Nesouhlas s plánem výstavby silniční přeložky „Varianta Dubá 2“ dle studie „1/9 Liběchov – Dubá, přeložka“

Komentáře

#601

Projekt je v naprostém nesouladu se skutečností, že by protínal CHKO a byl by též ohrozil vzhled a ráz tamní zachovalé krajiny. Stávající komunikace respektuje tento charakter a není též tolik vytížena. Zvolil bych zcela jiné řešení, které by nevedlo krajinou takto necitlivě. Obzvláště špatná je varianta vedoucí přes Zakšín, jehož údolí by měl protínat most a nenávratně by krajinu pozměnil.

Daniel Pick (Praha , 2021-04-19)

#603

Mám rád lesy.

Šimon Netyk (Kolín, 2021-04-20)

#612

S touto výstavbou razantně nesouhlasím

Adriena Pultarová (Praha, 2021-04-21)

#621

Nesouhlasím s ničením CHKO Kokořínsko.

Jaromír Salač (Ústí nad Labem 17, 2021-04-21)

#623

Je to jedinečný krajinný celek. Který je téměř nerozdělený významnější dopravní stavbou.

Petr Bozděk (Ohrobec, 2021-04-21)

#631

Podepisuji, protože si vážím každý kousek přírody, který poskytuje domov zvířatům a lidem, kteří milují přírodu. Přírodu je potřeba chránit, ne ji ničiť a likvidovat. Každý zásah člověka je pro přírodu těžce stravitelný, čím míň jich bude, tím to pro lidstvo bude lepší.

Eva Martincová (Praha, 2021-04-21)

#635

Podepisuji protože nesouhlasím s výstavbou silničního obchvatu. Naruší to krajinu v obci, a zvýší to hluk.

Jakub Hlaváč (Frýdlant , 2021-04-21)

#643

Zhoršení životních podmínek,
navyšování již existující dopravní zátěže v daném území, negativní vlivy na průchodnost krajiny lidmi a zpřetrhání migračních cest divoké zvěře.

Hana Šmeráková (Praha, 2021-04-22)

#645

Milujeme tuto lokalitu. Navštěvujeme ji o dovolené. Přejeme si, aby se tato krajina co nejvíce zachovala v její přirozenosti.

Veronika B. Milotová (Praha, 2021-04-22)

#646

vedení trasy přes území CHKO Kokořínsko – Máchův kraj vzhledem k živočichům žijícím v této oblasti. Zničení krajinného rázu této překrásné oblasti.

Simona Hrábková (Praha, 2021-04-22)

#647

Navštěvuji toto místo pro rekreaci téměř 40 let. Rád bych jej v nezměněné podobě využíval i nadále. Místní jedinečná příroda si tak brutální zásah nezaslouží.

Milan Trávníček (Praha, 2021-04-22)

#650

Je potřeba chránit zbytky přírody před destruktivním jednáním pěnezi chtivých jedinců.

Radek Šikulaj (Orlová, 2021-04-23)

#654

Nesouhlasím s vedení přeložky přes obec Dubá-Zakšín v CHKO Kokořínsko.

Paní Rybáková (Praha 8,Dolákova 532, 2021-04-23)

#656

Znám tu krajinu a okolí a nesouhlasím s narušení krásné krajiny silnici s náklaďáky

Milena Francouzová (Praha , 2021-04-23)

#660

Podepisuji, protože CHKO Kokořinsko je má srdcovka, kam často vyrážím a přeji si, aby její krajina byla zachována.

Petr Špinar (Havlíčkův Brod, 2021-04-24)

#663

Nenechat zničit krásnou krajinu

Tomáš Albrecht (Praha, 2021-04-24)

#664

Nelibi se mi trvale zničení krasne krajiny

Marika Albrechtova (Praha, 2021-04-24)

#667

Tu silnici nepotřebujeme.

