Výzva vládě ČR k povolení smíšené výuky na vysokých školách

Komentáře

#1809

Moje vzdělání je hrozné, to co mám z online výuky je 1/3 toho, co bych si odnesla prezenčně...

Anežka Burešová (Praha, )

#1835

Jsem student VŠ a potřebuji chodit do školy!

Hynek Zamazal (Praha, )

#1848

Podepisuji, protože o situaci na vysokých školách se dlouhodobě nemluví (a to jak v médiích, tak v politice). Vysokoškoláky nikdo v diskusi o stavu školstvní nikdo nebere v potaz, přitom, jak je zřejmé, na nás dopadá tíha opatření stejně silně jako na jiné studenty ve všech stupních vzdělávacího systému, v některých aspektech i více.

Barbora Adamová (Olomouc, )

#1850

Podepisuji, protože jsem studentka vysoké školy magisterského typu a na svých studii vidím jak strádám.

Anna Hrubá (Psáry, )

#1852

souhlasím

Jaroslava Pellerová (Plzeň , )