PETICE proti odvolání emeritního biskupa ThMgr. Dušana Hejbala z pozice duchovního správce farní obce Starokatolické církve v Praze – sv. Kříž, a tím způsobenému přerušení kontinuity duchovního vedení

Komentáře

#2

Účel petice jednoznačně podporuje zachování celistvosti obce věřících Starokatolické církve, a to nejen v Praze, ale v České republice vůbec, včetně důvěry v její respektování jak církevních, tak lidských principů.

Vladimíra Pilbauerová (Praha, 2018-07-05)

#5

Podepisují, protože ho tam lidé potřebují a mají rádi.

Veronika Korcakova (Praha , 2018-07-05)

#6

Dušan Hejbal vyvedl celou církev z bažin a z největší míry se zasloužil o její současnou kondici i její renomé. Vysloužil si důvěru a úctu nejen uvnitř církve a to co sklízí ze strany nového vedení církve není jen pouhý nevděk.

Karel Navrátil (Praha, 2018-07-05)

#8

Emeritní biskup otec Dušan je charismatický člověk a ve farnosti Nalezení sv. Kříže má přirozenou duchovní autoritu u naprosté většiny farníků. V současnosti za něj neexistuje rovnocenný nástupce.

Vladimír Němec (Praha, 2018-07-05)

#10

Podepisuji, protože je tu třeba jasně říci, o co jde - emeritní biskup ThMgr. Dušan Hejbal zneužívá neinformovanosti pražských farníků a jejich pochopitelné důvěry k němu, jako dlouholetému duchovnímu správci, aby štval proti legitimnímu vedení církve, biskupovi a synodní radě, protože tyto orgány přezkoumávají - nyní již i soudně - podezřelé finančni machinace, kterých se na konci svého funkčního období jako biskup dopustil.

Jana Malá (Praha, 2018-07-06)

#11

Benešová

Jana Benešová (Praha, 2018-07-06)

#13

Pan biskup Dušan Hejbal dostal mimo mnoha dalších schopností i výrazný dar služby bližním. Proto jej vyhledávají a bylo by "do Nebe volající" znemožnit pokračování zdárně probíhajícího Díla pomáhání v praktické a duchovní oblasti potřeb lidí, nejen věřících, ale i hledajících.

MgA.JAN BRICHCÍN (PRAHA 4, 2018-07-06)

#16

Dušana Hejbala znám mnoho let a považuji ho za kvalitního a čestného člověka.

Marta Zoe Hynková (Velké Popovice, 2018-07-06)

#17

protože jsem rozhořčen bezprávím, jež se již žel děje i v církvích této země

Jiří Štolba (Praha, 2018-07-06)

#18

Podepisuji, protoze neni duvod k odvolani Dusana Hejbala.

Ivan Šmahel (Praha, 2018-07-06)

#22

Znám otce biskupa Dušana řadu let, během nichž jsem nezaznamenal jediný důvod k pochybnostem o jeho lidských, profesních a morálních kvalitách, právě naopak. Svým charismatem a neúnavnou prací pozvedl s pomocí Boží starokatolickou církev z normalizačních trosek, díky čemuž má u farníků přirozenou a zaslouženou autoritu. A je to právě zájem farníků, který by měl při jmenování duchovního správce farnosti hrát důležitější roli, než míra bezvýhradné poslušnosti vůči nové hierarchii.

Jan Tomáš Matys (Region Hovedstaden, 2018-07-07)

#26

..když ho potřebovali- studenti, jáhni, faráři, tak mu lezli až "BŮHVÍ" kam, seděli s ním u jednoho stolu, naslouchali, hovořili, pili, jedli i velebili... a kamenem nehodili.... jako ten Jidáš při poslední večeři... Ted´ převlékli kabáty a velebí nového, bez jakéhokoli studu a ohledu na slova psaná ve starokatolické Ústavě: "Emeritnímu biskupovi ve starokatolické církvi náleží úcta pro jeho zkušenosti a nabyté postavení v církvi..." Podivná úcta člověku, který tuto církev vybudoval...

Magdalena Otová (Ostrava, 2018-07-07)

#28

Biskupa Dušana jsem vždy považoval za příkladného pastýře. Domnívám se, že snaha o jeho odvolání je v přímém rozporu s křesťanskými principy a narušuje důvěru v SKC.

RADIM ŠRÁM, MUDr., Dr.Sc. (152 00 Praha 5, 2018-07-08)

#31

Je to můj duchovní! Znám ho více jak 27 let. Je to člověk, který se vždy snaží pomáhat všem, kdo ho potřebují, i na úkor sebe a svých blízkých. Vždy dělal a dělá vše co je dobré pro Starokatolickou církev. A hlavně nesnáším pomluvy !!! a šíření jakýchkoliv nepodložených lží a desinformací !

