Starostové proti úhradě "25" z rozpočtů obcí a krajů

Komentáře

#1203

Samosprávy už dopady všech opatření pocítí díky výpadku daňových příjmů problém finančně bez schodku zvládnout letošní rok; kompenzační bonus je logickým krokem ve chvíli, kdy vláda nemá nyní jiné prostředky, nicméně současně je třeba schválit nástroj, díky kterému se prostředky obcím do rozpočtu do podzimu vrátí.

Jiří Škop (Police nad Metují, )

#1204

Není možné takto zatěžovat a krátit rozpočty obcí.

Monika Dragounová (Podolanka, )

#1205

Souhlasím, samosprávy nemohou svůj rozpočet krýt způsobem jako stát.

František Šindelář Mgr. (Chlum, )

#1208

nesouhlasím s podporou vlády na úkor měst

Aleš Boháč (Městský obvod Radvanice a Bartovice, )

#1209

Opět vítězí, že chudí a poctiví musí být ještě chudší než ti bohatší a vychytralí.
Stát by měl zvážit, kde je priorita této země a kdo stojí za rozvojem naší země. Obce a města, která svým hospodařením připravují tu nejlepší půdu pro rozvoj ekonomiky a turismu.

Marcela Mašejová (Kuchařovice, )

#1210

Podepisuji, protože prostě nesouhlasím.

Viliam Pospíšil (Vrbka, )

#1212

Podpisuji, protože s tímto zásadně nesouhlasím. Pro menší obce to může být likvidační.

Martin Miksa (Petřvald, )

#1214

500. tis. Kč pro naši malou obec se 180 obyvateli je značná suma, která bude chybět v obecním rozpočtu a nutí nás měnit plány v chystaných investicích a omezit údržbu obce.

Lenka Mužíková (Litíč, )

#1215

Podpisuji, protože s tímto řešením nesouhlasím. Pro menší obce to může být velký problém. Ve všeobecném rozsahu se tímto krokem z části zastaví investice, a to s rozjetím ekonomiky nemá nic společného. Stačí, že budeme pokráceni na DPH a na dani z příjmu právnických osob.

Jiří Lukeš (Prosiměřice, )

#1217

Je třeba zachovat a podpořit finance na investice

Alena Carbolová (Valašské Meziříčí , )

#1218

shodla se na tom většina městské rady

Vladimír Kořen (Říčany, )

#1221

Jako zastupitel obce nesouhlasím s úhradou ''25'' z rozpočtů obcí a krajů!

Stanislav Zdeněk (Zbraslavice, )

#1222

Svým podpisem podporuji tuto petici. Nesouhlasím s kompenzačním bonusem navrženým vládou ČR.

Filip Šimek (Staré Smrkovice, )

#1223

to je sdnad jasné proč to podepisuji!!

Radek Maryška (Řídelov, )

#1225

nesouhlasím s opatřeními snižovat daňové příjmy a vyplácet dle návrhu zákona č. 159/2020 Sb

Petr Jirka (Boumy, )

#1226

Jako zastupitel obce nesouhlasím s úhradou "25" z rozpočtů obcí a krajů!

Vojtěch Kumbár (Puklice, )

#1227

Jako představitel obce podepisuji tuto petici, protože jednoznačně nesouhlasím s návrhem Vlády ČR, aby byly kompenzační bonusy spolufinancovány z rozpočtů měst a obcí.

Radim Vlasatý (Kyselovice, )

#1232

Podepisuji, protože nesouhlasím, aby se kompenzační bonus pro OSVČ vyplácel dle návrhu zákona č. 159/2020 Sb., formou vratky daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a hradil se ve výši cca 25% z rozpočtů obcí.

Oskar Hamrus (Kdyně, )

#1234

Josef Voldán starosta obce Malhotice

Josef Voldán ( Obec Malhotice, )

#1236

Nesouhlasím s tím, aby se bonus OSVČ vyplácel dle návrhu zákona č.159/2020 Sb.

Petr Heřmanský (Pardubice, )

#1237

Zásadně nesouhlasím, aby stát hledal své úspory v rozpočtech obcí. Měl by začít sám u sebe!

Pavel Dufek (Ústí nad Labem - Severní Terasa, )

#1239

Podepisuji, protože nesouhlasím s hrazením bonusu pro OSVČ z rozpočtů obce.

Jaromír Kadlec (Šenov u Nového Jičína, )

#1240

Podepisuji, protože nesouhlasím s tím aby obec kryla kompenzační bonus.

