Petice za zachování zelené stráně Mrázovka nad Smíchovem

Nad_Mrázovkou_výhled2.jpg

My, níže podepsaní, požadujeme, aby pozemky ve stráni podél ulice Nad Mrázovkou zůstaly v územním plánu se současným způsobem využití zeleň, sady, zahrady. Konkrétně se jedná o parcely číslo 2462,2463/3 a 2467, k.ú. Smíchov, Praha 5. Nesouhlasíme se změnou územního plánu na způsob využití OB (stavební parcely). Zelená stráň mezi Mrázovkou a Nikolajkou tvoří významný zelený ostrov nad rušným Smíchovem, s ohledem na klimatickou změnu je ve veřejném zájmu zachovat a chránit zeleň v této lokalitě. Jakákoliv výstavba by vedla ke zhoršení kvality životního prostředí, přinesla by komplikace s dopravní obslužností. Zlepšení sousedských vztahů by majitel pozemků dosáhl tím, že bude řádně pečovat o své zanedbané pozemky.

Petiční výbor: Ing. Jolana Dočekalová, Mgr. Dominika Křesťanová, Ludmila Boháčová  

Svým podpisem uděluji Přátelé Malvazinek, z.s. svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.   


Přátelé Malvazinek, z.s.    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Přátelé Malvazinek, z.s. bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...