PODĚKOVÁNÍ OBČANŮ ČESKÉ REPUBLIKY REPUBLICE TAIWAN

Parlament České republiky, ani její vláda, ani prezident nemají tolik slušnosti, aby poděkovali Taiwanu za pomoc při koronavirové pandemii. Proto my, níže podepsaní občané České republiky vyjadřujeme srdečný dík Republice Taiwan za za její nezištnou pomoc a spolupráci projevenou včasným a hlavně bezplatným zasláním ochranných prostředků proti šíření pandemie. Tento akt přátelství nepochybně přispěl k poměrně nízké úmrtnosti na COVID-19 a zmírnění průběhu nemoci v naší zemi. Děkujeme.

                                                        *****  

THANKS TO THE REPUBLIC OF TAIWAN FROM THE CITIZENS OF THE CZECH REPUBLIC

The Parliament of the Czech Republic, its government and the president do not have the decency to thank Taiwan for its help in the coronavirus pandemic. Therefore, we, the undersigned citizens of the Czech Republic, express our heartfelt thanks to the Republic of Taiwan for its selfless help and cooperation demonstrated by the timely and, above all, free sending of protective equipment against the spread of the pandemic. This act of friendship has undoubtedly contributed to the relatively low mortality rate of COVID-19 and the alleviation of the course of the disease in our country. Thank you.


Jiří Karásek    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Jiří Karásek svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...