Martin Konečný (Růžená, )

#1242

Nesouhlasím s rozhodnutím vlády

Evžen Bukor (Bělkovice - Lašťany, )

#1246

souhlasím s touto peticí a podporuji senátorský návrh

Jitka Šebelková (Kamenný Újezd, )

#1247

Už bylo toho dost, že se nepohodlé a nepopulární věci předhodí na obce a ty si musí poradit.

Miroslav Požár (Mrákotín, )

#1251

Jsou to peníze pro všechny občany

Milan Sluka (Vlkoš, )

#1254

Nesouhlasíme s návrhem vlády, kompenzace by měla být hrazena ze státního rozpočtu z rozpočtových rezerv.

Tomáš Beneš (Vonoklasy, )

#1255

nesouhlasím

Evžen Faja (Horní Suchá, )

#1256

nesouhlasím uvedené kompenzace realizovat snížením 25% financí rozpočtu obcí

Jaroslav Dohnálek (Boskovice, )

#1257

Podepisuji, neboť nesouhlasím se způsobem, jakým to vláda provedla.

Petr Týfa (Svoboda nad Úpou, )

#1261

S ohledem na obrovský rozsah investic v našem městě v letošním roce a predikované snížení výnosu sdílených daní může mít zák. 159/2020 Sb. o kompenzačním bonusu pro naše město zcela fatální dlouhodobý dopad.

Tomáš Spurný (Šumperk, )

#1268

Připojujeme se k ostatním obcím, které nesouhlasí se zatížením obcí dle návrhu zákona.

Zdeňka Klesalová (Lodhéřov, )

#1275

Podporuji pomoc OSVČ, ale jako zastupitel městské části nesouhlasím, aby se tato státní podpora částečně vyplácela z obecního rozpočtu.
Stát má výrazně víc rezerv na výplatu nečekaných výdajů, než obce a městské části.

Dalibor Levíček (Brno-Líšeň, )

#1276

Vláda chce po obcích, aby podpořily nastartování ekonomiky ve svém území investicemi a zakázkami ze svého rozpočtu a pak vymyslí, že se jim rozpočet pokrátí. Kde je logika?

Zdeněk Rajdlík (Nová Cerekev, )

#1277

Jako člen Finančního výboru Prahy 6 nesouhlasím s tím, aby vláda ČR krátila daňové příjmy obcí, protože už před krizí dopláceli obce ze své na výkon státní správy. Zároveň je pro mě nepřijatelné, aby obce museli financovat projekt vlády o kterém neměli možnost spolurozhodovat.

Jan Vacíř (Praha 6, )

#1280

Podepisuji a plně se ztotožňuji se zněním Petice. Vláda nemůže brzdit rozvoj obcí a krajů tím, že jim - nám peníze pokrátí. V našem případě je to přes 1,4 mil. Kč. Nemůžeme být biti za to, že jsme zodpovědní a máme naspořeno právě na v území tolik potřebné investice ve prospěch našich občanů. Také máme své závazky!

Dagmar Novosadová (Kunín, )

#1281

Jsem zastupitel obvodu Hošťálkovice a nesouhlasím s tím

Adam Kratochvíl (Ostrava, )

#1285

Pro Město Poběžovice znamená takové krácení v příjmech rozpočtu pozastavení veškerých investičních akcí, včetně větších oprav městské infrastruktury.

Martin Kopecký (Poběžovice, )

#1286

Jakákoliv podpora a pomoc OSVČ, které se v rámci krizových opatřeních ocitli v nesnázích, je v mnoha ohledech jistě žádoucí, třeba i touto formou kompenzačního bonusu, nicméně NE na úkor financí plynoucí z rozpočtů měst, obcí a krajů. Pro naše město by zmiňovaná 25% výše vratky z DPFO znamenala výdaje o objemu 2,5 mil. Kč! A to v tomto výčtu peněz nejsou ještě zohledněny a vyčísleny další, již vynaložené nemalé finanční prostředky z vlastních zdrojů, určené těmto osobám alespoň k částečnému zmírnění možných existenčních dopadů. Podporuji tak aktivitu starostů a podepisuji tuto petici.

Michal Muravecký (Zbiroh, )

#1287

Lejka Miroslav

Miroslav Lejka (Tranovice , )

#1292

Praha nemůže čerpat mnohé Evropské dotace, stát ji nedává na radiály (Např. Hostivařská spojka), na opatření ke zmírnění dopadů R511 ani na metro. Nyní má přijít o několik miliard, což bude mít dopad nejen na tyto stavby, ale především na infrastrukturu školství, která je podfinancována napříč ČR. Školy citelně chybí nejen v Praze, ale i ve Středních Čechách a místo aby stát dal do těchto investic finance, tak je obcím bere!

