PETICE představitelů obcí a měst za NÁVRAT ROZUMU DO STŘETU ZÁJMŮ

Komentáře

#602

Rozvolnění pravidel pro volené funkcionáře obcí, zejména těch menších považuji za nejvýše žádoucí s ohledem na podporu jejich angažovanosti pro veřejné funkce.

Vlastimil Pech (Výrov, 2020-04-24)

#603

Souhlasím s novelou zákona o střetu zájmů jak navrhla skupina poslanců hnutí STAN.

Jaroslava Píšová (Chvojenec, 2020-04-24)

#604

Podepisuji jako neuvolnění starosta obce, kterého se zákon o střetu zájmu přímo dotýká. Možnosti nahlížení veřejnosti na majetek, závazky atd. je zásah do mého soukromí.

Vladimír Becher (Drahenice, 2020-04-24)

#605

Současný stav je nedůstojný.

Alena Kacířová (Dobratice, 2020-04-24)

#609

Souhlasím.

Roman Švagr (Daleké Dušníky, 2020-04-24)

#610

Tato petice je rozumný návrh. Proč mají z komunální politiky odcházet pracovití lidé jen proto, že je stát šikanuje a podezřívá z nepoctivosti ?

Vlastimil Hanuš (Nová Bystřice, 2020-04-24)

#611

V dnešní době, kdy bojujeme s ochranou osobních údajů a musíme zamazávat osobní údaje na zveřejňovaných písemnostech, nevidím důvod, proč by měl kdokoli nahlížet do našich údajů a zvláště do údajů, které jsou soukromé a nesouvisí s činností v místních samosprávách.

Vladimír Žváček (Rudná, 2020-04-24)

#621

Podepisuji, protože se se zněním petice zcela ztotožňuji a to na základě vlastní zkušenosti, jakožto člena předsednictva Spolku pro obnovu venkova Středočeského kraje i vzhledem k dlouhodobé pravidelné spolupráci s představiteli samosprávy obcí.

Pavel Bureš (Praha, 2020-04-24)

#622

Podepisuji, protože souhlasím s pravdivým textem petice !

Jarmila Nádvorníková (Obec Lány, 2020-04-24)

#626

Podepisuji.

Tomáš Bouček (Benátky, 2020-04-24)

#627

Podepisuji, protože zejména na malých obcích pracují zastupitelé vč. starosty a místostarosty jako neuvolnění, při práci, ve svém volném čase a za minimální odměnu. Zákon o střetu zájmů ve stávajícím znění odradí i poslední případné zájemce o dobrovolné působení ve vedení obce.

Petr Jirásek (Hlince, 2020-04-24)

#628

Podepisuji, protože současnou podobu zákona také považuji za šikanu nás komunálních politiků, kteří svůj volný čas věnujeme obecním záležitostem.

Vladislava Navrátilová (Oskava, 2020-04-24)

#633

jako zastupitel města Breznice prostě souhlasím.

Petr Chotívka (Březnice, 2020-04-25)

#635

Jsem neuvolněný starosta, a to jenom z toho důvodu, že to nikdo v naší vesnici nechce dělat.
Profesí jsem soukromý zemědělec a je pro ponižující uvádět své příjmy, majetek tj. zemědělskou půdu po parcelách , kterou mám k podnikání do registru oznámení.....

Tvarůžka Jan (Hlubočec, 2020-04-25)

#636

Podepisuji, protože se jedná o další zbytečnou zátěž nás, po večerech, po příchodu ze zaměstnání (HPP), pracujících zastupitelů a představitelů obcí.

Josef KAREL (Bačkov, 2020-04-25)

#638

Jiří Šramota

Jiří Šramota (Dešná Dančovice, 2020-04-25)

#642

Neuvolněného starostu vykonávám 30. rokem a cítím, že bude opravdu problém v malé obci jednak poskládat zastupitelstvo, nemluvě o volbě starosty a místostarosty. Byl to problém před dvěma roky, kdy jsem již nechtěl kandidovat. Hrozilo, že zastupitelstvo nevznikne.

Josef Mikulka (Rakůvka, 2020-04-25)

#644

... souhlasím.

Petr Rys (Bruntál , 2020-04-25)

#646

Stávající zákon odrazuje schopné a úspěšné lidi od práce v samosprávě a podporuje oblíbenou českou vlastnost - závist.

Jan Kofroň (Radhostice, 2020-04-25)

#653

S textem petice naprosto souhlasím.

Miloš Dostalý (HLÍNA, 2020-04-26)

#657

Podepisuji, protože se zcela ztotožňuji s obsahem petice.

