Chceme zachovat tradiční rodinu, odmítáme ratifikaci Istanbulské úmluvy a Dublinu IV

Komentáře

#1605

Jsem křesťan, rodina je muž, žena, dítě-syn- dcera. Tato rodina je i základ státu. Chci zdravou rodinu a zdravý stát.

(Klatovy, 2018-05-13)

#1607

Podepisuji, protože to by znamenalo že celá desetiletí boje za práva žen byla zbytečná. Právo na ochranu a bezpečí by bylo pro ženy nevymahatelné. Dále by pak následovalo zrušení práva volit, práva vzdělávat se, chodit do práce, prostě svobodně se rozhodovat. Teprve v minulém století se černoši dočkali toho, že byli uznáni jako rovný s ,,bílím" člověkem. A na ženy se začne pohlížet jako na něco podřadného! Kde jsou ta lidská práva, která podporuje OSN, nebo snad ženy nejsou lidé? Momentálně se pořád probírá změna zákonu na ochranu zvířat, nerada bych se dočkala toho, že můj pes bude mít větší práva než já.

(Kralupy nad Vltavou, 2018-05-13)

#1611

Svět se zbláznil !!!!!!!!!

(Pardubice, 2018-05-13)

#1612

Obsah tzv. Istambulské úmluvy je naprostá zvrácenost, odporující normálnímu zdravému člověku, normální zdravé lidské společnosti a především Božímu řádu.

(Rychnov na Moravě, 2018-05-13)

#1618

Jsem zásadně proti neomarxistickému sociálnímu inženýrství

(Valašské Meziříčí, 2018-05-13)

#1622

1/ Nesouhlasím s touto úmluvou
2/ Nesouhlasím s přijímáním a přerozdělováním emigrantů, které si pozvalo Německo. /Když si je pozvali, ať si problém vyřeší./Bylo jasné od začátku, jak to dopadne. Stačí se zajímat o historii a seznámit se jak funguje kompatibilita kultur.

(Olomouc, 2018-05-13)

#1634

Absolutně nesouhlasím s přijetím Istambulské úmluvy Českou republikou.

(Blatnice pod Svatým Antonínkem, 2018-05-13)

#1635

Nesouhlasím s přijetím Istambulské úmluvy Českou republikou.

(Blatnice pod Svatým Antonínkem, 2018-05-13)

#1637

Nesouhlasím s genderovou ideologií.

(Bukovany, 2018-05-13)

#1639

Je nutné dodržovat přirozený řád, chránit a podporovat tradiční rodinu, odmítnout
zhoubnou "genderovou neutralitu".

(Vražné 152, 2018-05-13)

#1642

Podepisuji, protože
nesouhlasím s jakýmkoliv podkopáváním práv a svobod, daných současnými zákony, především
U ZLP .

(České Budějovice, 2018-05-13)

#1643

podepisuji, protože nesouhlasím s istambulskou úmluvou a nejen s tou.

(Svitávka, 2018-05-13)

#1657

Je toto právo snadno zneužitelné. Protože jsme Evropané a máme svoji kulturu a návyky a ty fungují. Jsem rozhodně proti.

(Beroun, 2018-05-14)

#1659

Souhlasím s předmětem petice

(Plzeň, 2018-05-14)

#1666

Souhlasím

(Valašské Meziříčí, 2018-05-14)

#1667

Základem lidské společnosti je rodina = otec-matka - děti, také staří rodiče, spoluobčané,....
Starozákonní desatero je staletími prověřená norma na život. A pokud se touto normou budeme řídit, máme předpoklad ( ne jistotu), že prožijeme plnohodnotný život.
František Kohoutek

(Pamětice, 2018-05-14)

#1675

Nejde o práva menšin, ty je nutno chránit, ale genderismus (a LGBT lobby) je jen zástěrka pro rozklad společnosti zevnitř! Ohrožení (nejen) Evropy neomarxismem.

(Lelekovice, 2018-05-14)

#1681

Protože : Všechno, co na nás UPEKLI, deptají nás, likvidují, vyvražďují .. zašlapávají nás jako OTROKY a DOBYTEK do země .... ODMÍTÁM !!! Bohužel všichni ti ostatní, kterým je to u prd.... nás stáhnou do takových sra ...., že budou litovat, že se vůbec narodili .... Lidi, kteří si vidí dál, než na špičku nosu, už dávno vědí o co se tu hraje, ale ten zbytek .....ti stále SPOKOJENÍ .... to bude PŘEKVAPENÍ, až se to dotkne přímo jich osobně ....

(Horní Jiřetín, 2018-05-14)

#1682

Je to nehoraznost vůči našim dětem

(Boskovice, 2018-05-14)

#1685

Tato úmluva jde proti zdravému rozumu a přírodě.