Štěpán Tichý (Pěnčín, 2021-04-25)

#670

Podepisuji, protože sem pravidelně jezdíme na rekreaci.

Anna Storzerova (Libušín, 2021-04-25)

#671

Jsem zásadně proti zásahu do této CHKO

Miroslava Tůmová (Praha, 2021-04-25)

#677

Nesouhlasím s tim

Jaroslava Voborníková (Dobřenice, 2021-04-26)

#689

Nechci aby se ničil reliéf krajiny
a přírodní biotop.

Lucie Kubínová (Brno, 2021-04-27)

#694

Znám tu krajinu a nepřeji si tam silnici.

Vladimír Krpeš (Litoměřice, 2021-04-28)

#699

Smithova

Sněžana Smithova (Beroun, 2021-04-28)

#700

Podepisuji, protože by toto chráněné území mělo zůstat tak jak je.

Andrea Lukešová (Praha, 2021-04-28)

#705

Nesouhlasim s nadledujicim :

- vedení trasy přes území CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

- vedení trasy středem obce Dubá - Zakšín v těsném sousedství s obydlenými domy

- vedení trasy územím s výskytem kriticky ohrožených druhů živočichů nebo živočichů považovaných za vyhynulé

- ohrožení vodního toku Zakšínského potoka s četnými zdroji pitné vody

- zničení krajinného rázu masivní mostní konstrukcí na území Dubá - Zakšín

- znehodnocení zemědělské orné půdy a pastvin

Jiří Jedlička (Pardubice, 2021-04-29)

#707

Nesouhlasím s vedením stávajících komunikací v CHKO v nových trasách z důvodu zvýšení propustnosti. Nové trasy výrazně změní charakter území a zvýšením propustnosti dojde následně ke zvýšení dopravní zátěže. Toto ve výsledku povede k degradaci chráněného území a celé obytné a rekreační oblasti.

Karel Fiala (Praha / Zakšín 36, 2021-04-29)

#708

S obsahem petice se lidsky i morálně naprosto ztotožňuji.

Jiří Veselý (Praha, 2021-04-29)

#711

Ztotožňuji se se všemi body v prohlášení : Považujeme za zcela nepřípustné:

Vratislav Rosenbaum

Vratislav Rosenbaum (Kralupy n/Vlt., 2021-04-29)

#712

Nesmysl znici pastvoiny, ktere lide budovali mnoho let.

Radim Veselý (Praha 6, 2021-04-29)

#713

podepisuji protože výstavba komunikace ohrozí vzácné volně žijící ptactvo

Františka Haraštova (Zakšín 49, 2021-04-29)

#714

Podepisuji protože nesouhlasím se stavbou další zbytečné silnice

František zelenka (Česká Lípa, 2021-04-30)

#715

Nesouhlasím s jakoukoli výstavbou v této lokalitě. Je to nádherný kus přírody, který je potřeba zachovat pro další generace.

Martin Volše (Brandýs nad Labem, 2021-04-30)

#718

Nesouhlasím se zásahem do krásné Kokořínské krajiny.

Kateřina Nováková (Líbeznice , 2021-05-01)

#719

Nechci kazit nadhernou krajinu pod Pustakem dalnicnim mostem

Zdenek Stárek (Brno, 2021-05-01)

#723

Tento kraj je jedinečný, bylo by třeba jej zachovat.

Eliška Korityáková (Ivančice, 2021-05-02)

#726

Zcela souhlasim s uvedenymi duvody ve vsech bodech.

Ales Kremen (Odolena voda, 2021-05-03)

#732

Podepisuji, protože se jedná o necitlivý a nenávratný zásah do krajiny.

Karel Horbinger (Praha, 2021-05-06)

#735

Nesouhlasím se stavbou v této lokalitě chko

Ludmila Nováková (Praha, 2021-05-07)

#740

Souhlasím se všemi body této petice.

Nikol Pokorná (Teplice, 2021-05-08)

#741

Nesouhlasím se stavbou.

