Petice proti dopadům zrušení superhrubé mzdy -10% trvale samosprávám

Komentáře

#1

Žádná příčetná vláda, natož ministryně financí by neměla podat takový návrh, který podlomí možnosti samospráv investovat do svého rozvoje. Je novým heslem Vlády ČR - bezbřeze se zadlužovat.

Stanislav Polčák (Praha, 2020-09-08)

#2

Oslabování rozpočtů i pravomocí obcí i krajů je v dnešní době nesmírně nezodpovědné a nebezpečné. Jako radní městské části, jako senátor za Prahu 9 i jako občan moc dobře vím, že místní samosprávy mají ke svým obyvatelům nejblíže a nejlépe dokážou řešit jejich problémy. Neustálé pokusy centrální moci o oslabení jejich postavení proto nesmíme dopustit!

David Smoljak (Praha 9, 2020-09-08)

#6

Podepisuji, protože jako starosta obce Nikolčic nesouhlasím s jakýmkoliv snižovaní příjmu obcí.

Karel Rainet (Nikolčice, 2020-09-09)

#8

Vláda ČR by neměla bezhlavě rozhodovat o propadu příjmů státního rozpočtu a tím pádem i obecních rozpočtů a to zvláště v době koronakrize, která postihuje už tak významně daňové příjmy státu a obcí.

Martin Habáň (Březina, 2020-09-09)

#11

Podepisuji, protože mi není jedno, jak bude financován obecní rozpočet.

Gustav Grün (Okrouhlá, 2020-09-09)

#15

Jako starosta obce Prusy-Boškůvky podepisuji, protože nesouhlasím s dalším snížením rozpočtů a příjmů obcí, s kterých investujeme do výstavby a oprav kanalizací a ČOV, vodovodů, místních komunikací, chodníků a věřej. budov, do realizací protipovodňových opatřeních, výsadby, do boje proti suchu a dalších potřebných staveb pro potřeby obyvatel a ke zvelebení našich obcí. A tím pádem pokud nebudou mít obce finanční prostředky na realizaci, bude i propad ekonomiky a zaměstnanosti a to nikdo nechce.

Lubomír Šebesta (Prusy-Boškůvky, 2020-09-09)

#16

Podepisuji, malé obce tohoto státu jsou již tak dost podfinancované, a další rána -10% příjmů je ohrozí do té míry, že jim nezbyde na na vlastní investice ani na kofinancování dotací.

Martin Krupa (Mikolajice, 2020-09-09)

#18

V obci máme začít budovat kanalizaci, vyjednáváme úvěr. Jakékoliv zásahy do financování obcí, že se snižují příjmy obcí, jsou pro nás obrovským problémem.

Jitka Zahálková (Suchdol, 2020-09-09)

#19

Podepisuji, protože snižování daňových příjmů samosprávám je nebezpečné pro celou ekonomiku. Trend vývoje RUD by měl být opačný.

Jaroslav Kyncl (Hlinsko v Čechách, 2020-09-09)

#21

Představitelé našeho státu by neměli mít pravomoc, aby sami rozhodovali o záležitostech, které mají dopady na obecní rozpočty. Asi si neuvědomují, že samosprávy potřebují.

Petra Vojkůvková (Kujavy, 2020-09-10)

#25

Jako starosta obce Borotín (JMK) souhlasím s obsahem dopisu a připojuji se k petici.

Zdeněk Toul (Borotín, 2020-09-10)

#27

Vláda v čele s hnutím ANO v době rekorního půlmiliardového schodku zcela populisticky v předvolebním čase chce připravit státní rozpočet o další desítky miliard. Takto se řídí stát jako firma?

Martin Bartík (Rymice, 2020-09-10)

#29

Jsem starostkou obce s cca 470 obyvateli. Dopad bychom silně pocítili.

Eva Malá (Kozlov, 2020-09-10)

#30

Podepisuji, protože není možné neustále snižovat veřejné rozpočty místních samospráv.

Petr Nárožný (Bělá u Jevíčka, 2020-09-10)

#31

Jsem starostou obce

Jakub Chrást (Lutín, 2020-09-10)

#32

Nesouhlasím, aby tyto dopady za zrušenou superhrubou mzdu odnášeli obce ve svých rozpočtech. Zastavíme tím rozvoji především menších obcí a vrátíme se zase zpět o 10 let, kdy jsem bojovali za zvýšení RUD především pro tyto obce, kterým chybějí finanční prostředky na investice, nebo na dofinancování vlastních zdrojů z dotací EU.

Michal Zapletal (Polešovice, 2020-09-10)

#34

Podepisuji, protože se mi nelíbí jak se vláda snaží neustále zasahovat do příjmů a rozhodování samospráv.

Josef Hrdlička (Radslavice, 2020-09-10)

#35

Nesouhlasím s dopady zrušení superhrubé mzdy.

