Petice proti výstavbě spalovny odpadů (ZEVO) v Písku s kapacitou 50 000 t/rok

Komentáře

#3

Nechci aby to tu bylo s ekologického hlediska

Jan Popelka (Písek , 2022-11-27)

#6

Podepisuji tuto petice, protoze nesouhlasim s vystavbou Spalovny odpadu Zevo

Eva Machacova (Pisek, 2022-11-28)

#9

Protože žádnou spalovnu ve svém okolí nechci

Jana Kloudova (Pisek, 2022-11-29)

#11

Rozhodně se stavbou spalovny v Písku nesouhlasím, město leží v ďolíku, drží se zde smog, v zimě se některé dny nedá ani vyvětrat. Kompostárna, která je u teplárny, také úspěšně zamořuje ovzduší. Stavbu spalovny v Písku vymyslel opravdu chorý mozek!!! Doufám, že tento nesmysl bude zastaven!!!

Jaromíra Kopecká (Písek, 2022-11-29)

#20

Kakosova Marcela

Marcela Kakosova (Pisek - Smrkovice , 2022-11-29)

#21

Pro naplnění roční kapacity ZEVO Písek by muselo dojít k ukončení třídění odpadu u všech dodavatelů komunálního odpadu. Na likvidaci KO po vytřídění jsou již dnes k dispozici technologie bez vlivu na životní prostředí. Během 2-3 let budou tyto technologie již zcela běžně využívány.

Vladimír Soukup (Písek, 2022-11-29)

#24

Je potřeba více spaloven, máme jich v současné době značný nedostatek k vyřešení našich problémů.

Ricardo Klement (Solingen, 2022-11-29)

#25

Nechci, aby se odpad svážel do Písku a zamořoval okolí a poté zamořovaly zplodiny že spálení vzduch.

Alexandra Jírová (Písek, 2022-11-30)

#32

Zalezi mi na kvalite ovzdusi

Veronika Pišnová (Písek, 2022-11-30)

#35

Plně se ztotožňuji s odbornou studií
Ing. Pavla Šebelle a doporučuji všem,kteří budou o této záležitosti rozhodovat, aby se s ní podrobně seznámili!

Václav Kolář (Písek, 2022-11-30)

#36

Nesouhlasim s vystavbou spalovny v Pisku.

Daniela Zvonickova (Pisek, 2022-11-30)

#37

protože mi záleží na kvalitě životního prostředí Písku a jeho okolí, nesouhlasím s výstavbou spalovny

Věra Kinkorová (Písek, 2022-12-01)

#42

Chci čistý vzduch a jinou technologii

Filip Březina (Lipová ale, 2022-12-01)

#44

Nesouhlasím - budovat spalovnu ve městě které patří mezi nejlepší co se týká třídění odpadů a tím pádem produkuje malé množství směsného odpadu, je prostě (slušně řečeno) NESMYSL. Moderní je produkovat co nejméně odpadu. Buďme moderním (smart) městem.

Václava Lechnýřová (Písek, 2022-12-02)

#47

Žiji v Písku

Jitka Procházková (Písek, 2022-12-02)

#50

Podepisuji tuto petici, protože mi záleží na zdravém životním prostředí nejen Písku, ale i celého přilehlého okolí. Záleží mi na zdraví mém a mé rodiny, přátel a nás všech.
Stále se apeluje na třídění odpadů, na systémy vytápění domácností, aby se příroda chránila a nakonec máme být velkou píseckou popelnicí?
Chápu dobře, že ekologie je nakonec jeden velký podvod??????

Petra Jozová (Písek, 2022-12-02)

#57

Jsou lepší metody řešení odpadů a ekologický dopad spalovny není dobrý.

Martin Chvosta (Strakonice , 2022-12-03)

#60

Spalovnu v Písku nechci

Hana Mansfeldova (Písek, 2022-12-04)

#62

Nesouhlasím s výstavbou spalovny u Písku.

Lucie Andrejuv (Písek , 2022-12-04)

#63

Chci dýchat čerstvý vzduch a cítit se bezpečné ve svém městě!

Zinaida Bruma (Pisek, 2022-12-04)

#66

Podepisuji, protože spalovna odpadů se zásadním vlivem na životní prostředí by neměla být stavěna v tak těsné blízkosti měst. Překvapuje mne, kdy celá Evropa se snaží "zezelenat" v otázce fosilních paliv, že by se mělo investovat do něčeho tak toxického jako je spalovna. Obdobně by se mělo uvažovat i v oblasti odpadů a hledat jiná řešení např. ještě vyšší důraz na recyklace... Oblast řešení odpadů by měla mít mnohem vyšší prioritu než "zelená" v oblasti energií., která je neméně důležitá.

