POSEIDÓN-23 Podpora pro zahájení vyšetřování COVID očkování

Přečetl / -a jsem si tento otevřený dopis POSEIDÓN-23 ze dne 26.10.2023, a na základě toho svým podpisem v této elektronické petici

(1) Vyjadřuji tímto svoji veřejnou podporu této aktivitě, souhlasím s otevřeným dopisem POSEIDÓN-23 ze dne 26.10.2023 adresovanému nové ředitelce Státního ústavu pro kontrolu léčiv Mgr. Kateřině Podrazilové, Ph.D. a požaduji zahájení důkladného bezodkladného vyšetřování COVID očkování a jeho následků.

(2) Žádám ředitelku SÚKL o PRR analýzy se zdrojovými daty pro všechny vakcíny a léky od doby jejich registrace, či o poskytnutí příslušných dat.

(3) Žádám ředitelku SÚKL o vydání Vašeho bezodkladného veřejného stanoviska ke Covid očkování.

(4) Žádám ředitelku SÚKL o stažení všech mRNA vakcín z trhu. 

(5) Žádám ředitelku SÚKL o požadované informace ohledně kontroly kvality očkovacích látek a dalších požadovaných informací v dopisu POSEIDÓN-23 v souvislosti se zákonem o svobodném přístupu k informacím.

(6) Žádám ředitelku SÚKL o důslednou kontrolu kvality všech očkovacích látek a léků. 

(7) Žádám o zahájení příslušných úkonů ve spolupráci s orgány činnými v trestním řízení, s průběžnými informacemi o stavu vyšetřování.  Radek PECH                       MUDr. Marek OBRTEL

David FORMÁNEK              Mgr. Milena MÍČOVÁInformace pro petenty:

(1) Podpisem s námi zůstanete v kontaktu, a budeme Vám moci posílat další průběžné informace o tom, jak se případ vyvíjí a čeho jsme dosáhli. 

(2) Čím více nás bude - tím větší tlak. Už jen to, že budeme moci s Vámi komunikovat na stisknutí jedné klávesy, má cenu zlata.

(3) Je naší morální povinností chtít potrestat každého, kdo byl za to zodpovědný. Násilí není řešení. Má smysl se proti tomu společně postavit.   

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Radek Pech bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...