Ivana Poláková (Praha, 2018-07-08)

#34

Je mi hluboce líto, kam až situace musela dojít. Dosud stále nechápu, proč bych měla věřit jakýmsi pokoutním informacím o nějakých nekalých praktikách našeho emeritního biskupa Dušana. Věřím, že snad již brzy soud ukáže, na čí straně je pravda. I když je velice smuné, že se náš současný bratr biskup tolik spoléhá na světskou spravedlnost. Nejen z osobní desetileté zkušenosti, ale i ze studia porevolučních dějin SKC v ČR vím, co Dušan Hejbal pro církev udělal. Z jakých trosek ji zbudoval. Bez něj by dnes nebyla tím, čím je. Toho si musí být dobře vědomi i jeho nejzarytější odpůrci (bohužel často jeho bývalí stoupenci). Velice smutné. Tohle si emeritní otec biskup Dušan Hejbal za svoji věrnou, takřka celoživotní službu nezasloužil. V mých očích nadále zůstává nejvýraznější personou naší církve (v tom nejlepším smyslu) a duchovním s největšími zkušenostmi, vynikajícím kazatelem, i dobrým pastýřem, na kterého se lze spolehnout. Nechci, abychom o něj přišli. Možná je nás už jen pár, ale stále tady jsme někteří, kteří si ho vážíme a máme ho rádi. Prosím, suďte se, je-li Vám to milé. Ale nechte nám ho za duchovního správce farnosti. Nic víc nežádáme.

Kateřina Kudelová (Praha, 2018-07-08)

#35

Jsem proti odvolání ThMgr D. Hejbala.

Bohumil Bohumil (Mečíř 2, 2018-07-08)

#42

Dušanovi a jeho úmyslům věřím. Co se děje v církvi nyní mne štve a jsem znechucen.

Vojtech Kaplan (Praha 9, 2018-07-09)

#44

Podporuji přátele v požadavku uplatňování synodality -- mít vliv na výběr faráře pro svou farnost.

Marian Šprta (Praha, 2018-07-09)

#51

Jsem si vědom, že v probíhajícím soudním řízení ve finančních otázkách kolem předání biskupského úřadu došlo k řadě závažných prohlášení z obou stran, které brání vzájemné spolupráci a komunikaci. I tak apeluji na biskupa, synodní radu i celou Starokatolickou církev, aby našla smírné řešení, kterým umožní Dušanovi Hejbalovi pokračovat v pozici duchovního správce pražské farnosti u sv. Kříže. Kromě duchovní kontinuity farnosti, kterou zmiňuje petice, se domnívám, že k tomu je i řada dalších důvodů:

- Dušan vytáhl starokatolickou církev po revoluci z marazmu, ve kterém byla pod vedením agentů StB. Znovuvybudoval v Česku liberální církev katolického proudu, díky jeho osobnosti do starokatolické církve vstoupila řada věřících, včetně velké většiny stávajících duchovních církve. Zaslouží si za to úctu i přes osobní spory. Úctu k emeritnímu biskupovi máme zakotvenu i v ústavě církve.
- vytváříme precedent – emeritní a nastupující biskup mohou být zcela odlišné osobnosti, mohou mezi nimi být i zásadní osobní spory, ale místo pro emeritního biskupa by mělo zůstat a být důstojné. Omlouvám se za zjednodušení do dvou osob, vím, že je situace komplikovanější.
- Starokatolické církev je postavena na episkopálně-synodálním principu. Po odchodu do emeritury nemůže duchovní sloužit jako farář, může být ale jmenován biskupem jako administrátor. Jasně vyjádřená vůle farnosti po vedení duchovním v emerituře by měla být úřadujícím biskupem i synodní radou respektována jako respekt episkopálního principu, coby jednoho z pilířů sebepojetí starokatolické církve.

Starokatolíci v Praze mají možnost být členy několika farností. Nestojíme tedy před volbou kdo by měl být duchovní pro celou Prahu, jedná se o obsazení jedné konkrétní farnosti, která měla Dušana Hejbala jako svého faráře poslední desetiletí. A tito lidé by si chtěli svého duchovního pastýře ponechat. Prosím, najděte řešení, kterým bude možné i přes spory v jiných oblastech, ponechat farnosti u sv. Kříže jejího duchovního správce.

Petr Kamínek (Praha, 2018-07-09)

#52

S Dušanem Hejbalem jsem měl možnost několikrát spolupracovat, vážím si jeho přínosu pro farnost a ačkoliv nejsem členem Starokatolické církve, věřím, že má na mysli jen dobro svých farníků a že dělá svoji práci s nejlepšími úmysly a hlavně dobře.

Jan Halm (Brno, 2018-07-09)

#53

Protoze nesouhlasim s bezpravim.

Alexandra Cekanova (Drahonuv ujezd , 2018-07-09)

#55

Protože mě přivedl k církvi, vše mi vysvětlil a pokřtil mně. Myslím si, že by k emeritnímu biskupovi měla být zachována úcta za to vše, co pro celou Starokatolickou církev udělal

Mikuláš Jan Bradáček (Praha, 2018-07-09)

#57

Podivně světské praktiky v církvi....Terazky jsem majorom a kdo je víc?

Zdenka Kolová (Praha, 2018-07-09)

#59

Dušana Hejbala si velice vážím.

