuji vlakem do Německa. A také Ústí je hlavní město Ústeckého kraje tudíž by zde měl vlak stavit

Adéla Patočková (Ústí nad Labem , 2023-08-11)

#152

Možnost jezdit ranním vlakem za prací do Drážďan

Jana Olšáková (ÚSTÍ NAD LABEM , 2023-08-11)

#155

Podepisuji, protoze 100% souhlasím.

Monika Kohlová (Povrly, 2023-08-11)

#158

Podepisuji, protože jezdím především na trase do OV a dalších měst ve Slezsku. Dostat se do UL v pozdních nočních hodinách nelze, taktéž v brzkých ranních hodinách. I doprava s cílem letiště Praha je problém, pokud jde o čas po 23. hod., o cestě opačným směrem nemluvě.

Pavlína Nytrová (Ústí nad Labem, 2023-08-11)

#159

souhlasím s posílením veřejné (železniční) dopravy

Vladimír Jaeger Ing. (Chomutov, 2023-08-11)

#162

Podepisuji protože, jsem Ústéčák a vlakem pravidelně do Ústí nad Labem jezdím

Antonín Růžička (Ústí nad Labem , 2023-08-11)

#163

Souhlasím s argumenty předkládajícího.

Oldřich Süssmilch (Libouchec , 2023-08-11)

#164

Podepisuji, protoze bych si prala, aby tento vlak zastavoval v Usti nad Labem.

Radka Rubášová (Ústí nad Labem , 2023-08-11)

#166

Plně souhlasím s již zde psanými argumenty.

Lukáš Lesko (Ústí nad Labem, 2023-08-12)

#168

Protože tyto vlaky využívám na cesty do Brna.

Jana Brejchová (Ústí nad Labem, 2023-08-12)

#170

Jsme krajské město a zastavovani vlaku v téměř stotisícovém městě je žádoucí.

Jaroslav Černý (Ústí nad Labem , 2023-08-12)

#176

zejména bod 6 považuji za důležitý.

Petr Kubera (Děčín, 2023-08-12)

#180

Ústí je krajské město. Nedovedu si představit, když by někdo chtěl jet večer z Ústí do Rakouska. To by musel jet do Děčína? Do Prahy? Absolutně nelogické.

Michael Hájek (Ústí nad Labem, 2023-08-13)

#185

nechci již nadále ignorovat kraj a město Ústí nad Labem na druhé koleji!

Václav Kopecký (Ústí nad Labem, 2023-08-13)

#186

Nesouhlasím, struktura cestujících z UL by bohužel ohrozila bezpečnost ve vlaku.... Ukrajinci a Romové, tedy menšiny páchající většinu trestné činnosti, nechť využijí jiné spoje, nejlépe jednosměrně ty na východ - tam, kde jsou doma a kam by se měli vrátit.... Už nyní si člověk cestující z Německa po zastavení v UL raději začne hlídat důkladně osobní věci, protože to , co v UL vleze do vlaku je kolikrát mazec

Roman Janda (Praha, 2023-08-13)

#187

Noční spojení z Prahy do Ústí n.L. chybí, totéž i v opačném směru, hlavně, že všichni chtějí prosazovat veřejnou dopravu, která v noci absolutně nefunguje, přitom by po ní poptávka, zvláště mezi Prahou a krajským městem, byla. Čekání hodinu v Děčíně je nesmysl, ať zastaví na 5 min v Ústí a v Děčíně stojí o pár minut kratší dobu. Proč by nemohl na znamení zastavovat i tam, kde osatní rychlíky? Pokud nechce stát opět vyhodit oknem peníze bez užitku vůči lidem cestujícím mezi Prahou Ústím n. L, popř. dalšími městy, nevymýšlí přeci takovéto hovadiny, využitelné jen pro vožralé Němce a opět nedělá z Ústečáků lidi druhé kategorie, jako se to v ČR děje už hodně dlouho.

Radovan Douša (Ústí nad Labem, 2023-08-13)

#194

Souhlasím s uvedenými důvody pro zastávku EN v Ústí nad Labem coby důležitým dopravním uzlem v kraji blízkým hranic ČRxNěmecko.

Eliška Štádlerová (Přítkov 46, 2023-08-14)

#196

Nesouhlasím s vyřazením spoje,naopak by se měly přidávat ( ekologie).

Iva Brettová (Neštěmice, 2023-08-14)

#199

Nezastavit pro 500000 lidí je opravdu nesmysl, i rychlodráha zde bude stavět.

Zuzana Hozmanová (Lovosice, 2023-08-14)Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...