Jiří Günther (Novosedlice, 2021-05-08)

#749

Nesouhlasím se stavbou takové monstrózní stavny, která zničí krásu a kouzlo tohoto místa

Jana Bubeníčková (Bechlín, 2021-05-08)

#752

Rušení klidu občanů a rekreacni oblasti plne chatek

Alexandr Anufrijenko (Teplice, 2021-05-09)

#756

Chráněné oblasti nejsou chráněné státem, proto podepisuji a doufám, že to tu vše nefunguje jen na principu kdo dá víc.

Veronika Stránská (Teplice, 2021-05-10)

#757

Lepší příroda než beton a asfalt

Michaela Chytrá Janečkovà (Teplice, 2021-05-10)

#758

Mam rad kokorinsko,a toto je hruby zasah do nej

Jaroslav Šíma (Teplice, 2021-05-10)

#759

Nesouhlasím a protestuji proti plánované variantě přeložky. Nechci mít chalupu pod mostem ve věčném stínu, dýchat smradlavý vzduch a poslouchat kravál v CHKO. Chci krajinu neporušenou pro děti nás všech. Stačí kůrovec.

Lubomír Akrman (Praha 8 / Zakšín , 2021-05-10)

#761

Podepisuji, protože se jedná o nehoráznou věc a zničilo by to nádhernou krajinu.

Veronika Kocourková (Praha, 2021-05-10)

#762

Nesouhlasím s narušením nedotčené krajiny Kokořínska

Eva Böhmová (Černuc 180 , 2021-05-10)

#763

Podepisují, protože s tím nesouhlasím.

Ondra Sobotka (Novosedlice , 2021-05-10)

#769

Souhlasim.

Jakub Šebyt (Praha, 2021-05-12)

#772

V tamci zachovani prirody a klidu v danem miste

Pavel Kubeš (Teplice, 2021-05-12)

#780

Máchův kraj je chráněná krajinná oblast!!!

Hana Konrádová (Teplice, 2021-05-16)

#782

věřím, že jakékoliv výstavbě by měl předcházet vyčerpávající průzkum odhalující jiné schůdné varianty, vyspělá společnost musí jednoznačně jít cestou ekologickou, věřím proto, že petice může zabránit příliš rychlému a bezhlavému rozhodnutí.

Kateřina Brušáková (Teplice, 2021-05-16)

#785

Podepisuji, protože takto zásadní zásah do CHKO považuji za necitlivý a zcela nepřípustný. Dáme-li na misku vah potřebu chránit CHKO Kokořínsko a potřebu zajistit nové silniční spojení, jsem přesvědčen, že v časovém horizontu následujících 2 až 3 generací se ochrana přírody ukáže jako důležitější. Rostlinných a živočišných druhů ubývá, stejně tak ubývá i málo dotčených míst. Naopak přibývá trvalých záborů zdravého životního prostředí. Čeho je příliš, to ztrácí svoji cenu, čeho je málo, to nabývá na hodnotě. CHKO Kokořínsko potřebuje ledacos, určitě ale nepotřebuje megalomanský projekt překlenutí Zakšínského údolí. Už dnes se stačí v tomto místě na chvíli zastavit a poslouchat: místo zvuků přírody je bohužel častěji slyšet burácení motoru. Čí zájem projekt "varianta Dubá 2" hájí? Na úkor koho a čeho?

Petr Novák (Praha, 2021-05-19)

#790

Jezdím do Zakšína na víkendy k rodičům do roubené chalupy a přijde mi nepředstavitelné, že v této lokalitě nad naší chalupou v CHKO někdo vymyslí tuto komunikaci.

Pavla Čermáková (Roudnice nad Labem, 2021-05-24)

#798

Nesouhlasim

Ondrej Botka (Knezeves, 2021-05-30)

#799

Chci zachovat krásnou krajinou.

Jana Tůmová (Praha 9, 2021-05-30)Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...