Marie Krčková (Písek (Praha 7), 2022-12-04)

#67

Podepisuji, protože jsem proti výstavbě spalovny odpadů (ZEVO) v Písku.

Dagmar Červinská (Smrkovice, 2022-12-05)

#73

Podepisují protože žijí nedaleko obce Smrkovice a protože jsem proti,aby se zničilo čisté prostředí Písku,Píseckých hor a přijíždělo sem obrovské množství kamionu s odpadem.Je to zásadně negativní pro budoucí generace.

Marketa Šebestikova (Pisek, 2022-12-07)

#74

Žiji ve Smrkovicích v jejichž katastru je plánovaná výstavba spalovny ZEVO. Máme zde již skládku a městskou teplárnu. Spalovna by měla další přímý negativní dopad na kvalitu života zde ve Smrkovicích a na životní prostředí Písku a okolí celkově.

Hana Abera (Písek - Smrkovice, 2022-12-07)

#76

Podepisuji, protože je podle mě nemravné, nezodpovědné, krátkozraké a hloupé svévolně vědomě vytvořit smogovou toxickou "čepici" nad krajinou s jejími obyvateli v píseckém "dolíku. V takové, doufám že jen modelové situaci, jsme my zdejší lidé odsouzeni v lepším případě k trvalým zdravotním potížím...
Zásadně nesouhlasím a protestuji proti byť jen úvahám na postavení spalovny odpadu v naší čisté přírodní lokalitě!!! DH

Dáša Hájková (Písek, Kollárova 731 , 2022-12-07)

#80

100% souhlas s textem petice.

Daniel Barcal (Hradec Králové 3, 2022-12-08)

#81

Bydlíme v blízkosti budoucí ZEVO a chci aby mé děti dýchaly "čistý" vzduch a né zamořený, těžkými kovy a dioxiny. A aby Písek zůstal tím krásným a nezamořeným městem.

Gabriela Holanová (Písek, 2022-12-08)

#82

Podepisuji, protože nechci spalovnu blízko svého domova.

Petra Sokolíková (Smrkovice, 2022-12-08)

#83

Nesouhlasím s výstavbou ZEVO, protože Písek nevyprodukuje tolik odpadu aby se spalovna vyplatila. Svoz odpadu je neekologický a v dané lokalitě ani není vhodný příjezd. Spalovna se má stavět tam, kde se vyprodukuje největší množství odpadu - t.j. Vodňany.

Martina Novotná (Písek, 2022-12-08)

#85

Nechci spalovnu z ekologických důvodů.

Gabriela Trymlová (Písek, 2022-12-08)

#86

Bydlim ve Smrkovicich ..

Lukáš Keclík (Písek, 2022-12-08)

#92

Nesouhlasím se stavbou spalovny (ZEVO) z mnoha důvodů

Blanka Smíšková (Písek, 2022-12-09)

#94

Podepisuji, protože nesouhlasím s vybudováním spalovny odpadů v Písku. Stačí nám teplárna Písek, produkuje spad a hluk, který nás obtěžuje a snižuje kvalitu našeho života.

Olga Volechová (Písek, 2022-12-09)

#99

Nesouhlasím.

Ludmila Kacirková (Pisek, 2022-12-09)

#101

Nechci spalování bordelu poblíž bydliště.

Jiří Keclík (Smrkovice, 2022-12-09)

#104

Souhlasím se všemi body petice. spalovnu ZEVO si ve svém okolí nepřeji.

JARDA Novotný (Písek, 2022-12-09)

#113

Navrhuji lokalitu Strakonice, my už máme skládku.

Jitka Čechová (Písek - Smrkovice , 2022-12-17)

#114

Podle původních dohod z dob, kdy se plánovala skládka, jsou na řadě Strakonice. Nenecháme si Smrkovice obestavět z jedné strany skládkou a z druhé spalovnou.

Roman Čech (Písek - Smrkovice , 2022-12-17)

#115

Již jsou tu Vydlaby, kam se ukládá i z jiných lokalit.

Dagmar Jašková (Pisek, 2022-12-17)

#116

Podepisuji, protože navržená spalovna musí být umístěna tam, kde nebude ohrožovat obyvatelstvo v blízkém okolí. Dále nejsem přesvědčen, že je to účinné řešení místo skládky. Neřeší řádné třídění odpadu. V Anglii jsou za přesné třídění odpadu zodpovědní sami obyvatelé.

