Petice proti změně územního plánu a výstavbě areálu Svět záchranářů Zaječov

Komentáře

#13

Podepisuji, protože považuji územní plánování za základ dlouhodobé strategie lidského soužití v krajině. V současnosti plánovaný územní plán vykazuje silné známky ovlivnění krátkodobými faktory.

Jakub Žárský (Praha, 2020-07-01)

#15

Podepisuji protože námitky vůči stavbě areálu považuji za opodstatněné.

Petra Šustová (Hořovice , 2020-07-01)

#22

Souhlasí s argumentací.

Pavel Kovář (Praha, 2020-07-01)

#27

Souhlasím s argumenty, proto podepisuji.

Karolína Fenclová (Komárov, 2020-07-01)

#29

Protože si přeji zachování tohoto krásného kusu krajiny. Změnou územního plánu by došlo jednak k nezvratnému zásahu do biotopu a zároveň ke změně životních podmínek obyvatel tohoto kousku světa. Rapidní nárůst zastavěné plochy, aut a lidí k ničemu dobrému nepovedou, podle mého názoru.

Hana Veselá (Hořovice, 2020-07-01)

#30

Nesouhlasím se zástavbou v blízkém okolí CHKO Brdy. Považuji za ekoterorismus a narušení ekosystémů.

Eliška Solničková (Dobřichovice, 2020-07-01)

#32

Podepisuji, protože vznik plánovaného areálu na daném místě není opodstatněný a nebere v potaz přírodní hodnotu uvažované lokality. Z jeho realizace by vyplývala řada negativ, a to zejména pro místní obyvatele.

Daniel Vondrák (Lochovice, 2020-07-01)

#33

Trinerová

Mirka Trinerová-Humlová (Zaječov , 2020-07-01)

#38

Jako biolog, profesor na PřF UK, se plně ztotožňuji s tím, že pro aktivity prezentované jako klíčové ve projektu tzv. Světa záchranářů se dá nalézt řada podstatně vhodnějších prostor, jež nezasahují do volné krajiny. Budovatelské aktivity na hranici CHKO nejsou ve veřejném zájmu.

Adam Petrusek (Praha, 2020-07-01)

#43

Nesouhlasím se změnou územního plánu

Martin Beran (Kvaň, 2020-07-01)

#53

Lze stavbu jistě umístit jinam a zachovat přírodu nezničenou.

Soňa Vernerová (Jindřichův Hradec , 2020-07-01)

#72

Musíme chránit přírodu!!!

Lucie Lajbnerová (Unhošť, 2020-07-01)

#86

Stojím za zachováním původního rázu krajiny.

Matěj Novotný (Praha, 2020-07-01)

#87

Existují lepší lokality pro tyto účely. Např. opuštěné tovární komplexy u Prahy, areály vedle velkoskladů a logistických center atd. Blíže k Praze bude také větší zájem návštěvníků. Neničte čistou krajinu technickými projekty!

Ladislav Chudáčik (Karlštejn, 2020-07-01)

#92

Je to hnus, zastavět takovou krásnou plochu!! Za chvíli nezbyde nic jen samý beton!!!

Patrik Vojtěch (Zlín, 2020-07-01)

#99

Stavění na zelené louce obecně nepodporuji a v Brdech nemá co dělat! Stačí, že jsou tímto znehodnoceny a poškozeny již stovky/tisíce kilometrů čtverečních jiných ploch po celém Česku.

Filip Rössner (Černošice, 2020-07-01)

#101

Podepisuji z důvodů v petici uvedených

Helena Podkonicky (Praha, 2020-07-01)

#102

Na Kvaň (Zaječov) jezdím často z důvodu návštěvy rodinných příslušníků nesouhlasím s výstavbou z důvodu uvedených v petici.

Lenka Třísková (Praha 9, 2020-07-01)

#111

podepisuji

Tadeáš Dostal (Oldřišov, 2020-07-01)

#125

Podepisuji, protože nechci, aby se zastavovali další a další zelené plochy. Stokrát lepší je využít něco stávajícího, vydechnout něčemu starému nový život. Chraňme přírodu.

