Petice za zachování mokřadu Žabák v Lysé nad Labem

My, níže podepsaní, žádáme ministra životního prostředí, krajské zastupitelstvo Středočeského kraje a město Lysá nad Labem, aby zachovalo mokřad Žabák v Lysé nad Labem.

Jedná se o ekologicky významný mokřad, který má velký význam pro zadržování vody v krajině. Zároveň se zde vyskytují chráněné druhy rostlin i živočichů, z nichž celá řada ohrožených druhů zde také hnízdí.   

I přes to, že krajské zastupitelstvo Středočeského kraje na svém zasedání 1. 6. 2020 pozastavilo své původní usnesení, jímž souhlasilo s převodem pozemků na Středočeský kraj za jednu korunu za účelem výstavby areálu Světa záchranářů, město Lysá nad Labem dne 4. 6. 2020 zahájilo u mokřadu stavební práce, které jsou prezentovány jako údržba vodního propustku. Hrozí, že v rámci stavebních prací dojde ke snížení hladiny vodního propustku a tím bude ohrožena hladina ekosystému mokřadu Žabák.   

Vyzýváme orgány státní správy i krajské a místní samosprávy k okamžitému zásahu, dříve než dojde k nenávratnému poškození tohoto ekosystému.  

Za petiční výbor: Jan Jakob, Tomáš Czernin, Tomáš Elicer, Petr Matušina a Jana Krumpholcová 

Mokrad_Petice.jpg

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Jan Jakob bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...