Josef Hefka (Prakšice, 2020-09-10)

#45

Podepisuji, protože jako představitel obce mi není lhostejno, že obce dostanou méně prostředků na svůj rozvoj a na druhou stranu stát po nás chce víc a víc činností a povinností.

Radek Pešík (Horní Bělá, 2020-09-10)

#47

Jsem starosta obce Stříbrná Skalice a záleží mi na rozvoji českého venkova.

Miroslav Šmied (Stříbrná Skalice, 2020-09-10)

#51

Jako předseda SPOV MSK a starosta obce nesouhlasím s tím, že vláda opět chce měnit pravidla, která budou mít zásadní vliv na příjmovou stránku rozpočtů obcí, a to bez širší diskuse se zainteresovanými subjekty. Je to v krátké již několikerý zásah do rozpočtů obcí bez předchozí diskuse s obcemi a kraji. Jsem s takovým postupem silně znepokojen.

Rostislav Kožušník (Řepiště, 2020-09-10)

#52

Obce mimo jiné pomáhají státu řešit dopady nezaměstnanosti a návraty lidí do pracovního procesu organizováním VPP, umožňují nezaměstnaným odpracovávat 30 měsíčně kvůli soc. dávkám a také umožňují odpracovávat odsouzeným veřejně prospěšné práce. Proto je podpora obcí od státu klíčová a její omezení bude mít za následek odmítání spolupráce v této pro stát důležité oblasti.

Antonín Pospíšil (Moravičany, 2020-09-10)

#59

Podepisuji, dříve než bude zrušena superhrubá mzda musí být jasné,jak bude vzniklý rozdíl obecním rozpočtům nahrazen.

Vlasta Lochmanová (Kostelec 260, 2020-09-10)

#61

Podepisuji, protože souhlasím.

Jaroslav Havel (Pištín, 2020-09-10)

#64

Stát nemá alternativu jak do budoucna zachovat udržitelnost veřejných rozpočtů a zadlužuje nás a naše děti do budoucna.

Petr Liška (Malé Žernoseky, 2020-09-10)

#65

Podepisuji proto, protože mi není lhostejný stav financí této země, potažmo finance určené našim obcím dle RUD a jsem přesvědčen, že toto bude mít přímý negativní dopad na hospodaření obce.
S úctou
Jiří Jukl starosta obce Horní Kozolupy

Jiří Jukl (Horní Kozolupy, 2020-09-10)

#67

Renáta Lasotová

Renáta LASOTOVÁ (SMILOVICE, 2020-09-10)

#69

Jsem si vědom dopadu tohoto rozhodnutí na obecní a krajské rozpočty, jež bude mít trvalé dopady do rozpočtů, do plánování investic, atd.
Bohužel mě napadá, že to je "trest" z dobré hospodření obcí a někde v podvědomí těch, kteří to navrhli je to, že se s tím obce a kraje nějak vyrovnají. Nic jiného jim ani nezbude.

Josef Horvát (Stratov, 2020-09-10)

#70

Josef Voldán

Josef Voldán (Malhotice, 2020-09-10)

#72

Jako samosprávy zpracováváme rozpočtové výhledy na 3-5 let. Na straně příjmu vycházíme z RUD. Jakýkoliv zásah, který ma vliv na snížení příjmu je pro nás důkazem nekompetence vlády. Zrušení superhrubé mzdy pokud bude mít dopad na snížení RUD nepodporujeme.

Marián Sipajda (Sokoleč, 2020-09-10)

#79

Podepisuji, protože nesouhlasím s bezmezným rozhazováním peněz

Jiřina Bischoffiová (Libouchec, 2020-09-10)

#80

Podepisuji jako starostaobce

Martin Oberpfalzer (Němětice, 2020-09-10)

#81

starosta obce

Josef Jandouš (Nedachlebice, 2020-09-10)

#83

starostka obce

Iveta Pěničková (Slaná, 2020-09-10)

#84

Jako starosta obce nesouhlasím s dopady zrušení superhrubé mzdy na rozpočty samospráv.

Bořek Procházka (Křetín, 2020-09-10)

#87

Chci, aby obce měly takové příjmy, aby byly schopny zrealizovat své připravené investiční záměry. Při tvoření rozpočtu na příští roky potřebujeme finance kromě mandatorních výdajů i na realizaci investičních záměrů.

Edita Hrbáčková (Sazovice, 2020-09-10)

#88

Podepisuji, protože nesouhlasím se snižováním příjmů samospráv.

František Šteyer (Mokré Lazce, 2020-09-10)

#89

Jako místostarosta města vnímám nebezpečí návrhu na zrušení superhrubé mzdy ve vtahu k rozpočtu města velmi citlivě.