Antonín Klecanda (Praha, )

#1294

Podepisuji, protože nesouhlasím s omezováním obecního rozpočtu.

Patrik Mikulášek (Žďár, )

#1295

Nesouhlasím s uvedeným opatřením vlády je třeba podpořit ekonomiku a nekrátit rozpočty obcí.

David Morávek (Kojice, )

#1296

Nesouhlasím jako člen Finančního výboru zastupitelstva

Tomáš Novák (Dubá, )

#1298

Pokud vláda rozhodla za nás/bez nás o příspěvcích a kompenzacích, nemůže přece chtít, aby se na tomto podílely obce a ještě zároveň vyzvat k tomu, aby obce realizovaly plánované investice! Tak ať si změní alokace prostředků z dotací (na které je stejně většinou problém dosáhnout, nebo je administrovat) a použijí tyto prostředky na tyto kompenzace. Již tak byl stávající systém Rozpočtového určení daní pro obce značně nevýhodný a nespravedlivý. Místo toho, aby obce investovaly prostředky z možných rozpočtů do investic, lopotí se starostové se získáváním dotací a jdou při každé takové žádosti na trh s vlastní kůží, kvůli byrokratickým postupům a dotačním podmínkám.

Kateřina Charvátová (Rybníky, )

#1299

Podepisuji, protože pro naši obec by to bylo neúměrné zatížení.

František Vrána (Klokočí, )

#1300

Po obcích se chce mnoho peněz (miliard) nad rámec očekávaného výpadku v příjmech ze sdílených daní.

Luboš Tříska (Skašov č.p. 55, )

#1301

Nesouhlasím se škrty ve financování obcí, které budou na vrub zlepšování života v obci.

Jan Kopecký (Nasavrky, )

#1311

Jsme malá obec a pokud nám budou sníženy daňové příjmy, budeme mít horko těžko pokryty provozní náklady obce. Cokoliv jsme od začátku roku udělali nad rámec běžného provozu pro nás představuje ztrátu oproti schválenému rozpočtu, za který jsme zodpovědní. A to, že zodpovědní jsme, dokládají úspory místních samospráv. Je skvělé, že takto někdo rozhoduje o nás bez nás a tuto zodpovědnost nám bere, aniž by se na cokoliv zeptal. Zásadně nesouhlasím a plně podporuji tuto petici. A poslední poznámka vládě - zrušte všechny dotační tituly a celý ten balík, který má velmi mnoho únikových a samopožíracích kanálů rozdělte samosprávě. Pak nikdo Vaše dotace nebude potřebovat a Vy můžete konečně začít zeštíhlovat ten úřednický aparát, jak jste před volbami slíbili.

Petr Ontolčík (Krasonice, )

#1312

Vše podstatné už bylo řečeno v titulcích této petice a proto i já se připojují...
Milan Drahoš Místostarosta MO Pardubice 2

Milan Drahoš (Pardubice, )

#1313

Je to snad jediná možnost, která by hnula s vladou.

Alena Stehnová (Pardubice , )

#1318

Souhlasím s výzvou SMO ČR.

Jan Martinec (Ždírec nad Doubravou, )

#1320

Podepisuji, protože chceme zachovat příjmy do obcí, abychom mohli plánovat a připravovat investice.

Stefana Švecová (Otovice, )

#1322

Zcela se ztotožňuji s autorem petice.

Miroslava Mošová (Odry, )

#1324

Rozhazovat peníze ze státního rozpočtu způsobem, jakým to dělá tato vláda (již před koronavirem) je cesta do ekonomického pekla. Nevím, proč by sebou měla do stejného pekla stáhnout tisíce po léta zodpovědně hospodařících měst a obcí. "Vybrabčit" v této těžké chvíli rozpočty všech obcí a pak rozdat peníze těm, kde vládnou na radnicích "naši", (což se má stát na podzim) je už cesta i do pekla opravdového.ˇ Doufám.

Zdeněk Brož (Šumperk, )

#1325

Podepisuji, protože ujištění paní ministryně Schillerové, že peníze budou obcím kompenzovány formou dotací, považuji za nesmyslné. Malé obce většinou dosáhnou na dotace na projekty, které nejsou naprosto nutné - dělají se, protože "je škoda to neudělat, když jsou na to peníze". Naopak na důležité projekty, jako například kanalizace, malá obec často nedosáhne. Na takové projekty si musí ušetřit z vlastního rozpočtu!

