Petice za čistou minulost čelních představitelů státu.

PETICE Určená Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a Senátu Parlamentu České republiky:  

My, níže podepsaní občané České republiky žádáme, aby poslanci Parlamentu České republiky a senátoři Parlamentu České republiky navrhli a schválili změnu zákona č 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky (lustrační zákon) tak, aby se na člena vlády nebo vedoucího jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády, prezidenta republiky, předsedy a místopředsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, předsedy a místopředsedy Senátu Parlamentu České republiky, pokud jsou narozeni před 1. 1. 1972, vztahovaly podmínky pro výkon funkce obsažené v § 2 tohoto zákona, tedy tzv. negativní lustrační osvědčení.     

Odůvodnění: výše uvedené funkce jsou dnes vyjmuty z působnosti lustračního zákona, a to i přes to, že se jedná o nejvýznamnější představitele státu, u kterých je nezbytná integrita výkonu funkce, jejich nevydíratelnost, včetně možnosti seznamovat se s nejvýznamnějšími dokumenty chráněnými tajemstvím. Za tímto účelem je nezbytné tyto funkce podřídit předmětnému zákonu. 


B. Hamáček    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že B. Hamáček bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaše telefonní číslo nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...