Svatopluk Staněk (Oslavany, 2020-09-10)

#91

Podepisuji, protože nesouhlasím se snížením příjmu obcí, aby si vláda u voličů sháněla body do voleb!!!

Petr Mašek (Záryby, 2020-09-10)

#95

Podepisuji, jelikož se ztotožňuji s názorem, že zrušení superhrubé mzdy bude mít dopad na příjmy samospráv obcí a krajů - každý rok -10%. A chci, pokud dojde ke zrušení superhrubé mzdy Vládou ČR, aby dopady tohoto kroku samosprávám nahradila změnou rozpočtového určení daní (RUD) a objem jejich vlastních prostředků tak zůstal zachován.

Dagmar Navrátilová (Opatovice, 2020-09-10)

#99

Výše uvedou petici podepisuji z důvodu toho, že mi ,,selský rozum" brání chápat kroky naší vlády. To co se v České republice od začátku roku 2020 nemá obdoby. Pokud se občané nespojí a nepůjdou si za svými právy - nemůže tahle ,,krize" dobře skončit pro nikoho z nás a i když se na jedné straně vláda tváří, že nám všem přidává - každému z nás tím o to víc bere, o budoucnosti ani nemluvím.....

Renáta Jägerová (Chválenice, 2020-09-10)

#101

Plně se stotožňuji s názory SMS ČR

Jiří Matušík (Vlčnov, 2020-09-10)

#107

Souhlasím s textem petice. Připojuji se k apelu na vládu.

Ing. Jaroslav Kadlčík (Radostice, 2020-09-10)

#109

Jako malá obec počítáme každou korunu. Nám ani nikterak výrazně nepomohla letošní "kompenzace na obyvatele." Tento další propad příjmu by pro nás znamenal obrovské potíže v zabezpečení běžného chodu obce, o jakýchkoliv plánovaných investicích ani nemluvím.

Monika Prokopová (Slatinky, 2020-09-10)

#110

Žádný starosta si nepřeje snižování příjmů obcí!

Vítězslav Škuthan (Zabrušany, 2020-09-10)

#111

Podporuji názor vyjádřený v petici.

Martin Dolejš (Chudenice, 2020-09-10)

#117

naprosto souhlasím

Jaromír Doležal (Tečovice, 2020-09-10)

#118

Souhlasím s obsahem petice a připojuji svůj podpis.

Miloš Čapek (Štěchovice, 2020-09-10)

#119

V této době se má provádět, co nejméně změn a už vůbec ne zásah do snížení daní, který bude mít negativní dopad do státního rozpočtu.
Se superhrubou mzdou nesouhlasím od začátku, ale když už se zavedla, tak se má nechat.
Jestli by se mělo něco změnit, tak určitě odvody sociálního pojištění zaměstnavatelů z platu zaměstnanců, neboť jsou nehorázně vysoké a každý zaměstnavatel si rozmyslí s náborem nových zaměstnanců.

Ivona Voborníková (Albrechtice nad Orlicí, 2020-09-10)

#120

Jsem proti zrušení superhrubé mzdy a superhrubou mzdu podporuji.
starosta obce Bohuńovice

Jaromír Gregor (Obec Bohuňovice, 2020-09-10)

#123

Obce jsou nejlépe hospodařící subjekty státní správy,na investice většího rozsahu si dlouhodobě generují finanční rezervy, to jsou ty miliony na účtech o kterých mluví premiér.

Eduard Levý (Babice nad Svitavou, 2020-09-10)

#124

Nesouhlasím s účelovým snižováním příjmů obcí, protože tím dojde k ohrožení našich investic a rozvojových plánů. Krize je jedna věc a její následky neseme všichni. Rozhodnutí vlády ale v tuto chvíli považuji za nepromyšlený a nesystémový krok.

Zlatuše Zemanová (Velenka, 2020-09-10)

#129

Podepisuji, protože jsem starostka malé obce a jakékoliv dopady do rozpočtu budou znát na dalším rozvoji naší obce

Veronika Vyšinská (Šlapanov, 2020-09-10)

#130

Děkuji za iniciativu SMS ČR. Jedním slovem si připadám jako v "Kocourkově". Nechápu, proč Vláda ČR projednává tyto zákony na konci roku. Dle mého názoru se tyto daňové záležitosti měly řešit v době růstu ekonomiky nikoliv v době, kdy se potýkáme s dopady COVID-19. V této situaci naplánovat obecní rozpočet na rok 2021 je skutečně alchymie.

Jan Polák (Jesenice, okr. Rakovník, 2020-09-10)

#133

Souhlasím s výkladem dopadů na rozpočty obcí , a proto podporuji petici.