Kateřina Bobková (Praha, 2018-07-09)

#60

Když se řekne Starokatolická církev v ČR, první co mě napadne je jedno jméno. Dušan Hejbal. Bez něj mi to nedává smysl. Jsem ráda, že jsem ho mohla potkat, pár let pobývat v jeho přítomnosti. Obohatil mě duchovně i lidsky. Bez jeho služby si starokatolické společenství neumím a ani nechci představovat.

Kateřina Kotoučová (Znojmo, 2018-07-09)

#67

Emeritní biskup Dušan je můj pastýř.

Daniela Záveská (Praha 4, 2018-07-10)

#71

Podepisuji, protože souhlasím se zněním petice.

Jan Cýrek (Borovany, 2018-07-11)

#73

Toto je jeden z duchovních, kterého si velice vážím za jeho lidský, empatický přístup. Setkání s panem em. biskupem ThMgr. Dašanem Hejbalem, bylo, je a bude pro mě vždy radostnou chvílí v životě.

Tomáš Chmelař (Praha 10, 2018-07-11)

#77

Dušana Hejbala znám a dle mého je to člověk na správném místě.

Kateřina Říčařová (Praha 8, 2018-07-12)

#91

podepisuji, protože nechci aby zaniklo v Čechách starokatolictví.

Roman Hájek (Praha, 2018-07-15)

#94

Jednání vůči biskupu +Dušanovi nelidské, hrubě nekněžské. Kde domov můj....... Měl jsem pocit bezpečného přístavu v SKC.

Pavel Veith (Lipnice nad Sázavou, 2018-07-15)

#103

Hluboce nesouhlasím s chováváním k vašemu emeritnímu biskupovi. Nejsem sice členem vaší církve, ale pana Dušana Hejbala si velice vážím. Nejen za jeho život a postoje v době totality, ale také za to, jak dokázal vybudovat starokatolickou církev v "moderní" době. Přeji mu vše dobré a držím palce a pevné nervy v takové situaci, kterou bych snad nepřál zažít ani těm, kteří mu ji připravili.

Jiří Hladovec (Mníšek pod Brdy, 2018-07-16)

#104

Souhlasim v plnem rozsahu

Tomáš Matoušek (Praha 9, 2018-07-16)

#109

doporučení

Martin Chrenčík (prah, 2018-07-18)

#126

Dušana Hejbala znám dlouhá léta jako integrální osobnost. Jsa členem Mezinárodního PEN klubu a účastníkem III.odboje mohu svědčit v jeho prospěch

Ondřej Fibich (Strakonice, 2018-07-20)

#130

Tak považuji za správné

Miluše Zítková (Telč, 2018-07-21)

#131

Protož to tak cítím.

lenka mitasova (Praha, 2018-07-22)

#133

Podepisuji, protože k rotundě S. Kříže mám osobní vztah (do svých šestnácti let jsem žil v jejím sousedství v ulici Karoliny Světlé) a záleží mi na tom, aby byla spravována hodnotným, kvalitním člověkem, jakým Mgr. Hejbal bezesporu je. Zároveň se mi hrubě nelíbí způsob, jímž je odtraňován

Ivan Bukovský (Příbram, 2018-07-22)

#140

Podpisem této petice chci vyjádřit podporu a dík emeritnímu biskupovi Dušanu Hejbalovi, je to člověk na svém místě, který umí povzbudit i utěšit, vysvětlit i poradit a takových lidí je málo. Já osobně mu nikdy nepřestanu být vděčná za důstojné a laskavé poslední rozloučení s mým tátou.
Jsem přesvědčena, že jakékoli společenství by si mělo svých nejlepších lidí považovat, nikoli se jich zbavovat.

Hana Bukovská (Mníšek pod Brdy, 2018-07-24)

#150

protože je to pro dob rou věc...

alenka wittbergerova (karlovy vary, 2018-07-26)

#154

Věřím v bezúhonnost emeritního biskupa Dušana Hejbala

Pavel Lipavský (Plchovice, 2018-07-26)

#155

Věřím Markétě Hejné

Jiří Bayerle (Prešov, 2018-07-26)

#165

S panem biskupem Hejbalem jsem měla vždy ty nejlepší zkušenosti, dokázal starokatolickou církev postavit na nohy, zasloužil se o mnoho věcí.
V jednání vždy vstřícný, milý, celkové vzácný člověk

Miriam Kubičková (Praha, 2018-07-28)

#177

Biskupa Dušana Hejbala znám jako moudrého, inteligentního a spirituálního člověka, osobnost, o kterou bych se neváhal opřít.

Miloš Navrátil (Líšnice, 2018-07-30)

#181

Podepisuji, protože udělal mnoho pro naši církev.

Mária Zemanová (Varnsdorf, 2018-08-26)

#182

Věřím, že Dušan je spravedlivý člověk.

Daniel Zeman (Varnsdorf, 2018-08-26)

#185

Dušaba Hejbala znám jako duchovního a je to člověk na svém místě.

Ivan Adchibald Vávra (Praha, 2018-12-16)Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...