Podpisová akce na podporu vzniku (zápisu do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT) Dobroškoly

Já níže podepsaný/á projevuji podporu záměru žádosti o zápis Dobroškoly - soukromé základní školy do rejstříku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Rádi bychom, kdybyste nám svým jménem a podpisem vyjádřili podporu. Děkujeme


Adéla Malá Volfová    Kontaktujte autora petice