Za odstranění billboardu před plastikou Rovnováha

My, níže podepsaní, vyzýváme hlavní město Prahu k vypovězení smlouvy o pronájmu pozemku pod reklamním zařízením společnosti BigBoard na branickém předmostí Barrandovského mostu. Dvoustranné reklamní zařízení se nachází v těsné blízkosti hodnotné plastiky s názvem Rovnováha od sochaře Josefa Klimeše. Umělecké dílo je těsnou přítomností rozměrného billboardu znehodnoceno, jedná se přitom o cenný příklad užití surového betonu v sochařství.

E7401A2C-5275-4D7A-9C9E-A760BDCC33EC.jpeg

Reklamní zařízení je na pozemku ve vlastnictví hlavního města Prahy umístěno na základě nájemní smlouvy č. NAP/58/04/01 0873/2007uzavřené dne 1.6.2007 mezi hl.m. Prahou jako pronajímatelem a společností BigBoard Praha, s.r.o. jako nájemcem, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 5. 2012 a dodatku č. 2 ze dne 2.1.2013 a dodatku č. 3 ze dne 28.12.2017. Dodatek č. 3 k této nájemní smlouvě zakládá právo pronajímatele i nájemce tuto smlouvu vypovědět v roční výpovědní lhůtě i bez udání důvodu.

Hlavní město Praha tak disponuje plným právem nájemní smlouvu neprodleně vypovědět, což by znamenalo povinnost společnosti BigBoard dotčené reklamní zařízení odstranit, a to nejpozději do uběhnutí roční výpovědní lhůty. To bychom považovali za nanejvýš vhodné řešení nejenom vzhledem k hodnotě uměleckého díla, která současným stavem velmi trpí, ale také vzhledem k iniciativám hlavního města v oblasti kultivace veřejného prostoru, mimo jiné i v omezování velkoplošné reklamy.


Matouš Pudil (@prgbrut)    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Matouš Pudil (@prgbrut) svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...