Marie Šmahelová (Kanice, 2020-07-01)

#126

Mám ráda Brdy a jakákoliv výstavba je pro mě nepřijatelná

Romana Plecitá (Příbram Kozičín, 2020-07-01)

#129

Jsem sice záchranář ale na druhou stranu si myslím, že je ve Středočeském kraji dost nevyužitých, chátrajících , prostor po zrušených továrnách tak proč ukrádat poslední zbytky přírody, navíc v tak strategicky nevhodném místě.

Jindřich Novák (Chodouň, 2020-07-01)

#142

Jsem proti výstavbě areálu Svět záchranářů Zaječov

Petr Kratochvíl (Pošta Komárov, 2020-07-01)

#143

Nesouhlasím se zastavováním volné krajiny, která by se měla chránit.

Markéta Průšová (Železný Brod , 2020-07-01)

#144

Zcela se ztotožňuji se zněním petice.

Helena Grollová (Rokycany, 2020-07-01)

#147

Podepisuji protože půda v naší zemi má sloužit především jako zdroj potravy a ne aby se zastavěla nějakými nesmyslnými stavbami.

Miroslav Matucha (Pardubice, 2020-07-01)

#164

Nepodporuji zástavbu zemědělské půdy

Pavel Bejček (Těně , 2020-07-01)

#165

Vážím si volné krajiny pod horami.Ochraňujme ji.

Pavel Keller (Plzen, 2020-07-01)

#168

Podepisují, protože nechci aby v tomto státě se vše zastavělo betonem.

Lucie Kinclová (Otrokovice, 2020-07-01)

#169

Nesouhlasím, aby bylo jakkoliv zasahováno a ničeno do jedné z mála ještě nezničených krás přírody

Monika Dejmková (Hrádek, 2020-07-01)

#170

Podepisuji, protože nesouhlasím se zničením jednoho z posledních krásných koutů pžírody.

Jitka Houšková (Kladno, 2020-07-01)

#172

Zaleží mi na brdech takových jeké jsou, nechci aby je developeři postupně ohlodávali a stavěli zde centra tohoto typu, na to navážou hotely a pod.

Jaroslav Tesař (Jince, 2020-07-01)

#174

Nesouhlasím s zastavováním na úkor volné přírody a zemědělské půdy.

Martin Broz (Rokycany , 2020-07-01)

#179

Nechci, aby byly zastavovány a tím znehodnocovány další a další místa volné krajiny

Vlasta Rausová (Chomutov , 2020-07-01)

#181

Neničme zbytky krajiny kolem venkova.
Nikdo zde o to nestojí. Pokud chcete budovat tyto atrakce, postavte si je například v Praze na letenské pláni. S přátelským pozdravem Jan Király.

Jan Király (Jivina, 2020-07-01)

#183

Podepisuji, protože ze Zaječova pocházím, byť posledních 25 let žiji v Praze, tak zde mám rodinný dům, kde trávím víkendy a veškerý volný čas. Nechápu, proč do tohot zasrupitelé jdou a zlikvidují kus přírody, když by se stejným způsobem dala např. revitalizovat skládka odpadu u Hořovic, která okolo bydlícím jistě dělá velké starosti. Také víme, jak to dopadlo když zastupitelstvo prodalo pozemek na výstavbu pečovatelského domu-ten dodnes není a pozemek je komerčně přeprodáván dále. Je to smutné, že vždy jde jen o peníze, zisk, byť se to zaobaluje do vznosných frází, které mají občany upokojit. Se záměrem této výstavby zásadně nesouhlasím.

Radka Sklenářová (Praha, 2020-07-02)

#192

Nesouhlasím s plánovanými změnami.

Kateřina Machová (Komárov , 2020-07-02)

#193

Nelíbí se mi velikost areálu a zábor volné krajiny.

Otakar Hnízdil (Hořovice, 2020-07-02)

#196

Předpokládám, že autoři projektu takového typu mají zájem o ochranu přírody a věřím že díky této petici si uvědomí, že svým jednáním by mohli přírodu a krajinu naopak poškodit. Návrh budovat takovýto vzdělávací areál považuji v principu za dobrý, ale jednoznačně by bylo vhodné využít nějaké opuštěné industrializované území, a zachránit tak i kus zničené krajiny.

Marie Reslova (Dolni Hbity, 2020-07-02)Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...