(Místo, 2018-05-14)

#1688

Nesouhlasím s neustálým omezováním naší svobody

(Chomutov, 2018-05-14)

#1693

...je pro mě gender nepochopenìm opravdového ženství a mužství.

(Znojmo-Konice, 2018-05-14)

#1695

Podepisuji, protože miluji pravdu, miluji svou ženu = manželku = matku našich dětí, synů a dcer. A pravda je taková, že se rodíme jako muži nebo ženy. Já jsem otcem, hlavou rodiny, moje milovaná žena je matkou a srdcem rodiny. Vychováváme 4 děti a odmítám, aby jim někdo vtloukal do hlavy ďábelské gender lži. Já jsem IT technik a zároveň řemeslník. Naprostá většina žen nedokáže vyrobit to co já. Podobně já nikdy nebudu moci rodit děti a obdivuji toto nádherné poslání na své ženě. Jsem Pánu Bohu vděčný za nekonečnou moudrost a lásku, s jakou lidi stvořil. Naproti tomu odmítám pošetilou gender ideologii odsouzenou k zániku, která však kvůli lidské hlouposti napáchá obrovské škody. Budou za ni tisíce rozbitých rodin, sebevrahů bez identity, miliony nešťastných lidí. A půjdu si za svůj názor i sednout, jak jsem četl o jednom otci v Německu. Pak už ale nebudeme hovořit o demokracii, ale o totalitě.

(Třinec, 2018-05-14)

#1696

Považuji rodinné společenství a jednotu manželského svazku propojené živou láskou za základ výchovy mých dětí.

(Svatobořice-Mistřín, 2018-05-14)

#1703

Fátorová

(Frýdlant, 2018-05-14)

#1705

Jakkekoliv zasahy do tradicni rodiny je proti Bohu.

(Ostrava , 2018-05-14)

#1716

Takové nesmysly neakceptuji.N I K D Y.!!!!!!!

(Karlovy Vary, 2018-05-14)

#1721

v ČR se vytrácí selský rozum a zavádí se "novinky", které věci neřeší a komplikují
Faldusová Jana

(Chleby, 2018-05-14)

#1724

Istanbul. smlouva zasahuje do právního systému republiky, nařizuje krmit neziskovky, násilí na ženách řeší právní řád ČR.Dublin 4 ať si podepíší ti co okupaci Evropy způsobili. V Belgii již působí politická strana Islám. Po okupaci Evropy vzniknou tyto strany pravděpodobně i jinde, pak převezmou moc ve státech a bude právo šaria.Toto snad nikdo nechce.Jen debil

(Klatovy, 2018-05-14)

#1725

Koprivova,

(Frýdek-Místek, 2018-05-14)

#1730

„Chceme zachovat tradiční rodinu, odmítáme ratifikaci Istanbulské úmluvy“

(Albrechtice, 2018-05-14)

#1742

Absurdita to nemůžu dopustit,aby se v naší zemi něco takového dělo

(Zlín , 2018-05-14)

#1743

Jsem pro klasickou rodinu a ne pro zmatenou a zločinnou ideologii.

(Jihlava, 2018-05-14)

#1744

Chci zachovat pro moje děti tradiční přirozenou rodinu a zabránit islamizaci naší vlasti.

(Brno - Líšeň, 2018-05-14)

#1757

Extenze pseudogenderové stupidity dosáhla rozměru, který už nemůže nechat soudného člověka netečným. Je národní ostudou, že se oligarchicko-proletářská česká vláda k této stupiditě staví pozitivně....

(Brno, 2018-05-14)

#1763

Plně se stotožňuji s cílem petice

(Žďár nad Sázavou, 2018-05-15)

#1767

Souhlasím s peticí !!!

(Sázava, 2018-05-15)

#1768

plně stojím za obsahem této petice

(Třebíč, 2018-05-15)

#1769

Podepisuji protože tady nechci žádné komise EU, které by nám diktovali co máme a nemáme dělat. Ještě jsme nezapomněli na Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci z doby "komunismu".

(Roudnice nad Labem, 2018-05-15)

#1771

Protože mě to sere.

(Praha, 2018-05-15)

#1772

Je třeba zachovat tradiční rodinu

(Kdyně, 2018-05-15)

#1775

Protože mám strach z moci, ktrá nás vede do záhuby.

(Blatnice pod Svatým Antonínkem, 2018-05-15)

#1779

Protože souhlasím s uvedenými důvody proč by neměla být smlouva ratifikována.

(Praha 5, 2018-05-15)

#1787

Nechci, aby to tu dopadlo jak v Norsku.

(Brno, 2018-05-15)

#1790

Chci zachovat tradiční rodinu.

(Turnov, 2018-05-15)

#1798

Podepisuji se protože, tradiční rodinná výchova je mnohem víc než nějaké to kradení dětí

(Olomouc, 2018-05-15)