Jan Husa (Písek, 2022-12-20)

#118

Nesouhlasím s kumulací zátěžových aktivit v jednom kraji navic s prokazatelně předimenzovanou kapacitou. Toto je byznys za státní peníze navíc s dopadem na životní prostředí. Podobně jako když na polích roste fotovoltaika.

Jana Kýbusová (Omlenice, 2022-12-23)

#132

Podepisuji, protože jako místní občan nesouhlasím s výstavbou spalovny pro kom. odpad měst a obcí ze širokého okolí. A to z důvodů:
Město Písek vyprodukuje aktuálně okolo 4.500 tun odpadu ročně. Projekt počítá s kapacitou spalovny 50.000t/rok, ze kterého zůstane přibližně 1/3 toxického popílku a strusky. To je však větší číslo než celkové množství odpadu, který vyprodukuje naše město v současné době a s tímto odpadem budeme muset také nějak naložit. Otázkou je, kde se případně bude tento nebezpečný materiál skládkovat/skladovat, kolik to bude stát a kdo to zaplatí?
Navíc už nyní je jisté, že od roku 2035 (8 let po uvedení spalovny do provozu) se bude moci spalovat pouze 25% komunálního odpadu... Spalovny pro svůj provoz však potřebují dlouhodobý a stálý přísun odpadu. Chybí zde tolik potřebná motivace ke snižování produkce odpadu, ale naopak bude nutné zajištění přísunu v požadovaném množství.
K finanční stránce věci - EU upouští od podpory výstaveb ZEVO, ale podporuje raději řešení, která nemají tak negativní vliv na životní prostředí. V některých státech EU se již zavedly poplatky za spalování komunálního odpadu a tento trend lze očekávat do budoucna i u nás (+ možné emisní povolenky a nakládání se zbytkovým toxic. popílkem také bude něco stát). Projekt spalovny je vyčíslen na 2 miliardy. Dle sdělení může dotace dosáhnout do výše až 50%. Z jakých prostředků se bude hradit zbytek?
Když pomineme negativní dopady na životní prostředí, tak se mi záměr spalovny nejeví ani jako ekonomicky výhodné řešení.

Jana Marková (Písek, 2023-01-07)

#137

Nepřeji si zhoršení životního prostředí na Písecku.

Kateřina Pinkasová (Písek , 2023-01-08)

#144

Jsem pro Pisek ekologicky, atraktivni pro stavajici i nove obyvatele, ktere muze do mesta privest nova D4. Zevo za 2.000.000.000,- Kc je ekonomicky nesmysl a zatez, kterou si kralovske mesto Pisek nemuze dovolit.

Milan Kajtman (Pisek, 2023-01-09)

#149

Zelení Jihočeský kraj

Stanislav Černý (Libníč, 2023-01-11)

#152

Nesouhlasím se stavbou spalovny odpadů v Písku

Jakub Kajtman (Písek, 2023-01-12)

#169

Nesouhlasím

Hana Gallasová (Písek, 2023-01-16)

#173

Nechci zhorseni stavu ovzdusi a nechci spalovat odpat z jinych mest!

Radek Nejedlý (Smrkovice, 2023-01-17)

#176

Moje bydliště je v Písku a nesouhlasím se spalovnou

Marie Mayerová (Písek, 2023-01-17)

#177

...v Písku jsem vyrostla a kdykoliv přijíždíme, manžel stahuje v serpentinach okénko a ja "citim" Písek. Je to vůně domova a stále to je smog, který se v písecké kotlině drží i bez další nadprodukce...

Jana Krejčí (Bílovice nad Svitavou/ Písek, 2023-01-17)

#179

Je nám stále lháno. Ať se to týká čehokoliv.
Obhajoba ZEVO říká, že např. zvýšený provoz náklaďáků vozící odpad nemá prakticky žádný emisní dopad. Přitom se hodlá sledovat uhlíková stopa u každého. Kde jsou elektromobilní náklaďáky? "Jak to tedy je? " A komín spalovny nebude mít filtr? Někdo se na celkové akci, jako vždy, nabalíkuje, bez ohledu na budoucí generace.

Veronika Helcelová (Písek, 2023-01-17)

#180

Machnik Zdeněk

Zdeněk Machník (Písek, 2023-01-18)

#200

Podepisuji protože jsem proti

Michaela Nella Švehlová (Kestřany, 2023-01-20)Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...