PETICE proti výstavbě a provozování logistického centra v plánované průmyslové zóně „Na Americe - Stráž pod Ralskem“

Zásadně nesouhlasíme s výstavbou a provozováním logistického megacentra, neboli  velkoskladů a překladiště zboží, u Stráže pod Ralskem v plánované průmyslové zóně „Na Americe“. Na pozemku 35 hektarů má být vystavěno 5 skladových hal o celkové zastavěné ploše 16 hektarů!!

Z výše uvedeného a ze zjištěných informací je předpokládán nonstop provoz 24 hodin/7 dní v týdnu/365 dní v roce, frekvence autodopravy v počtu 600 příjezdů a a více než dvojnásobný počet odjezdů nákladních automobilů denně. Tato autodoprava velmi pravděpodobně povede přes všechny okolní obce, protože logistické centrum má sloužit jako centrální překladiště pro celou Českou republiku. Takové obrovské navýšení frekvence provozu nákladních automobilů projíždějících našimi obcemi hrubým způsobem zhorší kvalitu života, zejména v těchto parametrech: výrazné navýšení exhalací z výfukových plynů a prašnosti v letním období,  značné zvýšení hluku z provozu nákladních automobilů, citelné zvýšení vibrací ohrožujících statiku domů poblíž silnic, závažné snížení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu; řidičů, chodců (zejména dětí), cyklistů a turistů, podstatný pokles zájmu turistů a rekreantů o naši oblast, výrazný pokles hodnoty nemovitostí poblíž silnic a závěrem celkové zásadní snížení kvality života v našich obcích.  

Z těchto důvodů Vás žádáme o podpis této petice, abychom si do budoucna zachovali přijatelnou kvalitu života v našich obcích.Stráž_vizualizace.jpgDěkuji všem, kteří již podepsali petici proti výstavbě logistického centra u Stráže pod Ralskem a prosím o její další šíření ke všem, kteří to tu mají rádi a nechtějí nechat náš kraj zničit tímto nesmyslným stavebním a podnikatelským záměrem!

V jaké fází celý záměr nyní je a co můžeme dělat, abychom tomu všemu zabránili??
Stavební firma Derventare a.s. již skoupila téměř všechny předmětné pozemky, ale tyto pozemky jsou stále vedené jako zemědělská, resp. orná půda. Aby se mohlo na pozemcích mohlo začít stavět, musí zastupitelstvo ve Stráži pod Ralskem schválit změnu územního plánu a změnit předmětné pozemky na pozemky stavební. Už tím mnohonásobně zhodnotí cenu pozemků ve prospěch stavební firmy. Je potřeba sledovat veřejné projednávání změny územního plánu na jednání zastupitelstva Stráže pod Ralskem a zabránit jeho schválení. Nejbližší zasedání zastupitelstva Stráže pod Ralskem je 31.1.2024 od 16 hod.
Všichni občané Stráže pod Ralskem a také všechny okolní obce, které jsou účastníky projednávání změny územního plánu, mohou podávat písemné námitky proti změně územního plánu. Všemi podanými námitkami se musí zabírat Krajský úřad Libereckého kraje a v další instanci i Ministerstvo pro místní rozvoj. Dokud nebudou všechny námitky proti změně územního plánu vypořádané, nemůže být změna územního plánu schválená a nemůže se začít stavět. 

Věřím, že naše důvody pro podávání námitek jsou víc než relevantní a nadřízené orgány změnu územního plánu neschválí. Další možností pak je podat námitky proti územnímu plánu k soudu.
Využijme tuto šanci, choďme na zastupitelstva, přesvědčujte své zastupitele ve Stráži i v okolních obcích a podávejte písemné námitky!
Máme to ve svých rukou!

 


Lucie Bínová    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Lucie Bínová bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...