Starostové proti úhradě "25" z rozpočtů obcí a krajů

Komentáře

#1402

Protože jsem starosta města Jevíčka, kde díky návrhu nám bude chybět v rozpočtu města v roce 2020 až 12 mil. Kč.

Dušan Pávek (Jevíčko, 2020-06-15)

#1406

Vojtěch Trčka

Vojtěch Trčka (Valašské Klobouky, 2020-06-15)

#1408

Podepisuji, protože se s tímto dopisem zcela ztotožňuji. Starosta obce Otinoves

Petr Kolář (Otinoves, 2020-06-15)

#1413

Jako starosta obce s peticí souhlasím a plně podporuji.

Petr Tomek (Kuřimské Jestřabí, 2020-06-15)

#1417

Podepisuji, protože s tím velice nesouhlasím a není správné brát obcím a městům další finance, s kterýma počítali.

Radek Hendrych (Odry, 2020-06-15)

#1423

Pokud Vláda ČR navrhuje kompenzační bonusy, měla by je krýt ze státního rozpočtu a ne z obecních a krajských rozpočtů. S návrhem zákona č. 159/2020 Sb. Zásadně nesouhlasím.

Zdeněk Bureš (Jimramov, 2020-06-15)

#1426

Zastávám stejných slov pana Jana Grolicha, starosty obce Velatice

Viktor Kohout (Litovel, 2020-06-15)

#1427

Podepisuji, protože nesouhlasím, aby sekta z Anofertu ohrožovala svými sliby finance určené obcím. Andrej bude opět nejlepší, ale odnesou to investice v jednotlivých obcích.

Tomáš Ingr (Pasohlávky, 2020-06-15)

#1428

Obce budou těžko vydávat dluhopisy, aby mohly dofinancovat výpadky ve svých rozpočtech. Stát je rozhodně v lepší pozici a mělo by to být samozřejmostí, že se globální problémy řeší na nejvyšší úrovni.

Jiří Švanda (Králíky, 2020-06-15)

#1430

Tyto výdaje by měla vláda krýt ze státního rozpočtu. Takto pozastaví veškeré naše investiční akce.

Petr Krejčí (Dubenec, 2020-06-15)

#1433

Rozdávat z cizího a tvářit se, že je to v pořádku, že to nikomu neublíží, je nehorázná arogance této vlády.

Kateřina Pauzarová (Puklice, 2020-06-15)

#1438

Jako představitel obce nesouhlasím s tím, aby se kompenzační bonus pro OSVČ vyplácel dle návrhu zákona č. 159/2020 Sb., formou vratky daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a hradil se ve výši cca 25% z rozpočtů obcí.
Pokud Vláda ČR navrhuje kompenzační bonusy, měla by je krýt ze státního rozpočtu a ne z obecních a krajských rozpočtů.
Pokud Vláda ČR vyzývá obce a kraje k investicícm, nemůže jim vlastními opatřeními snižovat daňové příjmy a investice tak ohrožovat.

Jaroslav Kamínek (Košátky, 2020-06-15)

#1442

Obce umí hospodařit s finančními prostředky daleko lépe.

Jiří Otřel (Velké Pavlovice, 2020-06-15)

#1445

Nesouhlasím s krácením obecních rozpočtů, na kterých je závislých mnoho investic, které jsou dotované z EU. Obce musejí mít zdroje na dofinancování spoluúčastí.

Milan Kazda (Kněžice, 2020-06-15)

#1446

Podepisuji za město Telč a Mikroregion Telčsko

Roman Fabeš (Telč, 2020-06-15)

#1449

Podepisuji coby místostarostka obce v zastoupení za Zdeňka Kutinu, starostu obce, toho času nemocného.

Andrea Kortanová (Petrovice, 2020-06-15)

#1463

Nesouhlasím s nařízením vlády.

Andrea Ligocká (Bukovec, 2020-06-15)

#1464

Havlovic

Ondřej Havlovic (Zbraslavice, 2020-06-15)

#1465

Podepisuji, jelikož se jedná o významný zdroj financí pro obce a tím by naše příjmy výrazně klesly. Obec nemá žádné jiné možnosti příjmů, pouze ty, které se přerozdělí. Myslím si, že by tyto finance pro OSVČ měly být hrazeny ze státního rozpočtu a ne z rozpočtu obcí a měst.