Ondřej Niedoba (Mosty u Jablunkova, 2020-09-10)

#135

Podepisuji protože souhlasím

Tomáš Hrubec (Nová Včelnice, 2020-09-10)

#138

Tvrzení, že obce mají na účtech dostatek peněz je naprosto zavádějící. Obce bohužel na větší akce musí šetřit i několik let. I spoluúčast na dotačních projektech je mnohdy několikamilionová. Na to malé obce bez předešlých úspor nemají.

hana motlová (horní čermná, 2020-09-10)

#143

Výpadek příjmů zastaví další investice v obci.

Renata Zábojníková (Neubuz, 2020-09-10)

#147

Podepisuji, protože je to neodůvodnitelný zásah do práv samostatnosti samospráv.

Miroslav Šiška (bukovany, 2020-09-10)

#148

Jsme malá obec a v nejbližších dvou letech máme v obci začít budovat veřejnou kanalizaci a ČOV. Jakýkoliv výrazný zásah do snížení příjmu obce pro nás představuje velký problém.

Kateřina Jandová (Výkleky, 2020-09-10)

#151

Podepisuji, protože obec potřebuje finance na budování kanalizace, údržbu obecního majetku a podporu školy a školky.

Mojmír Dostál (Blatec, 2020-09-10)

#153

Podepisuji, protože nejen ekonomický dopad, který jsme přirozeně očekávali s vývojem situace, ale i ohrožení financování investičních akcí samosprávy ze straty státu tímto populistickým, předvolebním a nekoncepčním opatřením.

Anna Chvojková (Chýně, 2020-09-10)

#154

Pro pnásledující roky chystáme finančně náročné investiční akce (výstavba 2.ZŠ, komunitni centrum s 6 byty,knihovnou,poštou a denním stacionářem, výstavba sportoviště s tenisovými kurty...) a každý milión v rozpočtu s RUD bude dobrý

Pavel Myslivec (Markvartovice, 2020-09-10)

#155

Jako samosprávy jsme nuceni zpracovávat rozpočtové výhledy na 3-5 let. Vycházíme z příjmu RUD. Tímto zásahem do rozpočtů obcí se brzdí rozvoj regionů a snižuje se možnost poskytnout občanům maximum. Jako starostka obce souhlasím a podepisuji.

Eva Špetlová (Kamenné Zboží, 2020-09-10)

#156

žádám, aby obci zůstal zachován objem prostředků a mohla tak pokračovat ve svém rozvoji.

Jiřina Pešlová (Vrchy, 2020-09-10)

#157

Obce a města potřebují tyto finance, aby se mohly rozvíjet. Další snížení příjmu jen znemožní investovat do nutných oprav majetku a další investice.

Petr Drozdík (Orlová, 2020-09-10)

#161

Podepisuji, protože další snižování rozpočtových příjmů povede k zastavení veškerých investic a celkové stagnaci rozvoje naší obce.

David Ćmiel (Písečná, 2020-09-10)

#162

Souhlasím se zdůvodněním v petici, jsem přesvědčen, že peníze z daní jsou u obcí v dobrých rukou

Vladimír Vytiska (Únětice, 2020-09-10)

#163

je to pravda a po obcích chtějí všichni všechno s čím si nevědí rady.

Jaroslav Vaněk (Dolní Životice, 2020-09-10)

#166

Jako starosta města, nesouhlasím s jakýmkoli snižováním příjmů pro obce....

Jaromír Přibyl (Libáň, 2020-09-10)

#167

Podepisuji, protože nesouhlasím s přenášením negativních dopadů vládních rozhodnutí na samosprávy, města a obce nemohou hospodařit s každoročním deficitem jako stát a ani by to nebylo správné!

Zdeněk Ryšavý (Okříšky, 2020-09-10)

#172

Podepisuji, protože jakýkoli výpadek v příjmech ohrozí námi plánované investice. Čeká nás odkanalizování obcí a počítáme a šetříme každou korunu.

Roman Falhar (Stěbořice, 2020-09-10)

#179

Podepisuji, protože nesouhlasím se snížením příjmu obcí.

Dalibor Pavlát (Povrly, 2020-09-11)

#183

Podepisuji, protože chystáme investiční akce, které jsou nezbytné k rozvoji obce. Další výpadek příjmů je ohrozí.

Věra Szkanderová (Písek, 2020-09-11)

#185

Nesouhlasím s dopady zrušení superhrubé mzdy na samosprávy

Eva Mlýnková (Petrov, 2020-09-11)

#186

je to nehorázný zásah do obecních rozpočtů a nutí nás zastavit investice do rozvoje obce

Miroslav Jaworek (Střítež, 2020-09-11)

#187

Jako starosta malé obce podepisuji, protože trvalý výpadek příjmů obce v této výši bude mít zásadní význam pro hospodaření obcí. Pokud zohledňuji obecní mandatorní výdaje, možnosti obcí pro investování i podporu kulturního a spolkového života obcí se zásadně zredukují.

Martin Bělovský (Dolní Dvůr, 2020-09-11)Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...