Kristýna Kubínová (Studnice, )

#1327

Jako představitel obce nesouhlasím s tím, aby se kompenzační bonus pro OSVČ vyplácel dle návrhu zákona č. 159/2020 Sb., formou vratky daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a hradil se ve výši cca 25% z rozpočtů obcí.

Jiří Jura (Javorník, )

#1332

souhlasím s peticí

Josef Pluhař (Praha, )

#1337

Souhlasím

Karel Hrubeš (Křemže, )

#1339

Je absolutně nesmyslné z jedné kapsy brát a po dlouhých a byrokraticky náročných procedůrách do druhé kapsy vracet ...

Pavel Trčka (Zašová, )

#1348

Zastupitelka.
Podepisuji, protože takové zatížení obcí, jaké stát chce naložit na obecní rozpočty a naše již rozjeté investiční akce, je nehorázné. Jako kdybych po svých dětech chtěla aby mi pomáhali a svázala jim před tím ruce. Tak to cítím.

Lucie Turynová (Sobotka, )

#1349

Protože okrádat obce je trestuhodné

Pavel Vaněk (Konstantinovy Lázně, )

#1352

Plně souhlasím s požadavkem obcí na zachování rozpočtů a tím na zachování rozvoje. Nenárokovost slibovaných dotací je najivní výmluvou vlády a pokus o umlčení hlasů opozice.

Miroslav Brandejský (Turnov, )

#1353

Podepisuji, protože nesouhlasím tímto s vládním nařízením.

Jan Švec (Dolní Újezd, )

#1354

Podepisuji, protože jako zastupitel obce Otmarov nesouhlasím s vratkou příjmů rozpočtu obce. Pro obce s malým rozpočtem může být vratka likvidační.

David Koláček (Otmarov, )

#1363

Zodpovědné obce si vytváří k zajištění svého působení rezervy, z nichž hradí výdaje spojené s rozvojem a řešením krizových situací obecního rázu. Stejným způsobem by se měl chovat i stát. To se však bohužel dlouhodobě neděje. Místo vytváření rezerv neustále hospodaří se schodkovým rozpočtem a v případě krize, jaká nás právě potkala, mu nezbývá nic jiného než se ještě více zadlužit. Splácení tohoto dluhu na úkor zodpovědných obcí považuji za pokrytecké a velmi nespravedlivé.

Martin Janda (Křemže, )

#1365

nesouhlasím s krácením obecních rozpočtů na úkor vyplácený kompenzačních bonusů.

František Hrubeš (Křemže, )

#1367

Nesouhlasím s tím, aby se kompenzační bonus pro OSVČ vyplácel dle návrhu zákona č. 159/2020 Sb., formou vratky daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a hradil se ve výši cca 25% z rozpočtů obcí. Přikláním se k návrhu krytí ze státního rozpočtu.

Miloslav Haniš (Čím, )

#1370

Nejsem starostkou, ale jistý čas jsem byla. Nyní jsem zastupitelkou města a vím, že žádná dotace nenahradí rozumné hospodaření obce. Proto připojuji svůj podpis.

Zdeňka Tichá (Čelákovice, )

#1372

Nesouhlasím s tím aby byly sebraný peníze samosprávami.Miroslav Zika

Miroslav Zika (Přeštěnice, )

#1375

Naprosto souhlasím se zněním petice.
Ing. Ondřej Horký Ph.D.

Ondřej Horký (Rosice, )

#1376

Podepisuji, opět stát přenáší svou odpovědnost a povinnosti na úkor obcí a měst.

Roman Macek (Šumperk, )

#1377

Podepisuji, protože v naší obci jsme zaplatili jen za ochranné pomůcky v souvislosti s Čínskou chřipkou cca 10 tis. a že k měs. květnu do obce dorazí min. o 35 000,- méně. Jak se bude "dluh" stupňovat uvidíme během dalších dní a měsíců :-(.

Pavel Víšek (Vysoké Mýto, )

#1382

Dochází k omezení rozvoje obcí, oddalování či rušení připravených projektů.

Petr Fleischmann (Šumavské Hoštice, )

#1385

Souhlasím se zněním petice.

Tomáš Uhlíř (Býšovec, )

#1395

Nesouhlasím, aby byla úhrada kompenzací hrazena z rozpočtů obcí a kompenzaci formou zvýšení dotačních titulů vidím jako hodně problematickou.

Dušan Stráský (Křemže, )

#1400

Balušek

Petr Balušek (Ostrava, )Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...