Petice za čistou minulost čelních představitelů státu.

PETICE Určená Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a Senátu Parlamentu České republiky:  

My, níže podepsaní občané České republiky žádáme, aby poslanci Parlamentu České republiky a senátoři Parlamentu České republiky navrhli a schválili změnu zákona č 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky (lustrační zákon) tak, aby se na člena vlády nebo vedoucího jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády, prezidenta republiky, předsedy a místopředsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, předsedy a místopředsedy Senátu Parlamentu České republiky, pokud jsou narozeni před 1. 1. 1972, vztahovaly podmínky pro výkon funkce obsažené v § 2 tohoto zákona, tedy tzv. negativní lustrační osvědčení.     

Odůvodnění: výše uvedené funkce jsou dnes vyjmuty z působnosti lustračního zákona, a to i přes to, že se jedná o nejvýznamnější představitele státu, u kterých je nezbytná integrita výkonu funkce, jejich nevydíratelnost, včetně možnosti seznamovat se s nejvýznamnějšími dokumenty chráněnými tajemstvím. Za tímto účelem je nezbytné tyto funkce podřídit předmětnému zákonu. 


B. Hamáček    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji B. Hamáček svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaše telefonní číslo nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...