Pavel Matys (Zámrsk, 2020-04-26)

#662

Podepisuji, jsem neuvolněný starosta.

Josef Jelínek (Píšť, 2020-04-26)

#668

Aby nevedlo, z důvodů zveřejnění osobních dat, ke nesnížení ochoty potenciálních kandidátů k pomoci rozvíjet obce.

Jaroslava Rúfusová (Litoměřice, 2020-04-27)

#674

Zastupitel obce

Jiří Škorpil (Šťáhlavy, 2020-04-27)

#683

Naprosto zbytečná a neúčinná byrokratická šikana.

Jiří Sláma (Vrančice, 2020-04-27)

#685

Ztotožňuji se s napsaným. Jde o nepřiměřené požadavky, které na malých obcích obtěžují.

Jiřina Bobková (Ktová, 2020-04-27)

#688

Tento zákon nic neřeší, je zbytečný...

Jiří Szymsza (Rozstání, 2020-04-27)

#690

Souhlasím, aby neuvolnění místostarostové a neuvolnění členové rad byli vyjmuti z působnosti zákona.

Tomáš Gronkowiec (Staré Purkartice 6, Hošťálkovy, 2020-04-27)

#691

Nesouhlasím, aby neuvolněny místostarosta a radní museli vyplňovat nesmyslné údaje s ohledem na účelovou případnou kriminalizaci a šikanování komunálních politiků.

Ladislav Koláček (Dlouhá Loučka, 2020-04-27)

#692

Jedná se o neúměrné administrativní zatěžování komunálních politiků, které vede pouze ke zvyšování nenávisti mezi občany malých obcí.

Lucie Dostálová (Bory, 2020-04-27)

#693

Podepisuji protože v komunální politice, především na menších obcích (například do 1 000 obyvatel), je "politik" starosta - místostarosta spíše dobrovolník a nedává mi smysl ho za to šikanovat.

Ondrej Lochman (Mnichovo Hradiště, 2020-04-27)

#696

Podepisuji protože, v aktuální podobě je zákon totálně nesmyslný - použití slova šikana je zde na místě.

Karel Týzl (Konstantinovy Lázně, 2020-04-27)

#698

Podepisuji, protože považuji za zbytečný zásah do soukromí, aby neuvolnění členové rady obcí v menších obcích museli zveřejňovat své příjmy a majetek. Pokud jsou to podnikatelé, nemusí jim být příjemné, aby si kdokoliv lustroval jejich majetek. Úspěšní lidé s přehledem a znalostmi pak v zastupitelstvech a radách chybí.

František Svoboda (Branky, 2020-04-27)

#699

Jsem neuvolněným místostarostou malého města a jsem v kontaktu se starosty a místostarosty jiných měst a obcí. Vnímám současné nastavení zákona jako velmi přísné a omezující. Na malých obcích je často důvodem toho, proč schopní lidé nekandidují do veřejných funkcí.

Pavel Štěpánek (CHRUDIM, 2020-04-27)

#700

Svým podpisem vyjadřuji podporu novele zákona, s kterým souhlasím

Stanislav Briestenský (Habartice, 2020-04-27)

#702

jsem neuvolněný místostarosta a nesouhlasím se současným zněním zakona

Michal Štěrba (Újezd u Boskovic, 2020-04-27)

#708

Podepisuji, protože s obsah petice plně souhlasím.

Tomáš Pavlata (Skuhrov, 2020-04-27)

#709

Podepisuji, protože jde podle mě o šikanu komunálních politiků.

Radek Kalkuš (Zubčice, 2020-04-27)

#713

Podepisuji, protože se mne tato věc přímo dotýká. Pokud daná situace nebude řešena jinak, z funkcí na obci odstoupím.

Robert Černý (Písečná, 2020-04-27)

#717

jsem proti plošnému zveřejňování osobních údajů a proto aby neuvolnění představitelé menších měst a obcí byli ze zákona vyňati

Jitka Dušková (Petrovice, 2020-04-27)

#721

Podepisuji, protože nesouhlasím se zveřejňováním citlivých osobních údajů dle současných zákonů, tedy tak, že jsou přístupné komukoliv bez prokázání totožnosti a důvodu vyžádání

Dagmar Slánká (Hlavečník, 2020-04-27)

#724

závist je věčná

Roman Zbožínek (BRODEK U PŘEROVA, 2020-04-27)

#725

Naprosto nesmyslný a demotivující zákon.

Miroslav Kovářík (Modrá, 2020-04-27)

#726

Souhlasím s peticí. Vadí mi, že tím, že jsem starostka, jsem považovaná automaticky za zloděje. Na malé obci snadno každý zjistí, že jsem opravdu nic nezpronevěřila, aniž bych zveřejnila vše o svém majetku.