Jan Vojáček (Opolany, 2020-06-15)

#1466

Všechna opatření spojená s "pandemií" by měl na svých bedrech nést stát, nikoliv obce, které se starají o blaho svých občanů ve svých obcích a snížením příjmů by byly nuceny snížit kvalitu poskytovaných služeb. Stát nemůže fungovat na úkor obcí a krajů.

Salome Sýkorová (Zátor, 2020-06-15)

#1468

starosta obce Malý Beranov

Martin Zach (Malý Beranov, 2020-06-15)

#1477

Podepisuji, protože je to nehorázné. Pojďte si zkusit hospodařit v malé obci.

Jiří Hradecký (Janské Lázně, 2020-06-15)

#1488

Nesouhlasím s tím, že vláda financuje mimořádné podpory pro skupiny obyvatel z peněz určených obcím. K mimořádným opatřením patří mimořádné financování, ne ochromení nejmenších správních jednotek.
Pro naše město to znamená zásadní ochromení investic a dopad těchto kroků bude pro život našich občanů značný.

Jakub Matuška, místostarosta Břeclavi

Jakub Matuska (Břeclav, 2020-06-15)

#1490

Podepisuji, protože si myslím, že jasný podíl na ztrátách má vláda. Obce nejsou žádné příspěvkové organizace státu, jsme nejnižší funkční jednotky, kterým by měl stát zaručit finanční zajištění. My se staráme o školy, školky, místní komunikace, odpady, zeleň …. Je to rozhodování o nás bez nás.

Jana Zaoralová (Samotišky, 2020-06-15)

#1507

Podepisuji, protože se ztotožňuji s textem petice.

Mgr. Irena Kavková (Krouna, 2020-06-15)

#1508

Podle mého názoru pokud vláda navrhuje vládní kompenzační bonusy, tak by je měla uhradit a ne krátit příjmy obcím, které jsou na nich závislé.

Jan Dufala (Pavlovice, 2020-06-15)

#1510

podepisuji protože jsem 18,5 roku vykonával funkci starosty obce Přeštěnice neuvolněně a s komunální politikou mám velmi dobré zkušenosti a jsem člověkem kdy mi rozvoj obcí a měst není cizí

Mira Zíka (Prestenice, 2020-06-15)

#1519

Podepisuji, jelikož nesouhlasím s tím , aby daňové příjmy obcí byly kráceny vyplácením kompenzačního bonusu pro OSVČ, kterým dojde k útlumu investičních akcí, zpomalení se rozvoje obcí a rozhodně nenastartuje ekonomiku státu po ukončení pandemie COVID 19.

Roman Fučík (Mirkovice, 2020-06-15)

#1520

Podepisuji, protože arogance moci je nekonečná.

Renáta Priesterrathová (Ladná, 2020-06-15)

#1525

nesouhlasím s vládním návrhem

Miroslav Rožnovský (Hrušovany u Brna, 2020-06-15)

#1527

Nesouhlasím s krácením rozpočtu města na kompenzaci vratky z příjmu OSVČ. Jedná se o opatření vlády, nikoliv samospráv obcí.

Alois Vychodil (Rožnov pod Radhoštěm, 2020-06-15)

#1528

Jednoznačnĕ souhlasím s peticí.

Jaroslav Šlechta (Košíky, 2020-06-15)

#1538

Podepisuji, protože nesouhlasím, aby se kompenzační bonus pro OSVČ částečně hradil z rozpočtů obcí.

Josef Vaněček (Myslín, 2020-06-15)

#1539

..jsem pro úpravě

Miroslava Kadlová (Borač, 2020-06-15)

#1546

Podepisuji , je to nehoráznost státu !!

Jaromír Koryčanský (Rožnov pod Radhoštěm, 2020-06-15)

#1557

Kopeček

Vojtěch Kopeček (Násedlovice, 2020-06-15)Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...