Pavla Dvořáková (Třebějice, 2020-04-27)

#736

Pro nás neuvolněné, kteří dohánějí své povinnosti při správě obecních záležitostí po večerech, je zákon o střetu zájmů a s ním spojený administrativní postup, případně sankce, dalším naprosto zbytečným byrokratickým postupem. Proboha, nehledejme za každým komunálním politikem zloděje a gaunera. Pokud by to bylo možné, sejměte tuto povinnost ze VŠECH NEUVOLNĚNÝCH.

Rostislav Vodička (Polepy (28002), 2020-04-27)

#739

Jsem neuvolněná starostka malé obce

Barbora Hlaváčová (Kaly - Zahrada, 2020-04-27)

#743

Podepisuji, protože i starosta má právo na soukromí.

Jiří Hůla (Veltruby, 2020-04-27)

#744

Podepisuji, protože je to rozumný návrh.

Petr Schicker (Adamov, 2020-04-28)

#745

Osobně nemám problém se zveřejněním, ale když je něco zbytečné, tak je to prostě zbytečné. Státní správa o mně už všechny údaje má...

Ladislav Bulant (Boršov, 2020-04-28)

#747

Souhlasím s návrhem hnutí Starostové a nezávislí

Radovan Karola (Zádveřice-Raková, 2020-04-28)

#748

Podepisuji, protože si myslím, že tento zákon o střetu zájmů je neúčelný, zatěžuje nejen představitele menších měst a obcí, ale i úředníky.

Lucie Cidlinská (Křižany, 2020-04-28)

#750

Nesouhlasím se sdílením mých osobních a dle mého názoru i velmi citlivých údajů s veřejností, nevidím k tomuto poskytování jediný legitimní důvod. Jsem neuvolněným místostarostou velmi malé obce a tuto veřejnou funkci dělám za minimální odměnu převážně na úkor svého volného času a své rodiny, kdy současná podoba byrokratických předpisů, postupů a nařízení ve státní správě ještě více tuto pozici ztěžují.

Petr Vaňáč (Buková, 2020-04-28)

#754

Souhlasím se zněním petice.

Dalibor Carda (Český Krumlov, 2020-04-28)

#762

Nikdo to u nás nechce dělat. Už teď jsem se na to chtěl vykašlat. Ale není komu předat. A k tomu buzerace se zákonem o střetu zájmů. Pokud se to do konce volebního období nezmění, končím, i když to nebude komu předat.

Lubomír Tobiáš (Slatiny, 2020-04-28)

#764

Podepisuji proto, že povinnost zveřejňovat tyto informace je další administrativní zátěží pro neuvolněné úředníky malých obcí, kteří často nemají žádný aparát, který by jim s agendou pomohl. Podepisuji též proto, že u neuvolněných starostů se předpokládá, že příjmy, které jsou pro ně rozhodující, vznikají z jejich civilních profesí a podnikatelských aktivit a principiálně by neměly být předmětem veřejného zájmu a přezkumu. Odměna za výkon funkce je transparentní příjem, který jim odsouhlasí zastupitelstvo a jedná se o veřejně dostupnou informaci. Co si vydělají jako zaměstnanci, osvč, podnikatelé... v čase, který nevěnují obci, by nemělo být veřejně dostupnou informací.

Stepan Hon (Lisky, 2020-04-28)

#770

V principu je myšlenka "střetu zájmu" přínosem. Bohužel, věci jdou jiným směrem a tak je spíše kontraproduktivní.

Josef Kubovec (Přední Zborovice, 2020-04-29)

#782

Jsem člen RO a nechci ohrožovat sebe ani mou rodinu tím, že budou mé údaje dostupné komukoliv.

Viktor Janauer (Vrané nad Vltavou, 2020-04-30)

#783

Podepisuji, protože s tímto názorem souhlasím.

Michal Novák (České Budějovice, 2020-04-30)

#791

Nechci .

Ladislav Vlachý (Barchov, 2020-04-30)

#796

"Současná podoba zákona je jen šikanou těch komunálních politiků, kteří ve svém volném čase se věnují rozvoji svých obcí a měst, a to za nízkou odměnu a s neustálými hrozbami jejich účelové kriminalizace."

Radim Kukla (Křižanovice u Bučovic, 2020-05-01)

#797

Podepisuji, protože jako starosta obce vím, co to znamená pro neuvolněné zastupitele takovou ponižující věc každoročně podstupovat.

Miloslav Kříž (Dobrochov, 2020-05-01)

#800

Šilingová Renata, starostka obce Lestkov

Renata Šilingová (Lestkov, 2020-05-01)Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...